Додаткові відомості

Освіта

2005—2009
рр. —
Ужгородське державне музичне училище ім. Д. Є. Задора, спеціальність «Музичне
мистецтво» (викладач з класу фортепіано, концертмейстер, артист ансамблю); АК
37235557 (з відзнакою)

2006—2012
рр. —Ужгородський
національний універси­тет (спеціальність «Філологія», кваліфікація «Викладач ан­глійської
мови та літератури (англійська)», освітньо-кваліфікаційний рівень — спе­ціаліст);
АК 43644090

2009—2011рр.
– Мукачівський державний університет («Музичне мистецтво», кваліфікація
бакалавра музичного мистецтва, вчителя музичного мистецтва); АК 41715317 (з
відзнакою)

2012
рр. —
Мукачівський державний універ­ситет, (спеціальність «Музичне мистецтво»,
кваліфікація магістра музичного мистецтва, викладача фортепіано).

2012—2015
рр. —
аспірантура при НПУ ім.М.П.Драгоманова, спеціальність 13.00.02 – теорія та
методика музичного навчання.

28 грудня 2017 року дисертація захищена в
Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова на спеціалізованій
вченій раді Д 26.053.08 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.


Перелік місць роботи

 З вересня 2009 р. по листопад 2012 р. працювала викладачем фортепіано в Білківській ДШМ (Закарпатська обл.).

З 2013 р. по 2019 р –  вчителем музичного мистецтва та художньої культури в СЗШ ім. Є. Коновальця міста Києва. 

З 2019 року працює старшим викладачем кафедри початкової освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Стаж робогти у ЗВО ІІІ –
ІV рівнів акредитації – 2 роки.

Теми дисертацій (захищених)

Формування мистецьких знань учнів 7-8 класів на інтегрованих уроках музики

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
14 2 0 2022.11.29 03:18:58 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 3 1 2022.12.03 23:38:47 Перейти до Scopus link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7713 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках мистецтва за допомогою ІКТ в умовах пандемії м. Переяслав document
7289 Сучасна початкова освіта в умовах її реформування:проблеми та перспективи "Розвиток образного мислення майбутніх вчителів початкової школи засобами флюїд-арту" м. Дрогобич document
7129 "Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід" "Розвиток образного мислення засобами флюїд-арту" м. Київ document
7130 "Легкий старт навчального року. Актуальні питання та нові можливості" "Інтерактивні заняття навчання та перевірки знань. Онлайн-сервіси" м. Київ document
7131 "Легкий старт навчального року. Актуальні питання та нові можливості " Розвиток емоційно-етичної компетентності педагога" м. Київ document
5984 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" Діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Київський університет імені Бориса Грінченка document
5985 Всеукраїнська наукова конференція: "Перспективи та способи впровадження STEAM-освіти в навчальну діяльність" Способи впровадження STEAM-освіти в навчальну діяльність м.Київ document
6022 VI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура : виклики ХХІ століття Європейський досвід: мистецька освіта Німеччини Київський університет імені Бориса Грінченка document
6023 Міжнародна педагогічна інтернет-конференція розвитку інклюзивної освіти "Art for hearts" Розвиток інклюзивної мистецької освіти в Україні м.Київ document
6024 Annual Conference Webinar 3 Making a difference through partnerships Making a difference through partnerships м.Київ document
4806 Професійно-компетентнісна самореалізація музиканта у виконавській та педагогічній діяльності Арт-інструментарій розвитку емоційного інтелекту учнів початкових класів на уроках музичного мистецтва Мелітополь document
4404 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Формування мистецьких компетентностей майбутніх учителів початкових класів у процесі творчої співдії Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
4804 Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи Ретроспектива феномену "ліворукості учня" як наукова проблема Ніжин document
4758 Актуальні проблеми теорії і практики художньої освіти та музичного виконавства Використання логоритміки на музичних заняттях з дітьми дошкільного віку в умовах впровадження інклюзивної освіти Мелітополь document
4757 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Етапи формування мистецьких знань учнів 7-8 класів на інтегрованих уроках музики м.Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33810 The influence of the organization of music education in german primary school on development of e-learning in institutions of higher pedagogical education in ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
41660 The phenomenon "Nature" in social and individual culture, in socio-cultural reality and in socio-cultural experience of mankind and man
36636 ICT as a means of implementing thematic FIN-modeling in the organization of training in institutions of higher pedagogical and adult education
35562 The role of interactive methods in building professional identity of future music art teachers in the context of online learning
28182 Cloud technologies in art entrepreneurship education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
41017 Category “musical competence of primary school teachers” in modern pedagogical science
40373 Development of emotional intelligence of primary school students in the context of art education
40308 Pedagogical potential in the integrated art lessons in the format of a new ukrainian school
40371 The features of the use of ICT in art lessons
31294 Formation of ICT-competence of future primary school teachers with the help of web-questions
31293 Formation of artistic knowledge of the teenager according to their age characteristics and needs

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
41017 Category “musical competence of primary school teachers” in modern pedagogical science
40308 Pedagogical potential in the integrated art lessons in the format of a new ukrainian school
40017 The structure of artistic competence of future primary school teacher
31293 Formation of artistic knowledge of the teenager according to their age characteristics and needs

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
40310 Development of creative abilities of junior schoolchildren in art lessons with the help of ICT in a pandemic

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
31 Хмарні технології в мистецтві навчальне підприємство http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28182/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
102 Кафедра початкової освіти 57214314133 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214314133&eid=2-s2.0-85078620447

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
173 Кафедра початкової освіти - 2 0 0 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
403 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 10.2 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Roksolana_Shpitsa

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
326 Категорія «музична компетентність учителя початкових класів» у сучасній педагогічній науці фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41017/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
341 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
184 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3448 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3552 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
3709 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.03.2018
3710 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.03.2019
4027 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4575 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5085 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5088 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5450 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
5734 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 12.10.2021
6269 інше Інший модуль document 14.02.2022
6796 інше Інший модуль document 08.08.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
828 Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» (1 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
914 Методика навчання освітньої галузі ”Мистецтво” (2 курс, КО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
1056 Мистецька освіта: методика навчання освітньої галузі "Мистецька освіта" (3 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6649 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Мистецтво” (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
6655 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 10 10.12.2020
6671 Педагогічний інститут Мистецька освіта: методика навчання освітньої галузі "Мистецька освіта" (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8220 Педагогічний інститут Основи природознавства і суспільствознавства з методикою навчання: Основи суспільствознавства ... Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9034 Педагогічний інститут Мистецька освіта: методика навчання освітньої галузі "Мистецька освіта" (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 4 10 30.11.2021
9305 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9968 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9974 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Мистецтво” (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
10644 Педагогічний інститут Ігрове навчання (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3142 Кафедра початкової освіти 4,95 28.12.2019
4174 Кафедра початкової освіти 4,78 28.12.2020
4947 Кафедра початкової освіти 4,82 28.12.2021