Додаткові відомості

Освіта
Харківський Національний Університет ім В.Н.Каразіна 1993 рік за спеціальністю англійська мова та література, з кваліфікацією філолог, викладач англійської мови та літератури, французької мови
Перелік місць роботи

2018 по теперішній час - доцент кафедри медіапродюсування та видавничої спраки Факультету журналісти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

1999, “Особливості
розвитку англійської журналістської термінології за 1960-90 роки”.

Громадська активність
Редактор колонки Fiction/Opinion column в Grinchenko-inform.com
Член 'Спілки Журналістів України' з червня 2019

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
528 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи AAS-9132-2020 1 0 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3614519

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 31 3 2 2024.07.08 12:39:42 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 16 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
247 Факультет журналістики Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 9.1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oleg-Kharchenko-2

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10120 International Media Communications in the Digital Age Громадянська журналістика в Україні та глобалізаційні медіа процеси в період російсько-української війни Kyiv, BGKMU document
8924 Science, Trends and Modern Methods of Solving Problems. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference Lisbon, Portugal. Teaching Literature Journalism Writing Skills in the context of the Russian-Ukrainian War. Science, Trends and Modern Methods of Solving Problems. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference Lisbon, Portugal. document
8925 DÉBATSSCIENTIFIQUESETORIENTATIONS PROSPECTIVESDUDÉVELOPPEMENTSCIENTIFIQU Американський принцип ‘KISS’ при створенні англомовного контенту Париж document.pdf
5828 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» Літературна журналістика. Різновиди діалогів в англомовному контенті Київський університет імені Бориса Грніченка, м. Київ document.pdf
8926 Problems and Innovations in Science’, International and practical conference. Літературна журналістика. Англомовний контент. Прийоми порушення хронотопу London document.pdf
5827 Міжнародна науково-практичній онлайн-конференції «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» Літературна журналістика англомовного контенту Київський університет імені Бориса Грніченка, м. Київ document.pdf
5097 Інноваційні пріорітети розвитку сучасної науки Комунікативно-прагматичний аспект промови президента України в ООН Кропивницький, Міжнародна академія інноваційних технологій, проспект Перемоги 48,50102, Україна document
5098 Cоціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки Змішування американського та французького кодів як засіб комічного Київ. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського document
5099 Філологічні й педагогічні студії у відчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя Когнітивний патерн Даннінга-Крюгера у комедійному кінодискурсі Київ.Кафедра іноземних мов природничих факультетів. КНУ ім.Тараса Шевченка document
5100 FCE exam tips: how to prepare for B2 and ace it B2 exam and its significance for Ukrainian professionals Київ.Націона́льний університе́т біоресу́рсів і природокористува́ння Украї́ни document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
44943 ‘‘Negativity Thinking’ Cognitive Pattern in War-time Ukrainian Black Humor.
44427 Мультимедійні новини з фрагментами літературної журналістики
38147 Літературна журналістика. Діалоги та комунікативні стратегії в англійському контенті

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
44943 ‘‘Negativity Thinking’ Cognitive Pattern in War-time Ukrainian Black Humor.
44427 Мультимедійні новини з фрагментами літературної журналістики
38147 Літературна журналістика. Діалоги та комунікативні стратегії в англійському контенті
34690 Літературна журналістика. Англомовний контент. Комбінування кульмінацій
34691 Літературна журналістика: перемоги та поразки як різновиди літературних прийомів
34703 Інтерференція французьких лексичних одиниць як засіб комічного в американському комедійному дискурсі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
38152 Literary Journalism. Сommunication tactics of different dialogues in English content
34919 Інтерференція французьких лексичних одиниць як засіб комічного в американському комедійному дискурсі

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
43654 Проєктна діяльність у формуванні фахових (спеціальних) компетентностей майбутніх фахівців

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
230 Літературна журналістика: перемоги та поразки як різновиди літературних прийомів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34691/ 2021
231 Літературна журналістика. Англомовний контент. Комбінування кульмінацій фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34690/ 2021
411 Мультимедійні новини з фрагментами літературної журналістики фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44427/ 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
353 Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах Етап дослідження 12.2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3283 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.04.2019
4467 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.02.2020
4679 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5173 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
923 Англомовний професійний дискурс (3 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2021 58 01.02.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
950 Переклад з англійської мови в редакторській практиці (2 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6091 Інститут журналістики Англомовний професійний дискурс (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6810 Інститут журналістики Переклад з англійської мови в редакторській практиці (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8912 Інститут журналістики Переклад з англійської мови в редакторській практиці (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
8952 Інститут журналістики Англомовний професійний дискурс (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 30.11.2021
12171 Факультет журналістики Переклад з англійської мови в редакторській практиці (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12287 Факультет журналістики Англомовний професійний дискурс (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12953 Факультет журналістики Переклад з англійської мови в редакторській практиці (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13088 Факультет журналістики Англомовний професійний дискурс (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2434 Кафедра видавничої справи 4,54 31.12.2018
3221 Кафедра видавничої справи 4,56 28.12.2019
4127 Кафедра видавничої справи 4,63 28.12.2020
5046 Кафедра видавничої справи 4,75 28.12.2021
5339 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 4,78 30.12.2022
6226 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 4,62 30.12.2023

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
108 Кошман Вікторія Михайлівна Інститут журналістики III IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський II document
247 Дорош Тетяна Михайлівна,
Кримська Марина Олександрівна,
Пашинська Анна Сергіївна,
Вітенько Соломія Володимирівна
Інститут журналістики III ІІ Міжнародний конкурс молодіжних медіакомунікаційних проектів "То Ми" Київ 2021 Міжнародний III То Ми_ Дорош, Кримська, Пашинська, Вітенко.pdf