Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 1 1 0 2023.03.16 14:56:37 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 1 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
522 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 3.2 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Morozova2

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6279 Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень Девіація як складова поетичної збірки Е.Е. Каммінгса Київ, Україна document.pdf
6278 XX Міжнародна науково-практична конференція «Perspective Directions for the Development of Science and Practice» Закономірності використання лінгвостилістичних прийомів у поетичних текстах Е.Е. Каммінгса Афіни, Греція document
6281 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "2. Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Foregrounding in E.E. Cummings’ [in Just-] Київський університет імені Бориса Грінченка document
6280 ІІІ Міжнародна наукова конференція "Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації" ELLIC 2016 Foregrounding in E.E. Cummings’ [in Just-] м. Івано-Франківськ, Україна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
24395 Девіація як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса
23794 Паралелізм як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
24395 Девіація як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса
23794 Паралелізм як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
21969 Літературний канон: Fata Morgana чи омріяний берег?

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3417 ІКТ Інший модуль Сертифікат Морозова .pdf 25.06.2019
8868 Дослідницький модуль Інший модуль Галина Морозова.pdf 21.12.2023

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7435 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8491 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
11571 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (1-4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2128 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,79 27.12.2018
2676 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,95 28.12.2019
3905 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,84 28.12.2020
4330 Кафедра англійської мови та комунікації 5,00 28.12.2021
5893 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,92 30.12.2022
6766 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,92 30.12.2023