Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1997 рік
Перелік місць роботи
вересень 1997 - грудень 2007 року - викладач психолого-педагогічних дисциплін Педагогічного коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
січень 2008 - серпень 2008 - викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського університету ім. Б.Д. Грінченка;
вересень 2008 - лютий 2014 - старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;
березень 2014 - доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук "Психологічні особливості формування самооцінки майбутніх учителів в умовах криз професійного навчання", 2012 рік

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук "Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму", 2019 рік

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
467 8 6 2022.11.19 10:41:59 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8019 Київські філософські студії-2022 Етико-психологічні чинники агресії українців в умовах війни м. Київ document.pdf
8088 Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми Навчально-професійна діяльність студентів в умовах війни: мотиваційні виклики Київ document.pdf
6904 ECOPSYCON-2021 "Паростки майбутнього у парадоксах буденності Переваги та ризики особистісного зростання в умовах соціальної невизначеності Київ document
6622 Problems of practical application of innovations, methodology and experience Проблема розвитку тривожно-депресивних станів у молоді в умовах карантинних обмежень Lisbon, Portugal document
6611 Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві Саморозвиток сучасного викладача: переваги та ризики м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого document
748 ІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід' Роль самосвідомості майбутнього фахівця у формуванні його професійного універсуму Україна, Харків document
747 Значимість психології в сучасному суспільстві Суб'єктність особистості студента як умова формування його професійного універсуму Одеса document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
24038 Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (7)

ID Назва Рік
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
42196 Money phenomenon as a value-based self-identification: speech semantics, communicative culture, philosophical meanings
42550 Real and Virtual Space of Life Activities of Ukrainian Adolescents in War Conditions
41233 Academic Procrastination As A Challenge For Students’ Mental Health In The Context Of Distance Learning And The Virtual World During The Covid-19 Pandemic
41791 Ukrainian Students’ Analysis of Abuse Treatment by Parents: Retrospective and Perspective in Virtual and Real Environments
41434 Value Semantics of Multivector Behavior of Virtual Communities as a Psycho-Potential Hazard to Spiritual Foundations, Information Culture, and National Security
40224 Value Complexity of Virtual Communities and Information Security in the Postmodern World: Semantic Focus and Language Innovations

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (21)

ID Назва Рік
42412 Проблема усвідомлення особистістю покликання: теоретико-емпіричні аспекти
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
41788 Дослідження настановлень жінок щодо самореалізації чоловіків
41433 Навчання та психоемоційний стан українських підлітків в умовах війни в Україні
41791 Ukrainian Students’ Analysis of Abuse Treatment by Parents: Retrospective and Perspective in Virtual and Real Environments
41234 Конструктивна поведінка особистості в трансформаціях суспільних відносин
39309 Развитие профессионального универсума студентов
37089 Динаміка академічної прокрастинації студентів
31751 Психологічні засади успішностіф професійного становлення студентів-психологів
30491 Роль рефлексивності майбутніх психологів у переживанні криз професійного навчання
20453 Lecturers’ and students’ reflection of psychological characteristics of future specialist’ professional becoming
20306 Динаміка професійної самооцінки майбутніх фахівців
20396 Динаміка та взаємодія факторів професійного становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери
20118 Діагностика схильності до жорстокого поводження з дітьми
19721 Самоактуалізація як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
11655 Роль успішності навчально-професійної діяльності у формуванні професійного універсуму майбутнього фахівця
10492 Суб'єктність особистості студента як умова формування його професійного універсуму
10403 Кореляційний аналіз вступної, навчальної та професійно орієнтованої мотивації студентів
10404 Динаміка життєвих пріоритетів студентської молоді
10402 Феномен автентичності особистості викладача психології
8751 Родинні настанови студентської молоді

Фахові видання, що затверджені МОН (30)

ID Назва Рік
42412 Проблема усвідомлення особистістю покликання: теоретико-емпіричні аспекти
41788 Дослідження настановлень жінок щодо самореалізації чоловіків
41433 Навчання та психоемоційний стан українських підлітків в умовах війни в Україні
41234 Конструктивна поведінка особистості в трансформаціях суспільних відносин
37089 Динаміка академічної прокрастинації студентів
31751 Психологічні засади успішностіф професійного становлення студентів-психологів
30491 Роль рефлексивності майбутніх психологів у переживанні криз професійного навчання
30013 Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця
29174 Формування психолоічної готовності студентв до майбутньої професійної діяльності
27959 Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді
24034 Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
24751 Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця: прикладний аспект
24752 Рефлексивно-проектувальне навчання як засіб оптимізації становлення особистості майбутнього фахівця
24037 Динаміка професійного універсуму майбутніх фахівців
36763 Зміст і психометричні характеристики методики діагностики професійного універсуму майбутнього фахівця
18749 Опис та психометричні характеристики психодіагностичної методики "Рівень і тип професійного становлення студентів"
20306 Динаміка професійної самооцінки майбутніх фахівців
19730 Динаміка пріоритетів професійної діяльності сучасних студентів
19600 Динаміка професійного Я-образу майбутніх фахівців
19720 Криза фахового навчання як підгрунтя емоційного вигорання студентів
19560 Динаміка професійного становлення студентів
15891 Вплив мотивів навчання студентів на формування їх кар’єрних орієнтацій
15895 Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ
11656 Вплив криз фахового навчання на формування професійного універсуму студентів
10403 Кореляційний аналіз вступної, навчальної та професійно орієнтованої мотивації студентів
36831 Специфіка переживання криз професійного навчання майбутніми психологами
8748 Формування психологічної компетентності майбутніх учителів
3096 Оптимізація професійної самооцінки майбутніх учителів
2832 Психологічні настанови студентів і магістрантів щодо ролі викладача у їх фаховому становленні
1174 Вплив криз фахового навчання на формування професійної самооцінки майбутніх педагогів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (24)

ID Назва Рік
35495 Benefits and Risks of Distance Learning for the First-year Students' Adaptation
31486 Проблема академічної прокрастинації студентів в умовах дистанційного навчання
31121 Розвиток особистісно-професійного потенціалу студентів
31120 Роль особистісного потенціалу в переживанні студентами криз професійного навчання
30829 Особистісно-професійний потенціал як засіб досягнення психологічного благополуччя майбутніх психологів
19731 Динаміка рефлексивності майбутніх учителів як провідної риси їх психологічної культури
15897 Вплив батьківських настанов на успішність адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ
15899 Психологічні аспекти впровадження навчання, базованого на дослідженнях, у ВНЗ
10405 Mental resources of personality as the means of professional universe formation
10605 Роль самосвідомості майбутнього фахівця у формуванні його професійного універсуму
10492 Суб'єктність особистості студента як умова формування його професійного універсуму
10404 Динаміка життєвих пріоритетів студентської молоді
10402 Феномен автентичності особистості викладача психології
36831 Специфіка переживання криз професійного навчання майбутніми психологами
8748 Формування психологічної компетентності майбутніх учителів
3614 Професійна самооцінка як чинник і ознака професіоналізму викладача ВНЗ
2943 Вплив предметного "егоїзму" викладача на мотивацію навчання студентів
1251 Психологічні аспекти формування характеру студентів
2241 Життєве задоволення як феномен емоційної сфери юнацтва
1068 Вплив сім'ї на формування самооцінки дитини
1345 Психолого-педагогічні умови оптимізації професійної самооцінки майбутніх учителів
1383 Вплив криз професійного розвитку на самооцінку вчителя як суб’єкта праці
1384 Дослідження динаміки криз фахового навчання майбутніх учителів
1375 Феномен педагогічної майстерності викладача психології у вищій школі

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
36 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
119 Value Complexity of Virtual Communities and Information Security in the Postmodern World: Semantic Focus and Language Innovations https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40224/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
82 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 5.8 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olesia_Stoliarchuk

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
150 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 50

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
17 Столярчук Олеся Анатоліївна "Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму"/спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія Докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка, 2015-2018 н.рр., денна форма навчання Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ document 2019

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1741 Інше - document 01.03.2017
3189 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2019
3926 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
5741 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.11.2021
6021 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021
6497 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
19502 Психологія сучасної сім'ї

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7332 Державна атестація студентів спеціяльності "Інформатика"

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
5644 Методичні вказівки з педагогічної/навчальної практики для студентів Інституту суспільства напряму підготовки 6.020301 «Філософія» (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») за вимогами кредитно-модульної системи

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
5 Вікова психологія (2 курс) Інститут людини Бакалавр Денна 2012 459 05.10.2012
136 Психологія вищої школи (5 курс, ІС, з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
702 Методика викладання психологічних дисциплін (5 курс, ЕКПС, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 198 19.03.2020
810 Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
813 Загальна психологія з практикумом (1 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
854 Університетські студії (1 курс, ПБ, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
1088 Психологія особистісної ефективності (2 курс, ПС, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021

Використання ЕНК (19)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
205 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс) Магістр Денна 6 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
209 Інститут людини Психологія вищої школи (6 курс) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
395 Інститут людини Психологія вищої школи (5 курс, ІС, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
406 Інститут людини Психологія сучасної сім'ї (з.ф.н.) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
772 Інститут людини Психологія сучасної сім`ї (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
773 Інститут людини Психологія сучасної сім`ї (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
3826 Інститут людини Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс) Магістр Денна 12 не враховується 10 25 28.12.2018
3903 Інститут людини Психологія сучасної сім`ї (2 курс) Бакалавр Заочна 13 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
6310 Інститут людини Загальна психологія з практикумом (1 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 10 10.12.2020
7017 Інститут людини Психологія особистісної ефективності (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7431 Інститут людини Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7511 Інститут людини Методика викладання психологічних дисциплін (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 6 не враховується 5 10 10.12.2020
8030 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
9142 Інститут людини Загальна психологія з практикумом (1 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
9884 Інститут людини Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 5 5 не враховується 30.11.2021
9964 Інститут людини Методика викладання психологічних дисциплін (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10092 Інститут людини Практика навчальна (психолого-педагогічна) (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10455 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
10838 Інститут людини Психологія особистісної ефективності (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1452 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,94 12.01.2017
2298 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,65 27.12.2018
3118 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,92 28.12.2019
4075 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,79 28.12.2020
4886 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,92 28.12.2021