Додаткові відомості

Освіта

Національний Технічний Університет України Київський Політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Поліграфічний факультет, Менеджмент

1992-1997 р.р.

Київська ассоціація практикуючих психологів і психотерапевтів , Київська школа тренерів СПТ, 2009-2014 р.р.

Київська ассоціація практикуючих психологів і психотерапевтів , Київська школа консультантів 2017- т.ч 

 
Перелік місць роботи

2004-2014 р.р, АТ "ПРОСТО-страхування" -  заст.  директора центру обслуговування клієнтів з розвитку та навчання персоналу

2016 -МЦФЕР Україна - консультант з бізнес тренінгів, проектні роботи (тренінги)Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
291 ННЦ розвитку персоналу та лідерства 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Sapovalenko

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6962 XVII Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки освіти та виробництва: міжгалузеві діспути Розвиток асертивної поведінки у викладачів ЗВО Україна Київ document
5355 Стратегічні напрямки розвитку науки:фактори впливу та взаємодії КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАТЬКІВ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Суми, Україна document.pdf
5298 IV Міжнародна науково-практична конференція \ Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх викладачів ЗВО Міжнародний Центр Науки і Досліджень document
5808 IV Міжнародна науково-практична конференція "Потенціал сучасної науки" КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАТЬКІВ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Міжнародний Центр Науки і Досліджень document
4626 ХIV Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до европейського освітнього простороу""Світ психології", Тренінг марафон "Навчання-Якість-Моніторінг" Казати і чути: Анатомія спілкування м. Київ document
4358 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" Виявлення та спротив маніпулятивного впливу у комунікаціях м. Київ document
4359 "Main functionsof management", "Advanced Personnel administration", 1 module of program учасник м. Київ document
4357 ІХ Міжнародний фестиваль "Світ психології", Тренінг марафон "Навчання-Якість-Моніторінг" Про що мовчить маніпуляція. Зримий та незримий бік. м. Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36659 Освітнє лідерство: від теорії до практики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
42556 Мотивація професійного саморозвитку викладачів закладів вищої освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
42556 Мотивація професійного саморозвитку викладачів закладів вищої освіти

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3470 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
5086 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
8986 Лідерський модуль Інший модуль наказ №845.pdf 25.12.2023
8990 Диплом магістра Психологія Фаховий модуль (в Україні) document 27.12.2023
9728 Життєвий простір і психологічна пружність Інший модуль document 29.03.2024
9803 Психологічна витривалість в умовах життєвої турбулентності Інший модуль document 25.04.2024
9835 ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: Сучасні проблеми екологічної психології Інший модуль document 15.05.2024

Викладацька діяльність