Додаткові відомості

Освіта

Ворошиловградський державний
педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1981р., спеціальність – математика,
кваліфікація – викладач математики;

Державний університет телекомунікацій, 2017р., освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність 7.17010101 – безпека інформаційних і комунікаційних систем, кваліфікація – інженер із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних
системах
Перелік місць роботи

Державний університет Телекомунікацій

Теми дисертацій (захищених)

«Випадкові блукання та випадкові еволюції на
скінченних розв’язуваних групах» (1992 р.)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
10 17 2 2024.07.14 06:02:06 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
226 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка - 1 0 2021 -
374 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка IQI-5736-2023 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/45635379

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 100 5 1 2024.07.16 11:41:43 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 80 5 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
501 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 128.6 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Zhdanova

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6669 ІІІ ВНПК Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і компютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці Особливості застосування технологій захисту інформації в корпоративних освітніх мережах Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6516 9-а МНПК "Математика в сучасному технічному університеті" Активні методи навчання у вивченні ризиків інформаційної безпеки НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» document.pdf
5209 8-а МНПК "Математика в сучасному технічному університеті" Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» document.pdf
5208 7-а МНПК "Математика в сучасному технічному університеті" Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» document.pdf
3803 ІІ ВНПК Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і компютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці Застосування комп’ютерних технологій до процесу організації самостійної роботи студентів Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
44155 Expert System Model For Medical Screening Based On Cluster Analysis Methods
40511 Probabilistic-statistical methods in the economic field and methods of their training in the context of online learning

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (11)

ID Назва Рік
48766 Conflict Model of Radio Engineering Systems under the Threat of Electronic Warfare
48768 Conflicting Subsystems in the Information Space: A Study at the Software and Hardware Levels
48772 Unlocking the Economic Potential of Real Estate Tokenization in Ukraine
45683 Conflict Analysis in the Information Security System: Subject - Subject
45684 Protection of Information in Telecommunication Medical Systems based on a Risk-Oriented Approach
47369 Information Security Risk Management using Cognitive Modeling
43199 Models and Methods for Determining Application Performance Estimates in Distributed Structures
43192 Restricted Information Identification Model
41823 Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation
37268 The educational environment for forming secure base behavior in cyberspace of future professionals in economics and management
37152 Information Security Risk Analysis SWOT

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
48539 The Research of Cluster Analysis Ways of Application for Business Promotion in Social Networks
44687 Mathematical methods in cybersecurity: catastrophe theory
41958 Уразливості шифрування коротких повідомлень в мобільних інформаційно-комунікаційних системах об’єктів критичної інфраструктури
40425 Модель захисту інформації на основі оцінки ризиків інформаційної безпеки для малого та середнього бізнесу
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
38310 Математичні методи в кібербезпеці: графи та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30510 Проблеми безпеки універсальних платформ управління даними
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
48471 Математичні методи в кібербезпеці: кластерний аналіз та його застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
48269 Теоретико-ігровий підхід до моделювання конфліктів у системах інформаційної безпеки
48539 The Research of Cluster Analysis Ways of Application for Business Promotion in Social Networks
46852 Розробка безпечних контейнерних застосунків з мікросервісною архітектурою
44687 Mathematical methods in cybersecurity: catastrophe theory
41958 Уразливості шифрування коротких повідомлень в мобільних інформаційно-комунікаційних системах об’єктів критичної інфраструктури
40911 Інсайдери та інсайдерська інформація: суть, загрози, діяльність та правова відповідальність
40425 Модель захисту інформації на основі оцінки ризиків інформаційної безпеки для малого та середнього бізнесу
37268 The educational environment for forming secure base behavior in cyberspace of future professionals in economics and management
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
38310 Математичні методи в кібербезпеці: графи та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30510 Проблеми безпеки універсальних платформ управління даними
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
40893 Analysis of cybersecurity ways in a virtual learning environment
34860 Активні методи навчання у вивченні ризиків інформаційної безпеки
31050 Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці
26599 Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
203 Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41823/ 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
285 Ймовірнісно-статистичні методи в економічній галузі та методика їх навчання в умовах онлайн-навчання монографія Ймовірнісно-статистичні методи в економічній галузі та методика їх навчання в умовах онлайн-навчання 2022
508 Застосування кластерного аналізу для просування бізнесу у соціальних мережах фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48539/ 2024

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
22 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра математики і фізики Аналітик-дослідник 03.04.2023

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2766 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2767 Інше Інший модуль document 26.12.2014
4092 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4999 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5555 інше Інший модуль document 19.10.2021
6011 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021
6228 інше Інший модуль document 02.02.2022
6260 Дослідницький модуль Інший модуль document 06.03.2022
6635 інше Інший модуль document 05.08.2022
7619 НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ Інший модуль document 27.02.2023
7707 SSWU TCHR002: TEACHERS` SMARTUP: WINTER PRODUCTIVITY Інший модуль document 28.01.2023
7814 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.05.2023
8217 Жданова Юлія Дмитрівна Інший модуль document 27.07.2023
8429 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023
9882 Цифрові технології в наукових дослідженнях Цифровий модуль Жданова Юлія Дмитрівна.pdf 13.12.2023
9956 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль nakaz_sertyfikatsiia_traven_2024.pdf 03.06.2024

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
45392 Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 125 Кібербезпека
46009 Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1101 Прикладна загальна теорія систем безпеки (5 курс, БІКС, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2021 785 25.11.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1165 Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній і кібербезпеці (1 курс, АСП) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1573 Вища математика (1 курс, КІ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023
1830 Вища математика (1-2 курс, БІКС, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2024 480 03.06.2024

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5314 Факультет інформаційних технологій та управління Методи оптимізації та дослідження операцій (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
6171 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика: Математичний аналіз та чисельні методи (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
6627 Факультет інформаційних технологій та управління Методи оптимізації та дослідження операцій (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6628 Факультет інформаційних технологій та управління Методи розв`язування оптимізаційних задач (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6948 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладна криптологія (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7793 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття рішень в інформаційній та кібербезпеці (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8402 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 31.12.2020
8421 Факультет інформаційних технологій та управління Дослідження операцій (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
9298 Факультет інформаційних технологій та управління Методи розв`язування оптимізаційних задач (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9676 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладна загальна теорія систем безпеки (5 курс, КБ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
9799 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10171 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладна криптологія (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11712 Факультет інформаційних технологій та управління Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній і кібербезпеці (1 курс, КБ) Доктор філософії Денна 6 не враховується 10 30.11.2021
11917 Факультет інформаційних технологій та управління Дослідження операцій (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12235 Факультет інформаційних технологій та математики Прикладна загальна теорія систем безпеки (5 курс, КБ, денна) Магістр Денна 8 5 3 31.12.2022
13042 Факультет інформаційних технологій та математики Прикладна загальна теорія систем безпеки (5 курс, БІКС, денна) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023
13683 Факультет інформаційних технологій та математики Вища математика (1 курс, КІ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1954 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,60 26.12.2018
2805 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,36 28.12.2019
3695 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,58 28.12.2020
4263 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,75 28.12.2021
5442 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,55 30.12.2022
6341 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,82 30.12.2023