Додаткові відомості

Освіта

Київський університет ім. Бориса Грінченка 2018

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.16 14:47:03 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
530 Факультет східних мов Кафедра китайської мови і перекладу 11.7 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Viktoria_Maksimec

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10516 International scientific conference “Development vectors of philological sciences in the modern context” 2. Жіноча проза і жіноча екзистенція: загальні зауваги Wloclawek, Republic of Poland. Riga, Latvia document
10160 XVII Міжнародна наукова конференція Китайська цивілізація: традиції та сучасність ТВОРЧІСТЬ ЦАНЬ СЮЕ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ РЕЦЕПЦІЇ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А. Ю. КРИМСЬКОГО НАН УКРАЇНИ document
9232 «Літературний процес: від нації колонізованої до нації-переможця» “Естетика потворного в образній системі прози Цань Сюе” Київський університет імені Бориса Грінченка document
9037 VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ДИСТАНЦІЙНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ» Використання китайських сленгізмів (数字密码) у сучасному інтернет просторі ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА document
8963 IV Міжнародної науково-методичної конференції “СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ Ministry of Education and Science of Ukraine H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University document
8962 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова-онлайн конференція “Літературний процес: межі толерантності” Рецепція західного літературознавства у творчості Цань Сюе Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського document
9009 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова-онлайн конференція “Літературний процес: межі толерантності” “Наративна стратегія Оксани Драгоманової як маркер “жіночої” картини світу” Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
43311 Narrative strategy of Oksana Dragomanova as a marker of the «Feminine» picture of the world (in the example of the story «Sentimental story»)

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
44857 Narrative strategy of Oksana Dragomanova as a marker of the «feminine» picture of the world (in the example of the story «Sentimental story»)
43311 Narrative strategy of Oksana Dragomanova as a marker of the «Feminine» picture of the world (in the example of the story «Sentimental story»)
44859 Наратор і хронотоп у прозі Цань Сюе

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
44862 Використання китайських сленгізмів (数字密码) у сучасному інтернет-просторі
44864 Рецепція західної літератури у творчості Цань Сюе

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
438 Narrative strategy of Oksana Dragomanova as a marker of the «feminine» picture of the world (in the example of the story «Sentimental story») фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44857/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4127 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
7652 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
8708 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
9135 Інший Інший модуль Максимець Вікторія Олександрівна.pdf 31.05.2023
9543 Освітнє лідерство в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2430 Кафедра східних мов і перекладу 4,78 31.12.2018
3102 Кафедра східних мов і перекладу 4,92 28.12.2019
3865 Кафедра східних мов і перекладу 4,94 28.12.2020
5058 Кафедра східних мов і перекладу 4,90 28.12.2021
5980 Кафедра китайської мови і перекладу 4,66 30.12.2022
6862 Кафедра китайської мови і перекладу 5,00 30.12.2023