Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, 1996
Перелік місць роботи
Гімназія східних мов №1 м.Києва
Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
Теми дисертацій (захищених)
Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи
Громадська активність
Член редакційної колегії електронного наукового фахового видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 4 1 2024.03.04 06:00:13 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
4 Кафедра комп'ютерних наук і математики R-2140-2018 5 2 2021 https://publons.com/researcher/1579146//
244 Кафедра комп'ютерних наук R-2140-2018 5 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1761297
372 Кафедра комп'ютерних наук R-2140-2018 5 3 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1761297

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 1115 17 26 2024.02.27 10:00:18 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 649 14 19

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
283 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 135.3 4 2023 https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Vember

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4398 11th Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Subtitle: \ How to create effective flipped learning sequence in higher education Katowice, Poland document
4397 Problems of infocommunications. Science and Technology Neobank Operation and Security Features Borys Grinchenko Kyiv University, Kiyv document
4396 New pedagogical approaches in STEAM education Using of digital technologies for formative assessment Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv document
4106 Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
2112 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Formative and Peer Assessment in Higher Education Katowice, Poland document
2111 Open Educational E-Environment Of Modern University Formation Students’ ICT Competence: Case Study м.Київ, Україна, КУБГ document
1358 Open Educational E-Environment Of Modern University CREATION OF INTERACTIVE DIDACTIC MATERIAL IN THE TRAINING OF FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS Київ document
101 7th International Scientific Conference – DLCC2015 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Subtitle: IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education FORMATION OF ICT COMPETENCES THROUGH THE SYSTEM OF COMPETENCY TASKS: FROM IDEA TO PRACTICAL IMPLEMENTATION University of Silesia in Katowice (Poland) document
1380 Open Educational E-Environment Of The Modern University HOW ARE COMPUTER SCIENCE TEACHERS TODAY TO IMPROVE TEACHING KEY ICT-COMPETENCES? Київ document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
29982 How to create an effective flipped learning sequence in higher education
22603 Formative and peer assessment in higher education
12906 Formation of ICT competences through the system of competency tasks: from idea to practical implementation

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (7)

ID Назва Рік
42289 Formation of Internet Resources Critical Evaluation Skills of Future Primary School Teachers
38540 Use of cloud-based multimedia educational resources in the preparation of future primary school teachers
38539 Роль цифрових технологій у розвитку екосистеми STEM-освіти.
27269 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України
29982 How to create an effective flipped learning sequence in higher education
29083 Neobank Operation and Security Features
22603 Formative and peer assessment in higher education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
41618 Use of digital tools as a component of STEM education ecosystem
30637 Modernization of the educational process of preparation of future primary school teachers
31299 Організація STEAM-занять в інноваційному класі
30029 Main aspects of educational video materials design for use in educational process of higher educational institutions.
27991 Використання цифрових технологій для формувального оцінювання
27270 Впровадження пірінгового оцінювання в освітній процес
26045 Використання екосистеми Go-Lab для організації дослідницького навчання
20919 Formation Students’ ICT Competence: Case Study
15926 Створення інтерактивного дидактичного матеріалу в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики
12906 Formation of ICT competences through the system of competency tasks: from idea to practical implementation

Фахові видання, що затверджені МОН (22)

ID Назва Рік
38540 Use of cloud-based multimedia educational resources in the preparation of future primary school teachers
38539 Роль цифрових технологій у розвитку екосистеми STEM-освіти.
34024 3D-картографування системи освіти в Україні (Звіт 2).
34025 Звіт 3. Методологічне та технічне проєктування інноваційного класу
34026 Профіль викладача з напрямку цифрової компетентності з використанням інноваційних інструментів навчання (Звіт 4)
31299 Організація STEAM-занять в інноваційному класі
27269 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України
30029 Main aspects of educational video materials design for use in educational process of higher educational institutions.
27739 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі
27991 Використання цифрових технологій для формувального оцінювання
14069 Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі
11795 Система компетентнісних завдань як засіб формування компетентностей на уроках інформатики
12947 Як розв'язування компетентнісних завдань з інформатики допоможе підготувати учнів до участі в міжнародній програмі оцінки знань?
6323 Інформатика-6: навчання через діяльність
6320 Проектна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів
6603 Навчально-методичний комплект «Інформатика, 5»: у ногу з вимогами суспільства
6059 Розвиток мислення учнів у процесі навчання курсу «Сходинки до інформатики»
6327 Формувальне оцінювання: від теорії до практики
898 Концепція підручника «Сходинки до інформатики»
6060 Особливості використання графічного редактора для навчання молодших школярів
903 Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає?
1522 Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
29083 Neobank Operation and Security Features
27271 Впровадження технології BYOD для формувального оцінювання
25373 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі
24062 Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі Microsoft Office 365 у викладацькій діяльності
24063 Центеніали: покоління, яке потребує нових підходів у навчанні
19660 Використання хмарних технологій в процесі підготовки вчителів інформатики
901 Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти
6057 Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів
6058 Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів
6303 Як визначити педагогічну цінність електронних засобів навчального призначення?
6056 Навчально-методичні вимоги до електронного підручника

Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
1 Формувальне та пірінгове оцінювання у вищій школі / Formative and peer assessment in higher education http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22603/ 2018
47 Особливості функціонування та безпеки необанків http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29083/ 2020
106 How to create an effective flipped learning sequence in higher education https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29982/ 2021
209 Formation of Internet Resources Critical Evaluation Skills of Future Primary School Teachers https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42289/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
346 Use of digital tools as a component of STEM education ecosystem наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41618/ 2022

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
40 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (10)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
164 «Розвиток науки, техніки, інженерного і математичної освіти: університети підтримують нові, інноваційні експерименти для дітей (UNIKIDS)» Європейська комісія Коллективний - 2018
167 «Електронне навчання в культурному розмаїтті - розвиток цифрових та міжкультурних компетенцій в умовах глобалізації та оцифрування (ELCDnet)» Європейська комісія Коллективний - 2018
401 Studies EU through Digital Transformation Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
405 Innovative pedagogical approaches to the design and delivery of blended learning courses at Ukrainian universities (BlendIT) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
420 Digital Citizenship Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
423 Creative implementation of innovative educational technologies in professional teachers’ training (CREATE-EDU) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
493 STEMify ME Горизонт 2020 Коллективний - 2020
494 SAFICT Горизонт 2020 Коллективний - 2020
495 ScienceEXTRA Горизонт 2020 Коллективний - 2020
790 Research of tools and methods of blended learning of students of informatics specialties during studying professional disciplines Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
77 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (25)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
511 Модуль з ІКТ - document 02.12.2015
1451 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1554 Інше - document 22.05.2017
1625 Фаховий модуль (стажування) - Свiдоцтво про пiдв. квал. №002537-17.pdf 19.08.2017
1970 Інше - document 15.12.2017
1994 Інше - document 26.12.2017
2266 Інше Інший модуль document 12.06.2018
2275 Інше Інший модуль document 08.06.2018
2461 Інше Інший модуль document 14.09.2018
2973 Інше Інший модуль document 15.12.2018
3288 Інше Інший модуль document 26.07.2019
3358 Інше Інший модуль document 16.04.2019
3653 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3982 інше Інший модуль Certificate Vember Медіаграмотність для освітян.pdf 30.04.2020
4226 інше Інший модуль document 29.05.2020
4638 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4827 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
4962 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5273 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6625 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.08.2022
7034 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7612 "English for Teacher, B2" Інший модуль document 20.03.2023
8085 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
8606 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023
8663 ШІ та майбутнє освіти Інший модуль Сертифікат ШІ Вембер.pdf 23.11.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
208 ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» Науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
691 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (25)

ID Назва Рік
35888 Інноваційні педагогічні методи в цифрову епоху
32856 Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху
32492 Ключі до інформатики. Інтегрований посібник для 3-го класу Нової української школи
28016 Інформатика. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти
29084 Ключі до інформатики. Інтегрований посібник для 2-го класу Нової української школи
24581 Підручник "Інформатика" для учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти
21178 Інформатика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
21164 Робочий зошит з інформатики. 2 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл
21179 Робочий зошит з інформатики. 3 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл
21163 Робочий зошит з інформатики. 4 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл
21165 Робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл
15942 Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
15962 Інформатика: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
16120 Информатика: учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
11410 Інформатика: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів
11422 Інформатика: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
5788 Інформатика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
6193 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики 11 клас
6194 Збірник задач для державної підсумкової атестації з інформатики, 9-й клас
5786 Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
5789 Сходинки до інформатики: книга для учня 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів
5785 Інформатика: підручник для 11 класу
5782 Інформатика: підручник для 10 класу
5774 Інформатика: підручник для 9 класу
5781 Інформатика: експериментальний підручник для 10 класу

Навчальні та методичні матеріали (22)

ID Назва Рік
15932 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики: навч. посіб. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.
15947 Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.
11424 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 7 клас.
11416 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 3 кл.
11418 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 4 кл.
11419 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 5 кл.
11420 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 6 кл.
11421 Перевірка предметних компетентностей. Інформатика, 7 кл.
11413 Робочий зошит з інформатики. 4 клас
6041 Зошит для контролю знань з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6040 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6042 Робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
5791 Сходинки до інформатики: інтегорваний курс з розвитку алгоритмічного, логічного та критичного мислення молодших школярів: методичний посібник для вчителя, 2 клас
6038 Зошит для контролю знань з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6039 Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6046 Курсова робота з методики навчання інформатики: методичні рекомендації
6037 Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів
6035 Сходинки до інформатики: Робочий зошит №1 для учня 2 класу
6036 Сходинки до інформатики: Робочий зошит №2 для учня 2 класу
6043 Опорні конспекти з інформатики, 9 клас
6033 Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 1
6034 Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 2

Сертифіковані ЕНК (13)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
58 Обробка зображень та мультимедіа (3 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 648 16.12.2013
225 Інформаційні технології в соціальній сфері (6 курс, СІ) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2015 574 02.12.2015
405 Менеджмент ЕН ...: Соціальні медіа в електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2018 843 22.12.2018
406 Менеджмент ЕН ...: Телекомунікаційні педагогічні методики (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2018 843 22.12.2018
407 Менеджмент ЕН ...: Оцінювання в умовах електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2018 843 22.12.2018
579 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
875 Методика навчання інформатики (3 курс, ІНФ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
1003 Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1203 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ДО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2022 212 02.05.2022
1204 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, КОРП, заочна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Заочна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1238 Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5-6 курс, ПВШ) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.
1446 Технології електронного навчання (2 курс, МА, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.
1495 Технології електронного навчання (2-3 курс, ІН, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (52)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
34 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
38 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології (1 курс, КО(Л)) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 25.11.2016
134 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (3 курс) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 25.11.2016
450 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (4 курс, ПОб) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
451 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в соціальній сфері (6 курс, СІ) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
488 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
489 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (2-3 курс, ІНб, IV-V семестр) Бакалавр Денна 4 3 не враховується 28.12.2017
490 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (3 курс, ПОб) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 28.12.2017
491 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
673 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (3 курс) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
674 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (4 курс, ПОб) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
675 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (3 курс, ПОб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 29.12.2017
676 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (5 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 29.12.2017
744 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології (1 курс, КО(Л)) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
3682 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5,6 курс) Магістр Денна 10 10 не враховується 28.12.2018
3749 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Оцінювання в умовах електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 10 25 28.12.2018
3750 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Соціальні медіа в електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 7 10 25 28.12.2018
3751 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Телекомунікаційні педагогічні методики (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 7 10 25 28.12.2018
3760 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 4 8 не враховується 28.12.2018
3762 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 4 8 не враховується 28.12.2018
3763 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 12 не враховується не враховується 28.12.2018
5102 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 27.12.2019
5104 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5106 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Заочна 10 5 10 27.12.2019
5302 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Оцінювання в умовах електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 27.12.2019
5303 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Соціальні медіа в електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 27.12.2019
5304 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Телекомунікаційні педагогічні методики (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 27.12.2019
5344 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
6038 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 27.12.2019
6361 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 4 не враховується 10.12.2020
6363 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6611 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
6616 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Оцінювання в умовах електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
6617 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Телекомунікаційні педагогічні методики (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
6645 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
8224 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент ЕН ...: Соціальні медіа в електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
8443 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8940 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Денна 9 5 3 30.11.2021
9043 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 7 4 10 30.11.2021
9122 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10651 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11603 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання інформатики (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 3 30.11.2021
12097 Факультет інформаційних технологій та математики Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 31.12.2022
12099 Факультет інформаційних технологій та математики Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5-6 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022
12250 Факультет інформаційних технологій та математики Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12578 Факультет інформаційних технологій та математики Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 31.12.2022
12661 Факультет інформаційних технологій та математики Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 5 3 31.12.2022
13055 Факультет інформаційних технологій та математики Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023
13385 Факультет інформаційних технологій та математики Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 5 31.12.2023
13457 Факультет інформаційних технологій та математики Технології електронного навчання (2-3 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 10 4 15 31.12.2023
13476 Факультет інформаційних технологій та математики Менеджмент електронного навчання (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 5 5 31.12.2023
13525 Факультет інформаційних технологій та математики Технології електронного навчання (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
470 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,32 30.12.2016
1589 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,74 12.01.2017
1858 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,67 26.12.2018
3159 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,52 28.12.2019
3539 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,77 28.12.2020
4522 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,83 28.12.2021
5468 Кафедра комп'ютерних наук 4,70 30.12.2022
6368 Кафедра комп'ютерних наук 4,84 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
65 Лябах Оксана Юріївна, Продан Марина Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління VI Інформаційно-комунікаційні технології в освіті III document 2019
70 Яскевич Юлія Владиславівна Факультет інформаційних технологій та управління III Інформаційно-комунікаційні технології в освіті II Екосистема-Golab_Яскевич.pdf 2020
101 Пєлєнко Юрія Юріївна Факультет інформаційних технологій та управління III Середня освіта (Інформатика) I document 2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
301 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт м. Мелітополь 04.04.2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (10)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
68 Симоненко Анна Вікторівна VI Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2018
69 Власенко Юлія Анатоліївна VI Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2018
134 Ганжа Світлана Олександрівна III Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2020
162 Бережна Анна Володимирівна IV Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2021
166 Степура Юлія Володимирівна III Середня освіта (Інформатика) I 2021
225 Кравець Денис Віталійович,
Слободчук Юлія Юріївна
III Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2022
226 Туманова Валентина Іванівна,
Чала Марія Ігорівна
III Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2022
230 Дембицька Анна Ігорівна III Середня освіта (Інформатика) I 2022
231 Здебська Антоніна Анатоліївна III Середня освіта (Інформатика) I 2022
232 Монастирська Юлія Григорівна III Середня освіта (Інформатика) I 2022