Додаткові відомості

Освіта

Національний авіаційний університет2018 р. - диплом магістра з відзнакою Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

З 2020 р. - прикріплення до аспірантури Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Перелік місць роботи

З 2014 р. - методист центру ІКТ-компетенції НДЛ інформатизації освіти.


2018 р. - 2019 р. - викладач кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління.

З вересня 2019 р. - методист Центру вебометрії та інформаційних систем НДЛ інформатизації освіти.

З вересня 2020 р. - молодший науковий співробітник Центру розвитку цифрової компетентності НДЛ інформатизації освіти.

З вересня 2022 р. - науковий співробітник Центру розвитку цифрової компетентності НДЛ цифровізації освіти.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
25 3 0 2022.11.28 16:44:24 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 2 1 2022.12.03 23:36:05 Перейти до Scopus link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7837 9th International Workshop “Cloud Technologies in Education – 2021” Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities Kryvyi Rih State Pedagogical University document
7455 VІІІ Всеукраїнська конференція молодих дослідників "Інформаційні технології – 2021" Деякі аспекти підвищення показників ефективності результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4756 International Conference «New Pedagogical Approaches in STEAM Education» International Conference «New Pedagogical Approaches in STEAM Education» Borys Grinchenko Kyiv University document
3329 Інформаційні технології - 2018 Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості та відкритості сучасного університету Київський університет імені Бориса Грінченка document
1791 III Міжнародна науково-практична конференція E-portfolio as an assessment tool of the student's activities м. Київ document
1401 Open educational e-environment of the modern university: International scientific conference Webometrics Rating as Instrument for quality assessment of open Educational E-environment University Kyiv document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
40445 Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
39370 Evaluation of research activities of higher education institutions academic staff as part of the system of education quality assurance
33476 Research on open digital information systems for analysis of research activity results of higher education institutions academic staff
30148 Internet portal as a component of forming the image of a modern university
24061 Rating as assessment tool of quality and competitiveness of university
22684 E-portfolio as an assessment tool of the student's activities
18701 Webometrics rating as instrument for quality assessment of open educational e-environment university

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
39370 Evaluation of research activities of higher education institutions academic staff as part of the system of education quality assurance
33476 Research on open digital information systems for analysis of research activity results of higher education institutions academic staff
30148 Internet portal as a component of forming the image of a modern university

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
41273 Рейтингове оцінювання дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти
36967 Деякі аспекти підвищення показників ефективності результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти
24475 Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості та відкритості сучасного університету
24479 Технології та інструменти побудови вебометричного рейтингу для оцінювання якості освітньої та наукової діяльності університету
16437 Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
131 Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40445/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
8 Наукові підрозділи НДЛ цифровізації освіти 8.9 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Valeriia_Smirnova

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (4)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
50 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту
77 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту
100 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту
117 Jean Monnet №101099006 — DigTriES — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA / ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH Erasmus+ Цифрова трансформація в освіті: найкращі практики ЄС — DigTriES 01.10.2022-30.09.2025 р. Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
683 Цифрова трансформація в освіті: найкращі практики ЄС Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
241 Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти Повноцінне дослідження 05.2022 https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html 100

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1521 Інше - document 26.04.2017
2868 Інше Інший модуль document 14.09.2018
4410 Інше Інший модуль document 07.06.2020
4411 Інше Інший модуль document 15.07.2020
5836 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.10.2021
6204 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
701 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 2
761 Використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар для навчальних відділів Київський університет імені Бориса Грінченка 03.03.2016 2
762 Використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар для навчальних відділів Київський університет імені Бориса Грінченка 04.03.2016 2

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3711 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комп`ютерні технології (2 курс) Бакалавр Денна 9 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
5361 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародна інформація: ІКТ в міжнародній інформації (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2270 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,07 27.12.2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
669 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б Посилання 05.12.2017