Додаткові відомості

Освіта

2010 р. – з відзнакою закінчила Київський
національний лінгвістичний університет (магістр філології, перекладач з англійської
та німецької мов, викладач перекладознавчих дисциплін)2013 р. – закінчила Київський національний
університет імені Тараса Шевченка (спеціальність «Психологія»)2015-2019 р. – навчання в аспірантурі  Донецького національного
університету імені Василя Стуса за спеціальністю 10.02.15 – «Загальне
мовознавство» 

Перелік місць роботи

2010 – 2020 – викладач (спеціаліст вищої
категорії, куратор груп, завідувач кабінетом) Фахового коледжу Київського національного університету технологій та дизайну2016-2018 – викладач кафедри перекладу Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна»

з 2016 – сертифікований STEM-педагог, керівник гуртка в STEM-школі "Inventor"з 2019 – викладач кафедри іноземних мов Факультету права та міжнародних
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

з 2022 - викладач кафедри германської філології Факультету романо-германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
дійсний член Української асоціації перекладачів (форма членства: повна, з правом голосу на Загальних зборах)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.21 09:13:47 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
565 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Maria_Tereshchuk

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9189 Сучасна наука: досягнення та перспективи GENERAL BASICS OF THE THEORY AND TENDENCIES IN ANALYSIS OF THE SPEECH ACT OF REFUSAL IN UKRAINIAN LINGUISTICS OF THE LAST TWO DECADES м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України document.pdf
6392 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція з міжнародною участю Соціально-комунікативна роль перекладу в царині міжнародних відносин Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6391 Міжнародна науково-теоретична конференція \Граматичні читання-X Functional-objective basics of the parts of speech ‘classification м. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса document

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
48912 Формування англомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей на основі читання фахової літератури

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
464 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 24.04-01.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4713 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5854 інше Інший модуль document 18.11.2021
5989 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6084 інше Інший модуль document 21.12.2021
7181 інше Інший модуль document 10.11.2022
7182 інше Інший модуль document 08.08.2022
7183 інше Інший модуль document 25.08.2022
7322 Дослідницький (поглиблений) Інший модуль document 22.12.2022
7371 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
7381 інше Інший модуль document 21.12.2022
7860 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.06.2023
8994 Інший Інший модуль Терещук.pdf 21.02.2023
9282 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9451 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9605 Основи наукової роботи для дослідників на початку кар'єри Дослідницький модуль document 01.04.2024
9757 Психологічна витривалість в умовах життєвої турбулентності Інший модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1183 Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, МВСК, МВРС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2022 162 08.04.2022

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6401 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (поглиблений курс) (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7203 Факультет права та міжнародних відносин Теорія і практика перекладу першої іноземної мови (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7647 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
9734 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (поглиблений курс) (2-3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10055 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10300 Факультет права та міжнародних відносин Теорія і практика перекладу першої іноземної мови (3-4 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10534 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, РС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12380 Факультет романо-германської філології Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, МВСК, МВРС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12799 Факультет романо-германської філології Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4092 Кафедра іноземних мов 4,63 30.12.2020
4942 Кафедра іноземних мов 4,47 28.12.2021
5856 Кафедра германської філології 4,86 30.12.2022
6723 Кафедра германської філології 4,82 30.12.2023