Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут української філології, 2010 рік 

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Українська літературно-художня періодика в УСРР (1921-1934 рр.): бібліотечно-бібліографічна реконструкція, напрями розвитку, специфіка функціонування  

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
21 3 0 2022.11.28 19:39:31 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 5 1 2022.11.21 06:02:15 Перейти до Scopus link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4848 Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій без доповіді Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна document
4846 Х Львівський міжнародний бібліотечний форум "Нова бібліотека - відповідальність кожного"" без доповіді Львів document
4845 Наукова еволюція досліджень бібліо-інформаційної ноосфери без доповіді Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова document
4844 Наукова періодика: традиції та інновації без доповіді НАН України document
4842 Академіна доброчесність : практичний вимір Академічна доброчесність Києво-Могилянська академія document
4839 Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації Академічна доброчесність Київський університет імені Бориса Грінченка document
2244 Інформаційний простір бібліотеки Формування інформаційної культури та публікаційної активності серед студентів, аспірантів, докторантів та вчених університету Львів document
2246 Наукова комунікація в цифрову епоху Без доповіді Київ document
2245 Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи Як публікуватися в міжнародних цитованих виданнях Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27989 Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка: становлення та розвиток

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36997 Analysis of Features and Prospects of Application of Dynamic Iterative Assessment of Information Security Risks
41729 Use of Digital Tools for Checking Uniqueness by Students and Academic Staff of the Borys Grinchenko Kyiv University: Problems and Solutions
41799 Аnalysis of Corporate Culture Development Parameters in the Telecommunication Enterprise Informations
33952 Social Activity of Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social Dialogue

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
39349 The use of innovative tools in the editorial process of scientific journals of Ukraine
32028 Analysis of European Experience in Library Information Services and Cybersecurity of Scientific Library Users
31497 Ukrainian universities in 2019 publication activity rankings
6698 Журналы "Гарт", "Плуг" и "Молодняк" в 1927-1928 гг.:конструирование пролетарского мировоззрения в украинской литературе

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
39349 The use of innovative tools in the editorial process of scientific journals of Ukraine
27707 Internationalization as a strategy for academic library development
21406 ETHICS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS
21484 UKRAINIAN LITERARY-ARTISTIC PERIODICALS OF THE 20’S AND FIRST HALF OF THE 30-IES OF THE XX CENTURY: SOURCE-BASED AND HISTORIOGRAPHICAL ASPECT
6710 Асоціація панфутуристів "Аспанфут" та її видання (1922-1930 рр.) в побудові "мистецтва майбутнього"
6708 Полеміка ВУСПП'у й ВАПЛІТЕ на сторінках журналу "Гарт" (1927-1928 рр.)
6695 Журнал «Молодняк» у суспільному та культурному контексті доби: етапи становлення

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
36942 Простір бібліотек в порядку денному ООН в сфері сталого розвитку на період до 2030 року
32028 Analysis of European Experience in Library Information Services and Cybersecurity of Scientific Library Users
27708 Європейська континентальна освітня модель: основні парадигмальні побудови
21421 Formation of information culture and publication activity among students, PhD students, doctoral students and researchers of the University
4843 Боротьба з «ворожою ідеологією» на шпальтах журналу «Молодняк»
2340

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
73 Social Activity of Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social Dialogue http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33952/ 2021
175 Use of Digital Tools for Checking Uniqueness by Students and Academic Staff of the Borys Grinchenko Kyiv University: Problems and Solutions https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41729/ 2022
179 Аnalysis of Corporate Culture Development Parameters in the Telecommunication Enterprise Informations https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41799/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
212 57226689890 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226689890

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
186 H-4157-2016 1 1 0 https://publons.com/researcher/2265190/tetyana-opryshko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
426 Бібліотека 35 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Opryshko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
7 Варшавський університет (Польща), стипендія факультету Artes Liberales Наукове дослідження 01.12-31.12.2016

Krystyna Szczytyńska

krystyna@al.uw.edu.pl

Учасник проекту doc20161007133347.pdf
64 Стипендія Уряду Словаччини Наукове дослідження 03.06.2018-30.-6.2018

Стипендія
SAIA.

Створення Національної стипендіальної програми для підтримки обміну студентів, аспірантів,
викладачів вузів і науковців Уряд Словацької Республіки затвердили в 2005 році.
Національна стипендіальна програма фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень
і спорту Словацької Республіки.Національна
стипендіальна програма Словацької Республіки (НСП) підтримує навчальні, викладацькі,
наукові / художні стажування у ВНЗ і науково-дослідних організаціях. Програма підтримує
двосторонню мобільність: як іноземних стипендіатів до Словаччини, так і мобільність
словацьких стипендіатів поза Словаччиною.Учасник проекту document

Заявки на колективні гранти (8)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
57 Досвід Словаччини в обслуговуванні користувачів бібліотеки з особливими потребами Стипендія Національної стипендіальної програми Словацької Республіки - - 2017
211 «Грінченкіана: зведений архів Грінченка в цифровому форматі» Український культурний фонд Коллективний - 2019
212 Grinchenkiana: the consolidated Grinchenko’s archive in digital format Програма «Допомога з метою розвитку» в Посольстві Республіки Болгарія в Києві Коллективний - 2019
213 «Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек: українсько-канадський вимір» Канадський інституту українознавчих студій Індивідуальний - 2019
298 British Library Experience in User Service and Public Space Organization House of Europe Індивідуальний - 2019
498 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020
612 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2021
701 Наукометричний аналіз та мапування наукових досліджень у сфері креативних індустрій Український культурний фонд Коллективний - 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1471 Лідерський модуль - document 17.03.2017
1943 Інше - document 06.12.2017
4369 інше Інший модуль document 07.11.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10479 Факультет інформаційних технологій та управління Стратегії наукових досліджень (1-2 курс, АСП) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3944 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,79 30.12.2020

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
668 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б Посилання 05.12.2017