Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені
М.П.Драгоманова 
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Формування виконавської культури майбутніх учителів музики
засобами українського фортепіанного мистецтва.

Громадська активність
Соціальний проект "З Києвом і для Києва"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 1 1 2022.11.20 14:32:05 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7040 Вплив пандемії COVID-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості Інноваційний розвиток вищої освіти в Україні Дніпро, Україна document
6517 EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS Науковий дискурс поняття \ м. Рим, Італія document
5933 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Компонентна структура формування професійної культури майбутнього педагога Київський університет імені Бориса Грінченка document
5814 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів в умовах дистанційного навчання Київський університет імені Бориса Грінченка document
5371 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка document
5353 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття. VІ Міжнародна науково-практична конференція Специфіка змістового наповнення виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва Київський університет імені Бориса Грінченка document
5288 INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION Роль українського фортепіанного мистецтва в інструментальній підготовці майбутніх педагогів-музикантів Греція, м. Афіни document
5192 Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути Педагогічні умови формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів у процесі вивчення фортепіанних творів українських композиторів Дніпро document
4597 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Українське фортепіанне мистецтво як культурно-історичне явище Київський університет умені Бориса Грінченка document
4759 Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти Просторове середовище та акустика приміщення у формуванні професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
40969 Teaching the course "Pedagogy" in the format of blended learning

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41046 Information Technologies in Education: Current Realities and Development Trends

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
31701 Use of interactive lerning methods in the process of preparation of future educators

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
37391 Creativity and innovation: modern content
37046 Modernization of instrumental and performance training of future music teachers
31700 Conceptual provisions of the formation of the executive culture of future music teachers with the means of the Ukrainian fortopian
31701 Use of interactive lerning methods in the process of preparation of future educators
27602 Pedagogical measurement of Ukrainian piano art as a factor of the formation of executive culture of future teachers - musicians
30605 Methods of forming the performing culture of future teachers of musical art

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
175 Педагогічний інститут Кафедра теорії та історії педагогіки 0.2 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Alla_Mykhaliuk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
174 Методика формування виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30605/ 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
63 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf 45

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3250 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3551 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
4320 інше Інший модуль document 29.05.2020
4413 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.11.2020
5073 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5708 інше Інший модуль document 20.11.2021
5910 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
5982 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6068 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 28.pdf 15.12.2021
6367 інше Інший модуль document 17.06.2022
6478 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6718 інше Інший модуль document 22.07.2022

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
34655 Формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
496 Педагогіка (5 курс, ПСО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 446 27.06.2019
1196 Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2022 162 09.04.2022

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6863 Педагогічний інститут Практика (3 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7851 Педагогічний інститут Психолого-педагогічна практика (3 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7852 Педагогічний інститут Психолого-педагогічні студії: Педагогіка (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7853 Педагогічний інститут Психолого-педагогічні студії: Педагогіка (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8590 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8591 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ММ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8598 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8600 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8643 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
11166 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11173 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11290 Педагогічний інститут Педагогіка (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
12064 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2641 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,72 28.12.2019
3895 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,63 28.12.2020
4299 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,62 28.12.2021