Додаткові відомості

Освіта

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1985-1990 р.р.  Вчитель англійської та німецької мов  

Київський державний лінгвістичний університет. 1994-1996 р. р. ( аспірантура) 

Перелік місць роботи

Комунарська середня
спеціалізована школа з вивчення англійської мови ( м. Комунарськ ), вчитель
англійської мови, 1990  р.Комунарський
гірничо-металургійний інститут ( Алчевський гірничо- металургійний інститут /
Донбаський державний технічний ун-т ), викладач к-ри іноземних мов, доцент к-ри
іноземної філології, доцент к-ри теорії та практики перекладу
романо-германських мов, доцент к-ри перекладу та української мови, 1991-2014 р.р.Луганський
національний ун-т імені Тараса Шевченка, факультет іноземних мов,  доцент к-ри 
романо-германських мов, 2016- 2018 р.р.Київський ун-т
імені Бориса Грінченка, ф-т філології, доцент к-ри англійської філології та
перкладу, 2018 р. - по теперішній час 

Теми дисертацій (захищених)
Дейктичні маркери як чинник впливу на реалізацію категорії оцінки  ( на матеріалі  англомовної преси та реклами) , 1996 р. 
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
38 4 0 2022.11.15 11:29:39 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4053 Theoretical and Practical Linguistics Pragma-communicative aspects of Donald Trump Inauguration Discourse Київ-Білосток document
4056 Мова. Суспільство культура Когнітивна метафора як спосіб деталізації концепту Брекзіт ( на матеріалі англомовної преси) Херсон document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
41777 Stylistic aspect of the UK Prime Ministerboris Johnson’s address to the nationon the Russian invasion of Ukraine (24.02.2022)
41937 Storytelling technique within the UK Prime Minister Boris Johnson’s address to the nation on the Russian invasion of Ukraine, 02.24.2022
36966 Pragmatic Aspect Of The Queen Elizabeth II Christmas 2020 Message (12.25.2020)
32246 Stylistic aspect of the Jeremy Corbyn realization of the discrediting opponent tactics within the UK Prime Minister question time discourse, 09.04.2019
34276 The discrediting opponent tactics in the UK Prime Minister question time discourse, 09.04.19

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
41777 Stylistic aspect of the UK Prime Ministerboris Johnson’s address to the nationon the Russian invasion of Ukraine (24.02.2022)
41937 Storytelling technique within the UK Prime Minister Boris Johnson’s address to the nation on the Russian invasion of Ukraine, 02.24.2022
36966 Pragmatic Aspect Of The Queen Elizabeth II Christmas 2020 Message (12.25.2020)
36964 Stylistic Aspect of The Queen Elizabeth II Christmas 2020 Message (12.25.2020)
34038 Pragma-communicative aspect of the Queen Elizabeth II speech on the coronavirus problems, 05.04.2020
31758 Pragmatic features of the UK Prime minister question time discourse, 09.04.2019
31657 Stylistic aspect of the Boris Johnsons realization of the discrediting opponent tactics within the uk Prime Minister question time discourse (09.04.2019)
32246 Stylistic aspect of the Jeremy Corbyn realization of the discrediting opponent tactics within the UK Prime Minister question time discourse, 09.04.2019
34276 The discrediting opponent tactics in the UK Prime Minister question time discourse, 09.04.19
31106 Storytelling technique in the Boris Johnsons’ first speech as a prime minister, 07. 24. 19
31107 Actualisation of the evaluative component of the concept Ukraine in morden english
31105 Stylistic aspect of the Boris Johnsons’ ideological discourse of his first speech as a prime minister, 07.24.19

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
31106 Storytelling technique in the Boris Johnsons’ first speech as a prime minister, 07. 24. 19
31107 Actualisation of the evaluative component of the concept Ukraine in morden english
31085 Pragma-communicative aspects of the Boris Johnsons’ first speech as a prime minister (july 24, 2019)
31105 Stylistic aspect of the Boris Johnsons’ ideological discourse of his first speech as a prime minister, 07.24.19

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
19 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 18.7 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Humenyuk

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3016 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
3133 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.05.2019

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6842 Інститут філології Порівняльна лексикологія (3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7770 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8692 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
9227 Інститут філології Англомовний дискурс (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9356 Інститут філології Порівняльна лексикологія (3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10817 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1919 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,32 26.12.2018
2628 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,62 28.12.2019
3657 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,49 28.12.2020
4732 Кафедра англійської мови та комунікації 3,65 28.12.2021