Додаткові відомості

Освіта

У 2019 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, спеціальність: Східна філологія і західноєвропейська мова і література та переклад: китайська, англійська.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.07.01 15:20:19 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
732 Факультет східних мов Кафедра китайської мови і перекладу 3.7 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Maria-Ilnytska-2

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10570 ІІ Всеукраїнський форум молодих сходознавців - Київ document.pdf
10423 VІІІ Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю «ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ» Міжкультурна складова художньої прози Софії Яблонської та Саньмао Харків document.pdf
10422 V Міжнародна науково-методична конференція «СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» Імагологічні образи в творчості Оксани Драгоманової та Саньмао Харків document.pdf
9387 IlI International "Oriental Studies. Actuality and Prospects" Scientific and Methodological Conference ЛЮДСЬКИЙ СТРАХ ТА МОТИВ «СХИБЛЕНОСТІ» ВЛАДИ У ТВОРАХ ОЛЕНИ ЗВИЧАЙНОЇ ТА ЧЖАН АЙЛІН Харків document
9386 VІ Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю “ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ” ВІДЗЕРКАЛЕННЯ МОТИВУ «СКАЖЕНОГО» МАТЕРИНСТВА В ПОВІСТІ ЧЖАН АЙЛІН «ЗОЛОТІ КАЙДАНИ» Харків document
9389 VI Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І МОВОЗНАВСТВА» «Еволюція інтермедіальности в українській і китайській прозі емігрантів» Київ document
9388 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція "Літературний процес: межі толерантності" КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ І КИТАЙСЬКОМУ ТЕКСТАХ Київ document.pdf
9383 V Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю “ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ” ПСИХОЛОГІЗМ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У ПРАЦЯХ КИТАЙСЬКИХ МИТЦІВ 20-Х-30-Х РР. ХХ СТ. Харків document
9385 II Міжнародна науково-методична конференція “СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” ПОЛЕ СЕМАНТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОЛОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ: ПРЯМЕ / ПЕРЕНОСНЕ ТА КОНКРЕТНЕ / АБСТРАКТНЕ Харків document
9382 V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Біографічні джерела міжкультурних топосів творчості Сань Мао і Софії Яблонської-Уден Київ document
9390 IV Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю "Питання сходознавства в Україні" АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ПОЧУТТІВ (ЧЖАН АЙЛІН «КОХАННЯ В ЗРУЙНОВАНОМУ МІСТІ») Харків document
9384 ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар викладачів китайської мови Творчість сучасних китайських письменниць Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
49063 The specifics of fiction by Oksana Drahomanova and Sanmao
39179 Typological convergences of wokrs by Olena Zvychayna and Eileen Chang: motives for constructing characters' identities

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
49063 The specifics of fiction by Oksana Drahomanova and Sanmao
39179 Typological convergences of wokrs by Olena Zvychayna and Eileen Chang: motives for constructing characters' identities

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6899 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (китайська мова) (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6919 Інститут філології Практикум східної мови (китайської): Практика перекладу (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2967 Кафедра східних мов і перекладу 4,34 28.12.2019
3728 Кафедра східних мов і перекладу 4,51 28.12.2020
4441 Кафедра східних мов і перекладу 4,78 28.12.2021
6859 Кафедра китайської мови і перекладу 4,94 30.12.2023