Додаткові відомості

Освіта
Запорізький державний університет
Перелік місць роботи
Херсонський державний університет 1998-2018
Теми дисертацій (захищених)
Взаємини Запорожжя та Кримського ханства часів Нової Січі (1734-1775)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
33 2 0 2019.11.13 13:35:18 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6250 XIІІ Грінченківських читаннях – Всеукраїнській науковій конференції «ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМАТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» БОРИС ГРІНЧЕНКО ТА ДМИТРО ДОРОШЕНКО: ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ ДВОХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6253 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ХVІІІ-ХІХ СТ. Історія євреїв в Україні XVIII - початку XX ст. у науковому доробку Саула Борового Умань document.docx
6252 «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: (АВТО-)БІОГРАФІЯ, НАРАТИВ, ІДЕНТИЧНІСТЬ» Незавершена драма Бориса Грінченка (п’єса на п’ять дій) «Петро Дорошенко» (1906–1907 рр.): історичний контекст та художній наратив Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6254 КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ Київські сюжети співпраці Бориса Грінченка та Дмитра Дорошенка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5016 Всеукраїнська наукова конференція ХІІ щорічні Грінченківські читання: Борис Грінченко людина на тлі епохи Історичні взаємини українського та кримськотатарського народів у рецепції Б. Грінченка (на прикладі художніх та народопросвітніх праць) м. Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
39503 Відображення наукових поглядів Віктора Петрова-Домонтовича на історію України в романі "Без ґрунту"

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
40344 Borys Hrinchenko’s Views: the Ukrainian National Revolution in the Middle of the XVIIth Century in the Coverage of the Intellectual
32765 Borys Hrinchenko and Dmytro Doroshenko: history of cooperation of Ukrainian intellectuals
33248 German Consuls in the Northern Azov Region (XIX-early XX century)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
42818 Mykhailo Bernov as a Pioneer of Hiking Tourism: Travel through Spain and Algeria (Part II. Algeria. February 1894 – May 1894)
40344 Borys Hrinchenko’s Views: the Ukrainian National Revolution in the Middle of the XVIIth Century in the Coverage of the Intellectual

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
42818 Mykhailo Bernov as a Pioneer of Hiking Tourism: Travel through Spain and Algeria (Part II. Algeria. February 1894 – May 1894)
40641 Mykhailo Bernov as a Pioneer of Hiking Tourism: Travel through Spain and Algeria (Part I. Spain. November 1893 — February 1894)
38436 "Я - меч, я - полум'я": Український визвольний рух у висвітленні Бориса Грінченка
40344 Borys Hrinchenko’s Views: the Ukrainian National Revolution in the Middle of the XVIIth Century in the Coverage of the Intellectual
39302 Cossacks in the Turkic and Slavic Worlds
33340 Borys Grinchenko in the european socio-cultural space
33247 Громадсько-політична діяльність Бориса Грінченка напередодні виборів до І Державної думи Російської імперії (з неопублікованої публіцистичної спадщини письменника)
33248 German Consuls in the Northern Azov Region (XIX-early XX century)

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
117 Borys Hrinchenko and Dmytro Doroshenko: history of cooperation of Ukrainian intellectuals https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32765/ 2021

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
135 НДЛ грінченкознавства - 2 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
432 Інститут філології Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 7.6 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Andreeva

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
277 Відображення наукових поглядів Віктора Петрова-Домонтовича на історію України в романі "Без ґрунту" монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39503/ 2021
290 Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: подорож Іспанією та Алжиром (Частина І. Іспанія. Листопад 1893 р. — лютий 1894 р. фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40641/ 2022

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3403 Кафедра всесвітньої історії 4,54 28.12.2020
4275 Кафедра всесвітньої історії 4,72 28.12.2021