Додаткові відомості

Освіта
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Математичні моделі і методи синхронізації нестабільних процесів в САПР ливарного виробництва
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 5 1 2024.05.26 06:02:56 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 134 7 4 2024.05.24 10:08:11 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 51 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
620 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 9.9 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nosenko_Tetiana

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6015 Problems infocommunications.Science and Technology. PIC S&T '2019 «Neobanks operations and security features» Kyiv document
4587 XVIII Міжнародна науково-практична конференція "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології" - Київ document
4570 Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів: Безпека банківської системи України Kyiv document.pdf
4572 Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми перспективи» Цифрове відтворення економічних ресурсів міста Київ document
4569 IEEE International Scientific and Practical Conference "PROBLEMS OF INFOCOMMUNICATIONS. SCIENCE AND TECHNOLOGY PIC&T'2019" Neobanks Operations and Security Features Kyiv document
1870 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету EXPERIENCE OF INTER-DISSIPLANAL PROJECT-ORIENTED EDUCATION AT MASTER TRAINING FOR SPECIALIZATION "SOCIAL INFORMATICS" Київ document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
37639 Математичне та комп’ютерне моделювання як невiд’ємна частина математичної освiти студентів різних спеціальностей
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
21897 Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «соціальна інформатика»

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
2070 Google Apps for organization of students’ practice
13650 WEB 2.0 — СПІЛЬНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ
814 Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технологій web 2.0
1094 Підтримка педагогічної практики студентів засобами технології web 2.0

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
29000 Безопасность банковской системы Украины
29208 Цифрове відтворення економічних ресурсів міста
29083 Neobank Operation and Security Features
20676 Використання соціального сервісу YouTube у процесі навчання студентів іноземної мови
9841 Використання системи електронного навчання MOODLE в процесі викладання практичного курсу англійської мови
7798 Соціальний сервіс Google-групи в навчально-педагогічній діяльності

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
47 Особливості функціонування та безпеки необанків http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29083/ 2020

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
86 МЗС Естонії УС-282/20 Таллінський технологічний університет (Естонія) Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді 01.09.2019-01.03.2022 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
7 Інформаційна мережа електронного врядування для сприяння розвитку демократії, прозорості та відкритості відношень між державою та громадянами Посольство США в Україні Індивідуальний - 2017
209 Модуль Жана Моне «Міждисциплінарний підхід до вивчення великих даних у контексті інтеграції українських студентів у європейський простір» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
303 Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді та інформування про електронне управління Міністерство закордонних справ Естонії Коллективний - 2019
792 Research of tools and methods of blended learning of students of informatics specialties during studying professional disciplines Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023
824 RBL Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
84 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
55 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Аналітик-дослідник 22.03.2023

Підвищення кваліфікації (21)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
778 Інше - document 11.03.2014
915 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
1401 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1458 Дидактичний модуль - document 03.01.2017
1643 Фаховий модуль (стажування) - document 19.08.2017
2490 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3114 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
4755 інше Інший модуль document 15.12.2020
4756 інше Інший модуль document 14.12.2020
4757 інше Інший модуль document 02.11.2020
4758 інше Інший модуль document 16.12.2020
4977 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5547 інше Інший модуль document 03.03.2021
5841 інше Інший модуль document 30.11.2021
5911 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
6107 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6235 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.02.2022
7349 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7936 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8608 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023
9389 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7793 Інформаційні технології навчання: навчальний посібник

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
7872 ПРАКТИКА студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика»
7911 Практика студентів ОКР «магістр» спеціальностей 8.04030201 «Інформатика», 8.04030203 «Соціальна інформатика»
7915 Організація та обробка електронної інформації
7808 Соціальна інформатика
7919 Інтерактивний комплекс SMART Board у навчальному процесі

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
19136 Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)
7918 Випускна кваліфікаційна робота магістра (спеціаліста)
7908 Професійна (асистентська) та науково-дослідна практика: навчально-методичний посібник для спеціальності «Інформатика» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
159 Соціальна інформатика (5 курс, ЖУР) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
210 Сучасні ІКТ в освіті (ПВШ) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2015 317 08.07.2015
295 Вступ до спеціальності (1 курс, І) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
296 Соціальна інформатика (5 курс, МК) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
328 Соціальна інформатика (5 курс, СІНм, IX семестр) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2017 392 12.06.2017
375 Електронний документообіг (7 курс, ДУ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2018 264 16.04.2018
376 Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, СІН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2018 264 16.04.2018
450 Прогнозування соціальних процесів (5 курс, ІНФ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 322 10.05.2019
473 Управління інформаційними зв`язками (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (26)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
76 Факультет інформаційних технологій та управління Вступ до спеціальності (1 курс, І) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 25.11.2016
222 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс) Магістр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
223 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс, ЖУР) Магістр Денна 7 4 не враховується 25.11.2016
224 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс, МК) Магістр Денна 9 4 не враховується 25.11.2016
244 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, ІН) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 26.11.2016
282 Факультет інформаційних технологій та управління Я - студент (1 курс, І) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 26.11.2016
413 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс, МК, з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
608 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, ІН) Магістр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
609 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс, СІНм, X семестр) Магістр Денна 5 5 не враховується 28.12.2017
610 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, СІН, денна) Магістр Денна 5 5 не враховується 28.12.2017
611 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 28.12.2017
612 Факультет інформаційних технологій та управління Електронний документообіг (7 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 4 5 не враховується 28.12.2017
723 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна інформатика (5 курс, ЖУР) Магістр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
724 Факультет інформаційних технологій та управління Вступ до спеціальності (1 курс, І) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
3628 Факультет інформаційних технологій та управління Алгоритми і структури даних (1-3 курс) Бакалавр Денна 5 8 не враховується 28.12.2018
3851 Факультет інформаційних технологій та управління Прогнозування соціальних процесів (5 курс, ІНФ, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 28.12.2018
3970 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні методи дослідження соціальної інформації (6 курс, СІН, денна) Магістр Денна 15 не враховується 25 28.12.2018
4010 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 25 28.12.2018
4018 Факультет інформаційних технологій та управління Управління інформаційними зв`язками (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 3 8 не враховується 28.12.2018
5974 Факультет інформаційних технологій та управління Управління інформаційними зв`язками (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 27.12.2019
8307 Факультет інформаційних технологій та управління Цифрові технології комунікацій та управління (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8308 Факультет інформаційних технологій та управління Управління інформаційними зв`язками (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8309 Факультет інформаційних технологій та управління Алгоритми і структури даних (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
9108 Факультет інформаційних технологій та управління Управління інформаційними зв'язками в закладі освіти (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10402 Факультет інформаційних технологій та управління Цифрові технології комунікацій та управління (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11528 Факультет інформаційних технологій та управління Алгоритми і структури даних (1-2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
476 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,63 30.12.2016
1317 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,67 12.01.2017
2146 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,24 27.12.2018
2789 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,97 28.12.2019
3930 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,00 28.12.2020
4405 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,39 28.12.2021
5458 Кафедра комп'ютерних наук 4,04 30.12.2022
6348 Кафедра комп'ютерних наук 3,85 30.12.2023