Додаткові відомості

Освіта

Луганське державне вище
музичне училище за спеціальністю „Хорове
диригування”, здобула кваліфікацію
диригента хору, викладача, вчителя
музики  1997 р.


Харківська державна академія культури за спеціальністю „Музичне
мистецтво”, здобула кваліфікацію
диригента хору, викладача 2002 р.


Магістратура Державного закладу
„Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка”, за спеціальністю
„Музичне мистецтво”, здобула кваліфікацію
магістра мистецтвознавства, викладача   2010 р.


 Аспірантура ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка” за
спеціальністю „Теорія і методика
професійної освіти”  2014 р.

Магістратура Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
(спеціальність «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно).
Мова і література (англійська)» 2021 р.


Перелік місць роботи

Викладач
хорових дисциплін молодших класів ДМШ
№1  2001 р.


Менеджер
УАСП „Укрінформтрейд”, ТОВ 2001 – 2008 рр


Музичний
керівник в комунальному дошкільному
навчальному закладі ясла-садок №50 м. Луганська 2008 – 2010 рр


Викладач кафедри
співів і диригування Інституту культури
і мистецтв ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка” 2010 – 2016 рр. 

Викладач кафедри музичного мистецтва
та хореографії Навчально-наукового
інституту культури і мистецтв ДЗ
„Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка” 2016 – 2018 рр. 


Викладач кафедри академічного та естрадного вокалу інституту мистецтв  Київського університету імені Бориса Грінченка 2019 р. 


З 2020 р.  на посаді доцента кафедри академічного та естрадного вокалу інституту мистецтв  Київського університету імені Бориса Грінченка. 

З 2022 р. на посаді доцента кафедри академічного та естрадного вокалу Факультету музичного мистецтва і хореографії  Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Теми дисертацій (захищених)
"Естетичне виховання молодших школярів у процесі хорової діяльності"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 1 1 2023.11.27 06:03:32 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 24 3 0 10 2023.11.22 11:47:39 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 23 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
511 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу 1.6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Sbitnieva

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9353 X ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МИСТЕЦТВО В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» Історико-теоретичні основи музичної педагогіки як чинник формування необхідного обсягу знань і навичок у майбутніх фахівців сольного співу м. Полтава document
9289 Міжнародний мистецький проєкт "Гамма Скупинський" Майстер-клас "There is no free lunch" Гамми Скупинського Чернівці- Лос-Анджелес document
9095 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності" Естетична культура як невід’ємний складник духовної культури особистості м. Полтава document
8369 XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ДУХОВНА СИЛА НАРОДУ В БИТВІ ЗА УКРАЇНУ» в рамках міжнародного проєкту Пола Д. Шафера «Епоха Культури» Відродження традицій дитячого хорового виконавства в Україні у ХХІ столітті м. Київ – м. Сєвєродонецьк – м. Дніпро document.pdf
7429 «ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОГО ПРОБУДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: КУЛЬТУРА ТА ДУХОВНІ ЦІННОСТІ» в рамках міжнародного проекту Пола Д. Шафера «Епоха Культури» Розвиток вокальної культури майбутніх вокалістів у процесі фахового навчання м. Київ- м. Сєвєродонецьк document
6504 «WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ Торонто, Канада document
5439 МІЖНАРОДНИЙ МУЗИКОЗНАВЧИЙ СЕМІНАР МУЗИКОЗНАВЧЕ СЛОВО В ІНФОРМАЦІЙНОМУ КОНТЕНТІ (ПОСТ)СУЧАСНОСТІ 19 – 21 червня 2020 року комунікаційна платформа ZOOM document
5327 PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION Розвиток хорового мистецтва України в ХХ столітті. м. Осака, Японія document
5326 Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі Мовні та стилістичні особливості створення комічного ефекту в художніх творах м. Полтава ‒ Старобільськ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
45699 The Development of Ukrainian Singing Culture During the Middle Ages
33086 Aesthetic Education as a Topical Direction of Preparation of a Modern Specialist

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
47394 Історико-генетичний аналіз зарубіжного досвіду естетичного виховання особистості засобами музичного мистецтва
45700 Розвиток традицій музично-естетичного виховання підростаючого покоління в Україні засобами хорового співу
45699 The Development of Ukrainian Singing Culture During the Middle Ages
42316 Відродження традицій дитячого хорового виконавства в Україні у ХХІ столітті
39651 Розвиток вокальної культури майбутніх вокалістів у процесі фахового навчання

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
47394 Історико-генетичний аналіз зарубіжного досвіду естетичного виховання особистості засобами музичного мистецтва
45700 Розвиток традицій музично-естетичного виховання підростаючого покоління в Україні засобами хорового співу
42316 Відродження традицій дитячого хорового виконавства в Україні у ХХІ столітті
39651 Розвиток вокальної культури майбутніх вокалістів у процесі фахового навчання
39644 Тенденції розвитку вокальних методик у ХХ столітті
33075 Історико-генетичний аспект проблеми естетичного розвитку особистості засобами музичного мистецтва

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
45346 Естетична культура як невід'ємний складник духовної культури особистості
36393 Історія розвитку вокальних методик
39506 Розвиток традицій хорового мистецтва в Україні
33051 Розвиток хорового мистецтва України в ХХ столітті
33075 Історико-генетичний аспект проблеми естетичного розвитку особистості засобами музичного мистецтва

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
287 The Development of Ukrainian Singing Culture During the Middle Ages https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45699/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
221 Північний університетський центр Бая-Маре (Румунія) Наукове стажування 15.02.26.03.2021

Іон-Мірча Фаркаш

Декан Інституту філології

Учасник програми document

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
67 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Аналітик-дослідник 16.08.2022

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3465 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
3844 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2020
6303 Цифровий модуль Інший модуль document 24.05.2022

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2828 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,85 28.12.2019
4028 Кафедра академічного та естрадного вокалу 5,00 28.12.2020
4913 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,67 28.12.2021
5500 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,91 30.12.2022