Додаткові відомості

Освіта

Львівська державна консерваторія імені Миколи Лисенка

1989

Перелік місць роботи

1989 – викладач Ніжинського державного педінституту імені Миколи Гоголя

1990 – викладач, 1994 – старший викладач, 2005 – доцент Дрогобицького державного педуніверситету імені Івана Франка 

2007 – доцент Львівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти 

2010 – докторант, 2013 – професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

2015 – професор Київського національного університету культури і мистецтв

2019 – професор Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

«Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу» – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (2005; спеціалізація: 17.00.01 – Теорія та історія культури).«Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції» – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (2015; спеціалізація: 26.00.01 – Теорія та історія культури). 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 216 8 7 0 2023.03.16 14:51:10 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 31 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
649 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра музикознавства та музичної освіти 0.9 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Opanasiuk

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
43284 Синергія культури у розвитку духовного потенціалу особистості: монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
42007 Impressionism in the context of procedural nature of existence of European culture

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
44353 Відображення тем церемоніального середньовічного григоріанського співу та Pompa funebris в образотворчому й декоративному мистецтві
43142 Декоративне й образотворче мистецтво в творчості Геннадія Задніпряного
41985 Stworzenia mityczne z dzieł złotnictwa kijoworuskiego w nowoczesnej sztuce zdobniczej oraz sztuce pięknej Ukrainy
44384 Декоративно-прикладне мистецтво в творчості Тетяни Яблонської: за матеріалами її щоденників

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
44353 Відображення тем церемоніального середньовічного григоріанського співу та Pompa funebris в образотворчому й декоративному мистецтві
43142 Декоративне й образотворче мистецтво в творчості Геннадія Задніпряного
41985 Stworzenia mityczne z dzieł złotnictwa kijoworuskiego w nowoczesnej sztuce zdobniczej oraz sztuce pięknej Ukrainy
44384 Декоративно-прикладне мистецтво в творчості Тетяни Яблонської: за матеріалами її щоденників

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
206 Impressionism in the context of procedural nature of existence of European culture https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42007/ 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
404 Відображення тем церемоніального середньовічного григоріанського співу та Pompa funebris в образотворчому й декоративному мистецтві фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44353/ 2023
405 Декоративно-прикладне мистецтво в творчості Тетяни Яблонської: за матеріалами її щоденників фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44384/ 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
103 Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті Етап дослідження 04.2021 https://drive.google.com/file/d/1inWhNtkmJwIIYn0VYGckywhptxwbnZso/view

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4948 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.03.2021
7495 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7937 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2882 Кафедра музикознавства та музичної освіти 2,56 28.12.2019
3943 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,35 28.12.2020
4443 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,09 28.12.2021
5555 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,57 30.12.2022