Додаткові відомості

Освіта
1978 року закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю "Історія"; вчитель історії та суспільствознавства.
Перелік місць роботи
Стаж педагогічної діяльності на посаді вчителя історії та суспільствознавства, заступника директора з виховної роботи – 14 років (Ясінянська середня школа № 2, смт. Ясіня Рахівського району Закарпатської області).

З 1992 р. по 2001 р. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.

2001-2003 рр. працювала завідувачем лабораторії сільської школи Інституту педагогіки АПН України. Із грудня 2003 р. до грудня 2006 р. - навчалася в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України.

З 2004 р. і по теперішній час працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. За цей час працювала на посадах: завідувача кафедри теорії та методики дошкільної освіти; педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання (2007-2011); завідувача кафедри педагогіки (2011 - 2014); з вересня 2014 року працює на посаді завідувача кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту.
Теми дисертацій (захищених)
У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію в Українському науково-дослідному інституті педагогіки на тему: «Розвиток творчої активності старшокласників у сфері функціонування громадської думки», за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки.

2014 року в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки НАПН України захистила докторську дисертацію на тему: "Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. XX ст. )", за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2023.01.27 06:10:15 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
151 Кафедра педагогіки та психології Q-9585-2016 4 1 2021 https://publons.com/researcher/2188042/hanna-ivaniuk/
285 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Q-9585-2016 5 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1627471

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості – 04.01-30.12.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
131 6 2 -7 2023.01.21 10:35:16 Перейти на сторінку link

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
117 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 44.6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Ivaniuk

Конференції (57)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8638 ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЙНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Психолого-педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів у міждисциплінарному науковому дискурсі Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8004 VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР З ІСТОРІЇ ОСВІТИ «Педагогічна біографіка та біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі» Педагогічна біографістика в дослідженнях з історії освіти Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
8020 ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНО МОЯ ВИШИВАНА: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ» Українська вишиванка: код нації ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА document
7962 V Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ» МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ Переяслав document
7208 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю "НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ" Стратегії підготовки педагогів в умовах глобальних невизначених змін Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6775 VІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР З ІСТОРІЇ ОСВІТИ «Понятійно-термінологічний апарат історико- педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2021 (до 30-ї річниці Незалежності України) Наукова інтерпретація понятійного апарату історико- педагогічних досліджень ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського document.pdf
6355 ІІІ Міжнародна онлайн-конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти" ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: УРОКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19 Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6354 XV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ - 2020» Психолінгвістичний аналіз поняття “дитина”у мовній свідомості студентів педагогічних спеціальностей Переяслав-Хмельницький document
5471 Міжнародна науково-практична конференція"СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ" Підготовка педагога Нової української школи: ґендерний аспект Тернопіль document
5373 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Якість особистісно-професійної підготовки педагога як соціально-культурний феномен Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document
5281 Вебінар Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - - document
5504 VI Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Антропологічна стратегія підготовки педагогів в Україні та ЄС: компаративні студії Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
5254 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" Стратегії розвитку вищої освіти в Україні та країнах Європейського Союзу: компаративний аналіз Київський університет імені Бориса Грінченка document
5012 Всеукраїнська наукова конференція - ХІІ Грінченківських читань "Борис Грінченко: людина на тлі епохи" Постать Бориса Грінченка у спогадах його учнів Київський університет імені Бориса Грінченка document
4596 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Антропологічний концепт педагогічної освіти: глобальний, європейський та національний виміри Київський університет імені Бориса Грінченка document
4456 Міжнародна науково-практична конференція "Інформацйне забезпечення сфери освіти: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського" Інформаційне середовище історико-педагогічних студій із проблем розвитку національної освіти України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4452 І Міжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи" Технології особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів: ррадиції та інновації Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
4433 Науково-методологічний семінар з історії освіти "Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні" Питання регіоналістики в дослідженнях з історії освіти України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4400 Всеукраїнська науково-практична конференція "Велет українського слова" Внесок Пантелеймона Куліша у підручникотворення Інститут педагогіки НАПН України document
4290 Міжнародна науково-практична конференція "Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі" Інновації у підготовці педагогів: виклики і тенденції м. Чернівці document
4186 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Форми репрезентації джерел з історії освіти" Джерельна база як складник наукових досліджень із педагогічної антропології Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4178 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків" Реалізація антропологічного підходу до підготовки педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка document
4299 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Модернізація вищої освіти в Україні: виклики і стратегії Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
4144 V Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура : виклики ХХІ століття" Культурно-історичний концепт особистісно-професійного зростання педагога Київський університет імені Бориса Грінченка document
3724 Науково-практичний семінар з міжнародною участю "Особистісний потенціал сучасного викладача закладу вищої освіти як основа професійного становлення Нова стратегія підготовки педагога: ціннісний вимір Івано-Франківськ document
3477 ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти» Міждисциплінарні дослідження у галузі педагогічної освіти: антропологічна парадигма Київський університет імені Бориса Грінченка document
3349 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій" Реалізація нової освітньої стратегії психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах реформування системи освіти в Україні м. Івано-Франківськ document
3297 Х Міжнародна науково-практична конференція та ХХV Всеукраїнські педагогічні читання "Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах" Новаторські ідеї Василя Сухомлинського в контексті розбудови нової української школи Кропивницький - Павлиш document
3237 Диференція у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології Тенденції та перспективи реалізації диференційованого підходу в Новій українській школі Інститут педагогки НАПН України document
3139 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991-2017)" Джерела та історіографія дослідження розбудови системи освіти в Україні (1991-2017) Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
3116 International scientific and practical seminar «CONTEMPORARY VIEW ON GIFTEDNESS AND TALENT DEVELOPMENT» - NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE INSTITUTE OF GIFTED CHILD RADBOUD UNIVERSITY document
3059 IV Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки учнів: соціокультурний концепт Київський університет імені Бориса Грінченка document
1976 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: євроінтеграційний вимір Київський університет імені Бориса Грінченка document
2004 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Психолінгвістика в сучасному світі - 2017" Соціальна комунікація в сучасному міжкультурному просторі: стратегія професійної підготовки педагогів ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" document
1975 Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи Демократичні цінності нової стратегії підготовки педагогів в умовах євроінтеграції : сучасний дискурс Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
1890 Науково-методологічний семінар з історії освіти \ Адаптація продуктивних ідей педагогів попередніх періодів до сучасного освітнього простору: методологічний дискурс Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1889 Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє Становлення і розвиток педагогічної освіти в Україні в історико-педагогічній ретроспективі ХХ століття Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document
1891 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Нова стратегія психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка document
2003 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Теоретико-практичні засади функціонування освітнього середовища в сільській школі України : історико-педагогічна ретроспектива ХХ століття Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
2183 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону" Аксіологічний концепт нової стратегії розвивального освітнього середовища гірського регіону ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" document
1652 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)" Нормативно-правове забезпечення становлення і функціонування нової школи в добу Української революції (1917-1921) Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1645 Перша Міжнародна науково-практична онлайн Інтернет-конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Нова стратегія розвитку освітнього середовища вищого навчального закалду м. Умань document
1583 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Етнокультурні тенденції у змісті шкільної освіти України (80-90-ті рр. ХХ століття) Київський університет імені Бориса Грінченка document
1568 Науково-методологічний семінар з історії освіти Аналіз сучасного стану досліджень з історії освіти Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1567 Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього Психопедагогіка: від витоків до освітніх практик Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document
1529 International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Соціокультурні чинники розвитку сільскої школи в Україні (1972-1984) Kielce: Holy Cross University document
247 Актуальні проблеми практичної психології Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до проектування особистісно орієнтованого освітнього середовища Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
246 Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи Реалізація культурно-освітніх ідей Бориса Дмитровича Грінченка в умовах функціонування багатопрофільного університету Львівський національний університет імені Івана Франка document
243 Українські педагоги про національно-патріотичне виховання Ідеї національно-патріотичного виховання дітей та молоді в умовах трансформації суспільства Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
248 Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів Підготовка фахівців із дошкільної освіти: навчання на дослідженнях Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
244 Conferinta internationala de Stiinte ale Educftiei Researching technology in preparing primary school teacher Universitate Stefan cel Mare Suceava document
245 Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні ДВНЗ 'Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника' document
249 Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальні та національні виміри змін Навчання на дослідницькій основі: відповідь на виклики часу Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка document
250 Малокомплектная школа: современные проблемы и пути модернизации Розвиток варіативних моделей малокомплектних шкіл в Україні Казахский национальный педагогический университет имени Абая document
251 Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. ХХ ст.) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (м. Хмельницький) document
252 Карпати-Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів Особистісно орієнтований підхід до формування фахової компетентності вчителя ДВНЗ 'Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника', м. Івано-Франківськ document
1859 Друга Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Теоретико-практичні засади функціонування освітнього середовища в сільській школі України: історико-педагогічна ретроспектива ХХ століття Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
41032 Teacher training in the conditions of global uncertainty changes: educational requests and challenges
31449 Training of a rural school teacher in the conditions of educational changes in the second half of the 20th
25502 Новаторство в школах України у другій половині ХХ століття: соціально-педагогічний феномен

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
40976 Psychosemantics of the Concept of “Mental Health” in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties
41756 The use of digital tools in interdisciplinary projects of students’ personal and professional self-development
37957 Sociocultural dominants of developing students’ value intentions: context of civilization challenges
34121 Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers
32413 Training program "Designing a multimedia environment of general secondary education and preschool education institutions" as an instrument for future educators’ digital skills formation
33945 Psychosemantic Meaning of the Concept of «Teacher» in the Linguistic Consciousness of Students of Pedagogical Specialties

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (30)

ID Назва Рік
41756 The use of digital tools in interdisciplinary projects of students’ personal and professional self-development
43291 Сучасна українська молодь у діалозі із Григорієм Сковородою: деякі результати польових досліджень
37957 Sociocultural dominants of developing students’ value intentions: context of civilization challenges
36737 Педагогічні ідеї та практики функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах України (1899–1910)
38094 Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості
31697 Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи
31576 Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
36607 Modyfikacja środowisk rozwojowych placów zabaw, schronień i ośrodków dla dzieci w latach rozwoju nowej szkoły na Ukrainie (1917-1919)
33945 Psychosemantic Meaning of the Concept of «Teacher» in the Linguistic Consciousness of Students of Pedagogical Specialties
31748 Етапи підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)
27806 Maria Montessory's actual ideas about personality development of preschool age child
28061 Пріоритетні напрями модернізації сільської школи України в умовах становлення ринкових відносин (1991–1999)
24179 Frebel's actual approach ideas in ukrainian bashkill: from the present to the present
24178 Content-technological support for forming social competence of children of the senior preschool age
24359 Новаторські ідеї Василя Сухомлинського в контексті розбудови Нової української школи
23000 A new strategy for vocational and pedagogical education: a European dimension
23190 A new strategy for vocational and pedagogical education: a european dimension.
22106 Training of elementary school teacher for dialogue teaching in the context of building a new Ukrainian school
14452 TRAINING OF FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS FOR THE DESIGN OF DEVELOPING ENVIRONMENT BY THE MEANS OF SMART-TECHNOLOGY
18046 Adapting ideas of continuity in labor education of preschool and primary school age children in educational thought and practice of the Soviet era (1919-1928)
18047 Pedagogical situation as agent patriotic education of primary school pupils
15842 Training of future pre-school teachers for the design of developing environment by the means of smart-technology
9774 Activity approach to training and education of preschool children in historical and pedagogical context of the XX century
9656 Development of variable models of specialized schools in rural area: social and pedagogical aspects
9770 Шляхи адаптації сільської школи до соціальних трансформацій українського села (1924-1929 рр.)
5652 The ideas of innovative pedagogy in theoretical and practical legacy of Ivan Hurovych Tkachenko
2627 Развитие сельской школы Украины в условиях либерализации общественной жизни (1958 - 1964)
2763 Actualization of personal-centered pedagogy of Vasyl Sukhomlynskyi in the context of development of village school in Ukraine
2764 The trends of village school development in Ukraine (1973 - 1991)
2762 Идеи новаторской педагогики в деятельности сельской школы Украины (60-е - 90-е гг. ХХ ст.)

Фахові видання, що затверджені МОН (35)

ID Назва Рік
40976 Psychosemantics of the Concept of “Mental Health” in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties
43291 Сучасна українська молодь у діалозі із Григорієм Сковородою: деякі результати польових досліджень
40428 Genesis of art and industrial schools in Galicia (end of 19th century - 1918): historical and pedagogical aspects
36737 Педагогічні ідеї та практики функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах України (1899–1910)
38094 Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості
32413 Training program "Designing a multimedia environment of general secondary education and preschool education institutions" as an instrument for future educators’ digital skills formation
31697 Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи
31576 Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
31748 Етапи підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)
28061 Пріоритетні напрями модернізації сільської школи України в умовах становлення ринкових відносин (1991–1999)
24251 Аcciological concept of a new educational strategy for training of teachers
24359 Новаторські ідеї Василя Сухомлинського в контексті розбудови Нової української школи
23000 A new strategy for vocational and pedagogical education: a European dimension
23190 A new strategy for vocational and pedagogical education: a european dimension.
22106 Training of elementary school teacher for dialogue teaching in the context of building a new Ukrainian school
14898 Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні
15743 The practice-oriented training of future elementary school teacher
9774 Activity approach to training and education of preschool children in historical and pedagogical context of the XX century
9769 Development of school network in rural area (1972-1991 years)
9656 Development of variable models of specialized schools in rural area: social and pedagogical aspects
9788 Historical and pedagogical studies of rural schools in ukraine: sociocultural concept
9789 Modeling of specialized schools: theoretical and practical aspects
9655 Preparation of rural students of Ukraine to work and to technical creativity in restructuring the Soviet education (50–60-ies. XX century)
9691 Trends of the development of rural schools in Ukraine (1972–1984 years)
9785 Оrganizational aspects of preparation teachers in rural schools in the context of developing ukrainian educational system
5652 The ideas of innovative pedagogy in theoretical and practical legacy of Ivan Hurovych Tkachenko
2765 Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. ХХ ст.)
2752 Нормативне забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні (друго половина ХХ - початок ХХІ століття)
1947 Соціально-педагогічні виклики другої половини ХХ століття до підготовки педагогів для роботи в сільській школі
1958 Проблема формування дослідної культури майбутніх магістрів із дошкільної освіти
1946 Соціально-педагогічні умови проектування профільних шкіл у сільській місцевості
1949 Гуманістичні ідеї та осмислення особливостей розвитку сільської школи в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського
1941 Освітні ідеали людини на зламі епох
1960 Особистісно зорієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти
1943 Модель учителя у теоретико-практичній спадщині В.О. Сухомлинського

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
40811 The Concept of “Pedagogical Partnership” in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties: Psycholinguistic Analysis
36729 Міжпарадигмальний вимір нової стратегії освіти людини у змінному світі
31309 Безпека дитини в інформаційному просторі: проблеми та шляхи вирішення
31308 Розвиток емоційного інтелекту учнів початкової школи засобами туризму
34162 Psycholinguistic analysis of the Concept of «Child» in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties
31241 Підготовка вчителя початової школи Канади у другій половині ХХ століття
19892 Нормативно-правове забезпечення становлення й функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921 рр.)
19579 Нова стратегія розвитку освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу
18894 Соціокультурні чинники розвитку сільскої школи в Україні (1972-1984)
23077 -
14937 Підготовка фахівців із дошкільної освіти: навчання на дослідженнях
14936 Ідеї національно-патріотичного виховання дітей і молоді в умовах трансформації суспільства
14934 Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні
16283 Технологічне забезпечення розвивального середовища в умовах функціонування навчально-виховного комплексу «Школа-Дитячий садок»
9654 Ethnic and cultural trends of development of rural schools in Ukraine (1984-1991 years.)
6542 Differentiated approach to periodization of social and educational framework for rural schools of Ukraine.
1945 Підвищення кваліфікації вчителів сільської школи в Україні (1958-2000 роки)
1942 Акмеологічні концепти освітнього ідеалу людини в історико-педагогічному вимірі
1959 Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти
1948 Формування проективних умінь майбутніх магістрів дошкільної освіти
7347 Моделювання навчально-виховного середовища профільної школи гірського регіону
1944 Демографічні, економічні та природні чинники впливу на діяльність і розвиток сільської школи в Україні (Друга половина ХХ століття)
1940 Матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської школи в Україні (1958-2000 роки)

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
23 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
80 Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34121/ 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
252 Mодифікація розвивальних середовищ майданів, захистків та осередків для дітей на теренах України (1917-1919) наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36607/ 2021

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
11 Антипін Євген Борисович «Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняні педагогічній думці» / 13.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка document 2017
38 Матюшинець Яна Володимирівна Генеза ідей розвивального освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) / 011 Освітні, педагогічні науки Київський університет імені Бориса Грінченка document 2022

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
181 Впровадження цінностей ЄС у процесі підготовки вчителів в Україні Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
467 Розвиток громадсько-активної школи освітніх реформ Konrad-Adenauer-Stiftung Коллективний - 2020
526 The effectiveness of teacher training in Ukraine in the context of EU values and educational practices (EFFECT) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
529 Сучасні стратегії педагогічної освіти: відповіді на глобальні виклики GlobalLogic Education Коллективний - 2021
665 Критичне мислення в дії Академія української преси Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
185 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
292 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 20.10.2016
913 Модуль з ІКТ - наказ № 741 - ЕНК.pdf 14.11.2017
1324 Дослідницький модуль - nmo-216.pdf 04.03.2016
1595 Інше - document 01.03.2017
2295 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.06.2018
2499 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3102 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3883 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4109 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4153 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4646 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5199 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
6392 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7039 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
651 Аукціон студентських наукових проектів Науковий проект Педагогічний інститут 27.05.2016 2
1233 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1257 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5
1263 «Класно-урочна система навчання в контексті розбудови нової української школи» Київський освітній форум Київський університет імені Бориса Грінченка 22.08.2017 5
1268 «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва Національна бібліотека України для дітей 14.11.2017 5

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
38 Історико-педагогічні студії Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 17 Не зазначено 08.12.2016
89 Історико-педагогічні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 Не зазначено 14.11.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
8071 Дидактичні ігри

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
19546 Курсові роботи з педагогіки та психології: методичні рекомендації
16024 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

Сертифіковані ЕНК (15)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
88 Основи педагогічних досліджень (2 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
172 Основи наукових досліджень (3 курс, ОМ) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
209 Основи наукових досліджень (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 317 08.07.2015
291 Педагогіка (1 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
322 Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2017 392 12.06.2017
340 Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2017 741 14.11.2017
385 Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2018 549 04.09.2018
386 Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2018 549 04.09.2018
410 Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2018 843 22.12.2018 -
425 Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 322 10.05.2019
550 Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
675 Педагогіка (5 курс, ПМПО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2020 176 04.03.2020
934 Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2021 181 05.03.2021
993 Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2021 301 05.05.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1206 Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 212 02.05.2022 22/23 н.р.

Використання ЕНК (24)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
154 Педагогічний інститут Основи наукових досліджень (3 курс, ОМ) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
157 Педагогічний інститут Основи педагогічних досліджень (2 курс) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 25.11.2016
362 Педагогічний інститут Основи наукових досліджень (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
3817 Педагогічний інститут Педагогіка (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 3 8 25 28.12.2018
3993 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс) Магістр Денна 10 не враховується 25 28.12.2018
4002 Педагогічний інститут Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс) Магістр Денна 11 10 25 28.12.2018
5450 Педагогічний інститут Педагогіка (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 7 4 не враховується 27.12.2019
5452 Педагогічний інститут Педагогіка (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується 27.12.2019
5789 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
5792 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 6 5 10 27.12.2019
5794 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 27.12.2019
5796 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 4 не враховується 27.12.2019
5936 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 27.12.2019
7227 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7228 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8160 Педагогічний інститут Педагогіка (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
8298 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО, заочна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8923 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Магістр Денна 8 5 10 30.11.2021
8926 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО) Магістр Денна 8 5 10 30.11.2021
12000 Педагогічний інститут Практика виробнича (2-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12216 Факультет педагогічної освіти Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12219 Факультет педагогічної освіти Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12244 Факультет педагогічної освіти Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12297 Факультет педагогічної освіти Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
617 Кафедра педагогіки та психології 4,81 30.12.2016
1125 Кафедра педагогіки та психології 4,17 12.01.2017
1979 Кафедра педагогіки та психології 4,51 26.12.2018
2933 Кафедра педагогіки та психології 4,83 28.12.2019
3723 Кафедра педагогіки та психології 4,77 28.12.2020
4423 Кафедра педагогіки та психології 4,90 28.12.2021
5707 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,88 30.12.2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
1 Потапенко Єлизавета Петрівна V Педагогічні науки I 2017