Додаткові відомості

Освіта

2009-2014 рр. – Маріупольський державний університет, філологічний факультет, спеціальність “Журналістика”.

2017-2021 pp. – аспірантка Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, факультет журналістики, спеціальність “Журналістика” (спеціалізація “Теорія та історія соціальних комунікацій”).

2022–2023 рр. – аспірантка Сумського державного університету, спеціальність 061 Журналістика.

Перелік місць роботи

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Факультету журналістики Університету Грінченка (із 2022 р.).

Секретар вченої ради Факультету журналістики Університету Грінченка (із 2022 р.).

Секретар постійно діючої комісії з академічної доброчесності Факультету журналістики Університету Грінченка (із 2022 р.).

Відповідальний секретар наукового журналу Факультету журналістики Університету Грінченка "Інтегровані комунікації".

Теми дисертацій (захищених)
Масмедійний чинник літературної критики України (1995-2015 рр.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 3 1 2024.05.18 06:09:22 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 19 3 0 2024.05.17 10:57:16 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 19 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
549 Факультет журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 16.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Daria_Kharamurza

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9837 Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9838 КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ Секретар оргкомітету, модератор секції Київський університет імені Бориса Грінченка document
9840 Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації Член оргкомітету Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7344 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» Літературна критика в онлайн-медіа Seattle, USA document.pdf
7418 Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку Трансформація літературної критики в системі соціальних комунікацій Київ document.pdf
5872 Міжнародна науково-практична конференція "Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси" Літературна критика в мас-медійній площині: до проблеми наукових досліджень Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
4751 Міжнародна наукова конференція "Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ" Роль онлайн-медіа у розвитку сучасної літературної критики України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка document
4762 Сучасні медіакомунікації: прикладний аспект Больові точки літературно-художніх журналів України Маріупольський державний університет document.pdf
4764 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки у ХХІ столітті» До проблеми жанрів журналістики, якими послуговується літературна критика Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука document
4763 Всеукраїнська науково-практична конференція "Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення" Літературна критика як складова частина сучасного українського медіапростору Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка document
4328 V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених \ Особливості літературно-критичних матеріалів сучасних українських онлайн-видань Національний університет «Одеська юридична академія» document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
42495 Social Media as a Development Tool English Communicative Competence
40249 Удосконалення пiдготовки медiафахiвцiв як складної системи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
38609 Літературна критика в онлайн-медіа
38613 Літературна критика та жанри журналістики: особливості функціонування
37064 Типологічні особливості газети «Література плюс»
33159 Літературно-художні часописи України 1990–2020 pp.: історичний ескіз

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
38604 Літературна критика в площині соціальних комунікацій: поняття, завдання, функції
37064 Типологічні особливості газети «Література плюс»
33159 Літературно-художні часописи України 1990–2020 pp.: історичний ескіз

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
10 Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки Факультет журналістики Міжнародна науково-практична онлайн-конференція Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
660 Латвійський університет European Union Studies: Domestic Affairs 04.09-30.11.2023 prof. I.Reinholde Учасник програми Kharamurza_Daria.pdf
661 Латвійський університет European Union Studies - Domestic Affairs: Accession Negotiations 04.09-30.11.2023 prof. I.Reinholde Учасник програми Kharamurza_Daria1.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
352 Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах Етап дослідження 12.2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
83 Факультет журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Аналітик-дослідник 17.10.2022

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
101

Мітчук Ольга Андріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор,
професор кафедри журналістики та нових медіа Факультету журналістики
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Масмедійний чинник літературної критики України (1995-2015 рр.) / спеціальність 061 Журналістика 2017-2021 рр. - Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, заочна, спеціальність “Журналістика” (спеціалізація “Теорія та історія соціальних комунікацій”). 2022-2023 рр. - Сумський державний університет, денна, спеціальність "Журналістика". Сумський державний університет Kharamurza_diploma.PDF 2023

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3948 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
5316 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5646 інше Інший модуль document 12.03.2021
5653 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 12.10.2021
6288 Лідерський модуль Інший модуль document 16.02.2022
7225 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
8193 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8579 Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні Інший модуль Харамурза.pdf 26.08.2023
8580 Медіаграмотність: практичні навички Інший модуль Харамурза 1.pdf 20.11.2023
8581 Наукова комунікація в цифрову епоху Інший модуль Сертифікат Харамурза.pdf 21.11.2023
8582 Інформаційна гігієна під час війни Інший модуль Сертифікат.pdf 29.11.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
723 Копірайтинг в рекламі і PR (3 курс, ВСР, денна) - Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020 21/22 н.р.
1015 Теорія масової комунікації та інформації (1 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021
1281 Теорія соціальних комунікацій (1 курс, РЗГ, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.
1282 Теорія соціальних комунікацій (1 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.
1524 Копірайтинг в рекламі і PR (3 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023
1724 Медіа-тероризм та технології протидії (5 курс, КВД, денна) Факультет журналістики Магістр Денна 2024 233 13.03.2024

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6051 Інститут журналістики Event практики (2-3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6526 Інститут журналістики Копірайтинг в рекламі і PR (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
7212 Інститут журналістики Теорія масової комунікації та інформації (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8567 Інститут журналістики Основи digital індустрії (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
9000 Інститут журналістики Теорія масової комунікації та інформації (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9263 Інститут журналістики Копірайтинг в рекламі і PR (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
9446 Інститут журналістики Реклама і PR в бізнесі (2-3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9710 Інститут журналістики Event практики (2-3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10227 Інститут журналістики Рекламні та PR технології у Digital просторі (2-4 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12150 Факультет журналістики Копірайтинг в рекламі і PR (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12780 Факультет журналістики Теорія соціальних комунікацій (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022
12781 Факультет журналістики Теорія соціальних комунікацій (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
12932 Факультет журналістики Копірайтинг в рекламі і PR (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13661 Факультет журналістики Теорія соціальних комунікацій (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13663 Факультет журналістики Теорія соціальних комунікацій (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3216 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,76 28.12.2019
4125 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,82 28.12.2020
5039 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,97 28.12.2021
5382 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,96 30.12.2022
6266 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,95 30.12.2023

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
297 Сергієнко Артем Олександрович Факультет журналістики III Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський I Сергієнко.pdf
409 Донцова Софія Олександрівна,
Івон Олександра Сергіївна
Факультет журналістики II V Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2023 Всеукраїнський I document