Додаткові відомості

Освіта

1996 - 2000 рр.
- Національну академію внутрішніх справ України м. Києва факультет підготовки
спеціальних підрозділів кримінальної міліції по боротьбі з організованою
злочинністю та економічно злочинністю, за спеціальністю “Правознавство” (диплом
з відзнакою) за спеціальністю "Правознавство" (кваліфікація юрист);

2000-2003 рр.
навчання в докторантурі та ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ
України, згідно теми дисертаційного дослідження: “Заперечні угоди та їх правові
наслідки”, за спеціальністю 12.00.03. 

Захист дисертаційного дослідження, на здобуття вченого ступеня
кандидата юридичних наук в інституті держави і права ім. В.М. Корецького;

         2015-2018 рр. навчання в докторантурі ПрАТ "Вищий навчальний
заклад Міжрегіональна академія управління персоналом" Навчально-науковий Інститут права імені князя Володимира Великого за темою дисертаційного дослідження «Система податкових правовідносин: терія та практика правового регулювання в Україні», згідно спеціальності 12.00.07. 

У липні 2019 року захист дисертаційного дослідження, на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук у ПрАТ «Вищий навчальний заклад  Міжрегіональна академія управління персоналом". 15 жовтня 2019 року диплом доктора юридичних наук.

          Підвищення кваліфікації:

- у рамках
освітньої програми спеціальної педагогічної підготовки знань європейських
інституцій у Німеччині, Австрії, Польщї, Італії та Франціі (Сертифікат за спеціалізацією "Європейське міжнародне економічне
право" від 01.10.2013, Сертифікат за спеціалізацією
"Європейське міжнародне економічне право" від 01.07.2014 років);

- у сфері
дистанційних технологій у Інституті дистанційного навчання ДВНЗ "КНЕУ ім.
В. Гетьмана" від 01.03.2017 року по 28.04.2017 року (Свідоцтво про
підвищення кваліфікації від 28 квітня 2017 року);

- курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка за Лідерським модулем
08-09 листопада 2018 року (Сертифікат про участь у Лідерському модулі, загальна кількість годин 30);

- курси навчання англійської мови (Свідоцтво про знання англійської мови за освітньо кваліфікаційним рівнем B2 від 1 жовтня 2019 року);

- курси підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників Київський університет імені
Бориса Грінченка (за дослідницьким
модулем) (30 год/1кредит ЄКТС) (Сертифікат №1156 від 25 листопада 2019 року);

- курси підвищення
кваліфікації за Фаховим модулем участь
у навчальному тренінгу для студентів-консультантів Юридичних клінік Київщини в
межах реалізації проекту «Інноваційні методики викладання в правопросвітній
діяльності юридичних клінік для школярів середньої ланки загальноосвітніх шкіл» ) (Сертифікат від 19 листопада 2019 року, загальна кількість 30 годин);

- курси підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників Київський університет імені
Бориса Грінченка за Лідерським модулем 16-20 квітня 2020 року. (Сертифікат
про участь у Лідерському модулі від 25 квітня 2020 року, загальна кількість 30 годин).

Науково-педагогічне стажування: в
Університеті Данубіус юридичний факультет Янко Єсенського "Інноваційні
освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес
підготовки юристів" м. Сладковічево, Словацька Республіка 26-28 грудня
2016 року. (Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування від
28 грудня 2016 року).


Перелік місць роботи

2003-2007 рр. перебувала на
посадах науково-педагогічного складу у Національній академії внутрішніх справ
України:- 2003-2006 рр. викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Національній академії внутрішніх справ України;- 2006-2007 рр. старший викладач кафедри цивільного права
та процесу Національній академії внутрішніх справ України.2007-2017 рр. перебувала на
посадах науково-педагогічного складу Державного вищого навчального закладу
"Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана":

- з березня 2007
року - вересень 2007 року старший
викладач кафедри правового регулювання економіки;

- з вересня 2007
року - 2016 рік доцент кафедри правового
регулювання економіки;

- з 2016 року по
2017 рік доцент кафедри фінансового права.

2017 - по вересень 2018 року
перебувала на посадах науково-педагогічного складу Інституту права імені Володимира Великого ПрАТ "Вищий навчальний
заклад Міжрегіональна академія управління персоналом":

- з вересня 2017 року - по вересень 2018 професор кафедри цивільного, господарського та трудового права;

- з грудня 2017 року по травень 2018 рік вчений секретар Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю
12.00.04 - господарське право, господарське-процесуальне право (2017 - 2018
р.р.).

          З вересня 2018 року по вересень 2020 року перебувала на посадах науково-педагогічного складу Факультету права та міжнародних відносин Київський університет імені Бориса Грінченка:

- доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин (2018-2019р.р.);

- професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин (2019-2022р.р.).

- професор кафедри публічного права Факультету права та міжнародних відносин (2022-2023р.р.)

З 2003 року за сумісництвом
перебувала на посадах науково-педагогічного складу у вищих навчальних закладах:

- доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Київського університету
ринкових відносин (2004-2007р.р.);

- доцент кафедри цивільного та трудового права Академії праці та
соціальних відносин Федерації профкомів України (2004-2007р.р.);

- доцент кафедри цивільного права та процесу Міжнародного університету
"Україна" (2004-2006 р.р.);

- доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Академії праці та
соціальних відносин Федерації профкомів України (2008-2010р.р.);

- доцент кафедри правознавства Національного лінгвістичного університету
(2010-2012р.р.);

- професор кафедри цивільного, господарського та трудового права Інституту права
імені князя Володимира Великого ПрАТ "Вищий навчальний заклад Міжрегіональна
академія управління персоналом" (2015 - 2018 р.р.);

Теми дисертацій (захищених)

“Заперечні угоди та їх правові наслідки”, к.ю.н. за спеціальністю: 12.00.03 – цивільне право;
цивільний процес; сімейне право та міжнародне приватне право.

«Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні», д.ю.н. за спеціальністю: 12.00.07 - адміністративне право; інформаційна право та фінансове право.

Громадська активність
член громадської організації "Еліта держави", член громадської організації "Львівське товариство" та член Громадської організації "Міжнародна Фундація науковців та освітян"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 1 1 2024.05.18 06:07:53 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
119 Кафедра публічного та приватного права - 1 0 2021
502 Кафедра публічного права FFN-8371-2022 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/24018765

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 497 11 13 2023.12.21 08:56:43 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 306 9 8

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
361 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного права 212.5 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Khatniuk

Конференції (41)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9361 XXIV International Scientific and Practical Conference «Current scientific opinions on the development of current education», 19 – 21 June 2023, Milan, Italy. Правові засади запровадження штучного інтелекту в оподаткуванні суб’єктів бізнесу Мілан, Італія document
9362 XXIII International Scientific and Practical Conference «Scientific trends, solutions, theories and methods of development», 12 – 14 June 2023, Bilbao, Spain. Віртуальні активи як об‘єкт оподаткування Більбао, Іспанія document
8777 XIII Міжнародна науково-практична конференція «Implementation of modern technologies in science», 20-23 грудня 2022 р., Обмеження основних прав людини під час воєнного стану Варна, Болгарія document
8770 VІІІ круглий стіл до тижня права України «ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ» Вплив воєнного стану на трудові правовідносини в Україні Київ document.tif
8752 XII Міжнародна науково-практична конференція “Current challenges, trends and transformations”, 13-16 грудня 2022 року Правові засади застосування штучного інтелекту при наданні юридичних послуг Бостон, США document
8528 X Міжнародна науково-практична конференція «Analysis of modern ways of development of science and scientific discussions», 29-02 грудня 2022 року, Більбао, Іспанія Зарубіжний досвід застосування податку на нерухоме майно: запровадження позитивних положень у вітчизняне законодавство Більбао, Іспанія document.pdf
8479 IX Міжнародна науково-практична конференція «Study of world opinion regarding the development science" 22-25 листопада 2022 року Окремі питання оподаткування прибутку підприємств від конверсійних валютних операцій у грошовій формі Прага, Чешська Республіка document
8357 XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», 21-24 червня 2022 Особливості надання банківських послуг під час воєнного стану Мадрид, Іспанія document
8356 XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», 21-24 червня 2022 Особливості залучення та участі окремих свідків у судовому розгляді господарських спорів Мадрид, Іспанія document
8355 XXIII Міжнародна науково-практична конференція “Theoretical and science bases of actual tasks ” 14-17 червня 2022 Обмеження щодо реалізації трудових прав працівників під час військового стану Лісбон, Португалія document
8354 XVIII Міжнародна науково-практична конференція “Advancing in research, practiceе and education” 10-13 травня 2022 Особливості залучення свідка у господарському процесі Італія, Флоренція document
8353 VI Міжнародна науково-практична конференція “Innovations technologies in science and practice” 15-18 лютого 2022 Податкова амністія для фізичних осіб як новела податкового законодавства Ізраїль, Хайфа document
8352 II Міжнародна науково-практична конференція «Modern trends of scientific development» 18-21 січень 2022 Умови дійсності електронної форми договору Канада, Ванкувер document
7222 VII Міжнародна науково-практична конференція «Modern trends in development science and practice», 02-05 листопада 2021 Виконання пілотного рішення ЄСПЛ в справі «Юрій Миколайович Іванов проти України»: вжиття заходів загального характеру Варна, Боргарія document
7221 VII Міжнародна науково-практична конференція «Modern trends in development science and practice» 02-05 листопада 2021 Кримінально-правова політика у сфері боротьби із насильством в сім’ї Варна, Боргарія document
7219 VII Міжнародна науково-практична конференція «Modern trends in development science and practice», 02-05 листопада 2021 Краудфандінг для соціального підприємництва Варна,Боргарія document
7224 XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and science: problems and prospects» 15-18 червня 2021 Віртуальні активи як статутний капітал підприємства Лондон, Англія document
7223 XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and science: problems and prospects» 15-18 червня 2021 Наукове роз'яснення спеціаліста як засіб доказування в господарському процесі Лондон, Англія document
6917 XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary Academic Research and Innovation», 25-28 травня 2021 Особливості оподаткування інжинірингових послуг в Україні Амстердам, Нідерланди document
6916 XXIII Міжнародна науково-практична конференція “Theory, practice and science”, 27-30 квітня 2021 Правові засади сплати роялті від гастрольної діяльності Токіо, Японія document
6918 XXII Міжнародна науково-практична конференція “Interaction of society and science: prospects” 20-23 квітня 2021 Правове регулювання краудфандингу в Україні Лондон, Англія document
6915 XXI Міжнародній науково-практичній конференції «Interaction of society and science: prospects», 20-23 квітня 2021 Правові засади сплати роялті від гастрольної діяльності Лондон, Англія document
6919 XVI Міжнародна науково-практична конференція "Science and society, patterns and trends of development", 30 березня – 3 квітня 2021 Особливості оподаткування неприбуткових громадських об’єднань Відень, Австрія document
6477 I Міжнародна наукова конференція з міждисциплінарних досліджень «International science conference on multidisciplinary research», 19 – 21 січня 2021 р. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОЖИВАЧІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН Берлін, Німеччина document
6400 XIV Міжнародна науково-практична конференція “Multidisciplinary research”, 21 – 24 грудня 2020 р. ТЯЖКІ УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ Більбао, Іспанія document
6399 XIV Міжнародна науково-практична конференція “Multidisciplinary research”, 21 – 24 грудня 2020 р. СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ Більбао, Іспанія document
6398 XIV Міжнародна науково-практична конференція “Multidisciplinary research”, 21 – 24 грудня 2020 р. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ В УКРАЇНІ Більбао, Іспанія document
6241 XIII Міжнародна науково-практична конференція «Social function of sciene, teaching and learning», 14-17 грудня 2020 р. Правове регулювання та особливості договорів про оборонні закупівлі Бордо, Франція document
6179 XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research and education», 07-12 грудня 2020 р. Оборонна промисловість як вид господарської діяльності Ля-Рошель, Франція document
6035 XI Міжнародна науково-практична конференція «Academic research in multidisciplinary innovation», 30 листопада - 01 грудня 2020 р. Приватна психіатрія і наркологія як вид підприємницької діяльності Амстердам, Нідерланди document
6029 XI Міжнародна науково-практична конференція «Academic research in multidisciplinary innovation», 30 листопада - 01 грудня 2020 року Особливості правового забезпечення договорів про надання психотерапевтичних та психіатричних послуг Амстердам, Нідерланди document
6040 IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice of today», 16-19 листопада 2020 р. Окремі питання застосування завдатку для забезпечення належного виконання господарських договорів Анкара, Турція document
5796 IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice of today», 16-19 листопада 2020 р. Завдаток як спосіб забезпечення належного виконання господарських договорів Анкара, Турція document
5795 IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice of today», 16-19 листопада 2020 р. Правові засади застосування комерційної таємниці на підприємстві Анкара, Турція document
5671 VII Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of science and practice», 02-06 листопада 2020 р. Правові засади розуміння механізму адміністративно-правового регулювання Лондон, Великобританія document
5670 VII Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of science and practice», 02-06 листопада 2020 р. Обман як підстава визнання господарського договору недійсним Лондон, Великобританія document
5669 VI Міжнародна науково-практична конференція «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them», 26-30 жовтня 2020 р. Правові засади: укладення, зміни та виконання господарських договорів в Україні Мілан, Італія document
5673 XIV Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems оf science and practice», 27-28 квітня 2020 р. Удавані та фіктивні умови господарського договору як підстава визнання його недійсним Стокгольм, Швеція document
5672 XIV Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems оf science and practice», 27-28 квітня 2020 р. Перспективний розвиток інституту медіації в українській державі Стокгольм, Швеція document
3731 Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспльства в Україні Нові засади реформування податкового законодавства у контексті підвищення надходжень до державного бюджету Факультет права та міжнародних відносин Киівського університету імені Бориса Грінченка document
3732 III Школа з кримінального процесуального права України Заходи кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства в Україні Киівський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
29408 Система податкових правовідносин: проблеми теорії та практики правового забезпечення

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
47876 Правові засади впровадження цифрових технологій в освітньому процесі в Україні
45705 Правові засади використання штучного інтелекту у сфері надання освітніх послуг у вищих навчальних закладах
45169 Фіктивність та удаваність як підстави визнання господарського зобов‘язання недійсним
44866 Окремі правові підстави визнання господарського зобов’язання недійсним
32941 Правові підстави визнання господарського зобов’язання недійсним як спосіб захисту прав та охоронюваних інтересів суб’єктів господарювання

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
45998 Legal Principles and Features of Artificial Intelligence Use in the Provision of Legal Services
45132 Private Enforcer as a Participant of Legal Relations in the Executive Process
44168 Modern system of legal regulation and personnel management in ensuring public-private partnerships: under the professional higher education domain
39077 State’s civil liability within legal relations of property restitution: historical and legal research
33001 Legal aspects of the problems in the area of denouncement of international treaties
32957 Особливості оподаткування акцизним податком пального в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
48608 Legal empowerment and the role of digital technologies in the development of legal services in Ukraine
42071 The legal basis for the compulsory vaccination of higher education institutions staff in the COVID-19 pandemic
43702 Проблеми трансформації трудового законодавства відповідно до умов воєнного стану в Україні
32999 Features of the Activities of Public Entities in Space Debris Mitigation
29358 Нові шляхи партнерської взаємодії між платниками податків і фіскальними органами: адміністративно-правових механізм

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
44709 Зарубіжний досвід податку на нерухоме майно: запровадження позитивних положень у національне законодавство
44968 Іnternational experience of real estate tax: trends in the introduction of legal provisions in national legislation
44167 Роль класифікації віртуальних активів у цивільному обороті: Європейський досвід
43485 Шляхи адаптації трудового законодавства до умов воєнного часу
43148 Правові засади оподаткування прибутку підприємств від операцій із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі
42070 Virtual assets are at the conclusion of enterprise treaty: problem questions of implementation of international experience are to law for application practice of Ukraine in the conditions of European integration
42071 The legal basis for the compulsory vaccination of higher education institutions staff in the COVID-19 pandemic
42068 Terms of reality of electronic form of economic contract
39075 Legal bases of definition of legal personality in economic process
39072 Some issues of legal regulation of private psychiatric and psychotherapeutic medical care
39066 Virtual assets as an object of property rights in Ukraine
39088 Features of application of Article 37 of the Law of Ukraine "On Mortgage" as a way to protect the rights and legitimate interests of the mortgagee
29409 Напрями удосконалення правового регулювання податкової системи як спосіб максимізації фіскальної результативності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (37)

ID Назва Рік
45543 Правові засади запровадження штучного інтелекту в оподаткуванні суб’єктів бізнесу
45542 Віртуальні активи як об’єкт оподаткування
43437 Обмеження основних прав людини під час воєнного стану
43328 Legal principles of the use of artificial intelligence in the provision of legal services
42921 Зарубіжний досвід застосування податку на нерухоме майно: запровадження позитивних положень у вітчизняне законодавство
42685 Separate issues of taxation of the profit of enterprises from conversion currency operations in monetary form
42214 Peculiarities of providing banking services during martial law
42212 Restrictions on the exercise of labor rights of employees during martial law
42211 Peculiarities of engaging a witness in a business process
42229 Peculiarities of involvement and participation of individual witnesses in court proceedings of business disputes
42094 The tax amnesty for individuals as an amendment to the tax legislation
42092 Terms of reality of elektronic form of economic contract
39659 Виконання пілотного рішення ЄСПЛ в справі «Юрій Миколайович Іванов проти України»: вжиття заходів загального характеру
39632 Краудфандінг для соціального підприємництва
39647 Кримінально-правова політика у сфері боротьби із насильством в сім’ї
39638 Віртуальні активи як статутний капітал підприємства
39657 Наукове роз'яснення спеціаліста як засіб доказування в господарському процесі
39645 Особливості оподаткування інжинірингових послуг в Україні
39603 Претензійний порядок врегулювання господарських спорів: переваги і недоліки
39650 Правові засади надання приватної психіатричної та наркологічної допомоги
39562 Правові засади сплати роялті від гастрольної діяльності
39584 Правове регулювання краудфандингу в Україні
39550 Особливості оподаткування неприбуткових громадських об’єднань
39629 Правовий статус споживачів як суб’єктів господарських правовідносин
33522 Особливості правового забезпечення договорів про надання психотерапевтичних та психіатричних послуг
33498 Приватна психіатрія і наркологія як вид підприємницької діяльності
32918 Завдаток як спосіб забезпечення належного виконання господарських договорів
32921 Окремі питання застосування завдатку для забезпечення належного виконання господарських договорів
32919 Правові засади застосування комерційної таємниці на підприємстві
32924 Обман як підстава визнання господарського договору недійсним
32923 Правові засади розуміння механізму адміністративно-правового регулювання
32920 Правові засади: укладення, зміни та виконання господарських договорів в Україні
32917 Особливості укладення договору про сурогатне материнство
32926 Перспективний розвиток інституту медіації в українській державі
32936 Актуальные вопросы внедрения новых местных налогов и сборов: правовой аспект
32938 Проблемные вопросы защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов в контексте международной правовой базы
29350 Правовий аналіз податкової реформи у контексті покращення фіскальної сталості

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
91 Система податкових правовідносин: проблеми теорії та практики правового забезпечення монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29408/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (21)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
363 м.Люблін, Польща Interactive technologies of mixed learning for specialists training for specialties: law, psychology and law enforcement 24-31.10.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації Хатнюк Н.С., Люблін, Польща, 24-31.10.2022.pdf
393 м.Люблін, Польща INFORMAL EDUCATION IN TRAINING HUMANITARIAN SPECIALISTS: EXPERIENCE OF THE EU COUNTRIES AND UKRAINE 14-21.11.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
411 м.Люблін, Польща ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING FOR MASTERS AND DOCTORS OF PHILOSOPHY IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE 05-12.12.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
429 м.Люблін, Польща Use of informal education in the training of bachelors and masters: experience of EU countries and Ukraine 16-26.12.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації Хатнюк Н.С. 16-26.12.2022.pdf
443 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 30.01-06.02.2023 професор Аркадіуш Малек Учасник програми document
444 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 20-27.02.2023 професор Аркадіуш Малек Учасник програми document
445 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 09-16.01.2023 професор Аркадіуш Малек Учасник програми document
449 м.Люблін, Польща Transfer of educational technologies in the EU countries and Ukraine 20-27.03.2023 професор Аркадіуш Малек Учасник програми document
450 м.Люблін, Польща INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING IN THE BACHELOR'S AND MASTER'S TRAINING IN THE EU AND UKRAINE 06-13.03.2023 професор Аркадіуш Малек Учасник програми document
451 м.Люблін, Польща “ACADEMY INTEGRITY IN THE TRAINING OF MASTERS AND DOCTORS OF PHILOSOPHY (PHD) IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE” 03-10.04.2023 професор Аркадіуш Малек Учасник програми document
463 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 24.04-01.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
479 м.Люблін, Польща Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського союзу та Україні 22-29.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
480 м.Люблін, Польща Академічна доброчесність та тайм-менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід 29.05-05.06.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
481 Universita Ca’Foscari Venezia правління науковими та освітніми проєктами: міжнародний досвід 30.03.2023-31.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
482 м.Люблін, Польща ФАНДРАЙЗИНГ ТА ОСНОВИ ГРАНТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 12-19.06.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
486 м.Люблін, Польща Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського союзу та Україні 10-17.06.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
487 м.Люблін, Польща Transfer of educational technologies in the countries of the European Union and Ukraine 24-31.07.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
490 м.Люблін, Польща Академічна доброчесність та тайм-менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід 07-14.08.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
498 м.Люблін, Польща Неформальна освіта при підготовці здобувачів освіти гуманітарних спеціальностей в країнах Європейського союзу та Україні 21-28.08.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
499 м.Люблін, Польща Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці здобувачів освіти технічних спеціальностей в країнах ЄС та Україні 28.08-03.09.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
664 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 20-29.04.2024 dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
268 Rights Protection in Private Law in Ukraine National Endowment for Democracy Коллективний - 2019
629 Проєкт: «Розв’язання проблем забезпечення прав людини та здійснення правосуддя в Україні в умовах збройного конфлікту». Конкурс грантів «Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України». Міжнародний фонд «Відродження» Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
311 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного права Аналітик-дослідник 15.11.2022

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
21 Хатнюк Наталія Сергіївна "Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні"/ 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом", заочна форма навчання, 2015-2019 рр. ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" document 2019

Підвищення кваліфікації (38)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2303 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.04.2017
2607 Лідерський модуль Інший модуль document 13.11.2018
3381 Інше Інший модуль document 02.10.2019
3510 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.10.2019
3579 Інше Інший модуль document 20.04.2019
3580 Інше Інший модуль document 19.11.2019
3697 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4156 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4428 інше Інший модуль document 26.02.2020
4429 інше Інший модуль document 28.10.2020
4430 інше Інший модуль document 23.11.2020
4859 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5551 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 23.10.2021
5576 інше Інший модуль document 04.10.2021
5839 інше Інший модуль document 02.12.2021
6734 інше Інший модуль document 20.01.2022
6740 інше Інший модуль document 31.10.2022
6971 інше Інший модуль document 25.11.2022
7138 інше Інший модуль document 10.12.2022
7268 інше Інший модуль document 12.12.2022
7299 інше Інший модуль document 26.12.2022
7372 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
7486 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7621 Academic integrity in the training of bachelor Інший модуль document 06.02.2023
7622 Informal education in the traning of bachelors in the European union countries and Ukraine Інший модуль document 27.02.2023
7623 Using the opportunities of cloud services in online education Інший модуль document 16.01.2023
7624 Interactive technologies of blended learning in the bachelor's and mastes's traning in the European union countries and Ukraine Інший модуль document 13.03.2023
7796 Transfer of educational technologies in the EU countries and Ukraine Інший модуль document 27.03.2023
7797 Academy integrity in the training of masters and doctors of philosophy (PHD) in the countries of the European Union and Ukraine Інший модуль document 10.04.2023
7798 Interactive Technologies of blended learning in the training of masters and doctors of philosophy (PHD) Інший модуль document 01.05.2023
7851 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.05.2023
7872 Цифровий модуль Інший модуль Сертифікат про ПК Хатнюк Н.С. від 30.04.2023 (1).pdf 30.04.2023
7891 Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського союзу та Україні». Польща, Люблін 22- 29 травня 2023 року; Інший модуль document 29.05.2023
8069 Academic integrity and time-management in the preparation of scientific works foreign and native experience Інший модуль document 05.06.2023
8070 Fundraising and fundamentals of Grant activities: foreign and domestic experience Інший модуль document 19.06.2023
9079 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9166 Інший Інший модуль document 31.07.2023
9412 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
39593 Зразки документів з приватного права (цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне, цивільно-процесуальне та госпо­дарсько-­процесуальне законодавство України)
39585 Зразки документів з публічного права (кримінальне право та процес, адміністративне право та процес)
39599 Адвокатський іспит: зразки процесуальних документів

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
910 Фінансове та податкове право (2 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1199 Господарське та господарське процесуальне право (3 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2022 162 08.04.2022
1654 Актуальні проблеми публічного права (6 курс, ПР) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7341 Факультет права та міжнародних відносин Фінансове та податкове право: Податкове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8338 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансове та податкове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
9663 Факультет права та міжнародних відносин Фінансове та податкове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 4 3 30.11.2021
11418 Факультет права та міжнародних відносин Господарське та господарське процесуальне право (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
12720 Факультет права та міжнародних відносин Фінансове та податкове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 4 3 31.12.2022
12721 Факультет права та міжнародних відносин Господарське та господарське процесуальне право (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022
13037 Факультет права та міжнародних відносин Фінансове та податкове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13651 Факультет права та міжнародних відносин Актуальні проблеми публічного права (6 курс, ПР) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2346 Кафедра публічного та приватного права 4,41 27.12.2018
3226 Кафедра публічного та приватного права 4,65 28.12.2019
4129 Кафедра публічного та приватного права 4,83 28.12.2020
4758 Кафедра публічного та приватного права 4,57 28.12.2021
5656 Кафедра публічного права 4,28 30.12.2022
6539 Кафедра публічного права 4,90 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
86 Гаргун Сергій Сергійович Факультет права та міжнародних відносин IV Право III - 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
147 Гаргун Сергій Сергійович IV Право I 2020