Додаткові відомості

Освіта

У 2012 р. закінчила Історичний факультет Донецького національного університету, спеціальність Політологія, диплом магістра з відзнакою.

Познанський університет імені Адама Міцкевича (програма «обміну студентів» на
факультеті «Політології та журналістики») - 2009 р.

Варшавський університет (програма «обміну студентів» на факультеті
«Політології») - 2011 р.

Аспірант Донецького національного університету (м.Вінниця), спеціальність
23.00.02 «Політичні інститути та процеси» - 2012–2015 рр.

Захист
кандидатської дисертації з політичних наук, спеціальність 23.00.02 – «Політичні
інститути та процеси» у Спеціалізованій вченій раді Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди - 2016 р.

Друга вища освіта. «Економіка
підприємства», (бакалавр), Донбаська національна академія будівництва та
архітектури - 2011–2016 рр.

2022 рік - отримала кваліфікацію магістра філології, спеціалізація "Германські мови та література (переклад включно)" у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

«Ретрадиціоналізм як фактор трансформації держав в сучасних політичних
процесах»

Громадська активність
Помічник-консультант НДУ (2020-2022)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2023.12.05 06:01:40 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 62 4 2 9 2023.12.05 10:25:12 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 40 4 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
782 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра політології та соціології 6.1 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Hanna-Lavrynenko

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9438 Міжнародне співтовариство та Україна в сучасних глобальних цивілізаційних процесах: актуальні економічні, політико-правові, безпекові та соціально-гуманітарні аспекти Життя в окупації як потенційний критерій післявоєнного поділу українського суспільства Ужгород, Україна document.pdf
8732 Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень Роль пропаганди в умовах гібридної війни Вінниця, Україна document.pdf
8499 Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті російсько-української війни Політична турбулентність в країнах ЄС як наслідок російсько-української війни Ужгород, Україна document.pdf
8312 Київські філософські студії-2022 Failed State: питання виправданості дискусій щодо України Київ, Україна document.pdf
7827 XIV International Scientific and Practical Conference «THEORETICAL FOUNDATIONS IN PRACTICE AND SCIENCE» Взаємодія універсалізму та суверенізму в умовах кризи Bilbao, Spain document
6969 Проблеми формування громадянського суспільства в україні: 30 років незалежності Коронапандемія як стрес-тест для легітимності існуючого світопорядку Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ document.pdf
6715 2nd International e-conference „The world in the age of pandemic and post-pandemic period" Is a pandemic a challenge or a chance for the global political community? Faculty of Political Sciences and Journalism at the Adam Mickiewicz University in Poznan document.pdf
6360 Современная политическая наука о траекториях развития государства, бизнеса и гражданского общества Консолідація держави і громадянського суспільства як універсальний механізм боротьби з COVID-19 Белорусский государственный экономический университет document
6394 Інформація та соціум Медіаосвіта як виклик COVID-19 основним принципам сучасної системи освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) document.pdf
5649 ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПОЛІТОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА БОГДАНА ЯРОША Популізм як загроза сталого демократичного розвитку держав Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document.pdf
5647 1st International e-Conference "The world in the age of pandemic and post-pandemic period" Влияние пандемии на идентификационные политические процессы в странах Восточной Европы Faculty of Political Sciences and Journalism at the Adam Mickiewicz University in Poznan document.pdf
5650 Київські філософські студії-2020 Формування політичної ідентичності українського студентства: загрози та можливості Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5648 Шевченківська весна-2020 Динаміка та фактори політичної ідентифікації української молоді Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
4983 Актуальні проблеми зовнішньої політики України Формування ідентичності української молоді як пріоритет зовнішньої політики України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document.pdf
4945 Київські філософські студії-2019 Трансформація політичних комунікацій: digital communication Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
35989 Political cynicism: universal soviet heritage - aftertaste – danger

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
40063 The “Legitimation Trap” of Political Power in the Context of the Philosophy of Universalism of Political Existence
35211 Political identity as a security factor of Ukrainian statehood

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
45897 Coronavirus pandemic as a universal catalyst of identification political processes in the states of the Associated Trio
44752 Конструктивне розв’язання конфліктів: форми, стратегії і способи вирішення
42031 Constitutional principles and practice of decentralization reform implementation in France, Portugal and Poland
42032 Децентралізація в Україні: перспективи та ризики
43987 Універсальні аспекти децентралізації державної влади
32599 Формування політичної ідентичності молоді в мінливих політичних умовах
29265 Modeling of Modern Trends of Retraditionalism in the Countries of the Post-Soviet Space
31367 Спільність «радянський народ» як універсальна політична ідентичність громадян СРСР

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
44752 Конструктивне розв’язання конфліктів: форми, стратегії і способи вирішення
42032 Децентралізація в Україні: перспективи та ризики
43987 Універсальні аспекти децентралізації державної влади
40746 Універсальні закономірності розвитку держав в умовах пандемії: уроки для пострадянського простору
32599 Формування політичної ідентичності молоді в мінливих політичних умовах
31367 Спільність «радянський народ» як універсальна політична ідентичність громадян СРСР

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
32598 Популізм як загроза сталого демократичного розвитку держав
29278 Transformation of political communications: digital communication

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
81 Political identity as a security factor of Ukrainian statehood http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35211/ 2021

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
156 Спільність «радянський народ» як універсальна політична ідентичність громадян СРСР наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31367/ 2020
300 Універсальні закономірності розвитку держав в умовах пандемії: уроки для пострадянського простору фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40746/ 2022
387 Універсальні аспекти децентралізації державної влади фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43987/ 2023

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
241 MIGRATION, FORCED DISPLACEMENT AND THE POLITICS OF LOSS IN UKRAINE AND BEYOND UK-Ukraine Twinning Initiatiave (Great Britain) Виграно document 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3308 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
5381 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 19.03.2021
6690 інше Інший модуль document 30.06.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
42033 Філософія політики

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
547 Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6035 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 27.12.2019
6837 Історико-філософський факультет Політичний менеджмент і маркетинг (2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6839 Історико-філософський факультет Політичні технології та консалтинг (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7779 Історико-філософський факультет Практична філософія (2-3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8129 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8708 Історико-філософський факультет Прикладні політичні студії: Практична політологія (2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
9402 Історико-філософський факультет Практична філософія (1-2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9644 Історико-філософський факультет Філософія політики та права (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10074 Історико-філософський факультет Політичний аналіз та консультування (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10075 Історико-філософський факультет Політичний менеджмент і маркетинг (2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10676 Історико-філософський факультет Аналітика політичних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10792 Історико-філософський факультет Політичний консалтинг (3 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11269 Історико-філософський факультет Прикладні політичні студії (2-3 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11859 Історико-філософський факультет Політичні технології та консалтинг (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2422 Кафедра філософії 4,75 31.12.2018
2902 Кафедра філософії 4,76 28.12.2019
3821 Кафедра філософії 4,25 28.12.2020
4982 Кафедра політології 4,82 28.12.2021
5957 Кафедра політології та соціології 4,60 30.12.2022