Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
327 11 11 2022.11.29 03:49:24 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 8 2 2022.12.03 23:38:51 Перейти до Scopus link

Монографії (колективні) (9)

ID Назва Рік
40287 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University
39689 Some Theoretical and Practical Aspects of the Organization of the Community of Teachers (on the Example of Inquiry-Based Learning Implementation)
39663 The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space”
38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
33449 Communication and Cooperation in Distance Learning
30040 The impact of educational trends on the digital competence of students in Ukraine and Poland
31943 Selected aspects of IBL in STEM-education
18690 Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (12)

ID Назва Рік
41283 Experience in training specialists with mathematical computer modeling skills, taking into account the needs of the modern labor market
42289 Formation of Internet Resources Critical Evaluation Skills of Future Primary School Teachers
39689 Some Theoretical and Practical Aspects of the Organization of the Community of Teachers (on the Example of Inquiry-Based Learning Implementation)
39663 The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space”
38539 The role of digital technologies in the development of the STEM education ecosystem
32752 Scientific education as the basis for innovative competence formation in the conditions of digital transformation of the society
27269 3D mapping of digital competency in Ukrainian education system
34892 The Impact of Educational Trends On the Digital Competence of Students in Ukraine and Poland
25773 Formation of key and subject competences of students by robotic kits of STEM-education
31943 Selected aspects of IBL in STEM-education
22557 Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study
22573 Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
43065 Experience in training specialists with mathematical computer modeling skills, taking into account the needs of the modern labor market
43063 The importance of computational thinking training for primary school teachers
39658 The Relevance of Training Primary School Teachers Computational Thinking
41618 Use of digital tools as a component of STEM education ecosystem
31299 Organization of STEAM lessons in the innovative classroom
27991 Using of digital technologies for formative assessment
26071 Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment
26080 Ways to improve the motivation of university teachers to develop their digital competence
25818 Modern online instruments of interactive education as technology of cooperation
20525 Tools for inquiry-based learning in primary school
18690 Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects
18677 Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
38539 The role of digital technologies in the development of the STEM education ecosystem
34024 3D Mapping of Ukrainian Education System. REPORT 2.
34026 Building the digital competence teacher profile by innovative teaching instruments. Report 4.
34025 Report 3. Methodological and technical design of innovative classroom
31299 Organization of STEAM lessons in the innovative classroom
27269 3D mapping of digital competency in Ukrainian education system
27991 Using of digital technologies for formative assessment
3377 Cистема вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів
3378 Комп'ютерна гра для дітей молодшого шкільного віку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
20525 Tools for inquiry-based learning in primary school
19784 Технології візуалізації навчального матеріалу при створенні сучасних електронно-освітніх ресурсів для початкової школи
18705 Educational Robots In Primary School Teachers’ And Students’ Opinion About Stem Education For Young Learners
14654 Організація проектної діяльності засобами комплекту Flowcode Buggy
10091 Сутність поняття «Електронні освітні ресурси»
3764 Організація навчальної діяльності молодших школярів на основі теорії множинного інтелекту
4699 Особливості дітей молодшого шкільного віку «Z-покоління»

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
79 The Impact of Educational Trends On the Digital Competence of Students in Ukraine and Poland http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34892/ 2021
165 Some Theoretical and Practical Aspects of the Organization of the Community of Teachers (on the Example of Inquiry-Based Learning Implementation) https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39689/ 2022
209 Formation of Internet Resources Critical Evaluation Skills of Future Primary School Teachers https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42289/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
94 Кафедра комп'ютерних наук 57196042121 4 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196042121

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
102 Кафедра комп'ютерних наук і математики J-1996-2017 8 2 0 https://publons.com/researcher/2098744/mariia-gladun/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
265 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 193 5 2022 https://www.researchgate.net/profile/Mariia_Boiko2

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
346 Use of digital tools as a component of STEM education ecosystem наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41618/ 2022

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (5)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
18 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 01.12.-2013-31.03.2017 Учасник проекту
43 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту
55 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту
70 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту
114 Jean Monnet №101099006 — DigTriES — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA / ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH Erasmus+ Цифрова трансформація в освіті: найкращі практики ЄС — DigTriES 01.10.2022-30.09.2025 р. Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (17)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
157 «Підвищення знань у студентів, зацікавлених у кар'єрі в ІТ шляхом негайного використання навчального підходу» ЄВРАЗІЯ Коллективний - 2018
163 «Розвиток науки, техніки, інженерного і математичної освіти: університети підтримують нові, інноваційні експерименти для дітей (UNIKIDS)» Європейська комісія Коллективний - 2018
168 «Електронне навчання в культурному розмаїтті - розвиток цифрових та міжкультурних компетенцій в умовах глобалізації та оцифрування (ELCDnet)» Європейська комісія Коллективний - 2018
308 Knowledge Alliance Еразмус+ Коллективний - 2019
400 Studies EU through Digital Transformation Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
404 Innovative pedagogical approaches to the design and delivery of blended learning courses at Ukrainian universities (BlendIT) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
424 Creative implementation of innovative educational technologies in professional teachers’ training (CREATE-EDU) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
470 Digital Learning in STEAM Education for a Sustainable Green World Програма Еразмус+ КА2 Коллективний - 2020
488 ScienceEXTRA Горизонт 2020 Коллективний - 2020
489 STEMify ME Горизонт 2020 Коллективний - 2020
492 SAFICT Горизонт 2020 Коллективний - 2020
496 DIGITAL STEAM Програма Еразмус+ КА2 Коллективний - 2020
540 Digital leArning iN sTeam Education for Sustainability Еразмус+ Коллективний - 2021
564 DIGNITY Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
640 Дослідження і розвиток концепції SMART університету Міністерство освіти і науки Польщі Коллективний - 2021
648 DigTriES Програма імені Жана Моне Коллективний - 2022
681 Цифрова трансформація в освіті: найкращі практики ЄС Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022

Дослідно-експериментальна робота (2)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
137 «Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ інформатики учнів початкової школи» Гімназія № 154, СЗШ № 245, СЗШ № 281, школа І ступеня № 310 «Творчість» Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2018-2022
155 Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ інформатики учнів початкової школи Гімназія № 154, СЗШ № 245, СЗШ № 281, школа І ступеня № 310 «Творчість» Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2018-2022

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
10 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Повноцінне дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html 30
75 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html 75

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
65

Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, професор кафедри комп’ютерних наук і математики
Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені
Бориса ГрінченкаРозробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики учнів початкової школи/ 13.00.10 ІКТ в освіті Київський університет імені Бориса Грінченка, заочна, 2012-2016 Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” document 2019

Підвищення кваліфікації (20)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
550 Дослідницький модуль Інший модуль document 20.06.2015
1316 Модуль з ІКТ Інший модуль kubg_cert_2016.docx 28.12.2016
1632 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.08.2017
1946 Інше Інший модуль document 25.08.2017
2262 Інше Інший модуль document 12.06.2018
2343 Інше Інший модуль document 19.09.2018
2511 Інше Інший модуль document 27.10.2018
2512 Інше Інший модуль document 08.06.2018
2513 Інше Інший модуль document 13.04.2018
2514 Модуль з ІКТ Інший модуль document 23.03.2018
2608 Лідерський модуль Інший модуль document 13.11.2018
2874 Інше Інший модуль document 05.12.2018
2875 Інше Інший модуль document 15.11.2018
2916 Інше Інший модуль CERTIFICATE OF ATTENDANCE-Mariia Gladun.pdf 23.02.2019
3053 Інше Інший модуль document 14.03.2019
3390 ІКТ Інший модуль Сертифікат Бойко .pdf 25.06.2019
4961 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5186 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5728 інше Інший модуль document 19.11.2021
6595 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.07.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
200 Модуль «STEM-освіта» для слухачів Програми ПК для керівників навчальних закладів Майстер-клас Факультет інформаційних технологій та управління 19.10.2016 5
779 Використання освітньої програми «Microsoft Imagine Academy» в Університеті Грінченка Всеукраїнський вебінар Київський університет імені Бориса Грінченка 15.11.2016 1
970 STEM та Інтернет речей Майстер-клас в рамках Фестивалю науки Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
35888 Innovative pedagogical methods in the digital age
32856 Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху
18686 Основи робототехніки

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
345 Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІНФ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017
942 Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 21/22 н.р.
964 Основи STEAM-освіти (2 курс, MoPED, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021
984 Менеджмент електронного навчання на підприємствах, в корпоративному секторі (6 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2021 301 05.05.2021
1023 Інформатика та програмування (1 курс, МАТ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.
1184 Менеджмент електронного навчання в корпоративному просторі (6 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2022 162 08.04.2022
1202 Дизайн мислення (6 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2022 212 02.05.2022

Використання ЕНК (38)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
26 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернет-технології (3 курс, ЖУР) Бакалавр Денна 6 не враховується 3 не враховується 25.11.2016
106 Факультет інформаційних технологій та управління Крос-платформне програмування (2 курс, ІНб) Бакалавр Денна 5 не враховується 3 не враховується 25.11.2016
133 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІН) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
135 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (3 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
139 Факультет інформаційних технологій та управління Організація та обробка електронної інформації (1 курс, ІНб) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
192 Фаховий коледж «Універсум» Практичний курс інформатики з елементами програмування Молодший спеціаліст Денна 8 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
196 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (2 курс, ІНб) Бакалавр Денна 5 не враховується 3 не враховується 25.11.2016
197 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (3 курс, І) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
495 Факультет інформаційних технологій та управління Веб-програмування (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 28.12.2017
496 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 28.12.2017
498 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування програмних систем (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 28.12.2017
679 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
682 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (спеціалізація) (3 курс, денна) Бакалавр Денна 2 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
3643 Факультет інформаційних технологій та управління Веб-програмування (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 11 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3679 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5 курс) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3744 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання на підприємствах, в корпоративному секторі (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3790 Факультет інформаційних технологій та управління Обробка зображень та мультимедіа (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 25 28.12.2018
3809 Факультет інформаційних технологій та управління Основи робототехніки (3 курс) Бакалавр Денна 15 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3854 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (2,3 курс) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3856 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 3 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3857 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (спеціалізація) (2,3 курс) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3863 Факультет інформаційних технологій та управління Проектування програмних систем (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
5153 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПО, MoPed) Магістр Заочна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5157 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5798 Факультет інформаційних технологій та управління Технології аналізу й обробки інформації (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6445 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6755 Факультет інформаційних технологій та управління Основи STEAM-освіти (2 курс, MoPED, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7229 Факультет інформаційних технологій та управління Технології аналізу й обробки інформації (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7289 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ДО, ПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8467 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика та програмування (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8493 Факультет інформаційних технологій та управління Курсова робота з основ програмування (2 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8516 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання на підприємствах, в корпоративному секторі (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
9176 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9177 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9705 Факультет інформаційних технологій та управління Технології аналізу й обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10099 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання в корпоративному просторі (6 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10969 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика та програмування (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 10 30.11.2021
11006 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою підприємств/корпорацій (6 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
471 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,57 30.12.2016
1033 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,64 12.01.2017
1893 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,37 26.12.2018
2922 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,08 28.12.2019
3469 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,72 28.12.2020
4408 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,75 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
220 ПОмс-3-14-4.0д II 1 1 2015-2016
348 ІНб-1-17-4.0д I 2 2 2017-2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
133 Поляков Андрій Володимирович III Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2020
179 Серебрій Крістіна Вікторівна III Середня освіта (Інформатика) I 2021
224 Іванова Софія Дмитрівна III Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2022