Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка , 2012
Перелік місць роботи
З 2013 н.р. старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Київського університету імені Бориса Грінченка.

2008-2013 рр. – викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

2000-2008 рр. викладач Київського педагогічного коледжу імені К.Д.Ушинського.

1999-2000 рр. – вихователь дошкільного навчального закладу № 620 Дарницького району м. Києва.
Теми дисертацій (захищених)
«Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Громадська активність
Участь у соцпроекті "З Києвом і для Києва"

Участь у Всеуніверситетському конкурсі "Словник Бориса Грінченка та сучасність"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
83 5 0 2022.12.03 10:39:14 Перейти на сторінку link

Конференції (52)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8288 The III International scientific and practical conference “Development of modern science, experience and trends” Підготовка вихователя до формування технологічних умінь дітей дошкільного віку засобом конструювання з будівельним матеріалом: теоретичний аспект Boston, USA document
8281 The ХХXVI International Scientific and Practical Conference «The main prospects for the development of science in modern life» СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Warsaw, Poland document
8287 Всеукраїнська інтернет конференція "Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації" Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку в процесі конструювання Інститут проблем виховання НАПН України document
8137 ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ІННОВАЦІЇ» Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку в процесі конструювання ЦЕНТР РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ document.pdf
8135 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі" Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до психологопедагогічного супроводу розвитку дітей дошкільного віку в процесі дослідницької діяльності Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка document
8136 "Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти" - Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського" document
8048 Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар «ОБДАРОВАНІСТЬ: МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА СПЕЦИФІКА МОНІТОРИНГУ» -- ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ document.pdf
7271 VII Міжнародна наукова конференція «MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT SCIENCE AND PRACTICE» ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Варна, Болгарія document
7270 VII Міжнародна наукова конференція «MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT SCIENCE AND PRACTICE» РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ФОРМУ ПРЕДМЕТІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Варна, Болгарія document
7166 ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю "НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ" Становлення і розвиток дошкільного педагога в умовах професійної діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7167 ХХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи" "Дидактичні ігри як засіб навчання рахунку дітей старшого дошкільного віку" м. Переяслав, Україна document
7095 V Міжнародна науково-практична конференція «Science, theory and practice» ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МАСУ ПРЕДМЕТІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Токіо, Японія document
6930 CON ACTAS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y PRÁCTICA «PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INNOVADORA» Дослідницькі уміння майбутніх дошкільних педагогів: сутність та класифікація PANAMÁ document.pdf
6854 XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of practice and science» Ігри як засіб розвитку уявлень про кількість у дітей третього року життя Лондон, Великобританія document
6719 XXV Міжнародна науково-практична конференція "Implementation of modern science and practice" LEGO-КОНСТРУКТОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Варна, Болгарія document
6718 X Міжнародна науково-практична конференція «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION» PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CREATIVITY DEVELOPMENT OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL PRACTICE Лондон, Великобританія document
6695 VIII Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» Monitoring system for formation of self-assessment of children of senior preschool Kyoto, Japan document
6553 Actual problems of Science and Education Empirical study of professional priorities of the future preschool teacher Будапешт document
6010 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" без доповіді Київський університет імені Бориса Грінченка document
5859 ІІI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» “Технології освіти майбутніх дошкільних педагогів в умовах змішаного навчання” Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5688 "Нові вектори програми "Дитина" "Дитяче експериментування та винахідництво"; "Шахи" Київський університет імені Бориса Грінченка document
5262 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ За підсумками реалізації Модуля «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус +: Жан Моне» Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до професійної діяльності в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document.pdf
5216 Actual problems of Science and Education Теоретичне обґрунтування моделі партнерської взаємодії фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців Будапешт document
5036 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Виховний потенціал творів Бориса Грінченка Переяслав-Хмельницький document
4912 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку Переяслав-Хмельницький document
4917 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Підготовка майбутнього вихователя дітей старшого дошкільного віку на засадах дослідження як запит сучасності Київ document
4911 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Дидактичні ігри математичного змісту як засіб формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку Переяслав-Хмельницький document
4913 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Педагогічні умови формування творчих умінь дітей старшого дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності Переяслав-Хмельницький document
4918 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Розвиток креативності майбутніх дошкільних педагогів у процесі проходження педагогічної практики Старобільськ document
4915 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до організації експериментально-дослідницької діяльності в ЗДО Біла Церква document
4914 Actual problems of Science and Education Study of the problem of education of responsibility in children of previouspreschool age in family inter-mediation and post office of preschool education Будапешт document
4920 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Розвиток пізнавальної дітей старшого дошкільного віку в процесі експериментальної діяльності: теоретичний аспект Переяслав-Хмельницький document
4921 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Використання інтелектуальних ігор як засіб оптимізації навчання дітей старшого дошкільного віку Переяслав-Хмельницький document
4919 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації Формування ігрових умінь як профілактика конфліктів у дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект Переяслав-Хмельницький document
3880 Особистість у просторі виховних інновацій Особливості формування пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти Інститут проблем виховання НАПН України document
3872 Actual problems of Science and Education 1. Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку Будапешт document
2019 "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document
2121 ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" "Аплікація як засіб художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект" Переяслав-Хмельницький document
2119 ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" Вплив продуктивної та ігрової діяльності на розвиток дрібної моторики у дітей молодшого дошкільного віку Переяслав-Хмельницький document
1862 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Формування дослідницької компетентності дошкільних педагогів в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка document
1840 Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість" Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів Інститут проблем виховання НАПН України document
1841 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти Рівненський державний гуманітарний університет document
1795 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Дослідницька діяльність педагогів як умова професійного зростання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
1230 ХVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
1236 Science and Education a New Dimension Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості Budapest document
1232 Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
1231 Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
1237 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасне довкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку» Формування дослідницької компетентності студентів-майбутніх вихователів Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин document
1233 Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka. Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів дошкільних навальних закладів Warszawa document
1239 Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : ІІ Міжнародна науково-практична конференція Модель змістово-технологічного забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів ДНЗ м. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка document
129 Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти Дослідницькі компетентності у системі підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів Севастопольський центр професійно-технічної освіти імені маршала інженерних військ А.В.Геловані document
128 'Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля - початкова школа' Розвиток творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільної освіти у процесі дослідницької діяльності Хмельницька обласна рада document

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
40119 Development of fine motor skills of children of young preschool age in educational activities in preschool educational institution
31199 Formation of future specialists’ readiness for preschool education in carrying out professional activity in the conditions of european integration
31895 Theoretical bases and model of formation of readiness of future preschool teachers to work with parents of children of early age
27683 Pedagogical conditions of forming leadership qualities of the future pedagogue in the conditions of euro integration
27247 Formation of research skills of teachers of preschool education in vocational training as one of the directions of a new strategy of higher education institutions
10180

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
40615 Future Preschool Teachers’ Search and Research Skills Formation During Professional Training

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (24)

ID Назва Рік
41115 Development of ideas about the amount of children of early age
37882 Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities of future heads of preschool education institutions
36658 Innovative learning technologies in state preschool education institutions: theoretical aspect
36296 Monitoring system for formation of self-assessment of children of senior preschool
35615 Empirical study of professional priorities of the future preschool teacher
39487 Мотивація професійного розвитку дошкільних педагогів, як умова підвищення якості дошкільної освіти в умовах євроінтеграції
37465 Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку
31203 Formation of creative independence in children of older preschool age in the process of cognitive activity
31126 Theoretical substantiation of the model of partnership interaction between preschool education professionals and parents
31119 The role of teaching practice in the professional development of future specialists of preschool institutions
26747 Study of the problem of education of responsibility in children of senior pre-school age in interaction of family and of preschool education institution
30141 Preparation of future preschool teachers for art and aesthetic education of older preschool children in the context of European integration
25835 The development of empathy of senior prechool children in the conditions of the institution of preschool education
25016 Problem of responsibility as a component of the professional readiness of the future preschool teacher in non-audit activity
24486 Problem of responsibility as a component of the professional readiness of the future preschool teacher in non-audit activity
23780 Formation of readiness of future preschool teachers to the environmental education of preschool-age children
23649 Practical aspects problems of parent preparation for education of responsibility in children of a senior preschool age
21275 Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект
19985 Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога
19449 Research based learning as a society request and a feature of modern professional teacher training
14467 Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості
14754 Роль і місце дослідницької діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у структурі професійної діяльності
10180
9866 Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Фахові видання, що затверджені МОН (22)

ID Назва Рік
41115 Development of ideas about the amount of children of early age
39487 Мотивація професійного розвитку дошкільних педагогів, як умова підвищення якості дошкільної освіти в умовах євроінтеграції
37465 Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку
31523 The formation of professional abilities of future teachers of preschool education in the context of European integration
31525 Introduction of information technologies in the process of professional training of future preschool teachers
31527 Modern approaches to the formation of values in nature in older preschool children
27639 Organization of Experimental and Research Activity of Children of Preschool Age on the Basis of Interaction of Specialists of School and Primary Education with Parents
29478 Features of manifestations of conflicts in older preschool children in play activities
27589 Theoretical Foundations of the Continuity of Preschool and Primary Education as a Problem of Modern Education
25018 Realization of the Training Program "Organization of Cooperation with Parents" in the Process of Preparing Future Faculty of Preschool Education
24159 Preparation of Future Preschool Education Specialists to Partner Interaction with the Parents of Pupils
23655 Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності
20536 Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти
14755 Організація та проведення експерементальної роботи щодо формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
14085 Організація та проведення експерементальної роботи щодо формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
250 Psychological and pedagogical aspects of the research activities of future educators CCA
452 Psychological and pedagogical aspects research activities maybutnihvyhovateliv PEI
763 Of the research skills of students - future educators of preschool educational institutions
764 Research Activities future educators DNZ: theoretical foundations and methods
8089 Теоретичні основи формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності
29437 Features of preparation of future educators to ensure continuity of preschool and primary education
8064 Становлення культури мислення майбутнього педагога в процесі професійної підготовки

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (35)

ID Назва Рік
38395 Development of ideas about geometric figures and the shape of objects of preschool children: a theoretical aspect
38479 Introduction of innovative learning technologies in the conditions of state institutions of preschool education
38388 Peculiarities of formation of ideas about the mass of subjects in children of senior preschool age
37882 Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities of future heads of preschool education institutions
38482 Lego constructor as a means of forming elementary mathematical concepts in preschool children
36542 Pedagogical conditions of creativity development of future preschool teachers in the process of pedagogical practice
38589 Critical thinking as a necessary component of professional competence of a modern preschool teacher
38588 Games as a means of developing ideas about the number of children in the third year of life
36657 Research skills of future preschool teachers: essence and classification
30142 Organization of experimental research activities of preschool children
26910 Формування у дітей старшого дошкільного віку впевненості в собі засобами ігрової діяльності: теоретичний аспект
26579 Використання інтелектуальних ігор як засіб оптимізації навчання дітей старшого дошкільного віку
26623 Розвиток пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку в процесі експериментальної діяльності: теоретичний аспект
26624 Формування ігрових умінь як профілактика конфліктів у дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект
30139 Didactic games of mathematical content as a means of forming cognitive activity of older preschool children
30140 Pedagogical conditions of formation of creative skills of older preschool children in the process of theatrical activity
21147 Аплікація як засіб художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку:теоретичний аспект
21146 Вплив продуктивної та ігрової діяльності на розвиток дрібної моторики у дітей молодшого дошкільного віку
24885 Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений
19303 Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений
13811 Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку
15905 Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів
14754 Роль і місце дослідницької діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у структурі професійної діяльності
13813 Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект
10781 Проблема формування професійно-екологічної компетентності студентів - майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
9876 Модель змістово-технологічого забезпечення формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів ДНЗ
14085 Організація та проведення експерементальної роботи щодо формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
14431 Принципи підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до дослідницької діяльності
14752 Принципи підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до дослідницької діяльності
12366 Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів ДНЗ
9866 Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
4260 Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності
3887 Формування мотиваційно-ціннісного компонента професійної готовності майбутніх вихователів до дослідницької діяльності
2270
8082 Становлення культури мислення майбутнього педагога в процесі професійної підготовки

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
222 Future Preschool Teachers’ Search and Research Skills Formation During Professional Training https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40615/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
147 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 3.4 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Ulia_Volinec

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
234 Інновації у педагогічній освіті та підготовці лідера нової школи: досвід країн Європейського Союзу Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
447 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
165 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 30

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
48 Модератор соціального проекту від кафедри дошкільної освіти 2016 3
210 Системна робота впродовж півріччя 2017 10

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
826 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1054 Фаховий модуль (стажування) - document 10.10.2013
1310 Модуль з ІКТ - document 19.02.2015
2457 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2854 Модуль з ІКТ Інший модуль Сертифікат_юлія-волинець.pdf 11.01.2018
2857 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2018
3627 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4104 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
5062 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5090 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5167 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021
5453 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 27.06.2021
6380 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6454 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
46 Дослідницько-пошукова студія Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 12.10.2016
87 Наукова студія «Пошуково-дослідницька діяльність» упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 15 Не зазначено 22.05.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
20720 Місточок до школи
14025 Програма "Дитина" - Шахи

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
31897 Child. Educational program for women from 2 to 7 years
23834 Система розвивально-ігрових занять з ейдетики для дітей старшого дошкільного віку
24933 Child. The program of education and training of children from two to seven years
8071 Дидактичні ігри

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14751 Місточок до школи
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
562 Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
918 Основи природничо-математичних наук з методикою (2-3 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 58 01.02.2021 21/22 н.р.
987 Конструювання та експериментування в ЗДО (2 курс, спп, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5224 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
6322 Педагогічний інститут Здоров`язбережувальні технології в дошкільній освіті (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6522 Педагогічний інститут Конструювання та експериментування в ЗДО (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7598 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7599 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7601 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8396 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8622 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8634 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9033 Педагогічний інститут Конструювання та експериментування в ЗДО (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9339 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9686 Педагогічний інститут Організація і управління в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9693 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10722 Педагогічний інститут Дитяче експериментування та винахідництво з методикою (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10736 Педагогічний інститут Здоров`язбережувальні технології в дошкільній освіті (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10993 Педагогічний інститут Конструювання та експериментування в ЗДО (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11053 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11090 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
625 Кафедра дошкільної освіти 4,39 30.12.2016
1016 Кафедра дошкільної освіти 4,68 12.01.2017
1878 Кафедра дошкільної освіти 4,50 26.12.2018
3237 Кафедра дошкільної освіти 4,74 28.12.2019
3604 Кафедра дошкільної освіти 4,92 28.12.2020
4604 Кафедра дошкільної освіти 4,92 28.12.2021

Кураторство академічною групою (4)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
9 ДОб-1-15-4.0д II 1 - 2016
15 ДОб-2-14-4.0д III 1 - 2016
365 ДОб -1-15-4.0д III 5 5 2017
375 ДОб-2-14-4.0д IV 5 5 2017

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
515 Щорічний конкурс "Словник Грінченка та сучасність" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка - 05.12.2017