Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені
М.П.Драгоманова 
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Формування виконавської культури майбутніх учителів музики
засобами українського фортепіанного мистецтва.

Громадська активність
Соціальний проект "З Києвом і для Києва"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.05.26 06:03:37 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
448 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук ABA-7237-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABA-7237-2022

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 50 3 1 2024.05.25 15:34:14 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 35 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
175 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 10 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Alla_Mykhaliuk

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10193 Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти Дидактичний супровід використання сервісів для створення віртуальних дошок в освітньому процесі Київ document
9379 Як ChatGPT може асистувати під час створення навчальної програми або освітньої траєкторії _ Київ document.pdf
9328 Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу _ Київ document
9343 Освіта у воєнний і післявоєнний час _ EducationUSA, Київ document
9342 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Формування виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва: інноваційний контекст Київ document
9038 Особистість, університет, суспільство: взаємодія в умовах змін _ Київ document
9148 Педагог ХХІ століття : дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні Роль імерсивних технологій у професійній підготовці здобувачів вищої освіти Київ document.pdf
8999 Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти Формування цифрової компетентності здобувачів вищої освіти в середовищі сучасного університету Київ document
8792 Актуальні питання сучасної науки: історія, теорія, практика Особливості використання інноваційних технологій в освітньому процесі університету м. Харків document.pdf
8626 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти Ед'ютейнмент як педагогічна інновація. Київський університет імені Бориса Грінченка document
7040 Вплив пандемії COVID-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості Інноваційний розвиток вищої освіти в Україні Дніпро, Україна document
6517 EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS Науковий дискурс поняття \ м. Рим, Італія document
5933 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Компонентна структура формування професійної культури майбутнього педагога Київський університет імені Бориса Грінченка document
5814 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів в умовах дистанційного навчання Київський університет імені Бориса Грінченка document
5371 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка document
5353 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття. VІ Міжнародна науково-практична конференція Специфіка змістового наповнення виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва Київський університет імені Бориса Грінченка document
5288 INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION Роль українського фортепіанного мистецтва в інструментальній підготовці майбутніх педагогів-музикантів Греція, м. Афіни document
5192 Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути Педагогічні умови формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів у процесі вивчення фортепіанних творів українських композиторів Дніпро document
4597 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Українське фортепіанне мистецтво як культурно-історичне явище Київський університет умені Бориса Грінченка document
4759 Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти Просторове середовище та акустика приміщення у формуванні професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
49010 Інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти: від теорії до практики
44151 Інноваційні практики у загальнопедагогічній підготовці здобувачів вищої освіти
47209 Ретроспектива генезису освітніх технологій
40969 Викладання курсу "Педагогіка" у форматі змішаного навчання

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
45866 Information Society : Educational Trends and Technical Aspects of Formation (EU Experience)
41046 Information Technologies in Education: Current Realities and Development Trends

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
48177 Критеріально-рівнева характеристика сформованості виконавської культури майбутніх викладачів фортепіано
46316 Edutainment як сучасна інноваційна технологія
31701 Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
48177 Критеріально-рівнева характеристика сформованості виконавської культури майбутніх викладачів фортепіано
44262 Розвиток цифрових компетентностей здобувачів вищої освіти в Україні в сучасних реаліях
37391 Творчість та інновація: сучасний контент
37046 Модернізація інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
31700 Conceptual provisions of the formation of the executive culture of future music teachers with the means of the Ukrainian fortopian
31701 Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів
27602 Педагогічний вимір українського фортепіанного мистецтва як чинник формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів
30605 Методика формування виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
174 Методика формування виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30605/ 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
63 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
51 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Аналітик-дослідник 03.01.2023

Підвищення кваліфікації (20)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3250 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3551 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
4320 інше Інший модуль document 29.05.2020
4413 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.11.2020
5073 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5708 інше Інший модуль document 20.11.2021
5910 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
5982 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6068 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 28.pdf 15.12.2021
6367 інше Інший модуль document 17.06.2022
6478 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6718 інше Інший модуль document 22.07.2022
7366 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
7625 Interactive technologies of blended learning in the bachelor's and mastes's traning in the European union countries and Ukraine Інший модуль document 13.03.2023
7626 Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою Інший модуль document 07.04.2023
7627 LANGUAGE EXAM OBTAINED OVERALL GRADE EQUALS FCE B2 Інший модуль document 21.02.2023
7879 Лідерський модуль Інший модуль document 12.05.2023
8438 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023
9497 Якість і сталість вищої освіти: світовий досвід та сучасні тенденції Інший модуль Витяг Михалюк А._ПК.pdf 18.04.2024
9679 Застосування травма-інформованого підходу в навчанні здобувачів освіти Дидактичний модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
43736 Педагогіка: інтерактивний контент
34655 Формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
496 Педагогіка (5 курс, ПСО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 446 27.06.2019
1196 Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 162 08.04.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1340 Педагогіка (2 курс, ФВ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1580 Педагогіка (2-3 курс, ІСТ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023
1757 Практика навчальна (психолого-педагогічна) (3 курс, ІСТ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2024 330 02.04.2024

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6863 Педагогічний інститут Практика (3 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7851 Педагогічний інститут Психолого-педагогічна практика (3 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7852 Педагогічний інститут Психолого-педагогічні студії: Педагогіка (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7853 Педагогічний інститут Психолого-педагогічні студії: Педагогіка (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8590 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8591 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ММ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8598 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8600 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8643 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
11166 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11173 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11290 Педагогічний інститут Педагогіка (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12064 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12887 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (2 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13512 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13826 Факультет педагогічної освіти Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2641 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,72 28.12.2019
3895 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,63 28.12.2020
4299 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,62 28.12.2021
5713 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,92 30.12.2022
6591 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,96 30.12.2023