Додаткові відомості

Освіта

2009 р. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Переклад (англійська та німецька мови)» (магістр, диплом з відзнакою)

2020 р. Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі» (магістр, диплом з відзнакою)

Перелік місць роботи
  • Викладач англійської мови у корпоративному секторі (Denis’ School, Accord Language Center, Golden Staff, Business Teaching Center)
  • Перекладач («Профпереклад», ТОВ «Знання», «Британські обрії»), секретар-перекладач (ТОВ «ВСВ ЛТД»)
  • Менеджер-методист іноземних видавництв (Cornelsen, Cambridge University Press в ТОВ «Лінгвіст»)
  • Фахівець/Провідний фахівець з навчання та розвитку персоналу (група компаній «Автологістика»)
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
67 2 1 2022.12.01 03:57:45 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 26 2 2022.11.21 06:01:49 Перейти до Scopus link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6375 XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education ICon-MaSTEd2020 Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of moodle LMS Кривий Ріг document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
42466 Utilization of E-Learning System for Innovative Methods Implementation in Humanities Pedagogy
36299 Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
39393 Personalized trajectories of university teachers professional development in digital sphere
33742 Modernization of electronic learning system of the university to the needs of the participants of the educational process
34242 Analysis of massive open online courses utilization in educational process of a university based on speciality «pre-school education»
30029 Main aspects of educational video materials design for use in educational process of higher educational institutions.
29872 Using video materials in electronic learning courses

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
39393 Personalized trajectories of university teachers professional development in digital sphere
33742 Modernization of electronic learning system of the university to the needs of the participants of the educational process
34242 Analysis of massive open online courses utilization in educational process of a university based on speciality «pre-school education»
30029 Main aspects of educational video materials design for use in educational process of higher educational institutions.
29872 Using video materials in electronic learning courses

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
213 Utilization of E-Learning System for Innovative Methods Implementation in Humanities Pedagogy https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42466/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
246 НДЛ цифровізації освіти 57222620767 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222620767

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
7 Наукові підрозділи НДЛ цифровізації освіти 27.4 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Terletska

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
411 Multimedia Educational Content Design Based on European Experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
481 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
244 Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти Повноцінне дослідження 05.2022 https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html 75

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3434 ІКТ Інший модуль Сертифікат Терлецька .pdf 25.06.2019
4856 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5441 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
6205 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
874 Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
1027 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.
1028 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8459 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 10 31.12.2020
8463 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8883 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПО, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8885 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8939 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, MoPED, ПО, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 не враховується 30.11.2021
9039 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 8 5 5 10 30.11.2021
9046 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
10614 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11698 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 5 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4094 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,91 30.12.2020