Додаткові відомості

Освіта

- Період навчання: 2013 – 2017

Навчальний заклад: Київський університет імені Бориса Грінченка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Напрям підготовки: Філологія (мова і література французька)

Професійна кваліфікація: Вчитель французької мови і зарубіжної літератури, вчитель англійської мови


- Період навчання: 2017 – 2018

Навчальний заклад: Київський університет імені Бориса Грінченка

Ступінь вищої освіти: магістр

Спеціальність: Філологія

Спеціалізація: Романські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма: Мова і література (французька)

Професійна кваліфікація: Філолог, викладач французької мови і зарубіжної літератури, викладач англійської мови


Перелік місць роботи

2016-2017 рр. – вчитель англійської мови у школі № 163 імені М. Кирпоноса

2015 р. – 2019 – лаборант кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

2019 р. – 2023 – викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка

2023- по теперішній час - старший викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

Жанр "надзвичайні новини" у сучасному європейському медіадискурсі (22.08.2023)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 7 1 0 5 2023.12.05 10:25:37 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 7 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
427 Факультет романо-германської філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 46.5 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Bilyk

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6591 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Дослідження молодих вчених: від ідей до реалізації - Онлайн ( Київський університет імені Бориса Грінченка) document
6677 The Active Citizens Local Training - Онлайн document.pdf
6494 I Міжнародна науково-теоретична конференція «DÉBATS SCIENTIFIQUES ET ORIENTATIONS PROSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE» STRUCTURAL ORGANIZATION OF BREAKING NEWS TEXTS IN CONTEMPORARY FRENCH MEDIA DISCOURSE Онлайн Париж, FRA document.pdf
6454 ВУМ олнайн Цифрова безпека та комунікація в онлайні Онлайн document.pdf
6182 «Академічна доброчесність в університеті» - ВУМ Онлайн document.pdf
5632 V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства Корпусний аналіз текстів тематики "COVID-19" через програмне забезпечення "Sketch Engine " Онлайн ( Київ) document
5613 TENDANCES SCIENTIFIQUES DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE Міжнародна науково-практична конференція L’ANALYSE DU CORPUS DES TEXTES «COVID-19» EN UTILISANT LE LOGICIEL «SKETCH ENGINE» Страсбург, Франція document.pdf
6189 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
5561 Конкурс для молодих дослідників імені Георгія Гамова-2020 Жанр «Надзвичайні новини» у сучасному європейському медіадискурсі Онлайн (Харків) document.pdf
6181 COVID-19: What You Need to Know (CME Eligible) - Онлайн document
5218 Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам - John Wiley and Sons document
4953 Clever Який викладач в очах студентів є найбільш вартісним? Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5049 Літній університет в Чернівцях TV 5 Monde Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document.pdf
4955 Український філологічний дискурс очима молодих науковців Функціональна та структурно-семантична специфіка заголовків "Надзвичайних подій" у французькому медіадискурсі. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document.pdf
4956 Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл "Світовий і український літературний процес у 3-D форматі: материк-діаспора, ретро- та проспекція, син- та діахронія". «Тема реінкарнації в романах «Танґо смерті» Ю. Винничука та «Імперія ангелів» Б. Вербера: компаративний аналіз» Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4957 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" «Структурно-семантичні особливості текстів жанру «надзвичайні події» у французькому медіадискурсі» Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
40985 Феномен креолізації у сучасному європейському медіадискурсі
34606 Structural organization of breaking news texts in contemporary french media discourse
44213 Research of empathy of general secondary education institutions heads’
32476 L’analyse du corpus des textes «Covid-19» en utilisant le logiciel «Sketch engine»

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
44796 Аналіз лінгвальних характеристик корпусу медіатекстів тематики "Війна в Україні"
40985 Феномен креолізації у сучасному європейському медіадискурсі
36875 Дослідження функціонально-лінгвістичних аспектів заголовків текстів новин у сучасному французькому медіадискурсі
31332 Корпусне дослідження текстів рубрики «надзвичайні новини» у французькій, англійській та українській мовах

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
32476 L’analyse du corpus des textes «Covid-19» en utilisant le logiciel «Sketch engine»

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
117 Учасник проекту Горизонт 2020 Європейська лексикографічна структура ELEXIS

Інститут Йозефа Стефана (Словенія)

Сайт проекту: https://elex.is/">https://elex.is/Сторінка Асоціойваних установ проекту: https://elex.is/observers/">https://elex.is/observers/

наказ № 848.pdf 21.02.2019-25.05.2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
157 Корпусне дослідження текстів рубрики «надзвичайні новини» у французькій, англійській та українській мовах фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31332/ 2020
476 Research of empathy of general secondary education institutions heads’ наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44213/ 2023

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
32477 Cyber-speak: multilingual e-dictionary project

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
104 Махачашвілі Русудан Кирилевна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач
кафедри германської філології Факультету романо-германської філології
Київського університету імені Бориса Грінченка.

«Жанр “Надзвичайні новини” у сучасному європейському медіадискурсі»/ 035 Філологія Київський університет імені Бориса Грінченка, денна форма навчання, 2019-2023 Київський університет імені Бориса Грінченка document 2023

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2943 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
2963 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019
3476 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
3601 Інше Інший модуль академія ігрових технологійБілик.pdf 26.10.2019
3852 інше Інший модуль document 29.01.2020
4117 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4687 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020
4705 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5333 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5992 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021
6449 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6537 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
7648 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
8621 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7070 Інститут філології Світова література: Література Франції (3 курс, ФІН(ФР), денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7750 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (французька мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7790 Інститут філології Практичний курс перекладу французької мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
10572 Інститут філології Світова література. Література Франції (3 курс, ФІН(ФР), денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2427 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,82 31.12.2018
2863 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,25 28.12.2019
3454 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,97 28.12.2020
4382 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,65 28.12.2021
5902 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 3,67 30.12.2022