Додаткові відомості

Освіта

У 2019 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, спеціальність: Східна філологія і західноєвропейська мова і література та переклад: китайська, англійська.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
39179 Typological convergences of wokrs by Olena Zvychayna and Eileen Chang: motives for constructing characters' identities

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
39179 Typological convergences of wokrs by Olena Zvychayna and Eileen Chang: motives for constructing characters' identities

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
732 Інститут філології Кафедра східних мов і перекладу 0.1 0 2021

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6899 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (китайська мова) (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6919 Інститут філології Практикум східної мови (китайської): Практика перекладу (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2967 Кафедра східних мов і перекладу 4,34 28.12.2019
3728 Кафедра східних мов і перекладу 4,51 28.12.2020
4441 Кафедра східних мов і перекладу 4,78 28.12.2021