Додаткові відомості

Освіта

2006 – 2011 рр.Київський
національний лінгвістичний університет, факультет сходознавства, кафедра мов і цивілізацій
Далекого Сходу

магістр філології, спеціальність: «Мова та література
(китайська та друга іноземна мова)», викладач китайської та англійської
мов  і зарубіжної літератури

2014 – 2017 рр. – Київський
національний лінгвістичний університет, факультет сходознавства, кафедра східної
філології, здобувач 

Перелік місць роботи

2022 - по теперішній час - Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет східних мов, кафедра китайської мови і перекладу, завідувач кафедри, доцент

2020-2022 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра Мов і
літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, асистент

2018-2022 – Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра східних мов і
перекладу, старший викладач (за сумісництвом)  

2017-2020 – Київський
національний лінгвістичний університет, факультет сходознавства, кафедра
китайської філології, викладач

2012-2017Київський національний лінгвістичний університет, факультет сходознавства,
кафедра мов
і цивілізацій Далекого Сходу, викладач 

Теми дисертацій (захищених)

«Вербалізація концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) у
сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен’юй)»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 7 2 0 2024.03.04 12:23:52 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 3 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
791 Факультет східних мов Кафедра китайської мови і перекладу 2.1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Tsymbal

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10150 Найвпливовіші нові спеціалізації та напрямки досліджень у 2023 році Без доповіді Вебінар у ZOOM document.pdf
9026 VІІ Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю "Питання Сходознавства в Україні" Продуктивні синтаксичні моделі категоричних тверджень та заперечень у сучасній китайській мові м. Харків document.pdf
8957 IV Міжнародна науково-методична конференція “СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ТА СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ м. Харків document.pdf
8954 Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали ХVІ міжнародної наукової конференції Процес становлення сучасного поховального обряду у Гонконзі м. Київ. – Львів – Торунь document.pdf
8316 The International Chinese Language Teacher Online Training Program - Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
44842 Продуктивні синтаксичні моделі категоричних тверджень та заперечень у сучасній китайській мові

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
9127 Інший Інший модуль Цимбал Світлана Віталіївна.pdf 31.05.2023

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5984 Кафедра китайської мови і перекладу 4,82 30.12.2022
6858 Кафедра китайської мови і перекладу 4,88 30.12.2023