Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2006
Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009
Перелік місць роботи

2006-2008 рр. - завідувач лабораторією кафедри інформатики Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

2008-лютий 2018 рр. - викладач, старший викладач, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка

березень 2018 р. - нині - доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Формування готовності майбутніх учителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
11 33 3 2024.06.20 06:00:32 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
19 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка S-4187-2018 1 1 2021 https://publons.com/researcher/1854106/nataliia-mazur/
247 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка S-4187-2018 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1902945
379 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка AAF-9506-2019 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1902945

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 182 7 6 2024.06.18 10:03:11 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 124 7 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
480 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 56.2 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Mazur

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
428 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25658 Evaluation of the effectiveness of the perimeter physical protection system

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (13)

ID Назва Рік
48592 Influence of Protective Signals on Dangerous Signals of High-Frequency Imposition
48593 Ontological Approach in Modern Educational Processes
47126 Assessment of Weather Risks for Agriculture using Big Data and Industrial Internet of Things Technologies
45691 CSIKE-ENC Combined Encryption Scheme with Optimized Degrees of Isogeny Distribution
47366 Experimental Research of the Parameters of Danger and Protective Signals Attached to High-Frequency Imposition
45707 Linked System of Data Organization and Management
48628 Wi-Fi Repeater Influence on Wireless Access
40936 Doctoral Education in Ukraine: the Application of Digital Tools and Services by Doctoral Students under COVID-19 Pandemic
43191 Advanced Communication Model with the Voice Control and the Increased Security Level
41867 Implementation of the CSIDH Algorithm Model on Supersingular Twisted and Quadratic Edwards Curves
41955 Synthesis of the System of Iterative Dynamic Risk Assessment of Information Security
38235 Development of a model for decision support systems to control the process of investing in information technologies
23700 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
40936 Doctoral Education in Ukraine: the Application of Digital Tools and Services by Doctoral Students under COVID-19 Pandemic
40422 Експериментальне визначення оптимальних параметрів роботи телеконференції на мобільних пристроях
40421 Метод побудови профілів користувача маркетплейсу і зловмисника
38235 Development of a model for decision support systems to control the process of investing in information technologies
27849 Development of a model of cyber security management for automated systems
26945 Стратегія визначення гіпотетичного напряму підвищення рівня небезпеки загроз інформаційній безпеці
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30507 Розробка алгоритму розпізнавання рухів об'єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду
20793 Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
22162 The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
7948 Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school
6273 Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
7939 Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
48471 Математичні методи в кібербезпеці: кластерний аналіз та його застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
40422 Експериментальне визначення оптимальних параметрів роботи телеконференції на мобільних пристроях
40421 Метод побудови профілів користувача маркетплейсу і зловмисника
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30507 Розробка алгоритму розпізнавання рухів об'єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду
23700 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
7945 Вимоги до тесту як інструменту отримання даних моніторингового дослідження
6077 Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики
6273 Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
7956 Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження
6079 Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи
7891 Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів
6080 Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
25663 Аудит інформаційної безпеки – основа ефективного захисту підприємства
25441 Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ
25442 Організація науково-дослідної роботи студентів засобами хмаро орієнтованих технологій
25440 Применение ИКТ будущими учителями филологии
20793 Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
10825 Дисципліни інфомаційно-комп’ютерного циклу у підготовці до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки «менеджмент»
3766 Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження
7948 Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school
4708 Вплив особливостей курсу інформатики профільної школи на процес підготовки майбутніх учителів
1921
7939 Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий
2147
10628 Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів профільної школи до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів

Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
95 Development of a model for decision support systems to control the process of investing in information technologies https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38235/ 2021
184 Implementation of the CSIDH Algorithm Model on Supersingular Twisted and Quadratic Edwards Curves https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41867/ 2022
197 Synthesis of the System of Iterative Dynamic Risk Assessment of Information Security https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41955/ 2022
314 Wi-Fi Repeater Influence on Wireless Access https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48628/ 2024

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
135 Research of Natural Language Processing Ender Turing Подано Acceptance letter_Мазур_Платоненко.pdf 2021

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
44 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Аналітик-дослідник 03.08.2022
143 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Інтегратор 25.06.2023

Підвищення кваліфікації (22)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
867 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_06_16_new.pdf 30.06.2016
1060 Фаховий модуль (стажування) - document 26.02.2015
1263 Дослідницький модуль - document 13.12.2016
1441 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2759 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2760 Інше Інший модуль document 15.11.2018
3778 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
5206 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5697 інше Інший модуль document 14.05.2021
5733 інше Інший модуль document 25.11.2020
5780 інше Інший модуль document 27.11.2021
5908 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
6087 інше Інший модуль document 23.12.2021
6923 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Certificate_Mazur.pdf 12.08.2022
7073 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_266_03.06.2022.pdf 03.06.2022
7350 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7373 інше Інший модуль document 22.12.2022
7823 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.05.2023
8433 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023
8796 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf 04.12.2023
9262 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9819 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 25.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
209 Заняття за освітньою програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету (дослідницький модуль; дост Підвищення кваліфікації Київський університет імені Бориса Грінченка 25.11.2016 5
658 Докторська школа для аспірантів і докторантів України Науковий семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 01.02.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
45391 Теорія електричних кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах
38746 Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки
5795 Моніторинг навчальної діяльності
5954 Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
5910 Методичні рекомендації до вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу "Інформаційні технології навчання" та "Технічні засоби навчання" для студентів неінформатичних спеціальностей вищих навчальних закладів
7155 Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 27 з дисципліни "Інформаційні технології навчання"
7150 Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 30 з дисципліни "Інформаційні технології навчання"
5954 Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ

Сертифіковані ЕНК (13)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
7 Моніторинг навчальної діяльності (5 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2012 459 05.10.2012
8 Технічні засоби навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
9 Інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
10 Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
11 Інформаційні системи і технології (І семестр) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
15 Освітні вимірювання (5 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2013 114 13.03.2013
150 Інформаційні технології навчання (1 курс, ДО, з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
252 Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
652 Інформаційне та кібернетичне право (2 курс, КБ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
935 Кібернетичне право (2 курс, КБ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1243 Основи інформаційної безпеки (2 курс, КВД, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1573 Вища математика (1 курс, КІ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023
1623 Кібернетичне право (2 курс, БІКС, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (36)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в історичній науці (1 курс, ІС) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
6 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в історичній науці (1курс, ІСб) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 25.11.2016
29 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні системи і технології у фінансах (3 курс) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 25.11.2016
30 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології (1 курс, Мб) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 25.11.2016
32 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 25.11.2016
126 Факультет інформаційних технологій та управління Моніторинг навчальної діяльності (5 курс) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 25.11.2016
140 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні вимірювання (5 курс) Магістр Денна 8 5 не враховується 25.11.2016
218 Факультет інформаційних технологій та управління Системи технологій (2 курс) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 25.11.2016
230 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна статистика (5 курс, СІ) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 25.11.2016
558 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні вимірювання (5 курс) Магістр Денна 5 4 не враховується 28.12.2017
559 Факультет інформаційних технологій та управління Елементарна математика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 28.12.2017
560 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні вимірювання (6 курс, ІНФ, денна) Магістр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
689 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
713 Факультет інформаційних технологій та управління Моніторинг навчальної діяльності (5 курс) Магістр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
714 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні стандарти та моніторинг освітньої діяльності (4 курс) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
715 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
716 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ПВШ, денна) Магістр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
717 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
3665 Факультет інформаційних технологій та управління Елементарна математика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 28.12.2018
3688 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс) Магістр Заочна 15 10 не враховується 28.12.2018
3692 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 25 28.12.2018
3700 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна не враховується не враховується 25 28.12.2018
3745 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання-теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Інтернетика та інноваційні Магістр Заочна 15 10 не враховується 28.12.2018
4019 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (5,6 курс) Магістр Денна 15 10 не враховується 28.12.2018
5149 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
5151 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5152 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 8 4 не враховується 27.12.2019
5163 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційне та кібернетичне право (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
5870 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (5 курс, ПВШ, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5871 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (5 курс, ПВШ, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 27.12.2019
5872 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 27.12.2019
9011 Факультет інформаційних технологій та управління Кібернетичне право (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
12363 Факультет інформаційних технологій та математики Основи інформаційної безпеки (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
12587 Факультет інформаційних технологій та математики Кібернетичне право (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
13399 Факультет інформаційних технологій та математики Кібернетичне право (2 курс, БІКС, денна) Бакалавр Денна 10 4 15 31.12.2023
13684 Факультет інформаційних технологій та математики Вища математика (1 курс, КІ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
113 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,7 20.05.2016
1247 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,57 12.01.2017
2092 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,55 27.12.2018
3089 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,55 28.12.2019
5054 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,73 28.12.2021
5453 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,87 30.12.2022
6342 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,82 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
27 Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.02.2017
67 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офісні технології" Київський університет імені Бориса Грінченка 14.02.2017

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
14 з інформаційних технологій у номінації «Офісні технології» Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_inform_tehnologii.pdf 12.02.2017