Додаткові відомості

Освіта

1996 - 2000 рр.
- Національну академію внутрішніх справ України м. Києва факультет підготовки
спеціальних підрозділів кримінальної міліції по боротьбі з організованою
злочинністю та економічно злочинністю, за спеціальністю “Правознавство” (диплом
з відзнакою) за спеціальністю "Правознавство" (кваліфікація юрист);

2000-2003 рр.
навчання в докторантурі та ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ
України, згідно теми дисертаційного дослідження: “Заперечні угоди та їх правові
наслідки”, за спеціальністю 12.00.03. 

Захист дисертаційного дослідження, на здобуття вченого ступеня
кандидата юридичних наук в інституті держави і права ім. В.М. Корецького;

         2015-2018 рр. навчання в докторантурі ПрАТ "Вищий навчальний
заклад Міжрегіональна академія управління персоналом" Навчально-науковий Інститут права імені князя Володимира Великого за темою дисертаційного дослідження «Система податкових правовідносин: терія та практика правового регулювання в Україні», згідно спеціальності 12.00.07. 

У липні 2019 року захист дисертаційного дослідження, на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук у ПрАТ «Вищий навчальний заклад  Міжрегіональна академія управління персоналом". 15 жовтня 2019 року диплом доктора юридичних наук.

          Підвищення кваліфікації:

- у рамках
освітньої програми спеціальної педагогічної підготовки знань європейських
інституцій у Німеччині, Австрії, Польщї, Італії та Франціі (Сертифікат за спеціалізацією "Європейське міжнародне економічне
право" від 01.10.2013, Сертифікат за спеціалізацією
"Європейське міжнародне економічне право" від 01.07.2014 років);

- у сфері
дистанційних технологій у Інституті дистанційного навчання ДВНЗ "КНЕУ ім.
В. Гетьмана" від 01.03.2017 року по 28.04.2017 року (Свідоцтво про
підвищення кваліфікації від 28 квітня 2017 року);

- курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка за Лідерським модулем
08-09 листопада 2018 року (Сертифікат про участь у Лідерському модулі, загальна кількість годин 30);

- курси навчання англійської мови (Свідоцтво про знання англійської мови за освітньо кваліфікаційним рівнем B2 від 1 жовтня 2019 року);

- курси підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників Київський університет імені
Бориса Грінченка (за дослідницьким
модулем) (30 год/1кредит ЄКТС) (Сертифікат №1156 від 25 листопада 2019 року);

- курси підвищення
кваліфікації за Фаховим модулем участь
у навчальному тренінгу для студентів-консультантів Юридичних клінік Київщини в
межах реалізації проекту «Інноваційні методики викладання в правопросвітній
діяльності юридичних клінік для школярів середньої ланки загальноосвітніх шкіл» ) (Сертифікат від 19 листопада 2019 року, загальна кількість 30 годин);

- курси підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників Київський університет імені
Бориса Грінченка за Лідерським модулем 16-20 квітня 2020 року. (Сертифікат
про участь у Лідерському модулі від 25 квітня 2020 року, загальна кількість 30 годин).

Науково-педагогічне стажування: в
Університеті Данубіус юридичний факультет Янко Єсенського "Інноваційні
освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес
підготовки юристів" м. Сладковічево, Словацька Республіка 26-28 грудня
2016 року. (Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування від
28 грудня 2016 року).


Перелік місць роботи

2003-2007 рр. перебувала на
посадах науково-педагогічного складу у Національній академії внутрішніх справ
України:- 2003-2006 рр. викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Національній академії внутрішніх справ України;- 2006-2007 рр. старший викладач кафедри цивільного права
та процесу Національній академії внутрішніх справ України.2007-2017 рр. перебувала на
посадах науково-педагогічного складу Державного вищого навчального закладу
"Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана":

- з березня 2007
року - вересень 2007 року старший
викладач кафедри правового регулювання економіки;

- з вересня 2007
року - 2016 рік доцент кафедри правового
регулювання економіки;

- з 2016 року по
2017 рік доцент кафедри фінансового права.

2017 - по вересень 2018 року
перебувала на посадах науково-педагогічного складу Інституту права імені Володимира Великого ПрАТ "Вищий навчальний
заклад Міжрегіональна академія управління персоналом":

- з вересня 2017 року - по вересень 2018 професор кафедри цивільного, господарського та трудового права;

- з грудня 2017 року по травень 2018 рік вчений секретар Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю
12.00.04 - господарське право, господарське-процесуальне право (2017 - 2018
р.р.).

          З вересня 2018 року по вересень 2020 року перебувала на посадах науково-педагогічного складу Факультету права та міжнародних відносин Київський університет імені Бориса Грінченка:

- доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин (2018-2019р.р.);

- професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин (2019-2022р.р.).

- професор кафедри публічного права Факультету права та міжнародних відносин (2022-2023р.р.)

З 2003 року за сумісництвом
перебувала на посадах науково-педагогічного складу у вищих навчальних закладах:

- доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Київського університету
ринкових відносин (2004-2007р.р.);

- доцент кафедри цивільного та трудового права Академії праці та
соціальних відносин Федерації профкомів України (2004-2007р.р.);

- доцент кафедри цивільного права та процесу Міжнародного університету
"Україна" (2004-2006 р.р.);

- доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Академії праці та
соціальних відносин Федерації профкомів України (2008-2010р.р.);

- доцент кафедри правознавства Національного лінгвістичного університету
(2010-2012р.р.);

- професор кафедри цивільного, господарського та трудового права Інституту права
імені князя Володимира Великого ПрАТ "Вищий навчальний заклад Міжрегіональна
академія управління персоналом" (2015 - 2018 р.р.);

Теми дисертацій (захищених)

“Заперечні угоди та їх правові наслідки”, к.ю.н. за спеціальністю: 12.00.03 – цивільне право;
цивільний процес; сімейне право та міжнародне приватне право.

«Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні», д.ю.н. за спеціальністю: 12.00.07 - адміністративне право; інформаційна право та фінансове право.

Громадська активність
член громадської організації "Еліта держави" та член громадської організації "Львівське товариство"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
264 8 7 2022.11.22 17:39:48 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 1 1 2022.11.21 06:03:06 Перейти до Scopus link

Конференції (36)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8528 X Міжнародна науково-практична конференція «Analysis of modern ways of development of science and scientific discussions», 29-02 грудня 2022 року, Більбао, Іспанія Зарубіжний досвід застосування податку на нерухоме майно: запровадження позитивних положень у вітчизняне законодавство Більбао, Іспанія document.pdf
8479 IX Міжнародна науково-практична конференція «Study of world opinion regarding the development science" 22-25 листопада 2022 року Окремі питання оподаткування прибутку підприємств від конверсійних валютних операцій у грошовій формі Прага, Чешська Республіка document
8357 XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», 21-24 червня 2022 Особливості надання банківських послуг під час воєнного стану Мадрид, Іспанія document
8356 XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», 21-24 червня 2022 Особливості залучення та участі окремих свідків у судовому розгляді господарських спорів Мадрид, Іспанія document
8355 XXIII Міжнародна науково-практична конференція “Theoretical and science bases of actual tasks ” 14-17 червня 2022 Обмеження щодо реалізації трудових прав працівників під час військового стану Лісбон, Португалія document
8354 XVIII Міжнародна науково-практична конференція “Advancing in research, practiceе and education” 10-13 травня 2022 Особливості залучення свідка у господарському процесі Італія, Флоренція document
8353 VI Міжнародна науково-практична конференція “Innovations technologies in science and practice” 15-18 лютого 2022 Податкова амністія для фізичних осіб як новела податкового законодавства Ізраїль, Хайфа document
8352 II Міжнародна науково-практична конференція «Modern trends of scientific development» 18-21 січень 2022 Умови дійсності електронної форми договору Канада, Ванкувер document
7222 VII Міжнародна науково-практична конференція «Modern trends in development science and practice», 02-05 листопада 2021 Виконання пілотного рішення ЄСПЛ в справі «Юрій Миколайович Іванов проти України»: вжиття заходів загального характеру Варна, Боргарія document
7221 VII Міжнародна науково-практична конференція «Modern trends in development science and practice» 02-05 листопада 2021 Кримінально-правова політика у сфері боротьби із насильством в сім’ї Варна, Боргарія document
7219 VII Міжнародна науково-практична конференція «Modern trends in development science and practice», 02-05 листопада 2021 Краудфандінг для соціального підприємництва Варна,Боргарія document
7224 XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and science: problems and prospects» 15-18 червня 2021 Віртуальні активи як статутний капітал підприємства Лондон, Англія document
7223 XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and science: problems and prospects» 15-18 червня 2021 Наукове роз'яснення спеціаліста як засіб доказування в господарському процесі Лондон, Англія document
6917 XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary Academic Research and Innovation», 25-28 травня 2021 Особливості оподаткування інжинірингових послуг в Україні Амстердам, Нідерланди document
6916 XXIII Міжнародна науково-практична конференція “Theory, practice and science”, 27-30 квітня 2021 Правові засади сплати роялті від гастрольної діяльності Токіо, Японія document
6915 XXI Міжнародній науково-практичній конференції «Interaction of society and science: prospects», 20-23 квітня 2021 Правові засади сплати роялті від гастрольної діяльності Лондон, Англія document
6918 XXII Міжнародна науково-практична конференція “Interaction of society and science: prospects” 20-23 квітня 2021 Правове регулювання краудфандингу в Україні Лондон, Англія document
6919 XVI Міжнародна науково-практична конференція "Science and society, patterns and trends of development", 30 березня – 3 квітня 2021 Особливості оподаткування неприбуткових громадських об’єднань Відень, Австрія document
6477 I Міжнародна наукова конференція з міждисциплінарних досліджень «International science conference on multidisciplinary research», 19 – 21 січня 2021 р. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОЖИВАЧІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН Берлін, Німеччина document
6400 XIV Міжнародна науково-практична конференція “Multidisciplinary research”, 21 – 24 грудня 2020 р. ТЯЖКІ УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ Більбао, Іспанія document
6399 XIV Міжнародна науково-практична конференція “Multidisciplinary research”, 21 – 24 грудня 2020 р. СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ Більбао, Іспанія document
6398 XIV Міжнародна науково-практична конференція “Multidisciplinary research”, 21 – 24 грудня 2020 р. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ В УКРАЇНІ Більбао, Іспанія document
6241 XIII Міжнародна науково-практична конференція «Social function of sciene, teaching and learning», 14-17 грудня 2020 р. Правове регулювання та особливості договорів про оборонні закупівлі Бордо, Франція document
6179 XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research and education», 07-12 грудня 2020 р. Оборонна промисловість як вид господарської діяльності Ля-Рошель, Франція document
6035 XI Міжнародна науково-практична конференція «Academic research in multidisciplinary innovation», 30 листопада - 01 грудня 2020 р. Приватна психіатрія і наркологія як вид підприємницької діяльності Амстердам, Нідерланди document
6029 XI Міжнародна науково-практична конференція «Academic research in multidisciplinary innovation», 30 листопада - 01 грудня 2020 року Особливості правового забезпечення договорів про надання психотерапевтичних та психіатричних послуг Амстердам, Нідерланди document
6040 IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice of today», 16-19 листопада 2020 р. Окремі питання застосування завдатку для забезпечення належного виконання господарських договорів Анкара, Турція document
5796 IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice of today», 16-19 листопада 2020 р. Завдаток як спосіб забезпечення належного виконання господарських договорів Анкара, Турція document
5795 IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice of today», 16-19 листопада 2020 р. Правові засади застосування комерційної таємниці на підприємстві Анкара, Турція document
5671 VII Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of science and practice», 02-06 листопада 2020 р. Правові засади розуміння механізму адміністративно-правового регулювання Лондон, Великобританія document
5670 VII Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of science and practice», 02-06 листопада 2020 р. Обман як підстава визнання господарського договору недійсним Лондон, Великобританія document
5669 VI Міжнародна науково-практична конференція «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them», 26-30 жовтня 2020 р. Правові засади: укладення, зміни та виконання господарських договорів в Україні Мілан, Італія document
5673 XIV Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems оf science and practice», 27-28 квітня 2020 р. Удавані та фіктивні умови господарського договору як підстава визнання його недійсним Стокгольм, Швеція document
5672 XIV Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems оf science and practice», 27-28 квітня 2020 р. Перспективний розвиток інституту медіації в українській державі Стокгольм, Швеція document
3731 Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспльства в Україні Нові засади реформування податкового законодавства у контексті підвищення надходжень до державного бюджету Факультет права та міжнародних відносин Киівського університету імені Бориса Грінченка document
3732 III Школа з кримінального процесуального права України Заходи кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства в Україні Киівський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
29408 The system of tax relations: problems of theory and practice of legal support

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
32941 A legal grounds for invalidation of an economic obligation as a way to protect the rights and protected interests of economic entities

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
39077 State’s civil liability within legal relations of property restitution: historical and legal research
33001 Legal aspects of the problems in the area of denouncement of international treaties
32957 Features of excise tax on fuel in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
42071 The legal basis for the compulsory vaccination of higher education institutions staff in the COVID-19 pandemic
32999 Features of the Activities of Public Entities in Space Debris Mitigation
29358 New ways of partnership between taxpayers and fiscal authorities: an administrative mechanism

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
42070 Virtual assets are at the conclusion of enterprise treaty: problem questions of implementation of international experience are to law for application practice of Ukraine in the conditions of European integration
42071 The legal basis for the compulsory vaccination of higher education institutions staff in the COVID-19 pandemic
42068 Terms of reality of electronic form of economic contract
39075 Legal bases of definition of legal personality in economic process
39072 Some issues of legal regulation of private psychiatric and psychotherapeutic medical care
39066 Virtual assets as an object of property rights in Ukraine
39088 Features of application of Article 37 of the Law of Ukraine "On Mortgage" as a way to protect the rights and legitimate interests of the mortgagee
29409 The areas of improvement of the legal regulation of the tax system as a way to maximize fiscal performance

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (32)

ID Назва Рік
42685 Separate issues of taxation of the profit of enterprises from conversion currency operations in monetary form
42214 Peculiarities of providing banking services during martial law
42212 Restrictions on the exercise of labor rights of employees during martial law
42211 Peculiarities of engaging a witness in a business process
42229 Peculiarities of involvement and participation of individual witnesses in court proceedings of business disputes
42094 The tax amnesty for individuals as an amendment to the tax legislation
42092 Terms of reality of elektronic form of economic contract
39647 Criminal legal politics in the field of a fight against violence in family
39659 Implementation of pilot decision of ЄСПЛ on business "Yurij Mykola Ivanov against Ukraine": acceptance of measures of general character
39632 Сraudfanding for a social enterprise
39657 Scientific elucidation of specialist as means of finishing telling is in an economic process
39638 Virtual assets as charter capital of enterprise
39645 Features of taxation of engineering services are in Ukraine
39603 Claim order of settlement of economic spores : advantages and defects
39650 Legal principles of grant of private psychiatric and narcological help
39562 Legal principles of inpayment of royalty are from tour activity
39584 The legal adjusting of краудфандингу is in Ukraine
39550 Features of taxation of unprofitable public associations
39629 Legal status of consumers as subjects of economic legal relationships
33498 A private psychiatry and narcology as a type of business activity
33522 Features of legal support of contracts for the provision of psychotherapeutic and psychiatric services
32921 A some issues of application of the deposit to ensure proper performance of business agreements
32918 Deposit as a way to ensure proper execution of business agreements
32919 The legal bases of application of a trade secret at the enterprise
32924 The fraud as a basis for invalidating a business agreement
32923 The legal bases of understanding the mechanism of administrative and legal regulation
32920 The legal bases: conclusion, changes and execution of economic agreements in Ukraine
32917 The features of concluding an agreement on surrogacy
32926 Perspective development of the institute of mediation in the Ukrainian state
32936 Topical issues of introduction of new local taxes and fees: legal aspect
32938 Problematic issues of some of protecting the rights and interests of economic entities in the context of international legal framework
29350 The legal analysis of tax reform in the context of improving fiscal sustainability

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
124 Кафедра публічного права 57218281545 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218281545&eid=2-s2.0-85088570781

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
119 Кафедра публічного та приватного права - 1 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
361 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного права 4.7 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Khatniuk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
91 Система податкових правовідносин: проблеми теорії та практики правового забезпечення монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29408/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
363 м.Люблін, Польща Interactive technologies of mixed learning for specialists training for specialties: law, psychology and law enforcement 24-31.10.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації Хатнюк Н.С., Люблін, Польща, 24-31.10.2022.pdf
393 м.Люблін, Польща INFORMAL EDUCATION IN TRAINING HUMANITARIAN SPECIALISTS: EXPERIENCE OF THE EU COUNTRIES AND UKRAINE 14-21.11.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
268 Rights Protection in Private Law in Ukraine National Endowment for Democracy Коллективний - 2019
629 Проєкт: «Розв’язання проблем забезпечення прав людини та здійснення правосуддя в Україні в умовах збройного конфлікту». Конкурс грантів «Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України». Міжнародний фонд «Відродження» Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
21 Хатнюк Наталія Сергіївна "Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні"/ 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом", заочна форма навчання, 2015-2019 рр. ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" document 2019

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2303 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.04.2017
2607 Лідерський модуль Інший модуль document 13.11.2018
3381 Інше Інший модуль document 02.10.2019
3510 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.10.2019
3579 Інше Інший модуль document 20.04.2019
3580 Інше Інший модуль document 19.11.2019
3697 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4156 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4428 інше Інший модуль document 26.02.2020
4429 інше Інший модуль document 28.10.2020
4430 інше Інший модуль document 23.11.2020
4859 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5551 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 23.10.2021
5576 інше Інший модуль document 04.10.2021
5839 інше Інший модуль document 02.12.2021
6734 інше Інший модуль document 20.01.2022
6740 інше Інший модуль document 31.10.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
39593 Standards of documents are from a private right (civil, domestic, dwelling, labour, earth, civilly-judicial and госпо­дарсько-­judicial legislation of Ukraine)
39585 Standards of documents are from a public law (criminal right and process, administrative law and process)
39599 Advocate examination: standards of judicial documents

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
910 Фінансове та податкове право (2 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
1199 Господарське та господарське процесуальне право (3 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2022 162 08.04.2022

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7341 Факультет права та міжнародних відносин Фінансове та податкове право: Податкове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8338 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансове та податкове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
9663 Факультет права та міжнародних відносин Фінансове та податкове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 4 3 30.11.2021
11418 Факультет права та міжнародних відносин Господарське та господарське процесуальне право (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2346 Кафедра публічного та приватного права 4,41 27.12.2018
3226 Кафедра публічного та приватного права 4,65 28.12.2019
4129 Кафедра публічного та приватного права 4,83 28.12.2020
4758 Кафедра публічного та приватного права 4,57 28.12.2021

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
86 Гаргун Сергій Сергійович Факультет права та міжнародних відносин IV Право III - 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
147 Гаргун Сергій Сергійович IV Право I 2020