Додаткові відомості

Освіта

2005—2009
рр. —
Ужгородське державне музичне училище ім. Д. Є. Задора, спеціальність «Музичне
мистецтво» (викладач з класу фортепіано, концертмейстер, артист ансамблю); АК
37235557 (з відзнакою)

2006—2012
рр. —Ужгородський
національний універси­тет (спеціальність «Філологія», кваліфікація «Викладач ан­глійської
мови та літератури (англійська)», освітньо-кваліфікаційний рівень — спе­ціаліст);
АК 43644090

2009—2011рр.
– Мукачівський державний університет («Музичне мистецтво», кваліфікація
бакалавра музичного мистецтва, вчителя музичного мистецтва); АК 41715317 (з
відзнакою)

2012
рр. —
Мукачівський державний універ­ситет, (спеціальність «Музичне мистецтво»,
кваліфікація магістра музичного мистецтва, викладача фортепіано).

2012—2015
рр. —
аспірантура при НПУ ім.М.П.Драгоманова, спеціальність 13.00.02 – теорія та
методика музичного навчання.

28 грудня 2017 року дисертація захищена в
Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова на спеціалізованій
вченій раді Д 26.053.08 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.


Перелік місць роботи

 З вересня 2009 р. по листопад 2012 р. працювала викладачем фортепіано в Білківській ДШМ (Закарпатська обл.).

З 2013 р. по 2019 р –  вчителем музичного мистецтва та художньої культури в СЗШ ім. Є. Коновальця міста Києва. 

З 2019 року працює старшим викладачем кафедри початкової освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Стаж робогти у ЗВО ІІІ –
ІV рівнів акредитації – 2 роки.

Теми дисертацій (захищених)

Формування мистецьких знань учнів 7-8 класів на інтегрованих уроках музики

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 4 1 2024.05.18 06:08:06 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
173 Кафедра початкової освіти - 2 0 2021 1
348 Кафедра початкової освіти FXJ-5790-2022 3 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/28346185
460 Кафедра початкової освіти FXJ-5790-2022 4 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/28346185

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 27 3 0 2024.05.17 10:53:20 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 19 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
403 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 22.5 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Roksolana_Shpitsa

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7713 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках мистецтва за допомогою ІКТ в умовах пандемії м. Переяслав document
7289 Сучасна початкова освіта в умовах її реформування:проблеми та перспективи "Розвиток образного мислення майбутніх вчителів початкової школи засобами флюїд-арту" м. Дрогобич document
7129 "Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід" "Розвиток образного мислення засобами флюїд-арту" м. Київ document
7130 "Легкий старт навчального року. Актуальні питання та нові можливості" "Інтерактивні заняття навчання та перевірки знань. Онлайн-сервіси" м. Київ document
7131 "Легкий старт навчального року. Актуальні питання та нові можливості " Розвиток емоційно-етичної компетентності педагога" м. Київ document
5984 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" Діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Київський університет імені Бориса Грінченка document
5985 Всеукраїнська наукова конференція: "Перспективи та способи впровадження STEAM-освіти в навчальну діяльність" Способи впровадження STEAM-освіти в навчальну діяльність м.Київ document
6022 VI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура : виклики ХХІ століття Європейський досвід: мистецька освіта Німеччини Київський університет імені Бориса Грінченка document
6023 Міжнародна педагогічна інтернет-конференція розвитку інклюзивної освіти "Art for hearts" Розвиток інклюзивної мистецької освіти в Україні м.Київ document
6024 Annual Conference Webinar 3 Making a difference through partnerships Making a difference through partnerships м.Київ document
4806 Професійно-компетентнісна самореалізація музиканта у виконавській та педагогічній діяльності Арт-інструментарій розвитку емоційного інтелекту учнів початкових класів на уроках музичного мистецтва Мелітополь document
4404 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Формування мистецьких компетентностей майбутніх учителів початкових класів у процесі творчої співдії Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
4804 Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи Ретроспектива феномену "ліворукості учня" як наукова проблема Ніжин document
4758 Актуальні проблеми теорії і практики художньої освіти та музичного виконавства Використання логоритміки на музичних заняттях з дітьми дошкільного віку в умовах впровадження інклюзивної освіти Мелітополь document
4757 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Етапи формування мистецьких знань учнів 7-8 класів на інтегрованих уроках музики м.Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33810 Вплив організації музичної освіти в початковій школі німеччини на організацію е-навчання у закладах вищої педагогічної освіти в україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
44472 E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society
41660 The phenomenon "Nature" in social and individual culture, in socio-cultural reality and in socio-cultural experience of mankind and man
36636 ІКТ як засіб реалізації тематичного ФІН-моделювання в організації навчання у закладах вищої педагогічної та освіти дорослих
35562 Роль інтерактивних методів у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах он-лайн навчання
28182 Хмарні технології в мистецтві навчальне підприємство

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
48564 Factors influencing the process of organizing distance learning of students in the conditions of military operations on the territory of Ukraine
48563 Involvement of future teachers in the learning process as a determinant of influence on the orientation of their professional thinking in pedagogical activities
44472 E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society
47840 Методичні особливості застосування імерсивних технологій під час підготовки вчителя початкової школи
48533 Розвиток креативності першокласників на уроках мистецтва як педагогічна проблема
48025 Розвиток творчості учнів 4 класу на уроках мистецтва в умовах онлайн-навчання
43718 Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення інтегрованого курсу ""Мистецтво"
41017 Категорія «музична компетентність учителя початкових класів» у сучасній педагогічній науці
40371 Особливості використання ІКТ на уроках мистецтва
40308 Педагогічний потенціал інтегрованих уроків мистецтва у форматі нової української школи
40373 Рoзвитoк емоційного інтелекту учнів пoчaткoвoї школи в контексті мистецької освіти
31294 Формування ІКТ-компетентності майбутніх вчителів початкової школи за допомогою веб-квестів
31293 Формування мистецьких знань підлітка відповідно до їх вікових особливостей та потреб

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
47840 Методичні особливості застосування імерсивних технологій під час підготовки вчителя початкової школи
48620 Особливості процесу формування виконавської компетентності студентів‐струнників у процесі музично‐комунікативної діяльності
48533 Розвиток креативності першокласників на уроках мистецтва як педагогічна проблема
48025 Розвиток творчості учнів 4 класу на уроках мистецтва в умовах онлайн-навчання
43718 Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення інтегрованого курсу ""Мистецтво"
41017 Категорія «музична компетентність учителя початкових класів» у сучасній педагогічній науці
40308 Педагогічний потенціал інтегрованих уроків мистецтва у форматі нової української школи
40017 Структура мистецької компетентності майбутнього вчителя початкових класів
31293 Формування мистецьких знань підлітка відповідно до їх вікових особливостей та потреб

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
40310 Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках мистецтва за допомогою ІКТ в умовах пандемії

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
31 Хмарні технології в мистецтві навчальне підприємство http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28182/ 2020

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
326 Категорія «музична компетентність учителя початкових класів» у сучасній педагогічній науці фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41017/ 2022
379 Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення інтегрованого курсу ""Мистецтво" фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43718/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
341 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
184 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (18)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3448 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3552 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
3709 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.03.2018
3710 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.03.2019
4027 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4575 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5085 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5088 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5450 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
5734 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 12.10.2021
6269 інше Інший модуль document 14.02.2022
6796 інше Інший модуль document 08.08.2022
7339 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7840 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.05.2023
8620 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023
8707 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
9625 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК Дослідницький модуль document 01.04.2024
9759 Психологічна витривалість в умовах життєвої турбулентності Інший модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
828 Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» (1 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
914 Методика навчання освітньої галузі ”Мистецтво” (2 курс, КО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
1056 Мистецька освіта: методика навчання освітньої галузі "Мистецька освіта" (3 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6649 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Мистецтво” (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
6655 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 4 10 10.12.2020
6671 Педагогічний інститут Мистецька освіта: методика навчання освітньої галузі "Мистецька освіта" (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8220 Педагогічний інститут Основи природознавства і суспільствознавства з методикою навчання: Основи суспільствознавства ... Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
9034 Педагогічний інститут Мистецька освіта: методика навчання освітньої галузі "Мистецька освіта" (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
9305 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9968 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9974 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Мистецтво” (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
10644 Педагогічний інститут Ігрове навчання (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12344 Факультет педагогічної освіти Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12645 Факультет педагогічної освіти Мистецька освіта: методика навчання освітньої галузі "Мистецька освіта" (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
13074 Факультет педагогічної освіти Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13157 Факультет педагогічної освіти Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13278 Факультет педагогічної освіти Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13360 Факультет педагогічної освіти Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13463 Факультет педагогічної освіти Мистецька освіта: методика навчання освітньої галузі "Мистецька освіта" (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3142 Кафедра початкової освіти 4,95 28.12.2019
4174 Кафедра початкової освіти 4,78 28.12.2020
4947 Кафедра початкової освіти 4,82 28.12.2021
5717 Кафедра початкової освіти 3,76 30.12.2022
6596 Кафедра початкової освіти 4,73 30.12.2023