Додаткові відомості

Освіта

Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2001

Київський національний лінгвістичний університет, 2004

Київський національний лінгвістичний університет, 2015

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019

Перелік місць роботи

ПІК "СМК", помічник менеджера з персоналу, 1999-2005

Український колеж імені В.Сухомлинського (школа №272 м.Києва), вчитель англійської та німецької мови, 2016-2017

спеціалізована школа №125 м.Києва, вчитель німецької та англійської мови, 2018-2019

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 11 2 0 2024.07.16 11:44:09 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 11 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
515 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 21.5 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Horodilova

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10451 Науково-практична конференція "ФІЛОЛОГІЧНІ ПЕРЛИНИ: теорія, практика, тенденції та перспективи досліджень романських та германських мов" Звіт про міжнародну наукову конференцію ICOME2024 м. Київ, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка document
10508 The 13th International Conference on Middle English The Pragmatic Force of V1 Negative Constructions in the Early Middle English Homily Malaga, Spain document.pdf
9465 Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук" Ініціальні заперечні конструкції в давньоверхньонімецькій мові Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна document.pdf
9206 Ad orbem per linguas. До світу через мови. Міжнародна науково-практична відеоконференція \ Підсилювальні елементи у західнодавньогерманських заперечних конструкціях КНЛУ, м. Київ, Україна document
9188 The 4th International Conference "Explorations in the Romance and Germanic Philology" On a problem related to the grammaticalization of negative constructions in Old Germanic languages Mykhailo Drahomanov State University of Ukraine, Kyiv, Ukraine document.pdf
9263 International scientific conference "Innovative aspects of the development of philological sciences" Становлення заперечних конструкцій в умовах діалектної дивергенції XIV-XVII ст. Chestochova, The Republic of Poland document.pdf
8678 V Міжнародна науково-практична конференція з проблем теоретичної і прикладної лінгвістики Early grammaticalization of sentence negation pattern in Old High German religious texts Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
8417 Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство Циклічність мовних змін як характерна ознака розвитку реченнєвого заперечення м. Київ, Україна document.pdf
8256 Kanzleien, Kanzleitypen, Kanzleinormen und Schreiberindividuen Auf dem Weg zur Grammatikalisierung: Satznegation im Frühneuhochdeutschen Ostrava, Tschechische Republik document
8241 International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” Verbalization of Negation in Old High German Riga, Latvia document.pdf
8157 Міжнародна науково-практична конференція "Ad orbem per linguas. До світу через мови" Граматикалізація німецького реченнєвого заперечення: розмитість і поступовість Київський національний лінгвістичний університет document
7983 Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна філологія: теорія та практика" Національна академія служби безпеки України Основні підходи до вивчення граматичних змін у германських мовах Національна Служба Безпеки України, Навчально-науковий гуманітарний Інститут Центр Мовної підготовки document
7719 VI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених "Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства" Граматикалізація заперечних конструкцій в історії західногерманських мов Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7030 Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку Механізми граматикалізації у моделі реченнєвого заперечення Одеса document.pdf
6589 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція \ Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4960 Наука і навчання в епоху цифрових технологій Викладання та навчання за допомогою онлайн-пропозицій від Гете-Інститут м.Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
48456 West Germanic diachronic constant: the case of negative constructions
47350 Word order strategies in the Old High German negative sentence
41810 Negative constructions in the history of German: the case of multiple negation

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
47350 Word order strategies in the Old High German negative sentence
46000 The interplay of anglo-saxon homiletic discourse and grammar
41810 Negative constructions in the history of German: the case of multiple negation
41551 Polynegation in the history of German and English language: the case of redundancy
37446 Syntactic implementation of the negative clitic NICHT in the modern German language

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
30057 Adverbial expression of the functional semantic category of temporality in the German language

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
498 Західногерманська діахронічна константа: випадок заперечних конструкцій наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48456/ 2024

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
351 Таллінський технолгічний університет Підвищення кваліфікації 17-19.02.2022 Ingrid Pappel Учасник програми WinterSchool2_TALTECH_Horodilova Tetiana.pdf
352 Гете Інститут Підвищення кваліфікації 27.06-31.07.2022 Tetiana Pavlova Учасник програми Horodilova Tetiana_Sommerintensivkurs 2022 TNB.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3446 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
4444 інше Інший модуль document 16.11.2020
4587 інше Інший модуль document 17.11.2020
4831 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5055 інше Інший модуль document 31.03.2021
5334 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5675 інше Інший модуль document 08.11.2021
5995 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021
6387 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6975 інше Інший модуль document 01.08.2022
7646 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
8702 Дослідницький модуль Інший модуль наказ 782-23-Дослмод.pdf 04.12.2023
8889 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
9169 Дослідницький модуль (поглиблений) Інший модуль наказ 782-23-Дослмод.pdf 04.12.2023
9426 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9693 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024
10024 Цифрова компетентність для електронного управління Дидактичний модуль Витяг Городілова Тетяна.pdf 17.06.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
882 Історія мови (3 курс, ФІН, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6475 Інститут філології Історія мови (3 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 4 10 10.12.2020
7749 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (німецька мова) (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
11842 Інститут філології Лінгвістичні студії (5 курс, ФІТ, ФІС, ФФР, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
11909 Інститут філології Історія мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12913 Факультет романо-германської філології Історія мови (3 курс, МЛА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2589 Кафедра германської філології 4,47 28.12.2019
3641 Кафедра германської філології 4,92 28.12.2020
4709 Кафедра германської філології 4,52 28.12.2021
5848 Кафедра германської філології 4,72 30.12.2022
6738 Кафедра германської філології 4,98 30.12.2023