Додаткові відомості

Освіта

Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2000

Приватний вищий навчальний заклад «Український інститут лінгвістики і
менеджменту», 2006 р.

Перелік місць роботи

кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту, Київський університет ім. Бориса Грінченко (з 2018 р. по т.ч.)

кафедра менеджменту та економіки спорту, Національний університет фізичного виховання і спорту України (з 2002 р. по т.ч.);

кафедра історії та теорії олімпійського спорту, Національний університет фізичного виховання і спорту України (з 2016 р. по 2018 р.)

Теми дисертацій (захищених)
кандидант наук з фізичного виховання і спорту (2005) Роль екологічного маркетингу у розвитку сучасного олімпійського спорту
Громадська активність
член коміссії НОК України "Спорт та навколишшнє середовище"
член Олімпійської Академії України

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
47 3 2 2022.11.30 23:17:47 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 3 1 2022.11.21 06:02:02 Перейти до Scopus link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8481 Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики SPORTS MARKETING: IMPACT OF PANDEMIC IN SPORTS INDUSTRY Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
38785 Distance-pedagogical technologies in Olympic education for schoolchildren

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
38790 Eco-education in sustainable development of sport
30707 SWOT-analysis of the informational-educative environment in the olympic education system
38783 E-learning in Olympic education system

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
38790 Eco-education in sustainable development of sport
30707 SWOT-analysis of the informational-educative environment in the olympic education system

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
99 Distance-pedagogical technologies in Olympic education for schoolchildren https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38785/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
228 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 57213606634 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57213606634&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
466 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 40 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Yarmoliuk

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
43 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивна наука та здоров'я людини Технічний супровід Випусковий редактор № 1 (5) Дотримано 2021
60 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Спортивна наука та здоров'я людини Технічний супровід Випусковий редактор № 2 (6) Дотримано 2021

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
598 Match Fixing on Support for Domestic Leagues (IMFiDeL) Erasmus + Sport Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
6212 інше Інший модуль document 20.01.2022
6442 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6621 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Менеджмент та маркетинг в сфері фізичної культури і спорту (6 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6731 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормативно-правове забезпечення галузі ФКіС (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9956 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Менеджмент та маркетинг в сфері фізичної культури і спорту (5-6 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10001 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормативно-правове забезпечення галузі ФКіС (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10465 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Олімпійський та професійний спорт (2-4 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10775 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормативно-правове забезпечення галузі ФКіС (3 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4187 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,79 30.12.2020
4997 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,76 28.12.2021