Додаткові відомості

Освіта
київський політехнічний інститут, 1975
Перелік місць роботи

НТУУ КПІ, с.н.с.

Інститут загальної енергетики НАНУ, с.н.с.

Київський університет ім. Б.Грінченка, доцент

Теми дисертацій (захищених)

Методи і засоби оперативного керування режимом електроспоживання розосереджених промислових об'єктів

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 64 2 2 2024.05.17 10:36:53 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 31 2 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
329 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 7 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Vadym_Abramov

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4 Proceedings of the International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering Nitra 2016 Implementation of 'Embedded Systems' Discsplines in Computer Science Students Training Nitra, Slovakia document
3 Proceedings of the International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering Внедрение дисциплин цикла 'Встроенные системы' в подготовку студентов-информатиков м. Нітра, Словацька респ., 2016 document
5 «Перспективи платформно незалежної та Linux-орієнтованої інформатики в Україні ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЛИНУКС В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС УНИВЕРСИТЕТА Київ. ун-т ім. Б. Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
1517 Ієрархічна структура керування в сучасних навчальних системах моделювання поведінки роботів
1515 Лабораторно-методичний комплекс для вивчення основ теорії комп’ютерних систем управління і робототехніки

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
1506 Мережева модульно-логічна модель навчального плану спеціальності в умовах кредитно-модульної системи
1504 Методи використання інтерактивних аудіовізуальних засобів аудиторного навчання

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
41648 Increasing reliability of gas concentration determination in the monitoring environment
25669 Методичні аспекти викладання дисциплін напрямку «Інтернет речей»
26138 Дистанционные учебные эксперименты с многокоординатной технологической платформой.
26010 До методики викладання окремих питань дисциплін напрямку інтернету речей у ЗВО
26142 Создание удаленной учебной лаборатории для обучения и экспериментов по робототехнике.
15148 Implementation of "Embedded Systems" Disciplines in Computer Science Students Training
15130 Особливості навчальної методики створення вбудованих комп'ютерних систем
13630 Мікропроцесорна мережа для контролю та управління розповсюдженими обєктами.
1503 Аппаратно-методический комплекс для изучения базовых коммуникационных технологий компьютерных сетей
1521 Использование макета компьютерной сети в учебном процессе

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
17 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 01.12.-2013-31.03.2017 Учасник проекту

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
12 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii.html
71 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
148 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Аналітик-дослідник 02.05.2022

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
781 Фаховий модуль (стажування) - document 28.05.2014
863 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
2890 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.12.2018
3062 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
6024 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
7566 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.03.2023
7916 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[1].pdf 28.06.2023
8769 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf 04.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
211 Виступ на тему «Розумне місто» Всеукраїнський науковий колоквіум «Феномен міста: вітчизняний та зарубіжний досвід» Київський університет імені Бориса Грінченка 19.05.2016 5
317 Науковий студентський гурток «Комп’ютерні системи. Комунікаційні та вбудовані засоби керування робототехнічними системами» Презентація Факультет інформаційних технологій та управління 26.10.2016 5

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
4 Комп’ютерні системи Упродовж 2016 року (2 рази на місяць) 10 Не зазначено 14.05.2016
64 Електроніки та робототехніки упродовж 2017 року (1 раз на тиждень) 12 Не зазначено 18.05.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
8411 Архітектура електронно-обчислювальних машин. Навчальний посібник.

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
8376 Базові технології комп'ютерних мереж: навчальний посібник.(третє видання)
8225 Базові технології комп'ютерних мереж: навчальний посібник. (друге видання)
8381 Основи баз данних та робота в СУБД Access. Навчальний посібник.
8379 Базові технології комп'ютерних мереж.Навчальний посібник
8382 Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник.

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
247 Бази даних та інформаційні системи (І семестр) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
248 Бази даних та інформаційні системи (ІІ семестр) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
378 Фізичні процеси в обчислювальних системах (1 курс, ІНФ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018
1110 Комп`ютерні системи URBAN-моніторингу (5 курс, ІАН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 811 06.12.2021
1618 Комп'ютерні мережі (2 курс, ІН, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
463 Факультет інформаційних технологій та управління Бази даних та інформаційні системи (І семестр) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
464 Факультет інформаційних технологій та управління Бази даних та інформаційні системи (ІІ семестр) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
4025 Факультет інформаційних технологій та управління Фізичні процеси в обчислювальних системах (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 4 7 25 28.12.2018
8290 Факультет інформаційних технологій та управління Бази даних та інформаційні системи (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8291 Факультет інформаційних технологій та управління Бази даних та інформаційні системи (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8292 Факультет інформаційних технологій та управління Комп`ютерні системи URBAN-моніторингу (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 6 2 не враховується 10.12.2020
9230 Факультет інформаційних технологій та управління Бази даних та інформаційні системи (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
9868 Факультет інформаційних технологій та управління Комп`ютерні системи URBAN-моніторингу (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (9)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,7 20.05.2016
914 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,21 12.01.2017
1779 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,63 26.12.2018
2412 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,57 31.12.2018
2493 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,43 28.12.2019
3387 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,37 28.12.2020
4256 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,20 28.12.2021
5461 Кафедра комп'ютерних наук 4,25 30.12.2022
6353 Кафедра комп'ютерних наук 4,34 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
66 Абрамов Сергій Вадимович V Компютерні науки I 2018
67 Капітоненко Олександр Володимирович V Компютерні науки I 2018
103 Абрамов Сергій Вадимович,
Капітоненко Олександр Володимирович
IV Інформатика і кібернетика I 2019