Додаткові відомості

Освіта

Харківський державний університет ім, М.Горького, спеціальність - "Математика", 1987.

Державний університет телекомунікацій, спеціальність - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", 2017

Перелік місць роботи

Державний університет телекомунікацій:

2004-2005 -  асистент кафедри вищої математики;

2005-2014 - старший викладач кафедри вищої математики;

2014-2017 - доцент кафедри вищої математики;

2017-2018 - доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.

Київський університет імені Б.Грінченка: 

2018 - доцент кафедри  комп'ютерних наук і математики;

з 2019 - доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки

Теми дисертацій (захищених)

Розвиток аналітичного мислення студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення математичних дисциплін

13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
51 4 1 2022.11.15 11:27:48 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
7 11 2 2022.11.21 06:01:16 Перейти до Scopus link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4416 International Scientific and Practical Conference "Problems of Infocommunication. Science and Technology" (PIC S&T'2019) Models of information processing in IoT net-works on the basis of fundamental trigonometric splines Borys Grinchenko Kyiv University document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
40511 Probabilistic-statistical methods in the economic field and methods of their training in the context of online learning

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (8)

ID Назва Рік
41823 Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation
37152 Information Security Risk Analysis SWOT
37112 Mental Rotation Ability and Preferences in Vocational Education
41956 Honeypot Security Efficiency versus Deception Solution
41950 Problematic Issues of Approximation and Interpolation in Signal Processing in Secure Information Systems
33060 ICT for training and evaluation of the solar impact on aviation safety
31209 Cybersecurity in Educational Networks
31941 Models of Information Processing in IoT Networks on the Basis of Fundamental Trigonometric Splines

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
41521 Порівняльний аналіз рішень для забезпечення контролю та управління привілейованим доступом в IT-середовищі
40425 Модель захисту інформації на основі оцінки ризиків інформаційної безпеки для малого та середнього бізнесу
36741 Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
38310 Математичні методи в кібербезпеці: графи та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27777 Analysis and research of the characteristics of standardized in Ukraine antivirus software
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30507 Розробка алгоритму розпізнавання рухів об'єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK
26735 Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
40911 Інсайдери та інсайдерська інформація: суть, загрози, діяльність та правова відповідальність
41521 Порівняльний аналіз рішень для забезпечення контролю та управління привілейованим доступом в IT-середовищі
40425 Модель захисту інформації на основі оцінки ризиків інформаційної безпеки для малого та середнього бізнесу
36741 Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
38310 Математичні методи в кібербезпеці: графи та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
40076 Розроблення мобільного додатка для перегляду відео офлайн з YouTube мовою C#
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27777 Analysis and research of the characteristics of standardized in Ukraine antivirus software
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30507 Розробка алгоритму розпізнавання рухів об'єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
40893 Analysis of cybersecurity ways in a virtual learning environment
34860 Активні методи навчання у вивченні ризиків інформаційної безпеки
31050 Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці
30025 Емпіричні розвідки у педагогіці за допомогою кластерного аналізу як засіб формування науково-дослідних умінь студентів
26599 Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій

Індексування публікацій у Scopus, WoS (5)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
62 Моделі обробки інформації в IoT мережі на основі фундаментальних тригонометричних сплайнів http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31941/ 2020
193 Problematic Issues of Approximation and Interpolation in Signal Processing in Secure Information Systems https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41950/ 2022
196 Honeypot Security Efficiency versus Deception Solution https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41956/ 2022
203 Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41823/ 2022
211 Problematic Issues of Approximation and Interpolation in Signal Processing in Secure Information Systems https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41950/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
107 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 57215770841 7 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215770841&eid=2-s2.0-85081922230

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
177 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка ABD-6542-2021 1 1 0 https://publons.com/researcher/4305833/svitlana-shevchenko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
278 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 80.6 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Shevchenko2

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
89 Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26735/ 2019
285 Ймовірнісно-статистичні методи в економічній галузі та методика їх навчання в умовах онлайн-навчання монографія Ймовірнісно-статистичні методи в економічній галузі та методика їх навчання в умовах онлайн-навчання 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2793 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2794 Інше Інший модуль document 15.11.2018
2795 Інше Інший модуль document 26.12.2014
2796 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.04.2014
2797 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.11.2018
2798 Інше Інший модуль document 21.07.2018
3379 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Шевченко_1.pdf 11.07.2019
4989 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5017 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5921 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
6055 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6227 інше Інший модуль document 02.02.2022
6261 Дослідницький модуль Інший модуль document 06.03.2022
6646 інше Інший модуль document 25.08.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1144 Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6123 Факультет інформаційних технологій та управління Викладання у вищій школі: Методика викладання математичних дисциплін (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6168 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7209 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7210 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7219 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ризиків (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7913 Факультет інформаційних технологій та управління Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9512 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10257 Факультет інформаційних технологій та управління Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
10306 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10609 Факультет інформаційних технологій та управління Викладання у вищій школі (5 курс, МА, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10893 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ризиків (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2377 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,15 28.12.2018
3285 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,37 28.12.2019
4161 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,66 28.12.2020
4916 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,71 28.12.2021