Додаткові відомості

Освіта
1980

Тартуський державний університет (Естонія), спеціальність «лікувальна справа», лікар зі спортивної медицини і лікувальної фізкультури.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Доктор
педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична
культура, основи здоров'я). Тема: «Теоретико-методичні засади формування
предметної компетентності з основ теорії здоров'я  у студентів вищих
училищ фізичної культури». 

Кандидат
медичних наук, 14.00.12 – лікувальна фізкультура і спортивна медицина
Тема: «Особливості змін фізичної працездатності і її
кардіореспіраторного забезпечення у юних спортсменів під впливом
тренувальних навантажень різної спрямованості».

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
83 4 2 2022.11.15 11:30:43 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
7 6 2 2022.11.21 06:03:38 Перейти до Scopus link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8477 XIV міжнародна науково-практична конференція "Адаптаційні можливостей дітей та молоді" - Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського document
8476 Tactical Trauma Management^ TCCC ASM&TECC - Global response management document
8475 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
8474 ХІІІ Міжнародна науково-практична конфренція "Адаптаційні можливості дітей та молоді" - Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського document
8473 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми,перспективи" (у циклі Анохінських читань) - Київський університет імені Бориса Грінченка document
4237 Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» До питання щодо доцільності використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров'я юних спортсменів підліткового віку за резервами біоенергетики м.Київ document
4236 Х Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту" Експрес-метод оцінки інтегрального здоров'я юних спортсменів м. Київ document
4241 ХІ Міжнародна наукова конференція пам'яті Анатолія Лапутіна "Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту" Дані порівняльного аналізу трьох способів (паерового, інструментального, комп'ютерного) проведення методу "Теппінг-тест" у визначенні сили нервових процесів студентів м. Чернігів document
4240 XII Міжнародна науково-практична конференція \ Визначення фізичної працездатності (PWC170) за методом power-ергометрії м. Одеса document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (9)

ID Назва Рік
38114 Features of the integral (somatic, mental, spiritual) health of students (a case based on students from Kyiv universities)
39266 Influence of Different Training Activities on Development of Junior Athletes' Logical Thinking
34569 Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups
33760 Research of peculiarities of development of time perception function in 13-15 year-old athletes with different blood groups
32452 Gender-associated effects of serological markers of blood groups on the development of attention function of young adolescent athletes
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture
27546 Peculiarities of using blood types serologic markers for the development of time perception function of young athletes aged 13-16
39264 Influence of blood type serologic markers on development of the function of logical thinking of athletes aged 17-20
36786 Influence of blood types serologic markers on development of concentration function of young 13-16 year old athletes

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
42735 Вплив різних груп крові на розвиток основних психічних функцій спортсменок 13-15 років
42262 The Influence of Natural Tempering on the Physiological Age of People of Different Ages
42263 Визначення фізичної працездатності в спорті: метод power-ергометрії (із багаторічного досвіду автора)
39437 Gender peculiarities of changes in logical thinking functions in young athletes depending on a directionality of their training process
39268 The Level of Logical Thinking of Female Students who Specialize in Various Sports and its Relation with the Success of Foreign Languages Learning
33372 Express method of assessment of somatic health among people with locomotor system disorders on reserves of bioenergy (problem of the athletes’ health assessment)
39432 Gender peculiarities of changes in memory functions in young athletes depending on a directionality of their training process
36753 The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
42735 Вплив різних груп крові на розвиток основних психічних функцій спортсменок 13-15 років
42263 Визначення фізичної працездатності в спорті: метод power-ергометрії (із багаторічного досвіду автора)
39437 Gender peculiarities of changes in logical thinking functions in young athletes depending on a directionality of their training process
33372 Express method of assessment of somatic health among people with locomotor system disorders on reserves of bioenergy (problem of the athletes’ health assessment)
39432 Gender peculiarities of changes in memory functions in young athletes depending on a directionality of their training process
31658 Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів
27548 Express-method of self-assessment of the integral (physical, mental, spiritual) health of young athletes
27550 THE DATA OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THREE METHODS (PAPER, INSTRUMENTAL, COMPUTER) OF THE METHOD «TAPPING-TEST» IN DETERMINING THE STRENGTH OF THE STUDENT’S NERVOUS PROCESSES
27549 Визначення фізичної працездатності (PWC170) за методом power-ергометрії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
27544 Обґрунтування доцільності використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров'я юних спортсменів підліткового віку за резервами біоенергетики

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
16 Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток функції уваги юних спортсменів 13-16 років http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27547/ 2019
70 Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34569/ 2021
100 Gender-associated effects of serological markers of blood groups on the development of attention function of young adolescent athletes https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32452/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
55 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 57204573955 8 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204573955

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
70 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології AAF-8011-2019 2 1 0 https://publons.com/researcher/3250963/mykhailo-khoroshukha/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
493 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 18.7 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Mykhailo_Khoroshukha

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
70 Визначення фізичної працездатності (PWC170) за методом power-ергометрії фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27549/ 2019
85 Дані порівняльного аналізу трьох способів (паерового, інструментального, комп'ютерного) проведення методу "Теппінг-тест" у визначенні сили нервових процесів студентів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27550/ 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5157 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2021
6052 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1141 Спортивна медицина та травматологія (2 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021
1246 Фізична реабілітація у спорті (2-3 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6769 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи медичних знань (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2348 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,71 27.12.2018
3236 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,70 28.12.2019
4134 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,62 28.12.2020
4767 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,91 28.12.2021