Додаткові відомості

Освіта
2009 р. - закінчила з відзнакою Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка (спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології»).
Перелік місць роботи
Під час навчання в університеті працювала на посаді вихователя в ДНЗ № 61(м. Києва) та ДНЗ № 601 (м. Києва).

Після навчання в університеті працювала на посаді практичного психолога в ДНЗ № 467 (м. Києва).

З 01 листопада 2009 –2011 рр. – методист навчального відділу Педагогічного інституту Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.

2011–2012рр. – керівник відділу педагогічної практики Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 01 вересня 2013 року – викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
«Організаційно-змістові засади методичної роботи в дошкільних навчальних закладах (20-30-ті роки XX століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 2 1 2024.05.26 06:03:21 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 53 4 1 2024.01.03 16:27:06 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 50 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
153 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти 40 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tana_Synkar

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9576 Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал» учасник м.Київ document
9577 Preschool and primary education in European integration and national dimensions Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини раннього віку: принципи підготовки фахівців Riga, Latvia document.pdf
8788 V Correspondence International Scientific and Practical Conference AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND MULTIDISCIPLINARITY АКТУАЛІЗАЦІЯПРОБЛЕМИРОЗВИТКУМЕТОДИЧНОЇРОБОТИВ ДОШКІЛЬНИХЗАКЛАДАХУКРАЇНИ(1920–1923) Vienna, Austria document.pdf
8721 ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти» Підготовка майбутніх вихователів до формування ігрової компетентності дітей дошкільного віку в умовах дистанційного навчання м.Київ document.pdf
8289 Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації Використання цифрових технологій під час методичного супроводу вихователів груп раннього віку у закладі дошкільної освіти. м.Київ document
8128 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ» Використання ІКТ у освітньому процесі закладу дошкільної освіти: на матеріалі курсу «Практикум з ігрової діяльності» м.Полтава document
8127 Міжнародна науково-практична конференція Підготовка магістрів дошкільної освіти до здійснення методичного супроводу освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти м.Одеса document
5619 «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій» Джерельна база дослідження організаційно-змістових засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України в 20 – 30-ті роки ХХ століття м.Київ document.pdf
5569 ICTERI-2020: 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN RESEARCH, EDUCATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS ICT as a tool for improving the quality of methodical work in the first link of the system of education (спільно з Бєлєнькою Г.В. та Коваленко О.В.) Харків (online) document
5484 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Особливості методичного супроводу реалізації Програми "Дитина 2020"в ЗДО Київ document
5337 VI Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" Методичний супровід дошкільної освіти. Запоріжжя document
5283 Вебінар "Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships" - Брюсель document
5229 Вебінар "Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам" - Київ document
4428 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Оптимізація методичного супроводу освітнього процесу в сучасних ЗДО Київ document

Монографії (колективні) (7)

ID Назва Рік
48292 Formation of professional skills of future educators of preschool education institutions for the formation of the foundations of social and civic competence of young children
46759 Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до супроводу сюжетно-рольових ігор дітей третього року життя
46380 Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини раннього віку: принципи підготовки фахівців
46750 Становлення готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку
41597 Формування соціально схвалюваних стосунків дітей старшого дошкільного віку як показника їх соціально-громадянської компетентності
39438 Methodical support for the development of critical thinking of preschool children
32271 The study amd development of educational programmes as a way of effectiveness of moral education of preschool children

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
47914 Формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії
38563 The Use of ICT for Training Future Teachers: An Example of the Course on «Art Education of Preschool Children»
32832 ІКТ як інструмент підвищення якості методичної роботи в першій ланці системи освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
47010 Формування міжособистісних стосунків дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності
46032 Стан процесу організації фізичного виховання дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти
43471 Актуалізація проблеми розвитку методичної роботи в дошкільних закладах України (1920 – 1923)
43427 Здійснення методичного супроводу освітнього процесу в групах дітей раннього віку засобом ІКТ
43568 Організація освітньої взаємодії з дітьми раннього віку: актуальні проблеми практики
43249 Стан використання ІКТ в організації методичного супроводу освітнього процесу в групах раннього віку ЗДО
42641 Формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії
43425 Напрями вдосконалення дистанційного формату підготовки бакалаврів дошкільної освіти
38562 Straight thoroughly methodical robots in the pledges of preschool education
38926 Retrospective analysis of forms of methodological work in preschool education institutions
35438 Методичне забезпечення фізичного виховання та здоров`язбереження в закладі дошкільної освіти
32647 Organization of preschool education in Ukraine: methodical support
32657 Керівництво методичною роботою в дитячих садках України у 30-тих роках ХХ століття
32984 Методичний супровід здійснення трудового виховання дітей дошкільного віку: історичний аспект
30238 Особливості змісту методичної роботи в системі дошкільного виховання України (20-ті – 30-ті роки ХХ століття)
13494 Методична робота в системі дошкільного виховання України в 20-30-ті роки ХХ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
46032 Стан процесу організації фізичного виховання дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти
48383 Підготовка майбутніх вихователів до педагогічного супроводу ігрової діяльності дітей раннього віку
43427 Здійснення методичного супроводу освітнього процесу в групах дітей раннього віку засобом ІКТ
43568 Організація освітньої взаємодії з дітьми раннього віку: актуальні проблеми практики
42641 Формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії
43425 Напрями вдосконалення дистанційного формату підготовки бакалаврів дошкільної освіти
38131 Формування професійної компетентності магістрів дошкільної освіти: орієнтир на сучасність
35438 Методичне забезпечення фізичного виховання та здоров`язбереження в закладі дошкільної освіти
32651 Дефінітивний аналіз організаційно-змістових засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України (20–30-ті роки хх століття)
32657 Керівництво методичною роботою в дитячих садках України у 30-тих роках ХХ століття
32650 Методична робота в закладах дошкільної освіти: нормативно-правові аспекти
32668 Якість дошкільної освіти в Україні та країнах ЄС: параметри виміру та методичний супровід
29475 Дошкільна освіта України в 30-ті роки ХХ століття: зразкова дошкільна установа як центр методичної роботи
13494 Методична робота в системі дошкільного виховання України в 20-30-ті роки ХХ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
45290 Дитина йде до школи: готуємо батьків
45289 Профілактика екранної залежності в дошкільників
42571 Як вдало провести батьківські збори: картки-шпаргалки для вихователя
41646 Як організувати роботу педагогів з інноваціями, аби уникнути спротиву
38562 Straight thoroughly methodical robots in the pledges of preschool education
9697 Дошкільне виховання в Україні: особливості становлення і розвитку у 20-80-ті роки ХХ століття
4578 До питання вивчення проблеми розвитку методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст.
4725 Розвиток змісту та форм організації методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст
2772 Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку
2777 Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку
2791 Особливості творчого розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
326 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічного супроводу формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку Етап дослідження 10.2023 https://fpo.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-doshkilnoi-osvity/naukova-robota/naukovi-doslidzhennia.html#naukova-tema-kafedry-zvity

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
317 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти Аналітик-дослідник 14.11.2023

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
81   Бєлєнька
Ганна Володимиріна, доктор педагогічних наук, професор

«Організаційно-змістові засади методичної роботи в дошкільних навчальних закладах (20 – 30-ті роки ХХ століття)» / 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Київський університет імені Бориса Грінченка. Заочна форма навчання. 2013 – 2020 р. Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» document 2021

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
960 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
4228 інше Інший модуль Сертифікат Шинкар Тетяна.pdf 29.05.2020
5259 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
7226 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7301 інше Інший модуль document 23.12.2022
7671 «БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ ТА ПЕДАГОГІВ: ДІЄВІ ІНСТРУМЕНТИ І ПРАКТИКИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ» Інший модуль document 31.03.2023
8061 Основні принципи лідерства служіння Інший модуль document 10.05.2023
8267 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
8850 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9789 Лепбук професійного успіху 2024 Інший модуль document 20.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
152 Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі (5 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
955 Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2021 252 05.04.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1170 Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ДО, денна) (пролонгація) - Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019 21/22 н.р.
1283 Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1545 Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.
1564 Університетські студії (1 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 23/24 н.р.

Використання ЕНК (26)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
75 Педагогічний інститут Вступ до спеціальності (1 курс) Бакалавр Денна 2 4 не враховується 25.11.2016
356 Педагогічний інститут Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі (5 курс, ДО, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
6040 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 27.12.2019
7523 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7705 Педагогічний інститут Практика виробнича (особистісно-професійне становлення) (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7758 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7759 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8630 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8636 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8864 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8908 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 10 30.11.2021
9156 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9393 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11059 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11063 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11101 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11641 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
11747 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11748 Педагогічний інститут Практика виробнича (2-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11749 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (1-2 курс, спп, ДО, заочна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12114 Факультет педагогічної освіти Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12159 Факультет педагогічної освіти Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12238 Факультет педагогічної освіти Університетські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12888 Факультет педагогічної освіти Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13044 Факультет педагогічної освіти Університетські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 5 31.12.2023
13828 Факультет педагогічної освіти Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2413 Кафедра дошкільної освіти 4,79 31.12.2018
3291 Кафедра дошкільної освіти 4,80 28.12.2019
4165 Кафедра дошкільної освіти 4,81 28.12.2020
4930 Кафедра дошкільної освіти 4,78 28.12.2021
5668 Кафедра дошкільної освіти 4,65 30.12.2022
6552 Кафедра дошкільної освіти 4,79 30.12.2023