Додаткові відомості

Освіта
Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П.Затонського
Перелік місць роботи
Київський університет "Східний світ"
Теми дисертацій (захищених)
Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в українській мові
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 37 3 0 3 2023.11.22 10:03:57 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 24 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
623 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 8.5 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Gripas_Oksana

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
156 Мова: класичне - модерне - постмодерне Засоби маркування компаративних відношень у формально-граматичній структурі речення Київ, Національний університет 'Києво-Могилянська Академія' document
162 Естетичні та моральні ідеали українського народу в Шевченковому слові Поняття 'категорія' в науково-лінгвальному дискурсі Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка document
161 Системний аналіз функціонування мовних одиниць До питання про термінологічний апарат для позначення компонентів структури компаративем Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут української філології document
160 Лексичні та граматичні одиниці: функціонально-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти Структура речень з дієслівними та прикметниковими лексемами у позиції компаративних предикатів Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут української філології document
159 Філологічна освіта: лосвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання)) Лексико-граматична реалізація компаративності в мовних реаліях Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, Гуманітарний інститут document
158 До 100-річчя від дня народження академіка І.К.Білодіда Формально-синтаксична організація автокаузативних конструкцій з тривалентними предикатами руху і переміщення Київ, НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні document
157 Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця Предикати каузації посесивних відношень Київ, Національний авіаційний університет document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
5761 ПРО ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ.

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
35293 Типологія асоціативних зв’язків у компаративних конструкціях
23544 Структура суб’єкта й об’єкта порівняння в українських компаративних конструкціях
29848 Структура суб'єкта й об'єкта порівняння в українських порівняльних конструкціях
17358 Means of Marking of the Comparative Relations in Formal Grammatical Structure of the Sentence
11815 Семантичний обсяг і структура функціонально-семантичної категорії компаративності
5751 ПОНЯТТЯ «КАТЕГОРІЯ» В НАУКОВО-ЛІНГВАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
5767 ПРИНЦИПИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ КОМПАРАТИВНОСТІ ЯК СИСТЕМНОГО УТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
5730 ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СТРУКТУРИ КОМПАРАТИВЕМ
5723 СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛІВНИМИ ТА ПРИКМЕТНИКОВИМИ ЛЕКСЕМАМИ У ПОЗИЦІЇ КОМПАРАТИВНИХ ПРЕДИКАТІВ
5630 АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ПОРІВНЯННЯ
5623 ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ПРОПОЗИЦІЙНИМ ПРЕДИКАТОМ НАБУТТЯ/ВТРАТИ ЛОКАТИВНОСТІ
6174 ПРЕДИКАТИ КАУЗАЦІЇ ПОСЕСИВНИХ ВІДНОШЕНЬ
6171 СЕМАНТИЧНА І ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДИКАТІВ З ЛОКАТИВНИМИ ПОШИРЮВАЧАМИ
6071 АРГУМЕНТНА РАМКА ТРИВАЛЕНТНИХ ПРЕДИКАТІВ ДІЇ
6072 ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ СЕМАНТИЧНИХ ПРЕДИКАТІВ
6169 СЛОВНИКОВЕ ТРАКТУВАННЯ ДІЄСЛОВА ЯК ПРЕЗЕНТАНТА СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СИТУАЦІЇ
6070 СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ З ТРИВАЛЕНТНИМИ ПРЕДИКАТАМИ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
18811 Категоризація семантики компаративності
5746 НОВІТНІЙ СИНТАКСИС В АСПЕКТІ ПРЕДИКАТНО-АРГУМЕНТНОЇ ТЕОРІЇ
2315 Новітній синтаксис в аспекті предикатно-аргументної теорії
2314 До питання про термінологічний апарат для позначення компонентів структури компаративем
2313 Структура речень з дієслівними та прикметниковими лексемами у позиції компаративних предикатів
2312 Аспекти дослідження функціонально-семантичної категорії порівняння
2310 Значення терміна "пропозиція" в теорії когнітивного синтаксису
6271 ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ПРОПОЗИЦІЯ» В ТЕОРІЇ КОГНІТИВНОГО СИНТАКСИСУ
2311 Формально-синтаксична структура речення з пропозиційним предикатом набуття/втрати локативності
2316 Предикати компаративних відношень
6269 ПРЕДИКАТИ КОМПАРАТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
654 Фаховий модуль (стажування) - document 25.04.2017
984 Модуль з ІКТ - stazh_16_06_14.pdf 16.06.2014
1136 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
3570 Інше Інший модуль Наказ 44а.pdf 31.05.2019
4545 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
7000 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022
7804 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 2.pdf 28.04.2023
8236 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
5768 Синтаксис складного речення. Практикум
6276 Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ і тестів: Навчальний посібник

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7406 Системна організація граматичної будови української мови

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
46 Системна організація української мови (5 курс) Інститут філології Магістр Денна 2013 648 16.12.2013
793 Сучасна українська літературна мова (2 курс, ФУ, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2020 706 11.11.2020
1173 Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, ФУ, заочна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Заочна 2022 63 01.02.2022 22/23 н.р.
1540 Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, МЖур, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
219 Інститут філології Системна організація української мови (5 курс) Магістр Денна 8 3 не враховується 25.11.2016
248 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (синтаксис простого речення) (3 курс, Ф(П)) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 26.11.2016
249 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (синтаксис складного речення) (3 курс, Ф(П)) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 26.11.2016
250 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Морфологія (3 курс) Бакалавр Денна 6 4 не враховується 26.11.2016
266 Інститут філології Українська мова (1 курс, ІСб, ФІЛОСб) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 26.11.2016
411 Інститут філології Системна організація української мови (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.12.2016
5745 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
7138 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується 10 10.12.2020
7139 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7251 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні: Культура мовлення (1 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
9504 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10510 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФА денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10567 Інститут філології Українські студії (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11134 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11270 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11437 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12617 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
354 Кафедра української мови 3,63 29.12.2016
1061 Кафедра української мови 4,38 12.01.2017
1911 Кафедра української мови 4,61 26.12.2018
2607 Кафедра української мови 4,19 28.12.2019
3650 Кафедра української мови 4,69 28.12.2020
4721 Кафедра української мови 4,43 28.12.2021
6031 Кафедра української мови 4,17 30.12.2022