Додаткові відомості

Освіта
  • 2020 р. –  диплом бакалавра (з відзнакою) за освітньою програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю», Інституту журналістики, Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • 2021 р. – диплом магістра (з відзнакою) за освітньою програмою «Видавнича справа та редагування», Інституту журналістики, Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • 2022 р. – донині – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії» (Phd) з галузі знань 06 Журналістика.
Перелік місць роботи
  • 2018 – 2021 рр. – Фахівець зі звʼязків з громадськістю Науково-методичного центру інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • 2019 – 2022 рр. – член Галузевої експертної ради з галузі знань 06 «Журналістика» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
  • 2021 – 2022 рр. – PR-менеджер в YULA Company;
  • 2022р. – донині – викладач кафедри реклами та звʼязків з громадськістю.
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
2018 – 2019 рр. – радник Президента Студентського парламенту Київського університету імені Бориса Грінченка;
2018 – 2019 рр. – член студентської ради при Міністерстві інформаційної політики України;
2018 – 2019 рр. – член організаційного комітету проведення культурно-розважальної програми святкування Дня міста Бровари;
2020 р. – пройшов онлайн-курс «Integrated Marketing Communications: Advertising, Public Relations, Digital Marketing and more» від IE Business School на платформі Coursera;
2020 р. – взяв участь в VІ круглому столі до тижня права і дня загальної декларації прав людини «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні» з темою доповіді: «Соціальні медіа як інструмент просування юридичних послуг».

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 4 1 0 2024.02.29 11:32:19 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 4 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
968 Факультет журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 20.9 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Andrii-Sinko

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
47758 Communication strategies of internet marketing of trading enterprises

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
47760 Інформаційно-комунікаційна діяльність та аналітика під час російсько-української війни (на прикладі соціальних мереж)

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
47760 Інформаційно-комунікаційна діяльність та аналітика під час російсько-української війни (на прикладі соціальних мереж)

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
150 Аудіокнига «Заборонити рашизм» м.Київ, Україна document 27.12.2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7292 Лідерський "Медіаосвіта" Інший модуль document 22.12.2022
8770 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_.pdf 04.12.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1592 Основи професійної діяльності (1 курс, РЗГ, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
13598 Факультет журналістики Основи професійної діяльності (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5378 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,90 30.12.2022
6264 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,93 30.12.2023

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
410 Харамурза Катерина Вікторівна Факультет журналістики II V Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2023 Всеукраїнський II document