Додаткові відомості

Освіта

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1985-1990 р.р.  Вчитель англійської та німецької мов  

Київський державний лінгвістичний університет. 1994-1996 р. р. ( аспірантура) 

Перелік місць роботи

Комунарська середня
спеціалізована школа з вивчення англійської мови ( м. Комунарськ ), вчитель
англійської мови, 1990  р.Комунарський
гірничо-металургійний інститут ( Алчевський гірничо- металургійний інститут /
Донбаський державний технічний ун-т ), викладач к-ри іноземних мов, доцент к-ри
іноземної філології, доцент к-ри теорії та практики перекладу
романо-германських мов, доцент к-ри перекладу та української мови, 1991-2014 р.р.Луганський
національний ун-т імені Тараса Шевченка, факультет іноземних мов,  доцент к-ри 
романо-германських мов, 2016- 2018 р.р.Київський ун-т
імені Бориса Грінченка, ф-т філології, доцент к-ри англійської філології та
перкладу, 2018 р. - по теперішній час 

Теми дисертацій (захищених)
Дейктичні маркери як чинник впливу на реалізацію категорії оцінки  ( на матеріалі  англомовної преси та реклами) , 1996 р. 
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 51 4 1 2024.07.16 11:29:48 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 44 4 1

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10385 ХІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві» THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR DISCOURSE: MASS-MEDIA REALITIES Національна академії Національної гвардії України: Харків document
9193 The 4th International conference "Explorations in the Romance and Germanic Philology" (May 11-12. 2023). ADDRESSEE ORIENTATION WITHIN THE PRESIDENT ZELENSKY SPEECH BEFORE THE US CONGRESS, 12.21.2022 Kyiv, Mykhailo Drahomanov State University document.pdf
4053 Theoretical and Practical Linguistics Pragma-communicative aspects of Donald Trump Inauguration Discourse Київ-Білосток document
4056 Мова. Суспільство культура Когнітивна метафора як спосіб деталізації концепту Брекзіт ( на матеріалі англомовної преси) Херсон document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
45416 Pragma-communicative aspect of the President Zelensky speech before the US Congress, 12.21.2022
41777 Stylistic aspect of the UK Prime Ministerboris Johnson’s address to the nationon the Russian invasion of Ukraine (24.02.2022)
41937 Storytelling technique within the UK Prime Minister Boris Johnson’s address to the nation on the Russian invasion of Ukraine, 02.24.2022
36966 Pragmatic Aspect Of The Queen Elizabeth II Christmas 2020 Message (12.25.2020)
32246 Stylistic aspect of the Jeremy Corbyn realization of the discrediting opponent tactics within the UK Prime Minister question time discourse, 09.04.2019
34276 The discrediting opponent tactics in the UK Prime Minister question time discourse, 09.04.19

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
45306 Stylistic aspect of the President Zelensky speech before the US Congress, 12.21.2022
45416 Pragma-communicative aspect of the President Zelensky speech before the US Congress, 12.21.2022
41777 Stylistic aspect of the UK Prime Ministerboris Johnson’s address to the nationon the Russian invasion of Ukraine (24.02.2022)
41937 Storytelling technique within the UK Prime Minister Boris Johnson’s address to the nation on the Russian invasion of Ukraine, 02.24.2022
36966 Pragmatic Aspect Of The Queen Elizabeth II Christmas 2020 Message (12.25.2020)
36964 Stylistic Aspect of The Queen Elizabeth II Christmas 2020 Message (12.25.2020)
34038 Pragma-communicative aspect of the Queen Elizabeth II speech on the coronavirus problems, 05.04.2020
31758 Pragmatic features of the UK Prime minister question time discourse, 09.04.2019
31657 Stylistic aspect of the Boris Johnsons realization of the discrediting opponent tactics within the uk Prime Minister question time discourse (09.04.2019)
32246 Stylistic aspect of the Jeremy Corbyn realization of the discrediting opponent tactics within the UK Prime Minister question time discourse, 09.04.2019
34276 The discrediting opponent tactics in the UK Prime Minister question time discourse, 09.04.19
31106 Storytelling technique in the Boris Johnsons’ first speech as a prime minister, 07. 24. 19
31105 Stylistic aspect of the Boris Johnsons’ ideological discourse of his first speech as a prime minister, 07.24.19
31107 Актуалізація оцінного складника концепту Ukraine в сучасній англійській мові (на матеріалі англомовної преси)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
31106 Storytelling technique in the Boris Johnsons’ first speech as a prime minister, 07. 24. 19
31085 Pragma-communicative aspects of the Boris Johnsons’ first speech as a prime minister (july 24, 2019)
31105 Stylistic aspect of the Boris Johnsons’ ideological discourse of his first speech as a prime minister, 07.24.19
31107 Актуалізація оцінного складника концепту Ukraine в сучасній англійській мові (на матеріалі англомовної преси)

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
47481 Про.Безпеку: безпечна освітня екосистема громади: посібник для тренера