Додаткові відомості

Освіта

У 2018 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю філологія, спеціалізація «Східні мови та літератури (переклад включно)» та отримала кваліфікацію магістра філології, філолога-дослідника, викладача ВНЗ (китайська мова та література, англійська мова), перекладача з китайської та англійської мов. 

Протягом року проходила стажування в Шанхайскому університеті (кит. 上海交通大学, англ. Shanghai Jiao Tong University)

У 2022 році закінчила аспірантуру Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

У 2023 році присуджено науковий ступінь доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки на підставі прилюдного захисту дисертації «Системно-структурні особливості лексики китайськомовного педагогічного дискурсу»

Перелік місць роботи

У 2017-2018 роках працювала вчителем китайської мови в 

Українському медичному ліцеї Національного медичного університету
імені О. О.Богомольця і в Школі східних мов та культури

На посаді викладача кафедри китайської мови і перекладу Факультету східних мов Київського університету імені Бориса Грінченка працює з вересня 2018 року.

Теми дисертацій (захищених)

Системно-структурні особливості лексики китайськомовного педагогічного дискурсу

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 29 3 1 2024.07.16 11:36:14 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 29 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
528 Факультет східних мов Кафедра китайської мови і перекладу 38 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Ilona_Sytnyk

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10561 ІІ Всеукраїнський форум молодих сходознавців - Київ document
10562 VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ» Створення HSK та стандартів рів- нів володіння китайською мовою м. Харків document
9433 China in the 21st Century - Київ document
9374 І Всеукраїнський форум молодих сходознавців Диференціація 词 та 字 у сучасній китайській лінгвістиці м. Київ document
9025 VІІ Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю “Питання Сходознавства в Україні” Навчальна програма «Рівні володіння лексикою та ієрогліфами сучасної китайської мови»: огляд наукових праць м. Харків document
9020 XIV International Scientific and Practical Conference «Development, education, culture: integration trends in the modern world» Lexis as a foundation for students’ chinese communicative competence Oslo, Norway document
8961 IV Міжнародної науково-методичної конференції “СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Словниковий склад навчальних текстів підручників китайської мови початкового рівня м. Харків document
8868 IV Конгрес сходознавців Вплив пандемії «COVID-19» на лексичний склад китайської мови м. Київ document
8723 Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання науки, освіти та технологій” Вимоги до граматичної компетентності на початковому етапі навчання китайської мови м. Біла Церква document
7669 Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» Корпус підручника «Новий практичний курс»: квантитативний аналіз м. Львів, Наукова філологічна організація «ЛОГОС» document.pdf
7670 Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників Частотний словник, його функції та укладання Одеса Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень» document.pdf
6476 Філологічні науки на перехресті культур і цивілізацій: актуальні питання Навчальний текст як основа навчально-педагогічного дискурсу м. Київ document
5251 IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю “Питання сходознавства в Україні” Аналіз сучасних основних методик та типових вправ для формування лексичної компетентності на початковому етапі вивчення китайської мови м. Харків document.pdf
5187 Актуальні проблеми літературознавства та мовознавста Лексична компетентність як найважливіша складова комунікативної компетентності (на матеріалі вивчення китайської мови) м. Київ document
5188 II Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів китайської мови - м. Київ document
7671 I Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів китайської мови - Київський університет імені Бориса Грінченка document

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
418 Системно-структурна організація дієслів китайськомовного педагогічного дискурсу початкового рівня фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44554/ 2023

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
102

Ісаєва Наталя Станіславівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент
кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Навчально-наукового інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

«Системно-структурні особливості лексики китайськомовного педагогічного дискурсу» з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія. 2018 - 2022 рр.була аспіранткою денної форми навчання Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Диплом Доктора філософії.pdf 2023

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3427 ІКТ Інший модуль Сертифікат Ситник .pdf 25.06.2019
4051 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4708 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
4790 інше Інший модуль document 22.12.2020
6994 інше Інший модуль document 25.11.2022
7650 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
7871 І Всеукраїнський форум молодих сходознавців Фаховий модуль (за кордоном) Ситник Ілона Василівна.pdf 31.05.2023
7999 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 03.07.2023
8490 Дидактичний модуль Інший модуль document 23.06.2023
8492 Інший Інший модуль document 13.04.2023
10121 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль nakaz_sertyfikatsiia_april_2024.pdf 02.05.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1810 Теоретичні питання східної мови (китайської) (4 курс, МЛК, денна) Факультет східних мов Бакалавр Денна 2024 420 02.05.2024

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6944 Інститут філології Практичний курс східної мови (китайської) (4 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7791 Інститут філології Практичний курс східної мови (китайської) (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2260 Кафедра східних мов і перекладу 5,00 27.12.2018
2910 Кафедра східних мов і перекладу 4,80 28.12.2019
4040 Кафедра східних мов і перекладу 4,25 28.12.2020
4508 Кафедра східних мов і перекладу 4,55 28.12.2021
5987 Кафедра китайської мови і перекладу 5,00 30.12.2022
6860 Кафедра китайської мови і перекладу 4,95 30.12.2023