Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка (2010);
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (2003);
Київський педагогічний коледж Головного управління освіти при університеті імені Тараса Шевченка (2000).
Перелік місць роботи

2015 - до сьогодні - учений секретар Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент кафедри світової літератури Інституту філології (з 01.09.2022 - Факультет української філології, культури і мистецтва) (за суміщенням);

2010-2015 - лаборант (за суміщенням викладач), викладач, старший викладач кафедри світової літератури Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

2006-2010 - заступник директора з виховної роботи у СШ № 251 імені Хо Ши Міна м. Києва;

2003-2006 - вчитель англійської мови у СЗШ № 276 м. Києва

Теми дисертацій (захищених)
Теорія читацького відгуку в американському літературознавстві 60–80-х років ХХ століття (ґенеза, структура, функціонування)
Громадська активність
Секретар Конференції трудового колективу Університету (з 2015 року); голова Ради молодих вчених Гуманітарного інституту Університету (2013-2015); координатор з міжнародної роботи Гуманітарного інституту (2013-2015)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.07.13 06:03:15 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 9 2 0 2024.07.08 10:00:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 6 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
285 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури 7.5 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Anisimova

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10326 Літературний процес: територія пам'яті Репрезентація расової і гендерної нерівності у перформативних практиках американської поетеси Ажи Моне Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
9008 Літературний процес. Хаос. Апокаліптика. Біфуркації “… very soon everything will disappear”: апокаліптичні мотиви у поезії Луїзи Ґлік Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8370 Художні феномени в історії та сучасності («Дискурс подорожі») Образ Персефони-мандрівниці у поезії Луїзи Ґлік (Louise Glück) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document.pdf
7117 Літературний процес: моделі, матриці, категорії Теоретико-методологічне підґрунтя транснаціональних американських студій Київський університет імені Бориса Грінченка document
7123 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Специфіка категорій часу і простору у трилогії В.Фолкнера ("Селище", "Місто" та "Особняк") Київський університет імені Бориса Грінченка document
7122 Літературний процес: трасгресії революцій (Р)еволюція "академічного роману" у британській літературі ІІ пол. ХХ ст. Київський університет імені Бориса Грінченка document
7120 ІІ Таврійські філологічні читання Поняття "авторської інтенції" в літературній теорії Е.Д.Гірша Херсонський державний університет document
7121 Літературний процес: становлення ідентичностей Концепт ідентичності в психоаналітичній теорії Нормана Н.Голланда: на помежів'їпсихології та літературознавства Київський університет імені Бориса Грінченка document
7119 Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів Міждисциплінарні тенденції сучасної теорії літератури: ризики й вектори розвитку Київський університет імені Бориса Грінченка document
22 «Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності» “(Нео)антропоцентризм” у літературознавстві США ХХ століття Київський національний лінгвістичний університет
21 Х Міжнародна конференція «Література у літературознавчому континуумі» «“Нова критика” й теорія читацького відгуку в літературознавстві США: компаративний аспект м. Чернівці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
40942 Ecocritical Сomprehension of the Chornobyl Аccident in Non-Fiction Works by Y. Shcherbak and R.P. Gale
34055 Cultural Self-identification in Terms of Bilingualism by Chingiz Aitmatov

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
40942 Ecocritical Сomprehension of the Chornobyl Аccident in Non-Fiction Works by Y. Shcherbak and R.P. Gale
37612 Апогей тілесності в академічному романі Девіда Галефа «Плоть»
32038 Інтермедіальність сучасного літературного журналу: рецензія на монографію Галини Бітківської "Сучасний літературний журнал:інтермедіальний дискурс"
5810 Луїза М. Розенблатт. Транзакційна теорія: проти дуалізму (переклад з англійської Людмили Анісімової)
5808 Норман Н. Голланд. ЄДНІСТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТЕКСТ Я-САМ (переклад з англійської та коментарі Людмили Анісімової)
5814 The Basic Principles of Empiricism in Literary Theory and Criticism: Sources and contemporary empirical researches
6134 Луїза М. Розенблатт. Есе 2. Літературний досвід (пер. з англ. Л.В. Анісімової)
5456 “(Нео)антропоцентризм" у літературознавстві США ХХ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
37612 Апогей тілесності в академічному романі Девіда Галефа «Плоть»
32038 Інтермедіальність сучасного літературного журналу: рецензія на монографію Галини Бітківської "Сучасний літературний журнал:інтермедіальний дискурс"
13817 Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії Л.М. Розенблатт до «неопрагматизму» С. Фіша
6110 Літературна критика Стенлі Фіша: від афективної стилістики до теорії «інтерпретаційних спільнот»
4071 "Нова критика" й теорія читацького відгуку в літературознавстві США: компаративний аспект
5471 Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку
5327 Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М.Розенблатт
5469 Транзакційна теорія Луїзи М. Розенблатт: між текстом і читачем
5470 Особливості становлення американської теорії читацького відгуку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
16931 Поняття "авторської інтенції" в літературній теорії Е.Д.Гірша
10872 Поняття "Campus/academic/college/varsity novel" в англо-американському літературознавстві: проблеми розмежування та перекладу
13818 Поняття «campus/academic/college/varsity novel» у сучасному англо-американському літературознавстві: проблеми розмежування та перекладу
5803 Д. Блейх и смена парадигм в литературоведении США 1960-1970-х годов
6044 Специфіка поняття “авторської інтенції” Е.Д. Гірша: контекст і метакритика
6050 Концепція читача і читання в літературній теорії Джонатана Каллера
5471 Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку
6107 Особливості психоаналітичної теорії Нормана Н. Голланда як складової американської теорії читацького відгуку
2119 Філософське і соціокультурне підґрунтя американської теорії читацького відгуку
6446 «“Нова критика” й теорія читацького відгуку: компаративний аспект
6048 Рецепция новелл Януша Леона Вишневского сквозь призму американской теории читательской реакции: эмпирическое исследование

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
16 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні

Світлана Калашнікова

01014, Україна, м. Київ,

вул. Бастіонна, 9

Тел. /факс: +044-286-68-04

e-mail: ihed@ukr.net

Sertyficat_Anisimova.pdf 1/01/2014 – 31/12/2017

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
102 Культурне самовизначення Чингіза Айтматова в умовах білінгвізму https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34055/ 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
211 Інтермедіальність сучасного літературного журналу: рецензія на монографію Галини Бітківської "Сучасний літературний журнал:інтермедіальний дискурс" фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32038/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
9 Co-serve International Підвищення кваліфікації 05.03.-23.03.2016

Мвршал Крістенсен

Ворнер Пасифік Коледж (США)

Учасник проекту сертифікат_Анісімова.PDF
557 Університет імені Адама Міцкевича (Польща) Міжнародне стажування 05-11.11.2023 Kostiantyn Mazur, IRO coordinator Учасник програми Сертифікат_Анісімова_АМУ_2023.PDF
675 Університет Палермо, Італія Міжнародне стажування Еразмус+ 29.04-03.05.2024 Проф. Олег Румянцев Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
217 Сучасна американська література Study of the United States Institutes for Scholars Індивідуальний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
77 Фаховий модуль (стажування) - document 21.03.2016
528 Модуль з ІКТ - document 10.06.2014
1179 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2258 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3064 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
4501 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
5121 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.04.2021
6667 інше Інший модуль document 14.12.2017
6996 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022
8344 Дидактичний модуль Інший модуль Анісімова-дид23.pdf 11.11.2023
8880 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
8992 Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект Інший модуль Сертифікат_ШІ.pdf 18.10.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
186 Реалізація співпраці між Київським університетом імені Бориса Грінченка, Warner Pacific College та організацією Co-Serve Interna програмаVisiting International Professor м.Портлендштат Орегон, США 22.03.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
44588 Американська література: від витоків до доби реалізму

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1171 Література Великої Британії та США (1-2 курс, ПЕР, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 63 01.02.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
437 Інститут філології Сучасна дитяча література зарубіжних країн (5 курс, ПО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
3722 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 28.12.2018
3920 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
5260 Інститут філології Література Великої Британії та США (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6564 Інститут філології Література Великої Британії та США (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6565 Інститут філології Література Великої Британії та США (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
11581 Інститут філології Література Великої Британії та США (1-2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11671 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12824 Факультет української філології, культури і мистецтва Література Великої Британії та США (1-2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 31.12.2022
13810 Факультет української філології, культури і мистецтва Література Великої Британії та США (1-2 курс, ПЕР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
384 Кафедра світової літератури 4,78 29.12.2016
923 Кафедра світової літератури 4,61 12.01.2017
1789 Кафедра світової літератури 4,81 26.12.2018
2583 Кафедра світової літератури 4,90 28.12.2019
3404 Кафедра світової літератури 4,83 28.12.2020
4284 Кафедра світової літератури 4,79 28.12.2021
6006 Кафедра світової літератури 4,74 30.12.2022
6889 Кафедра світової літератури 4,84 30.12.2023