Додаткові відомості

Освіта
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницього 2002 р.
Перелік місць роботи
ЧНУ 2001 -2007
ЄУ 2007-2008
КУБГ 2008- до тепер
Теми дисертацій (захищених)
Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання 13.00.04 рік захисту 2008
Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів історії 13.00.10
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
13 42 5 2024.06.14 06:00:14 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
33 Кафедра комп'ютерних наук і математики U-2752-2018 5 2 2021 https://publons.com/researcher/1840170/dmitry-bodnenko/
241 Кафедра математики і фізики U-2752-2018 6 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/20385
369 Кафедра математики і фізики U-2752-2018 6 2 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/20385

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 254 9 8 2024.06.15 10:00:44 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 169 8 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
330 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра математики і фізики 88.6 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Bodnenko

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2567 Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в освітньому процесі 2017» ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ GOOGLE+ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ Чернігів document
2569 XIII Internation Conference ICTERI 2017 Methods of estimating competence as a system of fuzzy statements Taras Shevchenko National University document.pdf
2566 Міжнародна науково-практична конференція "Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів" ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ Черкаси document
53 Тенденції розвитку науки в сучасних умовах глобалізації Математизація суспільно-гуманітарних спеціальностей Кіровоград, Україна document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
43704 Online education at a modern university: tools for interactive learning
40115 The templates methods in e-learning of higher mathematics
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
27949 Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties
13621 Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (19)

ID Назва Рік
48611 Open Source Intelligence for War Crime Documentation
47865 Digital Technologies as a Means of Forming Subject-Methodical Competence Future Primary School Teachers
47859 Organization of Independent Work of Students in LMS Moodle Using a Metacognitive Approach (on the Example of Physical and Mathematical Disciplines)
45680 Formation of High School Students’ Resistance to Destructive Information Influences
41544 Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers
40775 Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods
39479 The Use of Cloud-Oriented Learning Technologies in the Digital Competencies Formation of the Future Specialists in Socionomics
41798 Mathematical Modeling as a Tool for Interdisciplinary Training of Computer Sciences and Cybersecurity Students
36929 The development and use of mobile app AR Physics in physics teaching at the university
40115 The templates methods in e-learning of higher mathematics
32764 The Use of Digital Visualization Tools to Form Mathematical Competence of Students
32543 Using a virtual digital board to organize student’s cooperative learning
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
27680 Cloud-oriented Training Technologies as a Means of Forming the XXI Century Skills of Future Mathematics Teachers
27694 Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики
21513 Methods of estimating competence as a system of fuzzy statements
12603 Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения
22238 The usage of illustration for material perception improvement in studying natural disciplines
13306 The role of informatization in the change of higher school tasks: The impact on the professional teacher competences

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
41544 Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers
33069 Mathematical preparation of students for their professional self-realization in modern innovative society
22172 Improving the Perception of Material Through the Use of Illustrative Tools in the Process of Studying Natural Sciences
13621 Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
12603 Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения
12727 Особливості використання символіки при навчанні дисциплін у природничих спеціальностей

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
41544 Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
27694 Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики
23701 Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика»
21944 Organizing of scientific-and-research work of students of the humanities while studying cloud-oriented technologies
12603 Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения
664 Використання вебінарів та їх роль в навчальному процесі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (40)

ID Назва Рік
47558 Cloud Service Blogger as Effective Communication Tool of Teacher and Students at the University
47557 Using Online Services to Create Comics with Elements of AR in the Educational Process of Elementary School
32925 Creating of tasks from some sections of physics by the method of templates
32911 Використання сервісу Trello в професійній діяльності
32855 Використання хмарного сервісу Piktochart в освітньому процесі
32909 Використання хмарного сховища Dropbox в професійній діяльності
29195 Використання онлайн-дошки «Flockdraw» в освітньому процесі
29193 Використання сервісу Calameo у професійній діяльності
29182 Використання сервісу Quizalize у професійній діяльності
29196 Місце хмарних технологій в роботі вчителя (на прикладі Moovly)
25670 Application of cloud-based learning technologies in the organization students’ research work
25509 Особливості використання додатку Telegram у процесі навчання англійської мови майбутніх екологів
25524 Використання Facebook в роботі філолога
25525 Використання TESTeach у роботі філолога
25526 Використання додатку Telegram у процесі навчання англійської мови у ВНЗ
25250 Використання хмарного сервісу Google+ в освітньому процесі
23703 Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін
21945 Використання хмарного сервісу Google+ в освітньому процесі
21942 Викopистaння Yammer в пpoфесiйнiй дiяльнoстi менеджера
21941 Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: Google+
21946 Хмаро орієнтовані технології навчання студентів-гуманітаріїв
14636 Використання відеохостингу youtube у навчальній діяльності
14634 Використання вебінарів та їх роль у навчальному процесі
14642 Використання он-лайн-сервісу mindmup в освітній діяльності
14641 Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: google forms
14643 Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: google keep
17308 Використання вебінарів та їх роль в освіті
12431 Використання хмаро орієнтовних технологій при дослідницькому навчанні
10096 MICROSOFT OFFICE 365 та його використання у навчальному процесі
10078 Використання он-лайн-редактора Web Camera 360 y роботі журналіста
12457 Microsoft Office 365 та його використання у навчальному процесі
12470 Microsoft Office SharePoint Designer
12466 Віртуальна дошка Padlet
3749 Використання вебінарів у навчальному процесі
4668 Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі
13306 The role of informatization in the change of higher school tasks: The impact on the professional teacher competences
1935 Мережеві технології: використання вебінарів
662 Роль інформатизації в зміні завдань вищої школи та її вплив на професійну компетентність викладача
1089 Використання соціальної мережі facebook для навчання майбутніх журналістів
657 Використання соціальних мереж при навчанні журналістів на прикладі FACEBOOK

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
132 Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40775/ 2022
163 The templates methods in e-learning of higher mathematics https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40115/ 2022
181 Mathematical Modeling as a Tool for Interdisciplinary Training of Computer Sciences and Cybersecurity Students https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41798/ 2022

Заявки на колективні гранти (7)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
256 Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
261 «Європейська інтеграція: участь української молоді в процесі децентралізації» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
396 School mathematical education in the countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
542 Mathematical education in the countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
651 Mathematical and Cybersecurity Education in the Countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2022
766 Formation of youth resilience to disinformation and propaganda for the sake of European security Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023
814 ResIPth Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
131 Онлайн марафон «День числа Пі» Україна, Київ document 14.03.2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
74 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
158 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Аналітик-дослідник 26.10.2023

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
400 Лідерський модуль - document 20.04.2016
881 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
1462 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
1568 Фаховий модуль (стажування) - document 10.05.2017
1890 Інше - document 01.03.2017
2254 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2738 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 08.11.2018
3878 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4191 інше Інший модуль document 21.08.2020
4192 інше Інший модуль document 09.09.2020
5185 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
6313 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.05.2022
6960 інше Інший модуль document 28.10.2022
6961 інше Інший модуль document 29.10.2022
8081 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
8709 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
8883 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
9499 Ефективні лідерські стратегії в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9639 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
105 Інноваційний педагогічний досвід Науково-методичний семінар Факультет інформаційних технологій та управління 03.11.2016 5
205 ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» Науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
977 Зустріч студентів та співробітників з представниками InRobots Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 23.09.2016 1

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
3 ІКТ в освітньому процесі Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 15 Не зазначено 18.03.2016
63 Використання ІКТ в освітньому процесі упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 18.05.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
5795 Моніторинг навчальної діяльності

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
10373 Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
161 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в історичній науці та освіті (5 курс, І, з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2015 255 03.06.2015
240 Математика для фінансистів (теорія ймовірностей та математична статистика) (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
673 Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні і педагогічній діяльності (5 курс, УМ) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 176 04.03.2020
937 ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021
1442 Теоретична механіка (3 курс, МА, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
4 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в історичній науці (1 курс, ІС) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 25.11.2016
7 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в історичній науці (1курс, ІСб) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
115 Факультет інформаційних технологій та управління Математика для фінансистів (теорія ймовірностей та математична статистика) (1 курс) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 25.11.2016
127 Факультет інформаційних технологій та управління Моніторинг навчальної діяльності (5 курс) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 25.11.2016
141 Факультет інформаційних технологій та управління Освітні вимірювання (5 курс) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
7051 Факультет інформаційних технологій та управління Рівняння математичної фізики (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7295 Факультет інформаційних технологій та управління Фізика (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8709 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладні технології (5 курс, УМ) Магістр Денна 8 не враховується 10 31.12.2020
8710 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
9253 Факультет інформаційних технологій та управління Загальна фізика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9410 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладні технології (5-6 курс, УМ) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9551 Факультет інформаційних технологій та управління Фізика (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10496 Інститут філології Комунікативні стратегії східної мови (японської) (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11485 Інститут журналістики Комп'ютерна графіка в рекламі та PR (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
13510 Факультет інформаційних технологій та математики Теоретична механіка (3 курс, МА, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13594 Факультет журналістики Основи професійної діяльності (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
466 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,73 30.12.2016
954 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,74 12.01.2017
1820 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,69 26.12.2018
2913 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,71 28.12.2019
3466 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,88 28.12.2020
4406 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,83 28.12.2021
5484 Кафедра математики і фізики 4,70 30.12.2022
6369 Кафедра комп'ютерних наук 4,85 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (4)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
25 Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.02.2017
65 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офісні технології" Київський університет імені Бориса Грінченка 14.02.2017
242 IІ (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017». Номінація «Інформатика» Інститут післядипломної педагогічної освіти 27.01.2017
286 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
12 з інформаційних технологій у номінації «Офісні технології» Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_inform_tehnologii.pdf 12.02.2017