Додаткові відомості

Освіта

Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка

філософський факультет

1988 р.

Перелік місць роботи

1988 - 1991 рр. асистент кафедри філософії Комунарського
гірничо-металургійного інституту (м. Комунарськ). 

1991 - 2001 рр. асистент, старший викладач кафедри культурології Донецького державного технічного університету (м. Донецьк). 

1994 - 1997 рр. аспірант кафедри філософії Донецького державного університету (м. Донецьк).

1997 - 2001 рр. доцент кафедри культурології Донецького державного технічного університету (м. Донецьк). 

2001 - 2019 рр. доцент кафедри філософії Донецького національного
університету (з 2014 р. переведеного до м. Вінниця).

2015 - 2018 рр. докторант кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця).

З 2019 р. – доцент кафедри філософії Історико-філософського факультету
Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ).

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація на тему
«Соціально-філософський аналіз концепцій кризи культури Е. Дюркгейма та П.
Сорокіна» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії

Дисертація "Топологія міжкультурної комунікації" на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
99 4 1 2022.12.02 22:09:30 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7431 Україна між сходом і заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації (до150- річчя від дня народження Агатангела Кримського) Культурне визнання Іншого як стратегія міжкультурної комунікації Київ, НУБіП document.pdf
6614 Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики Номадизм як соціальна стратегія Київ: Київський національний торговельно-економічний університет document.pdf
6332 Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсі Соціокультурний простір «Між»: проблема близькості і дистанції Вінниця: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова document.pdf
5772 Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: philosophical, religious, legal view : The First International Scientific-Practical Conference. Падіння за горизонт подій vs збирання буття з осколків. Kyiv document.pdf
6613 Київські філософські студії-2020 Людиновимірна топологія міського простору Київ: Київський університет імені Бориса Грінченко document.pdf
5290 Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства Монадний спосіб комунікації у віртуальному просторі Суми: СумДУ document.pdf
4607 Київські філософські студії – 2019 Топологія анонімних просторів сучасного міста Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4606 Київські філософські студії – 2018 Феноменологічний підхід до дослідження історичної пам’яті Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
42196 Money phenomenon as a value-based self-identification: speech semantics, communicative culture, philosophical meanings
37457 Hospitality as Care for the Other
37082 Futurology of Separatism and National Security: Being vs Dissipation

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
43091 Simulacra and fakes in the information warfare
37457 Hospitality as Care for the Other
35646 Socio-philosophical aspects of the problem of internationalization of higher education: the experience of Borys Grinchenko Kyiv University
33780 Філософське осмислення семантики української антропоніміки: феномен прізвищ

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
43091 Simulacra and fakes in the information warfare
35646 Socio-philosophical aspects of the problem of internationalization of higher education: the experience of Borys Grinchenko Kyiv University
33774 Futurology of separatism as being collected from the fragments vs dissipation
33780 Філософське осмислення семантики української антропоніміки: феномен прізвищ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
40880 Mentality. Nation. Memory
41458 The identity of the Other in the social space
38955 Культурне визнання іншого як стратегія міжкультурної комунікації
35647 Номадизм як соціальна стратегія
35648 Людиновимірна топологія міського простору

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
185 Кафедра філософії - 2 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
499 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства 60.8 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Marina_Kolinko

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
27 Колінько Марина Вадимівна «Топологія міжкультурної комунікації»/ 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Докторантуру кафедри філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця). 2015-2018 рр. Київського університету імені Бориса Грінченка Колінько д.н..pdf 2021

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4914 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) kolinko.pdf 18.12.2020
5200 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5264 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 09.02.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
41484 Риторика для політологів: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
931 Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7314 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8132 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8135 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8136 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8138 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8142 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9115 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9647 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9652 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10378 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10379 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10380 Історико-філософський факультет Філософські студії (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10983 Історико-філософський факультет Філософські студії (2-3 курс, МЖур) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11282 Історико-філософський факультет Гуманітарно-світоглядні студії (1-3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11888 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2639 Кафедра філософії 3,49 28.12.2019
3771 Кафедра філософії 4,78 28.12.2020
4831 Кафедра філософії 4,81 28.12.2021