Додаткові відомості

Освіта

Харківський державний університет ім, М.Горького, спеціальність - "Математика", 1987.

Державний університет телекомунікацій, спеціальність - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", 2017

Перелік місць роботи

Державний університет телекомунікацій:

2004-2005 -  асистент кафедри вищої математики;

2005-2014 - старший викладач кафедри вищої математики;

2014-2017 - доцент кафедри вищої математики;

2017-2018 - доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.

Київський університет імені Б.Грінченка: 

2018 - доцент кафедри  комп'ютерних наук і математики;

з 2019 - доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки

Теми дисертацій (захищених)

Розвиток аналітичного мислення студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення математичних дисциплін

13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
18 65 3 2024.06.12 06:01:16 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
177 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка ABD-6542-2021 1 1 2021 https://publons.com/researcher/4305833/svitlana-shevchenko/
386 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка ABD-6542-2021 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2418014

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 287 8 7 2024.06.06 11:29:51 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 238 7 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
278 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 163.8 4 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Shevchenko2

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4416 International Scientific and Practical Conference "Problems of Infocommunication. Science and Technology" (PIC S&T'2019) Models of information processing in IoT net-works on the basis of fundamental trigonometric splines Borys Grinchenko Kyiv University document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
44155 Expert System Model For Medical Screening Based On Cluster Analysis Methods
40511 Probabilistic-statistical methods in the economic field and methods of their training in the context of online learning

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (19)

ID Назва Рік
48766 Conflict Model of Radio Engineering Systems under the Threat of Electronic Warfare
48768 Conflicting Subsystems in the Information Space: A Study at the Software and Hardware Levels
48774 Adaptation Applying of Economic Growth Theoretical Models
48773 Digitalizing Production and Industry through 4.0 Technologies Implementation
45683 Conflict Analysis in the Information Security System: Subject - Subject
45684 Protection of Information in Telecommunication Medical Systems based on a Risk-Oriented Approach
47366 Experimental Research of the Parameters of Danger and Protective Signals Attached to High-Frequency Imposition
47369 Information Security Risk Management using Cognitive Modeling
43768 Application of Game Theory, Fuzzy Logic and Neural Networks for Assessing Risks and Forecasting Rates of Digital Currency
43193 Benchmarking between the DQL Index and the Web Application Accessibility Index using Automatic Test Tools
43195 Modified Delta Maintainability Model of Object-Oriented Software
41823 Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation
37152 Information Security Risk Analysis SWOT
37112 Mental Rotation Ability and Preferences in Vocational Education
41956 Honeypot Security Efficiency versus Deception Solution
41950 Problematic Issues of Approximation and Interpolation in Signal Processing in Secure Information Systems
33060 ICT for training and evaluation of the solar impact on aviation safety
31209 Cybersecurity in Educational Networks
31941 Models of Information Processing in IoT Networks on the Basis of Fundamental Trigonometric Splines

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
48539 The Research of Cluster Analysis Ways of Application for Business Promotion in Social Networks
44687 Mathematical methods in cybersecurity: catastrophe theory
43569 Дослідження прикладних аспектів теорії конфліктів у системах безпеки
41521 Порівняльний аналіз рішень для забезпечення контролю та управління привілейованим доступом в IT-середовищі
40425 Модель захисту інформації на основі оцінки ризиків інформаційної безпеки для малого та середнього бізнесу
36741 Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
38310 Математичні методи в кібербезпеці: графи та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27777 Analysis and research of the characteristics of standardized in Ukraine antivirus software
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30507 Розробка алгоритму розпізнавання рухів об'єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK
26735 Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів

Фахові видання, що затверджені МОН (22)

ID Назва Рік
48471 Математичні методи в кібербезпеці: кластерний аналіз та його застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
48767 Дослідження програмних та технічних засобів для реалізації технології віртуальної реальності
48269 Теоретико-ігровий підхід до моделювання конфліктів у системах інформаційної безпеки
48539 The Research of Cluster Analysis Ways of Application for Business Promotion in Social Networks
46852 Розробка безпечних контейнерних застосунків з мікросервісною архітектурою
44687 Mathematical methods in cybersecurity: catastrophe theory
43569 Дослідження прикладних аспектів теорії конфліктів у системах безпеки
40911 Інсайдери та інсайдерська інформація: суть, загрози, діяльність та правова відповідальність
41521 Порівняльний аналіз рішень для забезпечення контролю та управління привілейованим доступом в IT-середовищі
40425 Модель захисту інформації на основі оцінки ризиків інформаційної безпеки для малого та середнього бізнесу
36741 Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
38310 Математичні методи в кібербезпеці: графи та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
40076 Розроблення мобільного додатка для перегляду відео офлайн з YouTube мовою C#
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27777 Analysis and research of the characteristics of standardized in Ukraine antivirus software
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30507 Розробка алгоритму розпізнавання рухів об'єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
40893 Analysis of cybersecurity ways in a virtual learning environment
34860 Активні методи навчання у вивченні ризиків інформаційної безпеки
31050 Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці
30025 Емпіричні розвідки у педагогіці за допомогою кластерного аналізу як засіб формування науково-дослідних умінь студентів
26599 Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій

Індексування публікацій у Scopus, WoS (5)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
62 Моделі обробки інформації в IoT мережі на основі фундаментальних тригонометричних сплайнів http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31941/ 2020
193 Problematic Issues of Approximation and Interpolation in Signal Processing in Secure Information Systems https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41950/ 2022
196 Honeypot Security Efficiency versus Deception Solution https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41956/ 2022
203 Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41823/ 2022
283 Application of Game Theory, Fuzzy Logic and Neural Networks for Assessing Risks and Forecasting Rates of Digital Currency https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43768/ 2023

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
89 Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26735/ 2019
285 Ймовірнісно-статистичні методи в економічній галузі та методика їх навчання в умовах онлайн-навчання монографія Ймовірнісно-статистичні методи в економічній галузі та методика їх навчання в умовах онлайн-навчання 2022
508 Застосування кластерного аналізу для просування бізнесу у соціальних мережах фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48539/ 2024

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
276 Research of Natural Language Processirg. Stage 3 Ender Turing Виграно Acceptance Letter _ Ender Turing.pdf 2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
88 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Аналітик-дослідник 21.03.2023
316 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Інтегратор 14.02.2024

Підвищення кваліфікації (23)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2793 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2794 Інше Інший модуль document 15.11.2018
2795 Інше Інший модуль document 26.12.2014
2796 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.04.2014
2797 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.11.2018
2798 Інше Інший модуль document 21.07.2018
3379 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Шевченко_1.pdf 11.07.2019
4989 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5017 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5921 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
6055 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6227 інше Інший модуль document 02.02.2022
6261 Дослідницький модуль Інший модуль document 06.03.2022
6646 інше Інший модуль document 25.08.2022
7241 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_599_15.11.2022.pdf 15.11.2022
7580 Цифрові інструменти Google для освіти Інший модуль document 15.01.2023
7620 НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ Інший модуль document 27.02.2023
7708 SSWU TCHR002: TEACHERS` SMARTUP: WINTER PRODUCTIVITY, Інший модуль document 28.01.2023
7828 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 24.05.2023
8124 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
8215 TEACHERS` SMARTUP: SUMMER EDITION Інший модуль document 27.07.2023
9232 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024
9883 Цифрові технології в наукових дослідженнях Цифровий модуль Шевченко Світлана Миколаївна.pdf 13.12.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
45392 Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 125 Кібербезпека
46009 Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1144 Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, БІКС, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1307 Теорія ризиків (3 курс, БІКС, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2022 599 15.11.2022 23/24 н.р.
1308 Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МА, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2022 599 15.11.2022 23/24 н.р.
1486 Дискретна математика (1 курс, КІ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.
1573 Вища математика (1 курс, КІ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6123 Факультет інформаційних технологій та управління Викладання у вищій школі: Методика викладання математичних дисциплін (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6168 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7209 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7210 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7219 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ризиків (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7913 Факультет інформаційних технологій та управління Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
9512 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10257 Факультет інформаційних технологій та управління Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
10306 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10609 Факультет інформаційних технологій та управління Викладання у вищій школі (5 курс, МА, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10893 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ризиків (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12432 Факультет інформаційних технологій та математики Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12620 Факультет інформаційних технологій та математики Теорія ризиків (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022
13242 Факультет інформаційних технологій та математики Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13258 Факультет інформаційних технологій та математики Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13431 Факультет інформаційних технологій та математики Теорія ризиків (3 курс, БІКС, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13685 Факультет інформаційних технологій та математики Вища математика (1 курс, КІ, денна) Бакалавр Денна 10 3 15 31.12.2023
13686 Факультет інформаційних технологій та математики Дискретна математика (1 курс, КІ, денна) Бакалавр Денна 10 4 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2377 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,15 28.12.2018
3285 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,37 28.12.2019
4161 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,66 28.12.2020
4916 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,71 28.12.2021
5445 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,67 30.12.2022
6335 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,72 30.12.2023