Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Бориса Грінченка:


1. Ступінь вищої освіти: магістр

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітня програма: Дошкільна освіта

Професійна кваліфікація: Організатор дошкільної освіти, менеджер електронного навчання2. Ступінь вищої освіти: магістр

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: Управління закладом освіти (за рівнями)

Галузь знань: Управління та адміністрування

Перелік місць роботи

вересень 2019 – донині – викладач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
43 4 1 2022.11.29 03:49:36 Перейти на сторінку link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8634 ІV Міжнародна наукова конференція "ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЙНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ" Впровадження універсального дизайну в закладах освіти: нормативно-правове забезпечення м. Київ document
8301 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації - Київ document.pdf
7778 V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА” УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6678 Active Citizens Local Training - British Council Україна document.pdf
6237 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: оформлення, просування, захист прав - Sport Tech Innovation Center document.pdf
6198 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
6199 III International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2020 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development Ukraine – Uzbekistan – Latvia – Poland document.pdf
5702 Всеукраїнський форум "Нові вектори програми "Дитина"" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
5705 1st International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice The Language Situation In Ukraine: Bilingualism Or Diglossia? Larissa of Greece document.pdf
5704 1st International Conference on Language Teaching and Learning Primary School Teacher Training To Working In Multilingual Environment Larissa of Greece document.pdf
5703 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» - Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5329 Освітологічні дебати-2020 "Дистанційне навчання в системі забезпечення якості вищої освіти: переваги та ризики" Теоретичний аналіз поняття «дистанційне навчання» в контексті забезпечення якості вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5279 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - EUA Host document.pdf
5278 "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4566 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції» Практика підготовки вихователів закладів дошкільної освіти: Німеччина і Україна Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Адреса: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, 18/2.) document
4568 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Сучасні освітні інструменти у формуванні професійної компетентності майбутнього дошкільного педагога Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Адреса: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, 18/2.) document
4567 Перша міжнародна науково-практична інтернет-конференція: "Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи" Сучасні освітні інструменти у формуванні конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
39545 Augmented Reality in the Literary Education of Primary School Children: Specifics, Creation, Application
39395 Introduction of universal design in general secondary education institutions: accessibility audit
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
30042 Storytelling in the professional training of future teachers: modern instruments
25054 Features of emotionally-valued communication in the modern ukrainian family
28983 FORMATION OF THE COMPETITIVE SPECIALIST OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
39395 Introduction of universal design in general secondary education institutions: accessibility audit
31547 Preparation of future tutors of preschool children in the context of modern educational paradigms

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
40148 Управління впровадженням універсального дизайну в закладах загальної середньої освіти
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
28985 Modern educational tools in the formation of a competitive specialist in pre-school education

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
393 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 15.5 2 2021 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Naumenko2

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3452 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
4275 інше Інший модуль НауменкоМ.pdf 25.09.2020
5061 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5247 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
6416 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6685 інше Інший модуль document 18.09.2022
6686 інше Інший модуль document 02.10.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
963 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6225 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6228 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6229 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8635 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8654 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8954 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
9828 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11057 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11153 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11968 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11999 Педагогічний інститут Практика навчальна (психолого-педагогічна, пропедевтична) (1-2 курс, ДО) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2736 Кафедра дошкільної освіти 4,75 28.12.2019
3919 Кафедра дошкільної освіти 4,78 28.12.2020
4374 Кафедра дошкільної освіти 4,80 28.12.2021