Додаткові відомості

Освіта

Львівська державна консерваторія імені Миколи Лисенка

1989

Перелік місць роботи

1989 – викладач Ніжинського державного педінституту імені Миколи Гоголя

1990 – викладач, 1994 – старший викладач, 2005 – доцент Дрогобицького державного педуніверситету імені Івана Франка 

2007 – доцент Львівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти 

2010 – докторант, 2013 – професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

2015 – професор Київського національного університету культури і мистецтв

2019 – професор Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

«Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу» – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (2005; спеціалізація: 17.00.01 – Теорія та історія культури).«Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції» – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (2015; спеціалізація: 26.00.01 – Теорія та історія культури). 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2021.12.09 13:14:23 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
42007 Impressionism in the context of procedural nature of existence of European culture

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
41985 Mythological beings of the works of kyivan rus goldsmith in the modern decorative and applied and fine arts of Ukraine

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
41985 Mythological beings of the works of kyivan rus goldsmith in the modern decorative and applied and fine arts of Ukraine

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
206 Impressionism in the context of procedural nature of existence of European culture https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42007/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
649 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра музикознавства та музичної освіти 0.6 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Opanasiuk

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
103 Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті Етап дослідження 04.2021 https://drive.google.com/file/d/1inWhNtkmJwIIYn0VYGckywhptxwbnZso/view 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4948 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.03.2021

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2882 Кафедра музикознавства та музичної освіти 2,56 28.12.2019
3943 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,35 28.12.2020
4443 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,09 28.12.2021