Додаткові відомості

Освіта

  

У 2002 році закінчила з відзнакою Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія Сковороди за напрямом підготовки "Початкове навчання, англійська мова" та здобула кваліфікацію вчителя початкової школи та вчителя англійської  мови. У 2013 році закінчила Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія Сковороди за напрямом підготовки "Гуманітарні науки.Мова і література (англійська)" та здобула кваліфікацію філолога, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. У 2019 році закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 13.00.01 "загальна педагогіка та історія педагогіки"

Перелік місць роботи

З 2001 по 2003 роки працювала вчителем англійської мови у  Бузівській школі I-III ступенів Києво-Святошинського району. З 2003 по 2013 роки - вчитель англійської мови, голова методичного об'єднання вчителів іноземних мов СЗШ №174 м.Києва.З 2013 до 2019 року - навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2019 року -   старший викладач Кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.З вересня 2022 року - дотепер старший викладач Кафедри іноземних мов і методик їх навчання Факультету педагогічної освіти


Теми дисертацій (захищених)

"Педагогічні умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України(друга половина ХХ століття)"

Громадська активність
Член міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2024.06.20 06:01:48 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
190 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання - 2 0 2021 -
533 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання AAZ-1809-2021 5 1 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2376938
534 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання AAZ-1809-2021 5 1 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2376938

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 46 5 1 2024.06.22 11:51:15 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 46 5 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
400 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 75 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Liubov_Terletska

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10103 Сучасні тенденції іншомовної підготовки педагога: глобальні виклики та перспективи Тенденції модернізації освіти майбутніх педагогів в контексті євроінтеграції Київ document
9205 Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції "Нова українська школа" Іншомовна підготовка сучасного вчителя початкової школи Київ document
8385 Актуальні питання науки, освіти і суспільства:теорія і практика TEACHING ENGLISH LANGUAGE OF PRE-SCHOOLERS USING THE METHODS OF ASSOCIATIVE SYMBOLS м.Умань document
8334 Modern and global methods of the development of scientific thought FORMATION OF LEXICAL COMPETENCY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF PROJECT METHODOLOGY Florence,Italy document
8103 Theoretical and science bases of actual tasks Features of TBLT methodology of ESL learning in primary school Lisbon,Portugal document
7174 Нова стратегія підготовки педагогів:суспільні запити та нові виклики Іншомовна підготовка майбутніх педагогів в контексті міжкультурної комунікації Київ document
6571 THE FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL INTERNET CONFERENCE «CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION STUDIES: COMMON ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS» Features of translation as a form of intercultural communication Pereiaslav document
5939 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін онлайн-участь Київ document
5815 III Міжнародна наукова онлайн-конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі:андрагогічні засади сучасної вищої освіти" Встановлення міждисциплінарних зв'язків фахових дисциплін як складова професійної компетентності сучасного педагога Київ document
6140 Всеукраїнська науково-практична конференція"Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога" онлайн-участь Херсон document
5599 1st International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice Main Aspects Of Task-Based English Language Teaching Larissa (Greece) document
5887 Teach English Now! Teaching Language Online Arisona State University Arisona State University document
4529 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Педагогічні умови іншомовної підготовки студентів у закладах середньої та вищої педагогічної освіти: минуле і сучасність Київ document
4436 Людина та соціум:сучасні проблеми взаємодії(психологічні та педагогічні аспекти) Цілі іншомовної підготовки майбутніх педагогів в умовах євроінтеграції Львів document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
33006 Історичні та педагогічні аспекти навчання іноземних мов майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
46958 Corpus linguistics in building professional communicative competencies of graduates of higher educational institutions
47786 Methodological foundations for the formation of professional qualities in primary school teachers
41178 Learning a foreign language through dynamic interaction of the teacher and the student
41915 Methods of using digital technologies for the development of students’ listening comprehension strategies in higher educational institutions
42762 The use of English as a Lingua Franca to overcome language barriers and raise the level of education in modern conditions
39743 Teaching International Students to Analyze Textual-Discursive Categories

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
47131 Дистанційне навчання: переваги та недоліки використання освітніх платформ для вивчення іноземних мов
42358 Актуальні методи викладання іноземної мови в епоху глобалізації
42702 Впровадження інноваційних методик вивчення іноземної мови у вищій школі
42586 Соціо-афективні стратегії навчання англійської мови у ЗВО
37178 Formation of linguistic competence of a foreign languahe teacher (on the example of language) in the system of lifelong learning
36711 Зміни у методиці навчання іноземних мов у ЗВО в сучасних умовах
39864 Креативна мовна діяльність викладача іноземної мови:методичний аспект

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
47131 Дистанційне навчання: переваги та недоліки використання освітніх платформ для вивчення іноземних мов
47785 Етичні аспекти навчання іноземної мови: дослідження моральних інтересів здобувачів вищої освіти
42358 Актуальні методи викладання іноземної мови в епоху глобалізації
42702 Впровадження інноваційних методик вивчення іноземної мови у вищій школі
42586 Соціо-афективні стратегії навчання англійської мови у ЗВО
37176 Іншомовна підготовка майбутнього педагога як чинник підвищення його конкурентоспроможності
39864 Креативна мовна діяльність викладача іноземної мови:методичний аспект
33005 Cучасні технології навчання англійської мови студентів педагогічних спеціальностей
33007 Використання ІКТ у навчання іноземної мови майбутніх учителів початкової школи
30625 Педагогічні умови викладання іноземних мов студентам у середніх і вищих педагогічних навчальних закладах: минуле і сьогодення
29210 Характерні особливості навчання іноземних мов у педагогічних училищах України в другій половині ХХ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
45249 Features of TBLT methodology of ESL in primary school
45116 Formation of lexical competency of primary school students by means of project methodology
45092 Teaching English language of pre-schoolers using the method of associative symbols

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
184 Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща) Наукове стажування 20.01-28.02.2020 др.габ. Аркадиуш Береза Учасник програми document
240 ISMA University of Applied Sciences Міжнародне стажування 10.03-10.04.2021 Ректор університету Denis Djakons Учасник програми document
371 Cuiavian University in Wroclawek Міжнародне стажування 16.06-26.06.2022 Joanna Szulerecka, Head of Didactic Office Учасник програми document

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
3 Наукове стажування Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2020
92 Наукове дослідження Міністерство закодонних справ Латвії Подано Документ відсутній 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
206 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
78 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Аналітик-дослідник 23.09.2022

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
70

Марушкевич Алла Адамівна, доктор
педагогічних наук, професор , завідувач кафедри педагогіки факультету
психології Київського університету імені Тараса Шевченка

Педагогічні умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття) /13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки Інститут педагогіки НАПН України, з відривом від виробництва з 1.11.2013 по 15.04.2019 Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ document 2020

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4101 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4147 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4316 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.02.2020
4570 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4776 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.02.2020
4986 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5053 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) certificate-TERLETSKA.pdf 02.02.2021
5217 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5332 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5564 інше Інший модуль document 05.05.2021
5565 інше Інший модуль document 02.02.2021
6002 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021
6129 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
6499 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6668 інше Інший модуль document 08.08.2022
6669 інше Інший модуль document 23.08.2022
7059 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
8221 Дидактичний модуль Інший модуль document 24.02.2023
8773 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_.pdf 04.12.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (14)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
820 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) - Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
863 Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) - Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
864 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ, денна) - Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
949 Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
965 Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1075 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1083 Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 661 01.10.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1123 Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1161 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1223 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ГД, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1305 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 599 15.11.2022
1351 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1352 Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1608 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ГД) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (39)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6404 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
6408 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6410 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6433 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7725 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8318 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8447 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 31.12.2020
8452 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (7 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8470 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2020
8471 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
9008 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 10 30.11.2021
9729 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ, денна) Бакалавр Денна 9 4 3 30.11.2021
10105 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
10108 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
10111 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10491 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10539 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
10541 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 3 30.11.2021
10564 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 4 3 30.11.2021
10628 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
10631 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
12258 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12260 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ГДЗ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12387 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12514 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2022
12536 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується 3 31.12.2022
12538 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12548 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12569 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12582 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
13061 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023
13068 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ГД, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13102 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ГД) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13201 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, ДО, спп) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13349 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13351 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13356 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13376 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 4 5 31.12.2023
13390 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3217 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 3,25 28.12.2019
4093 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,70 28.12.2020
4945 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,53 28.12.2021
5683 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,38 30.12.2022
6562 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,37 30.12.2023