Додаткові відомості

Освіта

Уманське
обласне музичне училище імені
П. Д. Демуцького 1997 – 2001

Уманський
державний педагогічний університет
імені Павла Тичини 2001 – 2006

Уманський
державний педагогічний університет
імені Павла Тичини Магістратура 2006
- 2007

Перелік місць роботи


Уманський
державний педагогічний університет
імені Павла Тичини – викладач кафедри
фахових методик та інноваційних
технологій у початковій школі 09/2014 –
12/2017 рр.;Уманський
державний педагогічний університет
імені Павла Тичини – старший викладач
кафедри фахових методик та інноваційних
технологій у початковій школі Уманського
державного педагогічного університету
імені Павла Тичини 12/2017.

Теми дисертацій (захищених)


Тема кандидатської дисертації:
«Формування професійної педагогічної
комунікації у майбутніх учителів
початкової школи»

Громадська активність
-

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.11.27 06:05:30 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 17 2 0 0 2023.03.14 15:35:56 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 10 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
133 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 17.5 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra_Shkurenko

Конференції (30)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9152 WORKSHOP. How to use AI - on-line document.pdf
9029 Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «ФРЕБЕЛІВСЬКА ПЕДАГОГІКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИМОГИ, ТРЕНДИ, ПЕРСПЕКТИВИ» «Формування дослідницької компетентності» майбутнього вчителя початкової школи під час викладання курсу \ онлайн document.pdf
9044 Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції (з міжнародною участю) «Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації Концепції ''Нова українська школа''» ІННОВАЦІЙНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ онлайн document.pdf
9030 Міжнародний форум «Педагог XХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні» «ВИКОРИСТАННЯ ICR КЛАСУ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ STEM ОСВІТІ» онлайн document.pdf
8603 Всеукраїнська онлайн конференція з підвищенням кваліфікації STEM-освіта: практичний кейс, цифрові ресурси для підвищення кваліфікації освітян. - on-line document.pdf
8848 Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM – світ інноваційних можливостей» - онлайн document.pdf
7825 Всеукраїнська науково-практична конференція "Безперервна освіта як пріорітетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців" - on-line document
7243 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи " Цифрові технології в початковій школі on-line document
7113 МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ОСВІТА, ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД Використання навчальних проєктів в курсі основи STEAM-освіти під час підготовки майбутнього вчителя початкової школи м.Київ document.pdf
7072 I-й Международной научной конференции «Problems of modern science and practice», 21—24 сентября 2021г., Бостон, США. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В 3 КЛАСІ on-line document
7071 I-й Международной научной конференции «Problems of modern science and practice», 21—24 сентября 2021г., Бостон, США. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ on-line document
6781 Міжнародної науково-практичної конференції МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ДИСКУРС : ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ДОСВІД Цифрові інструменти дистанційного навчання у ЗВО on-line document.pdf
6508 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації Застосування технологіїї веб-квестів при підготовці вчителя початкової школи on-line document
6006 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін - on-line document
5920 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ on-line document.pdf
5921 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА ТА НАУКА : ПАМ'ЯТАЮЧИ ПРО МИНУЛЕ, ТВОРИМО МАЙБУТНЄ» Реалізація здоров’язбережувальних технологій у процесі вивчення інформатики м.Київ document.pdf
5922 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки» Європейські медіаосвітні технології: наука і практика on-line document.pdf
6009 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - on-line document.pdf
5923 Annual Conference Webinar #2: Promoting universities' societal engagement - on-line document.pdf
4444 Міжнародний інформаційний день програми ЕРАЗМУС+ в Україні - м.Київ document
4421 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Цифрові технології сучасного вчителя початкової школи м.Дрогобич document
4974 ”New pedagogical approaches in STEM education” - м.Київ document.pdf
4681 XVII INTERNATIONAL FREIK CONFERENCE ON PHYSICS AND TECHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS ICPTTFN-XVII Application of the Project Method in the Educational Process of the Modern School м.Івано-Франківськ document.pdf
4024 Медіаграмотність для освітян - on-line document.pdf
3948 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Формування у вчителів початкових класів здоров'язбережувальної компетентності засобом інтеграції змісту навчальних дисциплін Київ document.pdf
3397 ІІ Всеукраїнська наукова конференція "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій" Формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх учителів початкової школи м.Дніпро document.pdf
3275 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" - м.Київ document.pdf
3312 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі" Співочі резонатори та їх значення м. Херсон document.pdf
3266 Курс онлайн-освіта EdEra та громадської спілки «Освіторія» − «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» - on-line document.pdf
3267 Україна і Польща: Минуле, сучасне, майбутнє «Використання комп’ютерних технологій при підготовці майбутніх учителів початкової школи» м. Умань document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
33813 Е-навчання як засіб підготовки майбутніх учителів до формування громадянських умінь молодших школярів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
40980 Fundamentals of anthropo-natural interaction in the context of the leading ideas of V. Vernadsky's theory of the noosphere and processes in education
41666 The influence of natural objects on the emergence and overcoming of the child's anxiety during interaction with others at the beginning of children's teaching at school

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
47379 Впровадження технології веб-квесту з інформатики в позашкільному навчанні молодших школярів
47317 Методичні засади застосування технологій STEM освіти у початковій школі
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
47378 Проблема впровадження засобів STEM-освіти на уроках у початковій школі
42312 Застосування віртуальної реальності (VR) у освіті
41776 Організаційно-методичні засади застосування освітніх платформ у початковій школі
40093 The use of digital technology in the training of modern teachers
39796 Формування цифрової та інноваційної компетентностей у майбутніх вчителів початкової школи за допомогою техніки ебру
28338 Використання хмарних технологій під час підготовки учителя початкової школи
27933 Формування цифрової та технологічної компетентностей у майбутніх вчителів початкової школи

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
47377 Організаційно-методичні умови впровадження доповненої реальності у початковій школі
39796 Формування цифрової та інноваційної компетентностей у майбутніх вчителів початкової школи за допомогою техніки ебру
28338 Використання хмарних технологій під час підготовки учителя початкової школи
26909 Теоретичний аспект впровадження проектного методу в освітній процес сучасної школи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
36459 Застосування технології веб-квестів при підготовці вчителя початкової школи
37564 Організаційно-методичні основи застосування медіаосвітніх технологій у початковій школі
37566 Організаційно-методичний супровід застосування ігрових технологій на уроках інформатики в 3 класі
33932 Європейські медіаосвітні технології: наука і практика
33931 Реалізація здоров’язбережувальних технологій у процесі вивчення інформатики
33925 Формування інформаційно-комунікаційної компетентності в майбутніх учителів початкової школи в контексті євроінтеграції
29842 ХVІI Міжнародна фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем
25463 Формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх вчителів початкової школи

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
339 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
81 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
574 Development of professional potential of future primary school teachers using the experience of Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
183 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (28)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3029 Лідерський модуль Інший модуль document 27.03.2019
3054 Інше Інший модуль document 14.03.2019
3094 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3127 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3179 Інше Інший модуль КМдля освітян.pdf 14.06.2019
3180 Інше Інший модуль Медіаграмотність.pdf 16.03.2019
3181 Інше Інший модуль Освітні інструментиКМ.pdf 11.06.2019
3440 ІКТ Інший модуль Сертифікат Шкуренко .pdf 25.06.2019
3679 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3927 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
3949 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4238 інше Інший модуль document 29.05.2020
4580 інше Інший модуль document 11.04.2020
4581 інше Інший модуль document 22.04.2020
4582 інше Інший модуль document 05.06.2020
5125 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.03.2021
5219 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
6117 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6697 інше Інший модуль document 08.08.2022
6698 інше Інший модуль document 22.08.2022
6699 інше Інший модуль document 23.02.2022
6700 інше Інший модуль document 08.09.2022
7086 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_266_03.06.2022.pdf 03.06.2022
7587 "Stem-школа" за дистанційною формою навчання Інший модуль document 02.03.2023
7618 English for Teachers, В2 Інший модуль document 20.03.2023
8407 Teachers’ Talking Time Інший модуль document 20.06.2023
8409 Фаховий курс для вчителів початкових класів Інший модуль Шкуренко Олександра (1).pdf 20.06.2023
8410 Фаховий курс для вчителі природничих наук, математики, інформатики, STEM, STEAM, STREAM Інший модуль Шкуренко Олександра Вікторівна (1).pdf 29.09.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
42915 Освіта. Діти. айбутнє. Чому в школі цікаво?
42910 Освіта. Діти. Майбутнє. Хто і що попомагає мені в житті?
42955 Освіта. Діти. Майбутнє. Що завжди поруч зі мною?
42960 Освіти. Діти. Майбутнє. Що приносить зима?

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
428 Математика та інформатика з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
528 Математика та інформатика з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 605 20.09.2019
553 Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Заочна 2019 735 31.10.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
703 Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 198 19.03.2020
724 Інформатика з методикою навчання (5 курс, ПМПО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2020 212 02.04.2020
942 Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1055 Методика навчання освітньої галузі ”Технології” (1 курс, КО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021
1248 Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.

Використання ЕНК (24)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5159 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5161 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 10 27.12.2019
5284 Педагогічний інститут Математика та інформатика з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 27.12.2019
5285 Педагогічний інститут Математика та інформатика з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 10 27.12.2019
5286 Педагогічний інститут Математика та інформатика з методикою навчання (4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5287 Педагогічний інститут Математика та інформатика з методикою навчання (4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
6446 Педагогічний інститут Інформатика з методикою навчання (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується 10 10.12.2020
6447 Педагогічний інститут Інформатика з методикою навчання (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7377 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7378 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
7379 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7380 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7381 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 4 10 10.12.2020
7529 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі "Технології": Інформатика з методикою навчання ДФН (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
7585 Факультет інформаційних технологій та управління Основи STEAM-освіти (2 курс, MoPED, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8947 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
9198 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9200 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9309 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Технології” (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
9746 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9747 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10410 Педагогічний інститут Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 3 30.11.2021
12128 Факультет педагогічної освіти Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12273 Факультет педагогічної освіти Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2389 Кафедра початкової освіти 4,60 28.12.2018
3295 Кафедра початкової освіти 4,76 28.12.2019
4169 Кафедра початкової освіти 4,90 28.12.2021
5724 Кафедра початкової освіти 4,57 30.12.2022