Додаткові відомості

Освіта

Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2000 р.

Національна академія державного управління при Президентові України, 2019 р.

Перелік місць роботи

Міжгалузевий інститут управління (м. Київ), ст. лаборант, викладач, ст. викладач, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, заступник декана юридичного факультету (2001-2010)

Київський національний університет культури та мистецтв, доцент, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права (2010-2017)

Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри управління (2019-2021), професор кафедри управління (2021 - до ц.ч.), заступник декана ФЕУ з наукової роботи (з 2022 р.) Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності" (05.06.2007 р., м. Київ, Інститут законодавства Верховної Ради України).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління "Формування політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України" (23.12.2020 р., м. Київ, Національна академія державного управління при Президентові України).

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 227 5 4 55 2023.12.08 11:57:23 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 135 5 2

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
631 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 0.2 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Katerina-Riabets
813 Факультет економіки та управління Кафедра управління 0.2 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Katerina-Riabets

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9928 VIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика» Комплекс пропозицій щодо оптимізації публічного управління в галузі захисту довкілля та природних ресурсів м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9282 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві» Модернізація організаційно-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8824 VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика» Організаційно-правові засади публічного управління в сфері забезпечення населення питною водою у Київській агломерації в умовах воєнного стану м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7490 Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи Сутнісний підхід до державного управління в галузі екології Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6738 Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України Організаційні засади публічного управління рекреаційними зонами м. Черкаси document
5297 Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика Результати і аналіз експертного опитування щодо пріоритетів удосконалення політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
5296 Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації Оптимізація політико-правових засад публічного управління в галузі водогосподарських відносин у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій м. Житомир document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
28039 Political and Legal Principles of Public Water Management in Ukraine

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
37201 Development of the ecological component of cities in terms of decentralization
37200 Formation of theoretical bases of public management of urban ecosystems

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
41719 Organizational and legal prerequisites for the emergence of problems in the state administration in the field of water use and protection and reproduction of water resources
41720 The system and essence of the general functions of state administration in the modern period
37199 Essential features of the ratio of public and public administration in modern Ukraine
31325 Model of formation of political and legal bases of public administration in the field of water management of Ukraine
28172 Political and legal support of public administration in the field protection and use of transboundary waters in Ukraine
28390 Modern political and legal measures for the implementation by the public authorities of integrated water resources management basin principle in Ukraine
28170 Political and Legal Evolution of Public Administration in the Field of Water Management of Ukraine (end of the IX – the middle of the XVII century)
28147 Political and legal factors of corruption acts in a water economy in the post-soviet territory (on an example of Ukraine)

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
45473 Legality and rule of law as principles of public administration
41719 Organizational and legal prerequisites for the emergence of problems in the state administration in the field of water use and protection and reproduction of water resources
41720 The system and essence of the general functions of state administration in the modern period
37199 Essential features of the ratio of public and public administration in modern Ukraine
31325 Model of formation of political and legal bases of public administration in the field of water management of Ukraine
31326 Paradigm of formation of political and legal mechanism of public administration in water management of Ukraine
28172 Political and legal support of public administration in the field protection and use of transboundary waters in Ukraine
28390 Modern political and legal measures for the implementation by the public authorities of integrated water resources management basin principle in Ukraine
28171 Оrganizational and legal principles of public аdministration in the field of prevention of harmful actions of waters in Ukraine
28169 Рolitical and legal formation of the theory of public administration in the water sector of Ukraine
28044 Legislative formation of priority directions of state water policy.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
45107 Organizational and legal principles of public administration in the sphere of providing the population with drinking water in the Kyiv agglomeration under martial law
36387 Organizational principles of public management of recreational areas
37198 Public management measures to ensure human rights in the context of the information society
39245 Essential approach to public administration in the field of ecology
31910 Environmentally sound use of water resources is a priority for the formation of public water policy
28174 Modernization of the political and legal situation of local authorities self-government as public water management entities in Ukraine
31328 Optimization of political and legal principles of public administration in the field of water management in the context of socio-economic development of rural areas
31327 Results and analysis of an expert survey on the priorities of improving the political and legal framework of public administration in the field of water management in Ukraine
28398 Legal Factors of Political Corruption in Ukraine's Water Management in the Field of Representative Power on the Ground
28396 Political and Legal Aspects of Public Involvement in Public Management in the Water Industry
28397 Political and legal measures of implementation of the European integration policy in the sphere of public water management of Ukraine
28399 Political and legal reform of Ukrainian water management is a priority task of public administration bodies

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID %name% Підрозділ %type% %venue% %conference_role% Рік
4 Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві Факультет економіки та управління Міжнародна науково-практична онлайн-конференція Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
152 Парадигма формування політико-правового механізму публічного управління у водному господарстві України фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31326 2020
153 Модель формування політико-правових засад публічного управління у галузі водного господарства України фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31325/ 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
101 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
30 Рябець Катерина Анатоліївна Формування політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України / 25.00.01 – теорія та історія державного управління Національна академія державного управління при Президентові України, денна форма, 2017-2019 рр. Національна академія державного управління при Президентові України document 2021

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4135 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4514 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
5012 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5080 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
6428 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6488 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6966 інше Інший модуль document 24.05.2022
7325 Дослідницький (поглиблений) Інший модуль document 22.12.2022
7901 Лідерський модуль Інший модуль document 27.06.2023
7966 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8117 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
759 Публічні закупівлі (7 курс, ДУ, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2020 282 26.05.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
769 Прийняття управлінських рішень в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2020 464 01.09.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1477 Організаційно-правове забезпечення гендерної рівності (5 курс, ДУ, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.
1546 Правові аспекти управління (5 курс, УЕН, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2023 398 03.07.2023

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8020 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8204 Факультет інформаційних технологій та управління Публічні закупівлі (7 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 10.12.2020
8210 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 9 5 10 10.12.2020
8432 Факультет інформаційних технологій та управління Законодавче забезпечення управління (трудове, адміністравне, фінансове) (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
9549 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10168 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття управлінських рішень в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 9 5 3 30.11.2021
11144 Факультет інформаційних технологій та управління Виробнича (управлінська-стажування) практика (4 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11145 Факультет інформаційних технологій та управління Переддипломна практика (4 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11478 Факультет інформаційних технологій та управління Законодавче забезпечення управління (господарське, адміністравне, фінансове) (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11539 Факультет інформаційних технологій та управління Державна політика: аналіз та механізми впровадження (5 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11690 Факультет інформаційних технологій та управління Публічні закупівлі (7 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 9 4 3 30.11.2021
11692 Факультет інформаційних технологій та управління Законодавче забезпечення управління (трудове, адміністравне, фінансове) (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12398 Факультет економіки та управління Прийняття управлінських рішень в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 9 5 3 31.12.2022
12415 Факультет економіки та управління Публічні закупівлі (7 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 9 5 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2755 Кафедра управління 4,43 28.12.2019
4014 Кафедра управління 4,76 28.12.2020
4874 Кафедра управління 4,67 28.12.2021
5284 Кафедра управління 4,71 30.12.2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
163 Дацик Марина Романівна,
Дрозд Яна Вікторівна
I Публічне управління та адміністрування I 2021