Додаткові відомості

Освіта
Тернопільський державний педагогічний університет, 1994 спеціальність «практична психологія», кваліфікація: «практичний психолог в закладах освіти» (диплом з відзнакою).
Перелік місць роботи
Стаж роботи у ВНЗ (ІІІ-ІV рівень акредитації):
- асистент кафедри практичної психології та соціальної педагогіки Тернопільського державного педагогічного університету;
- завідувач науково-дослідної лабораторії розвитку дитини Київського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка;
- доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
«Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу».
Громадська активність
Голова Правління Всеукраїнської благодійної організації "Український фонд "Благополуччя дітей"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
282 7 6 2021.11.15 12:14:21 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7299 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція “Психологія кризових станів: наука і практика” - онлайн-конференція, м. Київ document.pdf
6047 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» - м. Київ document.pdf
6438 "8 крокова програма по роботі з втратою дорослих, дітей та підлітків" - м. Київ document.pdf
854 Попередження торгівлі дітьми: виклики та завдання сучасності Досвід впровадження системи виховних заходів для ранньої превенції торгівлі людьми сере дітей та молоді м. Київ document
853 «Сучасна сім’я. Профілактика ризикованої поведінки» Розвиток навичок безпечної поведінки у дітей 4–6 років м. Київ document
855 Проблеми соціалізації та ресоціалізації дитини Особливості впливу медіасередовища на процес соціалізації особистості дитини м.Луцьк document
856 Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин: стан, проблеми, перспективи розвитку Сучасні технології освітньо-профілактичної роботи з підлітками та їх батьками у громаді м. Тернопіль document
2964 Боротьба з насильством щодо вразливих груп населення (жінки та діти) в Україні Ефективне представництво прав та інтересів дітей та жінок м. Одеса document
2966 «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики». Безпека інформаційного простору особистості м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
39563 Psychological and pedagogical support of the formation of safe behavior skills in children (on the example of the online course for work with children «I know how to protect myself»)
37144 Психологічна формула безпеки як концептуальна основа формування навичок безпеки особистості

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
39563 Psychological and pedagogical support of the formation of safe behavior skills in children (on the example of the online course for work with children «I know how to protect myself»)
37144 Психологічна формула безпеки як концептуальна основа формування навичок безпеки особистості

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
85 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 0.7 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Tsiuman_Tetiana

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
158 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 35

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
286 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
154 Фаховий модуль (стажування) - document 07.06.2015
273 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
475 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
490 Лідерський модуль - document 22.01.2016
4906 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5128 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.04.2021
5448 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
5601 інше Інший модуль document 29.03.2021
6504 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
214 Документальний проект "Звичайні зомбі. Як працює брехня" Психологічний відеолекторій Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.04.2016 2
219 «Навчіть дитину захищатися” Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
1000 “Навчання, засноване на дослідженнях в системі забезпечення якості освіти” Інститутський форум Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
1184 Формування навичок безпечної поведінки дітей: теорія та практика Наукова цукерня, майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (8)

ID Назва Рік
21246 Попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми
10717 Методичні рекомендації щодо опитування дітей, що стали свідками та/або жертвами насильства, а також вчинили насильство
36833 Упровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» навч.-метод. посіб. (для інститутів післядипломної пед. освіти)
7628 Творимо майбутнє відповідально й ощадливо : програма соціально-фінан- сової освіти й виховання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів: метод. посіб.
5543 Соціальна педагогіка
3491 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
36054 Соціальна робота. Стислий таджицько-російський словник
3599 Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній

Навчальні та методичні матеріали (11)

ID Назва Рік
38336 Методичні рекомендації щодо опитування дітей у межах розслідування
20356 Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 1
20357 Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 2
13125 Навчіть дитину захищатися
4458 Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (10 клас)
3654 Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (9 клас)
3482 Професія. Кар`єра. Успіх
1854 Громадська служба соціальної адаптації
1853 Мобільно-консультаційні групи
8919 Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини
3531 Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
866 Психотехніки допомоги в ситуації втрати та горя (5 курс, ЕКПС, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 812 23.12.2020
1054 Психологія насильства (5 курс, ЕКПС, денна) Інститут людини Магістр Заочна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.
1224 Психологічне консультування та психокорекція (3 курс, ПБ, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022

Використання ЕНК (27)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
206 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
208 Інститут людини Психологія вищої школи (6 курс) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
396 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс, ІС, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3828 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс) Магістр Денна 15 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3888 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс) Магістр Денна 15 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
5461 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ІНФ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5465 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5466 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5468 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5469 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5470 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5605 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс, ПВШ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6463 Інститут людини Інформаційно-психологічна безпека особистості (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7035 Інститут людини Психотехніки допомоги в ситуації втрати та горя (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
7689 Інститут людини Практика (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7824 Інститут людини Психологічні практики комунікації в медіапросторі (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7842 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8601 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8604 Інститут людини Педагогіка та психологія вищої школи (5 курс, ЗЛ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8888 Інститут людини Психологія насильства (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8975 Інститут людини Психологія насильства (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9753 Інститут людини Інформаційно-психологічна безпека особистості (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10212 Інститут людини Психотехніки допомоги в ситуації втрати та горя (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10428 Інститут людини Педагогіка та психологія вищої школи (5 курс, ЕКП, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11040 Інститут людини Практикум з психологічного консультування (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11455 Інститут людини Психологічне консультування та психокорекція (3 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
12071 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс, ПВШ). Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
642 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,22 30.12.2016
1521 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,65 12.01.2017
2360 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,84 27.12.2018
3262 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,68 28.12.2019
4145 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,45 28.12.2020
4798 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,70 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
303 ПСб-1-14-4.0д III 1 - 2016-2017
513 ПСб-1-14-4.0д IV 2 3 2017-2018