Додаткові відомості

Освіта

2009 р. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Переклад (англійська та німецька мови)» (магістр, диплом з відзнакою)

2020 р. Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі» (магістр, диплом з відзнакою)

Перелік місць роботи
  • Викладач англійської мови у корпоративному секторі (Denis’ School, Accord Language Center, Golden Staff, Business Teaching Center)
  • Перекладач («Профпереклад», ТОВ «Знання», «Британські обрії»), секретар-перекладач (ТОВ «ВСВ ЛТД»)
  • Менеджер-методист іноземних видавництв (Cornelsen, Cambridge University Press в ТОВ «Лінгвіст»)
  • Фахівець/Провідний фахівець з навчання та розвитку персоналу (група компаній «Автологістика»)
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 44 2 2024.05.11 06:01:47 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
505 НДЛ цифровізації освіти GWZ-4759-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/GWZ-4759-2022

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 143 4 1 2024.05.14 10:25:46 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 143 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
7 НДЛ НДЛ цифровізації освіти 100.3 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Terletska

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9619 ICTERI 2023: ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS Theoretical exploration of university ecosystem design under conditions of digital transformation online document.pdf
9623 ICTERI 2023: ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS LMS Moodle as Means of Asynchronous Learning for Innovative Teaching Methods Implementation in Time of War online document.pdf
6375 XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education ICon-MaSTEd2020 Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of moodle LMS Кривий Ріг document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
42466 Utilization of E-Learning System for Innovative Methods Implementation in Humanities Pedagogy
36299 Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
48899 Implementing innovative teaching methods for asynchronous learning using Moodle LMS
47913 Штучний інтелект у ролі асистента вчителя початкової школи
46275 Organisation of level-based differentiated instruction for heterogeneous groups in Moodle
39393 Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом
33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
34242 Аналіз використання масових відкритих онлайн курсів в освітньому процесі університету на прикладі спеціальності «дошкільна освіта»
30029 Main aspects of educational video materials design for use in educational process of higher educational institutions.
29872 Using video materials in electronic learning courses

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
47913 Штучний інтелект у ролі асистента вчителя початкової школи
46275 Organisation of level-based differentiated instruction for heterogeneous groups in Moodle
39393 Персоналізовані траєкторії професійного розвитку викладачів університету за цифровим напрямом
33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
34242 Аналіз використання масових відкритих онлайн курсів в освітньому процесі університету на прикладі спеціальності «дошкільна освіта»
30029 Main aspects of educational video materials design for use in educational process of higher educational institutions.
29872 Using video materials in electronic learning courses

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
45743 Differentiated System for Digital Professional Development of University Teachers
46873 Stages of adaptive learning implementation by means of Moodle LMS

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
213 Utilization of E-Learning System for Innovative Methods Implementation in Humanities Pedagogy https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42466/ 2022

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (4)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
96 НДЛ цифровізації освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Випусковий редактор № 12 Дотримано 2022
97 НДЛ цифровізації освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Випусковий редактор № 13 Дотримано 2022
175 НДЛ цифровізації освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Випусковий редактор № 14 Дотримано 2023
176 НДЛ цифровізації освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Технічний супровід Випусковий редактор № 15 Дотримано 2023

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
411 Multimedia Educational Content Design Based on European Experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
481 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2020
725 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Erasmus KA203 Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
244 Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти Повноцінне дослідження 05.2022 https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3434 ІКТ Інший модуль Сертифікат Терлецька .pdf 25.06.2019
4856 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5441 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
6205 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
7544 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
8913 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
9125 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
874 Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1027 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.
1028 Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2021 385 04.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8459 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 31.12.2020
8463 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8883 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПО, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 31.12.2020
8885 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується 31.12.2020
8939 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, MoPED, ПО, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 30.11.2021
9039 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 8 5 10 30.11.2021
9046 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 10 30.11.2021
10614 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11698 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4094 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,91 30.12.2020