Додаткові відомості

Освіта
Закінчила в 1983 році Вологодський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія», та в 1996 році Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Початкове навчання»
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.06.11 06:04:01 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
175 Кафедра початкової освіти - 3 0 2021 -
323 Кафедра початкової освіти GCT-6281-2022 8 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/29626664
455 Кафедра початкової освіти AAC-5543-2022 11 2 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2469140

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 49 4 0 2024.06.07 10:19:31 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 35 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
136 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 82.9 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Lyudmyla_Romanenko

Конференції (44)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9900 Всеукрїнська науково-практична онлайн конференція ( з міжнародною участю) "Феномен раннього дитинства: витоки, виклики, виміри" Методичний супрвід майбутніх вихователей з розвитку сенсорно-пізнавальної діяльності дітей раннього віку м. Київ, Україна document.pdf
9898 ІІІ Всеураїнська наукова онлайн-конференція з міжнародною участю "Мережа шкіл новаторства України" МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД УПРОВАДЖЕННЯ КОМІКСІВ В ОСВІТУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Полтава, Україна document
9760 ІІ Всеукраїнський круглий стіл \ УПРОВАДЖЕННЯ КОМІКСІВ В ОСВІТУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ м. Київ document
9100 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) "ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»" ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІКТ-СУПРОВОДУ ФОРМУВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ОСВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ Київ, Україна document.pdf
9099 V International Scientific and Practical Conference “Prospects of modern science and education” Розвиток системи державних установ України щодо забезпечення якості освіти Stockholm, Sweden document
9101 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАСТУПНІСТЬ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ РЕФОРМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Наступність та перспективи формування просторових уявлень і понять дошкільників та першокласників м.Одеса, Україна document.pdf
8047 XX International Scientific and Practical Conference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them» ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Warsaw, Poland document
8042 Theoretical and science bases of actual tasks. Proceedings of the ХIV International Scientific and Practical Conference. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Lisbon, Portugal document
7891 Всеукраїнська наукова онлайн конференція Педагогічні технології для ефективної комунікації з учнями Київ, Україна document.pdf
7396 X Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» Можливості сервісу CLASSROOMSCREEN для організації дистанційного навчання учнів Athens, Greece document
7333 IX Міжнародна науково-практична конференція «TRENDS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE AND PRACTICE» Застосування електронних засобів навчання в організації контролю знань учнів Stockholm, Sweden document
7211 VII Міжнародна научно-практична конференція «MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT SCIENCE AND PRACTICE», ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГУ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Varna, Bulgaria document
7156 VI Міжнародна научно-практична конференція «INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND PRACTICE» ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГУ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У 1 КЛАСІ Haifa, Israel. document
7125 V Міжнародна научно-практична конференція «Trends in science and practice of today» ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ LEARNINGAPPS НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Ankara, Turkey document
7124 V Міжнародна научно-практична конференція «Trends in science and practice of today» МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» Ankara, Turkey document
7051 II Міжнародна наукова конференція «Trends in the scientific development» Переваги застосування планшету GEOBOARD на уроках математики у 1 класі Vancouver, Canada document
7024 ХХХ Міжнардна науково-практична конференція \ Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи:теоретичний аспект London, England document
6503 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Результативна початкова освіта" Розвиток логічного мислення на уроках математики Київ document.pdf
6107 Всеукраїнська наукова онлайн конференція "Здоров'язбережувальне освітнє середовище в сучасній школі" Ефективні інструменти здоров'язбережувальних технологій Київ document.pdf
5999 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін». Підготовка вчителя початкових класів у контексті впровадження освітніх інновацій Київ document
6002 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти». ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Київ document.pdf
5537 Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Моніторингове дослідження як складова процесу управління школою Stockholm, Sweden document
6105 III International Scientific and Practical Conference. Tokio, Japan Управління персоналом в закладах освіти: теоретичний вимір Tokio, Japan document
5996 II International Scientific and Practical Conference. ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСУ MICROSOFT TEAMS ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Boston, USA document
5994 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Підготовка майбутнього вчителя до застосування веб-квесту в освітньому процесі початкової школи Київ document.pdf
6001 VI Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти" Ігрова діяльність у контексті наступності дошкільної і початкової освіти Кам’янець-Подільський document.pdf
4408 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Формування дослідницьких умінь молодших школярів в інтегрованому курсі "Я досліджую світ" м. Дрогобич document
4407 "Педагогіка і здоров'я " Здоров'я населення як соціально-економічна та психолого-педагогічна категорія м. Чернігів document
4082 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Застосування мультимедійних технологій у навчанні арифметичного матеріалу учнів початкової школи як наукова проблема м. Переяслав-Хмельницький document
4022 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Формування математичної компетентності молодших школярів на уроках математики як наукова проблема м. Переяслав-Хмельницький document
4021 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Формування креативного мислення молодших школярів на уроках математики як наукова проблема м. Переяслав-Хмельницький document
4020 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Застосування інтернет-сервісу Learningapps на уроках "Я досліджую світ" м. Переяслав-Хмельницький document
2127 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології "ІНКЛЮЗІЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ" Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів в інклюзивному середовищі м. Київ, Україна document
2128 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності" Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ document
2132 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта: проблеми, теорія та практика" Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
2130 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" учасник м.Київ, Україна document
2131 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону" Підготовка вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЬ СТЕФАНИКА, Україна document
2129 Міжнародна наукова конференція "Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти" Природничо-математична підготовка учителів початкової школи в країнах Європейського Союзу РІВЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ document
1391 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи" формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи Національний педагогічний Університет імені М.П.Драгоманова document
1389 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікативні стратегії сучасної школи" Формування предметної математичної компетентності молодшого школяра засобом ІКТ Національна парламентська бібліотека України, м.Київ document
1390 Міжнародна науково-практична конференція "Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи" Формування математичних понять в учнів початкової школи Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document
1386 XXV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" Сутність готовності майбутнього вчителя початкової до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди" document
659 XVIII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди document
658 VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Моделювання здоров'язбережувального освітнього середовища університетського коледжу Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди document

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
33801 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації віртуальних навчальних екскурсій в е-навчанні: європейські та вітчизняні акценти
27803 Методика підготовки майбутнього вчителя до організації здоров’язбережувального середовища як складова екології здоров’я дитини
23373 Теоретико-методологічні підходи до формування еколого-валеологічної відповідальності майбутніх учителів початкової школи
20514 Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи
5445 Педагогічні проекти набуття самоосвітніх компетенцій молодшими школярами як змістова складова курсу „Педагогічні технології у початковій школі”

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (12)

ID Назва Рік
48564 Factors influencing the process of organizing distance learning of students in the conditions of military operations on the territory of Ukraine
44472 E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society
45264 Education as an open system and education as a process of organizing e-learning in the online space in the context of a variable definition of the phenomenon "quality"
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
40983 Effective education in the conditions of noosphere existence of mankind with objective and virtual realities
41662 Motivators of cognitive activity, accompanying emotions and feelings in the conditions of traditional and e-learning throughout lifelong
43204 Pedagogical context of attributiveness of reflection in traditional and e-learning of future teachers and already working as socially oriented individuals
41666 The influence of natural objects on the emergence and overcoming of the child's anxiety during interaction with others at the beginning of children's teaching at school
41660 The phenomenon "Nature" in social and individual culture, in socio-cultural reality and in socio-cultural experience of mankind and man
37123 Training Primary School Teachers to Organize Collective Forms of Work in Small Rural Schools
37069 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у зарубіжних і вітчизняних практиках в неперервній педагогічній освіті цифрової ери
36437 Розгляд складників системи неперервної освіти у вимірах «umwelt», «mitwelt» та «eigenwelt»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (25)

ID Назва Рік
48564 Factors influencing the process of organizing distance learning of students in the conditions of military operations on the territory of Ukraine
48978 Активізація когнітивної діяльності учнів у процесі реалізації початкової природничої освіти: досвід лабораторії початкової освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
44472 E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society
45264 Education as an open system and education as a process of organizing e-learning in the online space in the context of a variable definition of the phenomenon "quality"
47405 Методичний супровід упровадження коміксів в освіту дітей старшого дошкільного віку та учнів початкової школи
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
38653 Методичний супровід застосування віртуальних екскурсій в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»
38652 Переваги застосування інтернет-сервісу learningapps на уроках математики
38661 Дидактичні особливості застосування планшету Geoboard на уроках математики в 1 класі
37115 Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи: теоретичний аспект
38655 Дидактичні можливості застосування технології сторітелінгу на уроках у початковій школі
38663 Застосування електронних засобів навчання в організації контролю знань учнів
38654 Застосування технології сторітелінгу на уроках «Я досліджую світ» у 1 класі
39958 Можливості сервісу classroomscreen для організації дистанційного навчання учнів
39539 Організація методичного супроводу застосування ігрових технологій на уроках «Я досліджую світ» у 3 класі
38095 Дидактичні можливості інтернет-сервісу geoboard на уроках математики в початковій школі
34158 Організаційно-методичні основи застосування інтернет-сервісу icograms 3d map designer на уроках «я досліджую світ» у 2 класі
34127 Організаційно-методичний супровід застосування інтернет-сервісу н5р на уроках математики у 2 класі
33398 Застосування legо-технології на уроках математики в початковій школі: теоретичний вимір
32090 Моніторингове дослідження як складова процесу управління школою
32487 Організація впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес початкової школи: теоретичний вимір
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
20287 Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
20578 Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів
19051 Історична трансформація сільської школи України

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
48978 Активізація когнітивної діяльності учнів у процесі реалізації початкової природничої освіти: досвід лабораторії початкової освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
47405 Методичний супровід упровадження коміксів в освіту дітей старшого дошкільного віку та учнів початкової школи
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
20287 Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі
20553 Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема
20578 Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів
4401 Обгрунтування методики формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників аграрного виробництва

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (35)

ID Назва Рік
44177 Розвиток системи державних установ України щодо забезпечення якості освіти
42149 Організація контролю знань учнів у новій українській школі як наукова проблема
42150 Організація формувального оцінювання учнів у новій українській школі як наукова проблема
38653 Методичний супровід застосування віртуальних екскурсій в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»
38652 Переваги застосування інтернет-сервісу learningapps на уроках математики
37115 Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи: теоретичний аспект
38655 Дидактичні можливості застосування технології сторітелінгу на уроках у початковій школі
38663 Застосування електронних засобів навчання в організації контролю знань учнів
39958 Можливості сервісу classroomscreen для організації дистанційного навчання учнів
33417 Ігрова діяльність у контексті наступності дошкільної і початкової освіти
33409 Застосування сервісу microsoft teams для організації дистанційного навчання
32090 Моніторингове дослідження як складова процесу управління школою
26807 Застосування інтернет-сервісу learningapps на уроках «Я досліджую світ»
27075 Застосування мультимедійних технологій у навчанні арифметичного матеріалу учнів Початкової школи як наукова проблема
31028 Здоров'язбережувальна діяльність вчителя початкової школи як наукова проблема
26784 Формування креативного мислення молодших школярів на уроках математики як наукова проблема
24482 Розвиток творчих можливостей молодшого школяра як наукова проблема
25883 Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до застосування віртуальної екскурсії в інтегрованому курсі "Я досліджую світ"
23865 Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до застосування віртуальної екскурсії в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»
20294 Підготовка вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів
19576 Актуальність підготовки майбутнього вчителядо формування алгоритмічної компетентності молодших школярів
19120 Методика формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи
15318 Формування математичних понять в учнів початкової школи
15014 Актуальність проблеми підготовки студентів до формування поняттєвого мислення молодших школярів
15017 Аналіз практики підготовки студентів до розвитку творчих здібностей молодшого школяра
15018 Моделювання здоров'язбережувального середовища навчального закладу
13389 ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
13383 Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності
13356 Моделювання зров'язбережувального освітнього середовища університетського коледжу
13617 Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи В процесі педагогічної практики
13632 Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності
4402 АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
4423 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
5444 НАСТУПНІСТЬ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В ДОШКІЛЛІ – ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
740 Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
333 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
180 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
414 Лідерський модуль - document 07.05.2015
1049 Фаховий модуль (стажування) - document 29.09.2015
1283 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1788 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
2247 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3836 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2020
3925 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4982 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
7404 ІКТ (енк) Інший модуль наказ № 756.pdf 29.12.2022
7642 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
9407 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9517 Лідерство і комунікація як базові інструменти викладача в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
19 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а) 08.11.2016 2
1250 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1277 «Реалізація концепції «Нова українська школа» Круглий стіл Районний методичний кабінет відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації Київської області 01.11.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (15)

ID Назва Рік
31832 Я досліджую світ. Частина 1. 3 клас
31835 Я досліджую світ. Частина 2. 3 клас
30825 Зошит дослідника 2 клас. У 2-х частинах. Ч.2
27929 Зошит дослідника. частина 1. 2 клас
27927 Я досліджую світ. Частина 1. 2 клас
27928 Я досліджую світ. Частина 2. 2 клас
27080 Я досліджую світ. Частина перша. 2 клас
25618 Зошит дослідника. Частина друга
24387 Зошит дослідника. Частина перша
24949 Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина друга
24956 Навчання грамоти. Я досліджую світ. 1 клас. Частина третя
24384 Я досліджую світ 1 клас. Частина друга
24383 Я досліджую світ 1 клас. Частина перша
20413 Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. Перший цикл навчання: 1-2 класи
20486 Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. Другий цикл навчання: 3-4 класи

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
25082 Зошит дослідника. 1 клас. Частина перша
13399 Формування професійного інтересу учнів ПТНЗ аграрного профілю

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
701 Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, заочна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Заочна 2020 198 19.03.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
743 Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) - Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 21/22 н.р.
857 Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1373 Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6592 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 10.12.2020
6961 Педагогічний інститут Природознавство з методикою навчання (5-6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7491 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
7493 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7494 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 4 10 10.12.2020
7498 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7521 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8399 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8513 Педагогічний інститут Математика з методикою навчання (5-6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8631 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
9302 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10481 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
10521 Педагогічний інститут Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
11183 Педагогічний інститут Практика виробнича (навчально-методична) (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11194 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (3-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12512 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12531 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
13148 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта з методикою навчання (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2023
13319 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13342 Факультет педагогічної освіти Математична і природнича освіта (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
613 Кафедра початкової освіти 4,94 30.12.2016
1391 Кафедра початкової освіти 4,77 12.01.2017
2222 Кафедра початкової освіти 4,78 27.12.2018
2729 Кафедра початкової освіти 4,59 28.12.2019
4007 Кафедра початкової освіти 4,70 28.12.2020
4851 Кафедра початкової освіти 4,92 28.12.2021
5728 Кафедра початкової освіти 4,90 30.12.2022
6603 Кафедра початкової освіти 4,91 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
20 Друць Ірина Валеріївна Кафедра початкової освіти V Початкова освіта II document 2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
213 Конкурс на посаду директорів шкіл м. Києва м. Київ 06.08.2017