Додаткові відомості

Освіта

У 1991 р. закінчила Лисичанське педагогічне
училище; спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання»;У 1997 р. закінчила Луганський державний
педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка; спеціальність «Педагогіка і
методика середньої освіти. Українська мова і література»;У 2001 р. достроково закінчила аспірантуру Луганського
державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;У 2013 р. закінчила докторантуру Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету
ім. Г. Сковороди

Перелік місць роботи

Половинкинська
середня школа, вчитель початкових класів (1991-1992 р.р.).Спеціалізована експериментальна багатопрофільна середня школа № 57 м. Луганська, вчитель початкових класів (1994-1998 р.р.)Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка; асистент, доцент (з вересня
2004) кафедри української літератури (1998–2015 р.р.)Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка, доцент кафедри української літератури (2014-2019 р.р.)

Київський університет імені Бориса Грінченка з 2019 н.р.

Теми дисертацій (захищених)

«Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої» (2001, спеціальність 10.01.01 – українська література);

«Теоретичні і методичні засади вивчення літературних напрямів
українського письменства у старших класах загальноосвітньої школи» (2018, спеціальність 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська література))

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
13 40 3 2024.06.12 06:01:23 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
183 Кафедра початкової освіти - 1 0 2021 -
346 Кафедра початкової освіти FSE-9406-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27059798
451 Кафедра початкової освіти FSE-9406-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27059798

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 240 7 6 2024.06.06 11:48:13 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 207 7 6

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
394 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 95.5 4 2023 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Nezhyva

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9894 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграційні пріоритети філології й лінгводидактики в освітній системі України» Моделювання підготовки вчителів початкових класів до організації читацької діяльності молодших школярів в умовах НУШ м. Полтава document
9494 18th INTERNATIONAL CONFERENCE on ICT in EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS Digital technologies as a means of forming subject-methodical competence future primary school teachers Ivano-Frankivs’k document.pdf
9327 Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції "Нова українська школа"" Особливості підготовки майбутніх учителів до реалізації освітніх завдань мовно-літературної галузі в процесі дистанційного навчання Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7635 СУЧАСНА ПОЧАТКОВА ОСВІТА В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Дидактичні орієнтири сучасної початкової літературної освіти в Новій українській школі Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
7636 Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики Компетентнісний підхід у підготовці вчителя Нової української школи Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7634 The 4th International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2021) Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine document.pdf
5989 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Андрагогічний підхід до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти за умов цивілізаційних трансформацій Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6188 The 1st International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice The Language Situation In Ukraine: Bilingualism Or Diglossia? Larissa of Greece document.pdf
5441 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Формувальне оцінювання як індикатор якості освіти у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів Київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут document.pdf
5440 Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу Тенденції розвитку професійної освіти майбутнього вчителя сучасної початкової освіти країн Європейського Союзу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5017 ХІІ Грінченківські читання "Борис Грінченко: Людина на тлі епохи" Формування образу світу особистості засобами підручників Бориса та Марії Грінченків Київський університет імені Бориса Грінченка document
4689 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Концепція ноосферної освіти в системі підготовки вчителів початкової школи м. Київ document
4841 VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство Вивчення мистецького напряму бароко на уроках української літератури в 9 класі Інститут педагогіки НАПН України document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
33800 Літературна освіта майбутніх учителів початкових класів: європейські й вітчизняні теоретичні засади та прикладні аспекти в е-навчанні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (13)

ID Назва Рік
47865 Digital Technologies as a Means of Forming Subject-Methodical Competence Future Primary School Teachers
45893 Causes of anxiety during play as a factor of negative impact on the health of preschool and school children
41489 The influence of dynamic society on students’ health
43578 Study of neuroticism and extraversion as predictors of the syndrome of emotional burnout (EBS) in students
36635 Особливості психологічного досвіду в умовах сильного карантину під час пандемії covid-19: роль толерантності до невизначеності
36959 Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education
40932 Clouds of words as a didactic tool in literary education of primary school children
38032 The Use of ICT Tools to Organize Distance Learning of Mathematics for Primary School Students under COVID-19 Pandemic Conditions
36199 Ціннісне ставлення до здоров'я як основа активної життєвою позиції людини
32858 Didactic Potential of New Generation ICT in Forming Information and Communication Competence of Upper Secondary School Pupils
32860 Perspectives on the use of augmented reality within the linguistic and literary field of primary education
34476 Психокультурна підготовка старшокласників до адекватного сприйняття викликів медіа простору
34436 Формування навчально-пізнавальної компетентності молодших спеціалістів у процесі самоосвітньої діяльності: експеритентальний аспект

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
48460 Application of augmented reality in the linguistic andliterary education of primary school students
48825 Методичні особливості застосування коміксів у процесі підготовки вчителів початкової школи
48146 Підготовка вчителів початкових класів до застосування коміксів на уроках читання засобами Instagram сторінки
41489 The influence of dynamic society on students’ health
43578 Study of neuroticism and extraversion as predictors of the syndrome of emotional burnout (EBS) in students
39545 Augmented Reality in the Literary Education of Primary School Children: Specifics, Creation, Application
39402 Особливості застосування хмари слів у мовно-літературній галузі початкової освіти
36682 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування доповненої реальності на уроках навчання грамоти й літературного читання
33437 Інноваційні технології в літературній освіті майбутніх учителів початкової школи
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
35232 Методична модель застосування доповненої реальності на уроках читання в початковій школі

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
48825 Методичні особливості застосування коміксів у процесі підготовки вчителів початкової школи
45589 Застосування ІК-технологій у контексті формування предметно-методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів
39402 Особливості застосування хмари слів у мовно-літературній галузі початкової освіти
36682 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування доповненої реальності на уроках навчання грамоти й літературного читання
33437 Інноваційні технології в літературній освіті майбутніх учителів початкової школи
35232 Методична модель застосування доповненої реальності на уроках читання в початковій школі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
48904 The Value Aspect of Student Youth Perception of Space and Time Categories
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
29336 Літературно-мистецьке свято "Енеїда"-фест як інтегрована форма позакласної роботи в школі

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
72 Psychocultural training of senior pupils to adequely perceive the media space challenges http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34476/ 2021
86 Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34436/ 2021
137 Clouds of words as a didactic tool in literary education of primary school children https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40932/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
245 Методична модель застосування доповненої реальності на уроках читання в початковій школі фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35232/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
280 Білостоцький університет (Польща) Міжнародне стажування 11.10-19.11.2021

European League of Professional Development

Учасник програми Liudmyla Nezhyva.pdf
628 Університет імені Масарика, Брно (Чехія) Міжнародне стажування 04.10-22.11.2023

Zdenka Vagnerova, IRO coordinator

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
170 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3456 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3560 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3677 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3817 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4244 інше Інший модуль document 29.05.2020
4245 інше Інший модуль document 25.09.2020
4534 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5098 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
7842 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.05.2023
8170 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
9680 Застосування травма-інформованого підходу в навчанні здобувачів освіти Дидактичний модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
640 Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 23/24 н.р.; 21/22 н.р.
787 Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання (1-2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
1510 Рідномовна освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7876 Педагогічний інститут Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 6 4 не враховується 10.12.2020
7878 Педагогічний інститут Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 10.12.2020
8410 Педагогічний інститут Дитяча література з методикою навчання (7 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
10449 Педагогічний інститут Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
11192 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (3-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12496 Факультет педагогічної освіти Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022
13228 Факультет педагогічної освіти Рідномовна освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 9 5 15 31.12.2023
13300 Факультет педагогічної освіти Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2753 Кафедра початкової освіти 3,85 28.12.2019
3922 Кафедра початкової освіти 4,49 28.12.2020
4386 Кафедра початкової освіти 4,39 28.12.2021
5719 Кафедра початкової освіти 4,12 30.12.2022
6601 Кафедра початкової освіти 4,84 30.12.2023