Додаткові відомості

Освіта
Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П.Затонського
Перелік місць роботи
Київський університет "Східний світ"
Теми дисертацій (захищених)
Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в українській мові
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
23 3 0 2022.11.28 10:53:18 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
156 Мова: класичне - модерне - постмодерне Засоби маркування компаративних відношень у формально-граматичній структурі речення Київ, Національний університет 'Києво-Могилянська Академія' document
162 Естетичні та моральні ідеали українського народу в Шевченковому слові Поняття 'категорія' в науково-лінгвальному дискурсі Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка document
161 Системний аналіз функціонування мовних одиниць До питання про термінологічний апарат для позначення компонентів структури компаративем Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут української філології document
160 Лексичні та граматичні одиниці: функціонально-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти Структура речень з дієслівними та прикметниковими лексемами у позиції компаративних предикатів Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут української філології document
159 Філологічна освіта: лосвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання)) Лексико-граматична реалізація компаративності в мовних реаліях Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, Гуманітарний інститут document
158 До 100-річчя від дня народження академіка І.К.Білодіда Формально-синтаксична організація автокаузативних конструкцій з тривалентними предикатами руху і переміщення Київ, НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні document
157 Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця Предикати каузації посесивних відношень Київ, Національний авіаційний університет document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
5761 Об основоположных принципах функциональной грамматики.

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
35293 Typology of associative links in comparative structures
23544 The Structure of Subject and Object of Comparison in Comparative Constructions
29848 The Structure of Subject and Object of Comparison in Comparative Constructions
17358 Means of Marking of the Comparative Relations in Formal Grammatical Structure of the Sentence
11815 Semantic Volume and Structure of the Functional Semantic Category of Comparison
5751 Понятие "категория" в научно-лингвальном дискурсе
5767 Принципы категоризации компаративности как системного образования в украинском языке
5730 К вопросу о терминологическом аппарате для обозначения компонентов структуры компаративем
5723 Структура предложений с глагольными и прилагательными лексемами в позиции компаративных предикатов
5630 Аспекты исследования функционально-семантической категории сравнения
5623 Формально-синтаксическая структура предложений с пропозиционалным предикатом приобретения/утраты локативности
6174 Предикаты каузации посесивных отношений
6171 Семантическая и формально-грамматическая характеристика предикатов с локативными распространителями
6071 Актантная рамка предикатов действия
6072 К вопросу о классификации семантических предикатов
6169 Словарное толкование глагола как презентанта семантической структуры ситуации
6070 Семантическая структура предложения с трёхвалентными предикатами

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
18811 Categorization semantic of comparison
5746 Новейший синтаксис в аспекте предикатно-аргументной теории
2315 Новітній синтаксис в аспекті предикатно-аргументної теорії
2314 До питання про термінологічний апарат для позначення компонентів структури компаративем
2313 Структура речень з дієслівними та прикметниковими лексемами у позиції компаративних предикатів
2312 Аспекти дослідження функціонально-семантичної категорії порівняння
6271 Значение термина «пропозиция» в теории когнитивного синтаксиса
2310 Значення терміна "пропозиція" в теорії когнітивного синтаксису
2311 Формально-синтаксична структура речення з пропозиційним предикатом набуття/втрати локативності
2316 Предикати компаративних відношень
6269 Предикаты компаративных отношений

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
623 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 7.6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Gripas_Oksana

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
654 Фаховий модуль (стажування) - document 25.04.2017
984 Модуль з ІКТ - stazh_16_06_14.pdf 16.06.2014
1136 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
3570 Інше Інший модуль Наказ 44а.pdf 31.05.2019
4545 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
5768 Синтаксис сложного предложения. Практикум
6276 Современный украинский литературный язык. Сборник упражнений и тестов: Учебное пособие

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7406 Системная организация грамматического строя украинского языка

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
46 Системна організація української мови (5 курс) Інститут філології Магістр Денна 2013 648 16.12.2013
793 Сучасна українська літературна мова (2 курс, ФУ, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2020 706 11.11.2020
1173 Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, ФУ, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2022 63 01.02.2022

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
219 Інститут філології Системна організація української мови (5 курс) Магістр Денна 8 не враховується 3 не враховується 25.11.2016
248 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (синтаксис простого речення) (3 курс, Ф(П)) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 26.11.2016
249 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (синтаксис складного речення) (3 курс, Ф(П)) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 26.11.2016
250 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Морфологія (3 курс) Бакалавр Денна 6 не враховується 4 не враховується 26.11.2016
266 Інститут філології Українська мова (1 курс, ІСб, ФІЛОСб) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
411 Інститут філології Системна організація української мови (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
5745 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
7138 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 10 10.12.2020
7139 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7251 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні: Культура мовлення (1 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9504 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10510 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФА денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10567 Інститут філології Українські студії (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11134 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11270 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11437 Інститут філології Українська мова (за професійним спрямуванням) (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
354 Кафедра української мови 3,63 29.12.2016
1061 Кафедра української мови 4,38 12.01.2017
1911 Кафедра української мови 4,61 26.12.2018
2607 Кафедра української мови 4,19 28.12.2019
3650 Кафедра української мови 4,69 28.12.2020
4721 Кафедра української мови 4,43 28.12.2021