Додаткові відомості

Освіта

22.12.2020 – захист докторської дисертації «Дискурс старіння у драматургії
США: проблемне поле, семантика, поетика» (спеціальність 10.01.04 – література
зарубіжних країн).2014-2017 – докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка2007-2010 – Український державний університет фінансів та
міжнародної торгівлі: 
Спеціальність «Фінанси» (заочне відділення), спеціаліст з фінансів.09.12.2004 – захист кандидатської дисертації «Жіноча
драматургія США в контексті ідейно-естетичних шукань американського театру
кінця 1970-90-х років» (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн).2001-2004 – аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.1993-1998 – Київський університет
імені Тараса Шевченко: Спеціальність «Романо-германська
філологія», філолог, викладач англійської та німецької мов та літератур,
перекладач з англійської мови. 

Перелік місць роботи

2022 - до сьогодні Київський університет імені Бориса Грінченка Професор кафедри германської філології

2020 - 2022 Київський університет імені
Бориса Грінченка 
Завідувач кафедри
германської філології2016-2020 Київський університет імені Бориса Грінченка Доцент
кафедри германської філології2012-2016 Київський університет імені Бориса Грінченка Доцент
кафедри перекладу2005-2012 Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Завідувач
кафедри іноземної філології1998-2005 Київський національний лінгвістичний
університет 
Викладач
кафедри теорії та історії світової літератури

Теми дисертацій (захищених)

Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика (2020)

Жіноча драматургія США в контексті ідейно-естетичних шукань американського театру кінця 1970-90-х років (2004)

Громадська активність
член спеціалізованої Вченої ради К 26.054.06 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями: 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.06 – теорія літератури

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
24 2 0 2022.11.28 10:50:51 Перейти на сторінку link

Конференції (22)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7160 Inny/inność we współczesnej literaturze europejskiej (po 1989 roku) Образ Іншого у професорсько-викладацькій персоносфері драматургії Володимира Працьовитого Siedlce (Польща), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny document.pdf
7161 Campus Nostalgia: An International Online Seminar on Campus Fiction The Ukrainian Campus Drama in Pratsyovyty’s Plays Lucian Blaga University, Sibiu (Румунія) document.pdf
6787 НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В МОВІ І КУЛЬТУРІ Сюжетно-композиційні особливості одноактної комедії Мері Луїс Вілсон «Загублені» (2000) м. Київ, НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ document.pdf
6590 Аргументи сучасної філології: „нестача” і „бажання” у тексті ІНВЕРСІЯ «СТАДІЇ ДЗЕРКАЛА» У ПІЗНІЙ ЗРІЛОСТІ В РОМАНІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ЗІВ’ЯЛІ КВІТИ ВИКИДАЮТЬ» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди document
5602 Літературний процес: (АВТО-) БІОГРАФІЯ, НАРАТИВ, ІДЕНТИЧНІСТЬ Гендерні особливості біографічної драми-сайдквелу «Мег» (1977) Поли Вогель м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4077 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МОДЕЛІ, МАТРИЦІ, КАТЕГОРІЇ Літературознавча геронтологія: становлення та виклики Київський університет імені Бориса Грінченка document
4098 IV Международная конференция «Язык и действительность. Научные чтения на кафедре романских языков им. В.Г. Гака» Особенности межпоколенческого конфликта в пьесе Х.Фута «Путешествие в Баунтифул» (1953) Московский педагогический государственный университет document
4076 Наукове стажування при кафедрі теорії та практики переклади з англійської мови Інституту філології Академічна мобільність для викладачів з 25.02.19 по 25.03.19 Київський університет імені Тараса Шевченка document
3649 Міжнародні програми обміну: досвід участі викладачів та студентів університету в міжнародних проектах Міжнародні програми обміну :участь в академічній мобільності для викладачів Erasmus + м. Київ document
3311 Figuring Vulnerabilities and Creative Resistance: Contemporary Femininities and Masculinities in North American and Polish Life Writing, Film and Comics Film “Wit” as an example of the genre of “pathography” м. Вроцлав (Польща) document.pdf
3168 The Agenda for Internationalisation of Higher Education - Opportunities and Challenges Presentation of Borys Grinchenko University Ruse, Bulgaria document
3169 Erasmus+ staff mobility for teaching The Essentials of Editing Ruse, Bulgaria document
3195 Assessment for more effective foreign language learning учасник Київ document
3048 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Семантика оселі у п’єсах П.Ар’є «На початку і наприкінці часів» та С.Е.Гурджиса «Між берегом та божевіллям» Київський університет імені Бориса Грінченка document
3019 Язык и действительность. Научные чтения на кафедре романских языков им. В.Г. Гака Динамика старения и репрезентации старости в пьесе С.Э.Гурджиса «Между берегом и сумасшествием» Московский педагогический государственный университет document.pdf
1878 Science without boundaries – development in 21st century - 2017 Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet») у співавторстві з І.А.Редька Будапешт document
2312 Кордони, межі й помежів'я в літературі Репрезентації старіння як пограниччя в драматургії Едварда Олбі Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили document
1602 Літературний процес: трансгресії революцій Дискурс старіння в драматургії початку ХХІ ст.: проблемно-семантичні аспекти (на матеріалі п’єс Великої Британії, Польщі, Словаччини, США) Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1249 МОЛОДОСТЬ И/А СТАРОСТЬ В ЯЗЫКЕ, ЛИТЕРАТУРЕ, КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ Модернизация мифологического архетипа «мудрого старца/старухи» в современной драматургии США м. Седльце, Польща document
1251 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ Дискурс старіння у соціокультурному полі США: образ літньої людини в драматургії XVIII століття м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1250 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: НА ПЕРЕХРЕСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ Дискурс вікової динаміки старіння в сучасній американській драматургії м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
135 'Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури' Моделювання образної системи персонажів похилого віку в одноактівках Ю. О'Ніла 1913-1920-х років м. Острог, Національний університет 'Острозька Академія' document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
29947 Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41780 Reinterpretation of spiritual autobiography genre in Richard Rodriguez’s Darling
37496 The archetype of the Wise Old Man in modern Ukrainian prose: a diachronic perspective

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
41475 Organization of training of migrants and refugees in Ukrainian higher education institutions
37154 The Elderly Characters in Dramas of Tennessee Williams
27858 The representations of late adulthood in Chekhov's dramas
30462 Діахронічна перспектива дискурсу старіння в літературі Західної Європи та США
30791 Поетика пізньої зрілості у виставах Київського академічного Молодого театру
24435 Representation of chronotope in drama of aging (a case study of "Chasing Manet")
24434 Representation of the elderly protagonist in Tracy Letts’ August: Osage County
24436 Динамика старения и репрезентации старости в пьесе С.Э.Гурджиса «Между берегом и сумасшествием»
20529 Imagery’s gravity in the textual modifications of ageism: linguistic and cognitive perspectives (a case study of May Sarton’s poem “Old Lovers at the Ballet”)
23297 “The Years are Coming Up Fast Behind Us”: Representations of the Elderly Characters in Three Plays by Naomi Wallace
11017 DISCOURSE OF AGEING IN TINA HOWE’S A MARRIAGE CYCLE

Фахові видання, що затверджені МОН (27)

ID Назва Рік
41475 Organization of training of migrants and refugees in Ukrainian higher education institutions
41598 Культура дреґ-квін: взаємодія фемінності та чоловічого его в п’єсі Д. Х. Хонга «М. Батерфляй»
30462 Діахронічна перспектива дискурсу старіння в літературі Західної Європи та США
28311 До питання дефініції літературознавчої геронтології
30791 Поетика пізньої зрілості у виставах Київського академічного Молодого театру
26494 Epic techniques in D. H. Hwang’s memory play “M.Butterfly”
24434 Representation of the elderly protagonist in Tracy Letts’ August: Osage County
23296 Approaching memory play as a subgenre in the drama of aging (case study of Tina Howe’s “Pride’s Crossing”)
19998 Discourse of aging in the plays at the turn of the XX-XXI centuries: semantic and poetic aspects (case studies of the US, British, Polish and Slovak texts)
19873 Literary portrayals of the elderly artists in tina howe’s coastal disturbances: four plays
21692 Representations of aging as boundary situations in Edward Albee's drama
20659 Representations of the elderly in the Classical Greek comedy: formation of the ageism
23664 Semantic aspects of the discourse of aging in “Desire Under the Elms” by Eugene O'Neill and “Death of a Salesman” by Arthur Miller
19281 The dynamics of aging of the elderly characters as American Zeitgeist in Alfred Uhry's play “Driving Miss Daisy”
15537 Adjustment strategy of the elderly in “The Oldest Profession”: Reaganomics repercussions in the geriatric bordello
15534 Heterotopia of the nursing home in the contemporary US drama (on the basis of Tina Howe's comedy "Chasing Manet").
15535 Modifications of the wise old woman archetype in US women drama
15533 On the problem of film adaptation of Henry James' Novels: "The Portrait of a Lady" in Jane Campion's interpretation (1996)
15536 The discourse of aging in social and cultural context of the USA: the elderly character in the 18th century drama
18446 The Portrait of the Old Lady in Eric Coble’s The Velocity of Autumn
11018 Representations of the elderly characters in Eugene O'Neill's one-acts of the 1913-1920s
11014 The discourse of ageing dynamics in contemporary US drama: definitions and representations
12018 Transformation of ageist stereotypes in contemporary US drama
11008 Traumatic experience of the literary representations of the elderly characters in the US drama
10612 Narrative features in Western drama of the 20th century
11308 Tina Howe’s “Bare Hands” plays
11310 Поетика роману Кормака МакКарті “Зовнішня пітьма”

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
35581 Інверсія «стадії дзеркала» у пізній зрілості в романі Ірен Роздобудько «Зів’ялі квіти викидають
39893 Антропологічний напрям розвитку літературознавчої освіти студентів і аспірантів германської філології в Україні
36685 Сюжетно-композиційні особливості одноактної комедії Мері Луїс Вілсон «Загублені» (2000)
32380 Поэзия Роберта Хейдена и / vs. Движение Чёрного Искусства
30790 Особенности межпоколенческого конфликта в пьесе Х.Фута «Путешествие в Баунтифул» (1953)
24436 Динамика старения и репрезентации старости в пьесе С.Э.Гурджиса «Между берегом и сумасшествием»
20076 Im/possible Sisterhood: Representations of the Elderly Female Characters in Ripcord
23276 The modifications of wise old man/wise old woman archetypes in plays by Naomi Wallace
18800 Age awareness in modern (non)canonical US women drama
4837 Танатичний дискурс персонажів похилого віку в п’єсі Тіни Хау «Портрет родини Черчей»
11335 Interaction of visual images with dramatis personae in Tina Howe’s comedy “Chasing Manet”
11336 Кодовая организация пьесы Тины Хау “One shoe off”
21155 Neomythological World of N. Wallace’s Drama

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (2)

ID Назва Рік
40386 “Sprightly at eighty-two”: Growing Old in Amy Herzog’s Plays
37187 Old age representations in Constanze Dennis dystopia "Extasy Rave"

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
156 he archetype of the Wise Old Man in modern Ukrainian prose: a diachronic perspective https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37496/ 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
117 Поетика пізньої зрілості у виставах Київського академічного Молодого театру фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30791/ 2020
259 Антиутопія Констанц Денніг «Exstasy Rave» репрезентації старості Інші https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37187/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
76 Русенський університет (Болгарія) Еразмус+ КА107 14.05.2018-18.05.2018

Erasmus+,
Assoc. Prof. PhD Tsvetelina Harakchiyska, +35982888612,
tharakchiyska@uni-ruse.bg

Учасник проекту -
148 Вільний університет Берліну (Німеччина) Наукове стажування 13.06.-12.07.2019

Вільний університет Берліну (Німеччина)

Учасник програми Gaidash Certification 2019 (1).pdf

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
73 Fulbright Scholar Program 2021-2022 Програма імені Фулбрайта в Україні Подано Документ відсутній 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2988 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.04.2019
3151 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.05.2019
4829 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5946 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 05.12.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
25062 Reading and translating US women drama

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
44 Move Ahead through Movies! (1 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 648 16.12.2013
879 Перекладацький аналіз тексту та редагування (2-3 курс, ФП, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6717 Інститут філології Наукова комунікація іноземною (німецькою) мовою (1 курс, АСП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6811 Інститут філології Перекладацький аналіз тексту та редагування (2-3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
6812 Інститут філології Перекладацький аналіз тексту та редагування (3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9515 Інститут філології Теоретичні питання другої мови (англійської) (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10053 Інститут філології Перекладацький аналіз тексту та редагування (2-3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 3 30.11.2021
10161 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (3 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10824 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (3-4 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11480 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (5-6 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
408 Кафедра германської філології 4,84 29.12.2016
1023 Кафедра германської філології 4,78 12.01.2017
1884 Кафедра германської філології 4,89 26.12.2018
3251 Кафедра германської філології 4,83 28.12.2019
3610 Кафедра германської філології 4,95 28.12.2020
4650 Кафедра германської філології 4,86 28.12.2021

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
15 Чередничок Тетяна Іванівна V Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт пам'яті професора Віталія Кейса Всеукраїнський рівень document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
49 Пєшкова Олександра Ігорівна IV Переклад I 2018
125 Лисий Владислав Віталійович I Романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури I 2020