Додаткові відомості

Освіта

Ворошиловградський державний
педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1981р., спеціальність – математика,
кваліфікація – викладач математики;

Державний університет телекомунікацій, 2017р., освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність 7.17010101 – безпека інформаційних і комунікаційних систем, кваліфікація – інженер із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних
системах
Перелік місць роботи

Державний університет Телекомунікацій

Теми дисертацій (захищених)

«Випадкові блукання та випадкові еволюції на
скінченних розв’язуваних групах» (1992 р.)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
26 3 0 2022.12.03 20:44:11 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 4 1 2022.12.03 23:37:35 Перейти до Scopus link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6669 ІІІ ВНПК Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і компютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці Особливості застосування технологій захисту інформації в корпоративних освітніх мережах Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6516 9-а МНПК "Математика в сучасному технічному університеті" Активні методи навчання у вивченні ризиків інформаційної безпеки НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» document.pdf
5209 8-а МНПК "Математика в сучасному технічному університеті" Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» document.pdf
5208 7-а МНПК "Математика в сучасному технічному університеті" Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» document.pdf
3803 ІІ ВНПК Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і компютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці Застосування комп’ютерних технологій до процесу організації самостійної роботи студентів Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
40511 Probabilistic-statistical methods in the economic field and methods of their training in the context of online learning

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41823 Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation
37268 The educational environment for forming secure base behavior in cyberspace of future professionals in economics and management
37152 Information Security Risk Analysis SWOT

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
41958 Уразливості шифрування коротких повідомлень в мобільних інформаційно-комунікаційних системах об’єктів критичної інфраструктури
40425 Information Protection Model Based on Information Security Risk Assessment for Small and Medium-Sized Business
35730 Interdisciplinary Approach to the Development of IS Risk Management Skills on the Basis of Decision-Making Theory
38310 Mathematical methods in cibersecurity: graphs and their application in information and cybernetic security
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31942 Appliedandmethodicalaspectsofusinghashfunctionsforinformationsecurity
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Mathematical methods in cyber security: fractals and their applications in information and cyber security
30510 Security problems of universal data management systems
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
41958 Уразливості шифрування коротких повідомлень в мобільних інформаційно-комунікаційних системах об’єктів критичної інфраструктури
40911 Insiders and insider information: essence, threats, activities and legal responsibility
40425 Information Protection Model Based on Information Security Risk Assessment for Small and Medium-Sized Business
37268 The educational environment for forming secure base behavior in cyberspace of future professionals in economics and management
35730 Interdisciplinary Approach to the Development of IS Risk Management Skills on the Basis of Decision-Making Theory
38310 Mathematical methods in cibersecurity: graphs and their application in information and cybernetic security
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31942 Appliedandmethodicalaspectsofusinghashfunctionsforinformationsecurity
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Mathematical methods in cyber security: fractals and their applications in information and cyber security
30510 Security problems of universal data management systems
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
40893 Analysis of cybersecurity ways in a virtual learning environment
34860 Active teaching methods in the study of information security risks
31050 Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці
26599 Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
203 Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41823/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
216 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 57226693606 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226693606

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
226 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
501 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 81.8 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Zhdanova

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
285 Ймовірнісно-статистичні методи в економічній галузі та методика їх навчання в умовах онлайн-навчання монографія Ймовірнісно-статистичні методи в економічній галузі та методика їх навчання в умовах онлайн-навчання 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2766 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2767 Інше Інший модуль document 26.12.2014
4092 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4999 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5555 інше Інший модуль document 19.10.2021
6011 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021
6228 інше Інший модуль document 02.02.2022
6260 Дослідницький модуль Інший модуль document 06.03.2022
6635 інше Інший модуль document 05.08.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1101 Прикладна загальна теорія систем безпеки (5 курс, КБ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 785 25.11.2021
1165 Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній і кібербезпеці (1 курс, КБ) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5314 Факультет інформаційних технологій та управління Методи оптимізації та дослідження операцій (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6171 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика: Математичний аналіз та чисельні методи (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 не враховується 10.12.2020
6627 Факультет інформаційних технологій та управління Методи оптимізації та дослідження операцій (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6628 Факультет інформаційних технологій та управління Методи розв`язування оптимізаційних задач (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6948 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладна криптологія (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7793 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття рішень в інформаційній та кібербезпеці (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8402 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
8421 Факультет інформаційних технологій та управління Дослідження операцій (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9298 Факультет інформаційних технологій та управління Методи розв`язування оптимізаційних задач (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9676 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладна загальна теорія систем безпеки (5 курс, КБ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10 30.11.2021
9799 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10171 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладна криптологія (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11712 Факультет інформаційних технологій та управління Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній і кібербезпеці (1 курс, КБ) Доктор філософії Денна 6 5 не враховується 10 30.11.2021
11917 Факультет інформаційних технологій та управління Дослідження операцій (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1954 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,60 26.12.2018
2805 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,36 28.12.2019
3695 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,58 28.12.2020
4263 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,75 28.12.2021