Додаткові відомості

Освіта

У 1991 р. закінчила Лисичанське педагогічне
училище; спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання»;У 1997 р. закінчила Луганський державний
педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка; спеціальність «Педагогіка і
методика середньої освіти. Українська мова і література»;У 2001 р. достроково закінчила аспірантуру Луганського
державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;У 2013 р. закінчила докторантуру Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету
ім. Г. Сковороди

Перелік місць роботи

Половинкинська
середня школа, вчитель початкових класів (1991-1992 р.р.).Спеціалізована експериментальна багатопрофільна середня школа № 57 м. Луганська, вчитель початкових класів (1994-1998 р.р.)Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка; асистент, доцент (з вересня
2004) кафедри української літератури (1998–2015 р.р.)Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка, доцент кафедри української літератури (2014-2019 р.р.)

Київський університет імені Бориса Грінченка з 2019 н.р.

Теми дисертацій (захищених)

«Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої» (2001, спеціальність 10.01.01 – українська література);

«Теоретичні і методичні засади вивчення літературних напрямів
українського письменства у старших класах загальноосвітньої школи» (2018, спеціальність 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська література))

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
101 6 2 2022.12.04 20:09:04 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
10 22 3 2022.12.03 23:36:47 Перейти до Scopus link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7635 СУЧАСНА ПОЧАТКОВА ОСВІТА В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Дидактичні орієнтири сучасної початкової літературної освіти в Новій українській школі Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
7636 Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики Компетентнісний підхід у підготовці вчителя Нової української школи Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7634 The 4th International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2021) Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine document.pdf
5989 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Андрагогічний підхід до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти за умов цивілізаційних трансформацій Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6188 The 1st International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice The Language Situation In Ukraine: Bilingualism Or Diglossia? Larissa of Greece document.pdf
5441 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Формувальне оцінювання як індикатор якості освіти у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів Київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут document.pdf
5440 Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу Тенденції розвитку професійної освіти майбутнього вчителя сучасної початкової освіти країн Європейського Союзу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5017 ХІІ Грінченківські читання "Борис Грінченко: Людина на тлі епохи" Формування образу світу особистості засобами підручників Бориса та Марії Грінченків Київський університет імені Бориса Грінченка document
4689 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Концепція ноосферної освіти в системі підготовки вчителів початкової школи м. Київ document
4841 VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство Вивчення мистецького напряму бароко на уроках української літератури в 9 класі Інститут педагогіки НАПН України document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33800 Literary education of future primary school teachers: european and domestic theoretical principles and applied aspects in e-learning

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
41489 The influence of dynamic society on students’ health
36635 Features of psychological experiences in severe quarantine during the covid-19 pandemic: the role of tolerance for uncertainty
36959 Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education
40932 Clouds of words as a didactic tool in literary education of primary school children
38032 The Use of ICT Tools to Organize Distance Learning of Mathematics for Primary School Students under COVID-19 Pandemic Conditions
36199 Value attitude to health as the basis of an active life position of an individual
32858 Didactic Potential of New Generation ICT in Forming Information and Communication Competence of Upper Secondary School Pupils
32860 Perspectives on the use of augmented reality within the linguistic and literary field of primary education
34436 Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect
34476 Psychocultural training of senior pupils to adequely perceive the media space challenges

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
41398 The influence of dynamic society on students’ health
41489 The influence of dynamic society on students’ health
39545 Augmented Reality in the Literary Education of Primary School Children: Specifics, Creation, Application
39402 Features of the use of the word cloud in the linguistic and literary field of primary education
36682 Preparation of future primary school teachers for the use of augmented reality in literacy and literary reading lessons
33437 Іnnovative technologies in the literary education of future primary school teachers
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
35232 Methodical model of auxiliary reality application in reading lessons in primary school

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
39402 Features of the use of the word cloud in the linguistic and literary field of primary education
36682 Preparation of future primary school teachers for the use of augmented reality in literacy and literary reading lessons
33437 Іnnovative technologies in the literary education of future primary school teachers
35232 Methodical model of auxiliary reality application in reading lessons in primary school

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
29336 Literary and artistic event "Eneida"-fest as an intrgrated form of the extracurricular activity at school

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
72 Psychocultural training of senior pupils to adequely perceive the media space challenges http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34476/ 2021
86 Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34436/ 2021
137 Clouds of words as a didactic tool in literary education of primary school children https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40932/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
155 Кафедра початкової освіти 57219987677 10 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219987677&eid=2-s2.0-85096933842

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
183 Кафедра початкової освіти - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
394 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 36.9 2 2021 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Nezhyva

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
245 Методична модель застосування доповненої реальності на уроках читання в початковій школі фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35232/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
280 Білостоцький університет (Польща) Міжнародне стажування 11.10-19.11.2021

European League of Professional Development

Учасник програми Liudmyla Nezhyva.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
170 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 60

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3456 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3560 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3677 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3817 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4244 інше Інший модуль document 29.05.2020
4245 інше Інший модуль document 25.09.2020
4534 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5098 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
640 Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 21/22 н.р.
787 Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання (1-2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7876 Педагогічний інститут Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 6 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7878 Педагогічний інститут Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 10 10.12.2020
8410 Педагогічний інститут Дитяча література з методикою навчання (7 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
10449 Педагогічний інститут Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
11192 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (3-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2753 Кафедра початкової освіти 3,85 28.12.2019
3922 Кафедра початкової освіти 4,49 28.12.2020
4386 Кафедра початкової освіти 4,39 28.12.2021