Додаткові відомості

Освіта

Національна музична академія ім.П.І.Чайковського, 2018

Перелік місць роботи
ЗДО #282 м. Києва, музичний керівник, 2014-2018
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 1 0 2022.12.03 22:45:58 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8333 Zachowania patologiczne w pandemii koronawirusa w środowisku – zapobiegać, tylko jak? Development if pedagogical skills in future directors of a vocal ensemble during pandemic times. / Rozwój umiejętności pedagogicznych przyszłych dyrektorów zespołu wokalnego w czasach pandemii. Шубін, Польща document
8327 Педагогіка Мистецтв для збереження і розвитку психофізіологічного здоров'я та кулььури зростання особистості впроводовж життя Формування педагогічної майстерності майбутнього керівника вокального ансамблю засобами театральної педагогіки Мелітополь document
8332 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Інноваційні форми роботи керівника вокального ансамблю з колективом студентів в умовах дистанційного навчання Київ document
8328 Мистецька освіта в європейському соціокульурному просторі ХХІ століття Вокальний ансамбль: організація та функціонування в навчально-музичному середовищі Мукачево document
8331 Світові освітні тренди: створення творчого середовища steam-навчання Творча взаємодія викладача вокального ансамблю з колективом студентів в умовах дистанційного навчання Киїів document
5231 Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства Формування диригентської установки майбутнього вчителя музичного мистецтва Одеса document
4230 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Методи формування культури творчого співробітництва майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки Київ document
3997 Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства Педагогічний потенціал диригентсько-хорових дисциплін у професійній підготовці майбутнього вчителя музики Одеса document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
39452 Choral conducting competence as a pedagogical system
39453 Creative cooperation of subjects of the educational process in the context of musical activity

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
39456 Evelopment of the creativity of adolescents in learning musical activities
39454 Vocal ensemble: organization and functioning in the musical and educational environment

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
43096 Професійне становлення майбутнього керівника вокального ансамблю в умовах музично-педагогічної освіти

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
99 Кафедра академічного та естрадного вокалу - 3 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
506 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу 4.6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Savchenko

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2612 Лідерський модуль Інший модуль document 13.11.2018
3084 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2235 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,97 27.12.2018
2788 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,98 28.12.2019