Додаткові відомості

Освіта

У 1983 році закінчила Київський университет архітектури і будівництва за спеціальністю «Інженер – будівельник».

У 2001 році отримала диплом 1-річного курсу «Іновації та супервізія у соціальній роботі», Києво-Могилянська Академія, Школа Соціальної Роботи

У 2004 році закінчила Академію праці та соціальних відносин за спеціальністю «Спеціаліст з менеджменту соціальної роботи та адміністрування»

У 2006 році закінчила навчання та захистила дисертацію в Харківському Національному університеті внутрішніх справ

Перелік місць роботи

1994–1998 рр. – працювала координатором навчальних програм, Всеукраїнське товарисіво “Просвіта” ім. Тараса Шевченка (координація програм “Вчимо англійську в Україні” та “Українська для державних службовців”)

1997–1999 рр. – працювала менеджером освітніх програм Міжнародного жіночого центру “Ла Страда Україна” (протидія торгівлі людьми, ведення освітніх програм, робота з масс-медіа)

1997–2000 рр., 2002–2003 рр. – займала посаду Президента Українського Соціо-освітнього центру (лобіювання та пропаганда прав жінок, захист жінок, навчальні програми для безробітних жінок, фандрайзінг)

1999–2002 рр. – працювала Виконавчим директором Української Асоціації Планування сім’ї (менеджмент та супервізія діяльності УАПС та її 23 регіональних представництв, розробка та втілення проектів, адвокація та тренінги; робота у співпраці з Міністерством охорони здоров’я та Міністерства освіти та науки)

2003–2015 рр. працювала координатором 16 країн Східної Європи та Центральної Азії Міжнародної організації ЕКПАТ (захист дітей від сексуальної експлуатації: лобіювання нових законів; проведення тренінгів для спеціалістів, дітей та молоді; розробка проектів для різних країн з прав дитини; проведення досліджень; профілактична робота з населенням та дітьми)

2007–2018 рр. працювала доцентом кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин та туризму.

З квітня 2018 року - вересня 2019 року  – Координатор проекту, ГО “Ла Страда – Україна”

З вересня 2019 року – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Сексуальна експлуатація неповнолітніх як соціальне явище: тенденції і шляхи профілактики
Громадська активність
Засновниця та член ГО "Ла Страда - Україна", експерт Платформи рівних прав та можливостей при Кабинеті Міністрів України, член Ради Міжнародного благодійного фонду "Організація оптимальних технологій в сфері охорони здоров'я", член Украънської асоціації оцінювання

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.11.27 06:02:23 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 71 4 1 18 2023.11.22 11:40:42 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 51 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
384 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 37.7 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Shved2

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9778 Topical aspects of modern scientific research Портрет вимушених пересе-ленців з України в Німеччи-ні: Від адаптації до рішення про повернення онлайн, Японія document.docx
9307 Modern Tools and Methods of Scientific Investigation участь в обговоренні онлайн, Belgium document.pdf
9153 Огнев'юковські читання Роль соціального працівника в роботі з жертвами сексуального насильства, які постраждали під час війни онлайн document
9306 Соціальна робота в громаді: Сучасні виклики та перспектив розвитку РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ДОПОМОЗІ ЖЕРТВАМ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ВІЙНОЮ онлайн, Дніпро document.pdf
9194 Соціальна робота в громаді:Сучасні виклики та перспективи розвитку РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ДОПОМОЗІ ЖЕРТВАМ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ВІЙНОЮ онлайн document.pdf
8245 Тренінг «Психологічні травми війни: як впізнати і надати компетентну допомогу студентам» учасниця тренінгу онлайн document.pdf
8239 Круглий стіл "Партнерство з закладами освіти та соціальними інституціями в контексті визначення соціальних та ціннісних орієнтацій сцчасної молоді" участь в обговоренні Київ document
8213 Місце спільного прийняття рішень (СПР) у практиці соціальної роботи організатор та учасниця тренінгу онлайн document
8214 Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти: виклик сьогодення Управління соціальними проєктами та програмами, спрямованими на розвиток інклюзивного середовища в умовах бойових дій Полтава document.pdf
7715 Щорічна конференція Української асоціації оцінювання «Чому без моніторингу та оцінювання неможливо побудувати якісну політику» Проблеми моніторингу Державної програми з протидії торгівлі людьми онлайн document.docx
7111 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Building Professional Competence of Social Workers through Distance Learning in the Context of COVID-19 Poland, Katowice document
7068 Society. Integration. Education Development of Youth Volunteer Programs in the Condition of the COVID-19 in the Communities Neighboring to the Joint Forced Operation in the Eastern Part of Ukraine Rezekne, Latvia document.pdf
6900 І Міжнародна наук.-практ. конференція "Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: Європейський та національний виміри" Соціальне проєктування: інноваційні підходи та сучасні виклики для розвитку громади м.Луцьк document.pdf
6608 Social and Digital Transformation: Interdisciplinary Approach Organization and management of telephone consultations Ополе, Польща document.pdf
6126 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Перспективи розвитку сучасної психології Соціально-педагогічна профілактика сексуального насильства щодо дітей м. Переяслав: ПХДПУ document.pdf
5595 III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2020 Social and Legal Mechanisms for Prevention and Counteraction on Bulling in Youth Environment" онлайн document
5596 VII Міжвузівський науково-практичний семінар "Професійна мобільність як чинник соц.адаптації і творчої самореалізації" Особливості управління соціальними проєктами та програмами в умовах соц.дистанціонування під час пандемії COVID-19 Харків document
5293 35th IBIMA Conference Administrative and legal foundations for the higher education reform in Ukraine in the context of European integration Spain, Seville document.doc
4780 Протидія злочинності: Теорія та практика Стандарти консультування на «гарячій лінії» з проблеми торгівлі людьми Київ document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
37506 Досвід моніторингу та оцінки державної cоціальної програми протидії торгівлі людьми в Україні силами громадянського суспільства
40133 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic
38742 Організація та управління роботою телефонів консультування

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36468 Development of youth volunteer programs in the condition of the Covid-19 pandemic in the communities, neighboring to the area of the Joint Forced Operation in the East of Ukraine
40133 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic
32533 The Main Issues and Perspectives of The Administrative and Legal Regulation of The Higher Education Reform in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
46374 Розробка соціальних проєктів як вид діяльності соціальних працівників
45627 Роль міжнародних та українських неурядових організацій у протидії сексуальному насильству стосовно дітей
42838 Згвалтування як зброя у війні
41481 Соціальна робота з працівницями секс-бізнесу в Україні
40738 Assessment of the needs of families raising children with disabilities in the practice of the Ukrainian non-governmental organizations
32532 Громадські організації України в системі запобігання та протидії домашньому насильству
33933 Громадські організації: діяльність із протидії торгівлі людьми та виклики в роботі

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
46374 Розробка соціальних проєктів як вид діяльності соціальних працівників
46154 Роль міжнародних та українських неурядових організацій у протидії сексуальному насильству стосовно дітей
45627 Роль міжнародних та українських неурядових організацій у протидії сексуальному насильству стосовно дітей
42838 Згвалтування як зброя у війні
41481 Соціальна робота з працівницями секс-бізнесу в Україні
40738 Assessment of the needs of families raising children with disabilities in the practice of the Ukrainian non-governmental organizations
32532 Громадські організації України в системі запобігання та протидії домашньому насильству
33933 Громадські організації: діяльність із протидії торгівлі людьми та виклики в роботі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
47395 Портрет вимушених переселенців з України в Німеччині: Від адаптації до рішення про повернення
45468 Роль соціальних працівників у допомозі жертвам сексуального насильства, пов’язаного з війною
32539 Social and Legal Mechanisms for Prevention and Counteraction to Bullying in Youth Environment
32499 Особливості та напрями діяльності фахівців психологічної служби закладу загальної середньої освіти та оцінка їх якості

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
96 The Main Issues and Perspectives of The Administrative and Legal Regulation of The Higher Education Reform in Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32533/ 2021
159 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40133/ 2022
216 Development of youth volunteer programs in the condition of the Covid-19 pandemic in the communities, neighboring to the area of the Joint Forced Operation in the East of Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36468/ 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
318 Методи оцінювання потреб сімей, які виховують дітей з інвалідністю, в практиці українських громадських організацій фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40738/ 2022
319 Організація та управління роботою телефонів консультування монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38742/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
230 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Швед.pdf
295 Остравський університет (Чехія) Міжнародне стажування Еразмус+ 06-10.12.2021

Pavla Nemethova

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
438 Youth and community work Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
453 Integration into European Scientific Space Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
661 Center for European peace and conflict studies Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
145 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Звіти про науково-дослідні експедиції (1)

ID Назва Рік
32733 Зміна ролей у світі, що змінюється: аналіз ролі громадських об’єднань у діяльності з протидії торгівлі людьми. За результатами дослідження в рамках проекту «Адвокація для покращення реагування держави та політики з протидії торгівлі людьми

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3994 Інше Інший модуль document 19.06.2020
4046 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4069 Модуль ІКТ Інший модуль document 19.03.2020
4138 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4265 інше Інший модуль document 09.10.2020
5141 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5180 інше Інший модуль document 25.09.2021
5354 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5515 інше Інший модуль document 08.10.2021
5523 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 28.09.2021
5920 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
6279 інше Інший модуль document 19.05.2022
6280 інше Інший модуль document 11.05.2022
6589 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.07.2022
7061 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
8172 School of social work theory and practice Інший модуль document 15.09.2023
8197 Teachers’ Talking Time Інший модуль document 20.06.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
47338 Актуальні питання соціальної роботи
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1225 Методи соціологічних досліджень (3 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 22/23 н.р.
1247 Технологія соціального проектування (3 курс, СР, СП, СА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.
1355 Соціальна профілактика насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми (4 курс, САРП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022
1380 Практикум із соціального проєктування (5 курс, МОСП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2022 756 29.12.2022

Використання ЕНК (19)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7094 Інститут людини Соціологія освітніх потреб (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7237 Інститут людини Технології проектування в соціальній роботі (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7242 Інститут людини Технологія вуличної соціальної роботи (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7978 Інститут людини Технології проектування в соціальній роботі (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8353 Інститут людини Виробнича/навчально-технологічна практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 4 не враховується 31.12.2020
8781 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з сім`єю (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
9523 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10335 Інститут людини Технології проектування в соціальній роботі (5-6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10345 Інститут людини Тренінг комунікативності та креативності (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10357 Інститут людини Управління соціальними проектами та програмами (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10899 Інститут людини Технологія вуличної соціальної роботи (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11256 Інститут людини Соціологія освітніх потреб (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11315 Інститут людини Практика переддипломна (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11415 Інститут людини Методи соціологічних досліджень (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12023 Інститут людини Виробнича (за вибором) практика (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12709 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Соціальна профілактика насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми (4 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12714 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Технологія соціального проектування (3 курс, СР, СП, СА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12715 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Методи соціологічних досліджень (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12796 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Практикум із соціального проєктування (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3283 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,69 28.12.2019
4159 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,74 28.12.2020
4844 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,84 28.12.2021
5800 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,94 30.12.2022